<<< Vissza

Közös dolgok
Települések, ha összefognak

2003. július 4.

 
Csongrádot és Szentest, a megye északi részét érintő témákban sok minden összefűzi. Kiemelve a két város dolgait, abban közösen kell, hogy gondolkodjanak, és ha lehetőség van rá, közösen cselekedjenek. A települések polgármesterei, Bedő Tamás és Szirbik Imre - talán emiatt is - rendhagyó sajtótájékoztatót tartottak a napokban.

A július 3-ai eseményen a szentesi polgármester így kezdte mondandóját: "Legutóbb a két város kötélhúzásban (is) összemérte erejét, ám a huzakodást csupán a humor kategóriájában lehet értelmezni, mint ahogy az egyik képviselő megjegyezte, az a kötél össze is köt bennünket. Közös ügyeinket közösen kell megoldanunk."

Az első ilyen közös téma a kórház ügye volt. Szirbik Imre ezzel kapcsolatosan kijelentette: a lényeg az, hogy egy szerkezeti átalakulással előre tudjanak lépni. A jövő útja az, hogy olyan gyógyító munka folyjék, ami egyrészt a kórház számára bevételt hoz, és a korszerű egészségügy kapcsán az egészség megőrzését, megelőzését tűzi zászlajára.

Bedő Tamás azzal érvelt, hogy némi érdekütköztetés van a dologban. Csongrád nem enged abból, hogy az egészségügyi ellátás az épületben megszűnjön. Most ott tartanak, hogy az osztályt áthelyezik Szentesre. Abban tárgyalnak, hogy milyen felújítással, milyen ellátási forma telepedhet meg az osztály helyén. A város azt kéri a megyei önkormányzattól, hogy a csongrádi osztály felújításához is adjon támogatást, mivel az épületet egykoron ingyenes használatban adta a város a megyei vezetésnek.

Szentes első embere a legfrissebb hírek között tálalta a jelenlévők előtt azt, hogy a kormány jóváhagyta a két város csatornázással, szennyvízelvezetéssel kapcsolatos pályázatát. A dolog közvetve érinti a Tisza alsó szakaszán élő embereket. A folyó, a víz védelme alapvető kérdés a partjain lévő települések számára - jelentette ki a polgármester, majd még hozzátette: igazából a Tisza összeköti a két várost.

- A környezetvédelem területén nem gondolkozhatunk csak településhatárokban, helyette inkább a megye északi régiójában. A céltámogatási pályázatunk arra irányult, hogy záruljon le a megkezdetett szennyvízberuházás, míg Szentes ennek a folyamatnak az elején tart. Ebben eddig is egymást támogattuk, ahhoz, hogy a Tisza vízminősége a tőlünk délebbre levő szakaszon javuljon, ebben Szentes és Csongrád mindent megtett és egymást erősítette a pályázat előkészítésében és érdekérvényesítésében is - mondta Bedő Tamás.

- A céltámogatásra a két város külön-külön pályázott - vette át a szót a szentesi polgármester. - A város négy öblözetre nyújtotta be igényét. A nyertes pályázat azt jelenti, hogy elindulhat az úgynevezett kiséri öblözet munkája, ami közel 1700 bekötést jelent. Száraz időben október táján szeretnénk kezdeni. Esős időben nem akarjuk feldúlni a várost. A teljes csatornázás befejezését 2006-ra tervezzük.

A csongrádi polgármestertől megtudtuk, minden pénzügyi fedezet rendelkezésükre áll a város, Bokros városrész és Felgyő teljes csatornázásához. Így a munkát előreláthatóan 2004. végére be tudják fejezni. Az időre a kapcsolódó pótmunkákat is elvégzik, és gyakorlatilag ebben az évben már megkezdődhet a II-es, jövőre pedig a III-as ütem rendszerre történő rácsatlakozása. Ezt a folyamatot ösztönzi az önkormányzat továbbra is, amikor a költségvetésében keretet állít be a rákötések lakossági támogatására.

Aki a lehetőségektől számítva egy éven belül jelzi a rákötési szándékát, az maximum 50 százalékos támogatást, illetve kamatmentes kölcsönt kaphat, jövedelmi helyzetétől függően. A támogatás a második évtől 40, a harmadikban már 30 százalékra csökken.

A két település nagyon komolyan elkezdte az előkészítő munkát, ami például az országos kerékpárút-hálózathoz vezető út kiépítését jelenti. Ezzel kapcsolatban Bedő Tamás kifejtette: egy régen felmerült ötlet megvalósítása lehetőséget adhat arra, hogy csatlakozni tudnak a Tisza-menti településeket összekötő európai úthálózathoz. Aminek külön turisztikai vonzereje lehet.

S ha már az idegenforgalomra terelődött a szó, a csongrádi polgármester elmondta, a két városnak mások az adottságai, a lehetőségei. Szentes elsősorban a sport- és a fitt-turizmus felé mozdult el, Csongrád a boraival, illetve természet adta lehetőségeit kihasználva a Tiszai turizmussal. A két város a turisztikai kínálatokat tekintve jól kiegészíti egymást, ezért hosszabb távon is együtt kell működniük.

- Nekünk is van gyógyfürdőnk, vannak lakossági igényeink - jelentette ki a polgármester. - Azt korszerűsítenünk kell. Mi a programok tekintetében egymás mellett és egymásért fogunk tudni gondolkodni. Amellett egy egészséges versenyheznek ki kell alakulnia a két város között, ami lényegében hajtóerő lehet. Egymástól tanulni a két kistérség épülésére, ez nagyon lényeges.

- A gyógyturizmust előnybe helyező idegenforgalom alapja az, hogy a helybéliek megtalálják magukat benne - hangsúlyozta a szentesi polgármester. - S hogy a két városnak külön arculata van, az előnyösebb, mintha egy közös masszába gyúrnánk az egészet. Szentes úgy gondolkozik ebben a kérdésben, hogy Csongráddal közösen teszi a dolgát. Az egyensúlytalan fejlődés egyik településnek sem jó. Ilyen közelségben ha egymás ellenére dolgozunk, halálra vagyunk ítélve.

Újságírói felvetések között ismét felmerült a szemét és hulladéklerakó kérdése. Szirbik Imre ezzel kapcsolatban annak a véleményének adott hangot, miszerint Csongrád egy nagy régióban, 82 településsel közösen építi ki hulladéklerakóját Felgyő mellett. Igaz, az később készül el, s a csongrádi szeméttelep már telített. Arra nyitott az önkormányzat, hogy megállapodás alapján ideiglenesen befogadja Csongrád szemetét a szentesi telep. Amikor ez a telep épült, volt egy ajánlat, Csongrád akkor nem járult hozzá, így a város és néhány térségi település maga építette a lerakót. Természetesen most már piaci alapon fogadja a szomszéd város szeméthulladékát.

Lovas József


<<< Vissza