<<< Vissza

Országos felmérés

2004. február 6.

 

Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények eszköz és felszerelésének ügye az elmúlt év tavaszán került a nyilvánosság elé. Mint kiderült az intézmények nem minden esetben tudják tartani az előírásokat és előfordul olyan is, hogy a kötelezően előírt felszerelések között az intézmények számára szükségtelen eszközök is vannak.

A Közoktatási törvény alapján a közoktatási intézmény fenntartójának 2003. július 31-ig kellett elkészíteni a meghatározott, kötelező eszköz és felszerelési jegyzékben foglaltak augusztus 31-ig történő végrehajtáshoz szükséges ütemtervet. A pedagógusok azonban érzékelték, hogy az eszköz és felszerelés jegyzék tartalmában és teljesítésében is problematikus. Éppen ezért Szentes város alpolgármestere kezdeményezte a törvény ezen előírásainak felülvizsgálatát az oktatási miniszternél.

A témával kapcsolatban január 29-én Szentesen tartott tájékoztatón Szűcs Lajos alpolgármesteren - a project vezetőjén kívül jelen volt Nagyrónai László az Oktatási Minisztérium Tanügyigazgatási Főosztályának osztályvezetője is.

A tárca vezetője elmondta : a szentesi project kiemelkedően jó, hiszen azokra épít, amivel a pedagógusoknak problémái vannak. Így tehát meg kell kérdezni a pedagógusokat, hogy ők mivel szeretnének dolgozni és annak alapján kellene módosítani a jegyzéket.

A felmérés négy területet, és több mint háromszáz iskolát, óvodát, kollégiumot és alapfokú művészeti iskolát érint az egész ország területén.

Ehhez hasonló adatgyűjtés -amely a tanulók fejlődését is szem előtt tartja eddig még nem volt Magyarországon. Arra világít rá, hogy mi kell ahhoz, hogy a gyerek, a szülő és a pedagógus is elégedett legyen.

Az április végén záruló projectre a minisztérium 5,5 millió Ft-ot biztosít a városnak.

A szakértői csapat már a napokban összeáll. A felmérésben három szentesi és két -a minisztérium által delegált - szakember vesz részt.

Az előzetesen meghatározott kötelező eszközfejlesztést öt év alatt kell az intézményeknek teljesíteni, és mivel a közoktatási intézmények fenntartása az önkormányzatok feladata az ehhez szükséges pénzt is az önkormányzatnak kell biztosítania.

Az, hogy a rövidesen induló felmérés után lesz - e rendeletmódosítás egyenlőre kérdéses. Ezt az eredmények összegzése után a szakemberek döntik el.

Kruzslicz Anita


<<< Vissza