<<< Vissza

Felsőoktatási ösztöndíjak átadása
A Bursa csak borzolta az idegeket!

2003. november 14.

 
Képeinken:
Kiss Eszter
Sipos Tibor
Farkas Mária


Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot érintő kedvezőtlen tapasztalatok miatt nem javasolta a csatlakozást a felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2004. évi fordulójához, de kidolgozta a helyi, közvetlen támogatás rendjét és a szociális kiadásokból elkülönített 4 millió Ft összegből továbbra is támogatja a szociálisan hátrányos helyzetű nappali tagozatos hallgatókat és tanulókat.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázattal kapcsolatban Szirbik Imre polgármester elmondta, hogy a Felsőoktatási Pályázatok Irodája koordinálta az ösztöndíjak átutalását. Tapasztalataik szerint ez a rendszer nem kellően rugalmas, az önkormányzat által időben átutalt összegek a hallgatókhoz késve érkeztek meg. Úgy gondolták, hogy jó lenne, ha ez a pénz itt maradna, helyben történne egy ilyen szabályozási rendszer kiépítése. A tanulók nem szenvednének hátrányt, nem kerülne levonásra a felsőoktatási intézményben megállapított szociális ösztöndíjból és helyben kerülne kifizetésre.

November 7-én a Művelődési és Ifjúsági Házban kerültek kiosztásra az ez évi felsőoktatási ösztöndíjak. Az idén 60-an jelentkeztek az ösztöndíjra, amely közül 51-en feleltek meg a pályázati feltételnek, és részesülgettek a 15 és 30 ezer forint közötti támogatásból. Alábbiakban álljon itt néhányuk véleménye:

Kiss Eszter, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának V. évfolyamos hallgatója elmondta, hogy nagyon örül a támogatásnak, mert jelenleg nyelvtanfolyamra költi az ösztöndíját, mert az egyetem elvégzéséhez hozzátartozik egy sikeres nyelvvizsga is. Ha a szükséges nyelvórákra nem is elég a kapott összeg, de a vizsgadíjat biztosan kifutja és akkor eggyel kevesebb akadálya annak, hogy belgyógyász szakorvos legyen.

Sipos Tibor a szarvasi Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Karának II. évfolyamos hallgatója, pedig az igen magas kollégiumi költségekre és kívánja fordítani a kapott összeget. A család támogatása nélkül szinte lehetetlen egy felsőoktatási intézményben helytállni, de a kapott ösztöndíj nemcsak anyagilag, hanem eszmeileg is segít, hogy véghez vigye a maga elé kitűzött célt. S az mi lehet? A kérdésre így válaszolt:

- A főiskola befejeztével Budapesten pszichológiát szeretnék tanulni, majd Szentesen szeretnék elhelyezkedni. Úgy érzem ennyivel tartozok a városnak a belém fektetett bizalomért és támogatásért.

Farkas Mária a Boros Sámuel Közgazdasági Szakközépiskola elvégzése után a Szolnoki Főiskola Külgazdasági Szakára jelentkezett. Marcsi családjában ő a legnagyobb gyermek, és rajta kívül a szülőknek még négy testvérét kell taníttatni. A kapott összeg nála is jó helyre kerül, mert a drága jegyzetek megvásárlása igencsak megcsappantja a családi kasszát, nem is beszélve a kollégiumi díjakról.

Kép és szöveg: Vidovics Ferenc


<<< Vissza