<<< Vissza

Szakmai önkormányzás az egészségügyben

2004. augusztus 27.

 
Képünkön: Az alakuló taggyűlés résztvevői.

Július végén tartotta alakuló taggyűlését a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Szentesi Helyi Szervezete. Márton Jánosné, a kórház ápolási igazgatója volt a taggyűlés levezető elnöke. Elmondása szerint jelenleg 543 regisztrált tag van. A belépés kötelező, egészségügyi végzettség szükséges hozzá, valamint az, hogy az illető egészségügyi intézményben dolgozzon. A belépési regisztráció folyamatosan történik.

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) az egészségügyi szakdolgozók szakmai érdekképviseleti és önkormányzati köztestülete, melyet a 2003. évi LXXXIII. törvény szabályoz. Feladata: a szakdolgozói hivatás gyakorlásával összefüggő ügyekben képviseli és védi a szakdolgozói kar tekintélyét, testületeinek és tagjainak érdekeit, a szakdolgozók jogait, és képviseli a szakdolgozói kart a hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben.

Csongrád megye egy területi szervezetet képvisel. Ezen belül négy helyi szervezet - Szeged, Hódmezővásárhely, Makó és Szentes - működik, mely összefogja a környék valamennyi egészségügyi szakképesítéssel rendelkező szakdolgozóit.

A kamarában szakmai tagozatok működnek, melyek az azonos szakterületen egészségügyi szakdolgozói tevékenységet végző kamarai tagok speciális szakmai tevékenységének elősegítésére és szakmai érdekeinek képviseletére létrehozott, önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervei.
A taggyűlés a jogszabályok és az alapszabályban foglaltak figyelembe vételével dönt a helyi szervezet nevéről, belső szervezetéről, feladat- és hatásköreinek megoszlásáról, melyeket saját ügyrendjében határoz meg. Ezenkívül megvitatja és elfogadja a költségvetési tervet, a teljesítéséről, valamint a működéséről szóló elnöki beszámolót. Feladatai közé tartozik ügyintéző szerveinek és tisztségviselőinek megválasztása is.

Az alakuló taggyűlésen titkos szavazással választották meg a MESZK szentesi helyi szervezetének tisztségviselőit. Az elnök Török Jánosné, aki a pszichiátrián a felnőtt ápolási tagozaton dolgozik, alelnöknek pedig Kiss Tamásnét választották, aki a pszichiátriai ápolóotthonban felnőtt ápolással foglalkozik. Márton Jánosné elmondta, hogy valamennyi munkacsoportból válogattak képviselőt, nem csak a kórházi dolgozók közül. Három helyen állítottak urnát, ezekbe adhatták le jelölésüket a dolgozók. A jelölés a jelölő lap nélkül érvénytelen volt. Ezt egyhetes kampánycsend követte. Írásbeli nyilatkozat kellett ahhoz, hogy az illető vállalja a tisztséget, amennyiben megszavazzák.

A taggyűlésen háromtagú választási bizottság, háromtagú jelölőbizottság, és öt főből álló szavazatszámláló bizottság volt jelen minden munkaterületről. Jegyzőkönyv és magnófelvétel készült mindenről, ami elhangzott.

A kamara tagjainak tagdíjat kell fizetniük, amely nem haladhatja meg a mindenkori minimálbér felső értékének másfél százalékát. Márton Jánosné három javaslatot tett. A taggyűlés végül négyszáz forintot szavazott meg, de még nem biztos, hogy ennél az összegnél maradnak.

M. A.


<<< Vissza