<<< Vissza

Támogatások, segélyek

2004. február 20.

 
Az önkormányzatnál rendszeres és rendkívüli segélyeket lehet igényelni. Egy kedves olvasónk érdeklődésére a polgármesteri hivatal szociálpolitikai osztályát kerestük fel. Lencséné Szalontai Mária osztályvezető elmondta: az önkormányzat rendelete értelmében, aki rendszeres támogatásban részesül, az évente 2 alkalommal kaphat mellé átmeneti támogatást is. Aki viszont nem kap rendszeres támogatást, az évente három alkalommal igényelhet rendkívüli segélyt. De hogyan? E heti és a következő számainkban ezekre keressük a választ az osztályvezető asszonnyal.

- Az önkormányzat a gyermekvédelmi-, valamint a szociális törvényből határoz meg ellátásokat, amit saját helyi rendeletében szabályoz. A gyermekes családokra vonatkozóan három nagy ellátási forma létezik, ami kifejezetten a gyerekekre vonatkozik. Az első a rendszeres gyermekvédelmi támogatás, amit a legtöbben vesznek igénybe. Ezen kívül van még a rendszeres nevelési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - mondja Lencséné Szalontai Mária.

- Kezdjük az elején.

- Rendszeres gyermekvédelmi támogatást abban az esetben igényelhetnek a családok, hogyha a kimutatható jövedelmük a megelőző háromhavi nettó jövedelem alapján nem haladja meg a 23 ezer 200 forintos nyugdíjminimumot. Itt fontos kihangsúlyozni, hogy mivel nem az önkormányzat rendelete szabályozza, hanem a gyermekvédelmi törvény, a méltányosságtól nem lehet eltérni. Tehát ha valakinek akár egy forinttal meghaladja a jövedelme a megszabott határt, ezt az ellátást már nem tudja igénybe venni, elutasításra kerül.

- Miként tudják ellenőrizni, hogy a családok által beadott jövedelem valóban jogos-e, megfelel-e a valóságnak?

- Ellenőrzésére kétféle lehetőségünk van, egyik a környezettanulmány, annak összegzése, valamint a családoktól kért vagyonnyilatkozat alapján ellenőrizhetünk. Azok, akik ilyen támogatásban részesülnek, a múlt év szeptember 1-jétől napközi térítési kedvezményben is részesülnek. Azoknak a családoknak is 50 százalékos térítési díjat kell fizetniük.

- Mi történik azokkal, akik ebbe a támogatási formába nem férnek bele?

- Az, aki ebbe a támogatási formába nem fér bele, és beteg gyermeket nevel, abban az esetben az önkormányzatnak van egy helyi szabályozása, segítségi módja, ez a rendszeres nevelési segély. Ez csak abban az esetben adható, hogy ha nem tudjuk megtalálni azt a támogatási formát, amivel tudunk segíteni. Rendszeres nevelési segélyt tehát az egyedül álló szülő kaphat, aki esetlegesen beteg gyermeket nevel, jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 2 százalékkal növelt összegét, ami 2004-ben 25 ezer 520 forint.

- Mit kell beszámítani a jövedelembe?

- Nagyon fontos, benyújtáskor sok esetben gondot okoz, hogy amikor családokról és jövedelemről beszélünk, akkor a gyermek jövedelmét is figyelembe kell venni. Ilyen jövedelemnek tekintjük a családi pótlékot, a tartásdíjat, az árvaellátást, tehát mindent, ami a család összjövedelme.

- Ki kaphat rendkívüli gyermekvédelmi támogatást?

- A harmadik támogatási forma, ami a családoknak juttatható, az a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. Ez általában olyan családoknak adható, akiknek hirtelenjében valamilyen anyagi gondjuk keletkezik, így például ruhaneműt, élelmiszert kell vásárolni. De ebben a formában támogatjuk a napközis térítési díjat, adunk támogatást gyógyszerre, vagy némely esetben lakás rezsire, ahol a család nem bírja fizetni a terheket. Ennek a jövedelemhatára 27 ezer 840 forint. Azzal rendszeres gyermekvédelmi támogatást is kap, mert a kettő nem zárja ki egymást. De ezt is be kell számítanunk. Ezek a családok nem úgy, mint gyermekes családok, hanem mint családok jogosultak lakásfenntartási támogatás felvételére is.

(Innen folytatjuk.)
Lovas József


<<< Vissza