<<< Vissza

Gazdag évet zártak

2003. december 19.

 
Eredményes évet tudhat maga mögött az Apponyi téri Óvodai Munkáltató Körzet. Mint Garai Ferencné a körzet vezető óvónője elmondta az elmúlt másfél évben a Comenius minőségfejlesztő program bevezetésén munkálkodtak. E rendszer segítségével, a partnerek igényeinek megvizsgálásával, elégedettségük felmérésével határozzák meg a feladataikat.

Az idei oktatási évben kiemelt jelentőségű a szülők tájékoztatása, és a csoportközi foglalkozások megszervezése. Ezen kívül a 6-7 évesek délutáni pihenése helyett délutáni foglalkozások megszervezését tűzték ki célul. Továbbra is nagy hangsúlyt fektetnek az óvoda és az iskolák közötti kapcsolatok javítására.

A szülők igényeinek figyelembe vételével döntöttek úgy, hogy megváltoztatják az eddigi rendszert. A körzetben eddig négy szülői értekezlet volt évente. Ezeken tájékoztatták a szülőket az óvoda munkájáról és a gyerekek fejlődéséről. A felmerülő igények miatt azonban ettől a nevelési évtől kezdődően két szülői értekezlet mellett két fogadóórát is tartanak, minden szülő számára. Ezek az események novemberben zajlottak. Ekkor minden édesanyát, édesapát maghatározott időben láttak vendégül. Az eseményre az óvónők a gyerekek egyéni fejlődési naplójából készültek fel, azért, hogy részletesen be tudjanak számolni a gyerekek fejlődéséről, illetve egy prognózist állítsanak fel az eredmények alapján. Ezen kívül a szülőket nevelési tanácsokkal és egyéb segítséggel is ellátták. Most történik az elégedettség felmérése, és az első benyomás az, hogy a szülők elégedettebbek ezekkel a személyes találkozásokkal, mint a korábbi spontán fogadóórákkal és szülői értekezletekkel.

Kitűzött cél volt a csoportközi foglalkozások megszervezése is. A körzet óvodáiban minden csoport vegyes korcsoportú. Három éves kortól hat-hét éves korig járnak együtt a gyerekek, együtt a testvérek, rokonok, barátok. Ez nagyon fontos a gyermekek fejlődése szempontjából. A módszert a szülők is szeretik és igénylik is.

Az utóbbi években azt tapasztalták, hogy a visszamaradó hat-hét éves gyerekeknek is kell valami pluszt nyújtani, és ki kell emelni őket a csoportból. Ennek érdekében hetente több alkalommal különböző játékokat és foglalkozásokat szerveznek a nagyobbaknak. Az idei évtől kezdve - a szülők beleegyezésével és jóváhagyásával ezeket a gyerekeket már nem fektetik le délután, hanem felzárkóztató illetve fejlesztő programokon vesznek részt, a kicsik zavarása nélkül.

Sajnos, mint a város minden óvodájában az Apponyi téri Óvodai Munkáltató Körzetben is problémát jelent a csökkenő gyermeklétszám. A vezető óvónő azonban reméli, hogy emiatt az állapot miatt nem lesz szükség létszámleépítésre, sem intézménybezárásra.

Kruzslicz Anita


<<< Vissza