<<< Vissza

Adósságkezelés
Támogatások, segélyek (3)

2004. március 5.

 
A lakással kapcsolatos kiadásokhoz tartozhat még a 2003. július 1-jétől bevezetett adósságkezelési szolgáltatás is. Lencséné Szalontai Mária, a polgármesteri hivatal szociálpolitikai osztályának vezetője elmondta, ennek a támogatásnak az a szerepe, hogy segítséget nyújtson az eladósodott rászorulóknak oly módon, hogy az önkormányzat és a kérelmező közösen törlesztik az adósságot. Az osztályvezetővel folytatjuk a beszélgetést.

- Milyen esetekben igényelhető a támogatás?

- Akkor lehet igényelni ezt a támogatási formát, ha a lakással kapcsolatos kiadások esetében legalább ötvenezer forint nagyságúak, és a tartozás meghaladja a hat hónapot. Ez a tartozás lehet víz, villany, gáz, távfűtés, lakbér, vagy lakáscélú pénzintézeti tartozás.

- Mennyi idő és mekkora összeg áll a támogatást igénybevevő rendelkezésére?

- Az adósságkezelés időtartama legfeljebb 18 hónap lehet, a legmagasabb tartozás pedig 266 ezer forint. A rendelet értelmében az önkormányzat ebből legfeljebb 200 ezer forintot vállalhat át, a fennmaradó részt az igénylőnek kell havi részletekben megfizetnie. Itt jegyzem meg, hogy az igénylő önrészét képezheti az adósságkezelési támogatás mellé megállapítható lakásfenntartási támogatás. Fontos eleme a támogatásnak, hogy az adósnak megállapodást kell kötnie a szolgáltató vállalattal arról, hogy az adósságkezelési szolgáltatás keretében szeretné rendezni tartozását.

- A támogatás megállapításának szabályai azonosak a lakásfenntartási támogatás szabályaival?

- Igen. Akkor lehet megállapítani, ha az igénylő családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum kétszeresét, vagyis a 46 ezer 400 forintot, és a lakással kapcsolatos kiadások (víz, villany, fűtés, szemétszállítási díj, albérleti díj, lakáscélú pénzintézeti tartozás) elérik, vagy meghaladják az összjövedelem harmincöt százalékát. A jövedelmet itt is a megelőző háromhavi nettó bevételekkel kell igazolni, a lakásrezsi költségeit pedig a kérelem beadásától függően az első, vagy második félévi közüzemi számlákkal.

- Mit kell még tudni a szolgáltatásról?

Az adósságkezelési szolgáltatás mellé egy éven keresztül lakásfenntartási támogatás megállapítása is kötelező. Ennek az a szerepe, hogy az adósság törlesztésével egyidejűleg ne keletkezhessen újabb tartozás.

... és az adósságkezelési tanácsadókról?

A törvény úgy rendelkezik, hogy ezt a támogatási formát a feltételek megléte esetén is csak az kaphatja meg, aki részt vesz az adósságkezelési tanácsadáson. Nagyon fontos láncszem ez, hiszen a tanácsadó nagyon sok segítséget tud nyújtani a családoknak. Az adósságkezelési tanácsadó Kanfi-Horváth Mária, akit a Szentesi Családsegítő Központban lehet elérni.

L. J.


<<< Vissza