<<< Vissza

Munkahely

2004. szeptember 24.

 
Munkahelyteremtés. Sziszifuszi munka, sok próbálkozással - így jellemezte a dolgot Szirbik Imre polgármester e tárgyban tartott sajtótájékoztatóján. Elmondta: az a kedvező tendencia, ami Szentest hosszú időn át jellemezte, a csökkenő munkanélküliség egy éve megfordult. Lassú növekedés indult el ezen a téren. A korszerűsítések következtében az új technológiák kevesebb munkaerőt igényeltek. A szűkülő munkaerőpiac elsősorban a pályakezdő fiatalokat sújtja.

A város elindított egy offenzív akciót, amely a befektetők felkutatásában, az ilyen csatornák feltárására irányult. A beruházó cégek megkeresésében.

- Úgy gondoltuk, a munkaerő itt van, a városban, az emberek itt szeretnének élni és dolgozni - jelentette ki a polgármester. - Számukra munkát kell hozni. Körülbelül 35 fő a meglévő cégeken belül jutott új munkahelyekhez. Elsősorban az inkubátorház feltöltése adott erre lehetőséget, első szintje telített, a Progress Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal karöltve megkezdődött a másik két szint kialakítása.

A "Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen" címmel meghirdetett Phare program keretében Mészáros Ágnes, a polgármesteri hivatal szociálpolitikai csoportjának munkatársa és Gál Antal, a Családsegítő Központ vezetője elkészített egy pályázatot. Amelyet már el is fogadtak. A közvetlen Európai Uniós pályázat mintegy 440 ezer eurót biztosít a városnak azzal, hogy 50, köztük 25 roma származású tartós munkanélküli foglalkoztatását szervezze meg és menedzselje. A projekt teljes költségének 9 százalékát kitevő önrészt az önkormányzat, 1 százalékot pedig a munkaügyi központ vállalt.

A dolgozókat az önkormányzat intézményeiben foglalkoztatják majd, képzéssel, személyre szabott reintegrációs programmal. Célja: a munkaerő-piaci értékük növelése, életkörülményeik javítása. Végzettség szerinti tervezett létszám: 20 szakképzetlen, 15 szakmunkás, 10 érettségizett, 5 felsőfokú képesítésű. Az esélyegyenlőség érdekében prioritást élveznek a nők, a 45 év felettiek, az alacsony iskolai végzettségűek, a kisgyermekes anyák, a rendszeres szociális segélyen élők és a pályakezdők.

Mészáros Ágnes elmondta: a programban minden egyes személyre egyéni fejlesztési tervet készítenek, megnézik, mi az egyedi problémái, miben tudnak segíteni. A munkavállalók folyamatos motiváló tréningeken vesznek részt, illetve olyan személyiségfejlesztési tréningeken, amely segíti az önbizalmuk, aktivitásuk visszanyerését, céljaik megfogalmazását. Továbbiakban tudnak bízni a jövőben, el tudják tartani családjukat.
Mint megtudtuk, a legnagyobb munkanélküliség 1994-95 fordulóján volt a városban, 11, 3 százalékos. Ma a nyilvántartott munkanélküliek száma a kistérséggel együtt 1900 fő. Ez 9,9 százalékos munkanélküli rátának felel meg. A legalacsonyabb szám 6,9 százalék volt.


<<< Vissza