<<< Vissza

Gondolatok az állattartásról
Gyöngyvirág kontra csülkös bableves

2003. április 25.

 
Szentesen az állatok tartásának szabályait egy, már többszörösen módosított 1976. évi rendelet szabályozza. Ebben az állattartás viszonylag laza kereteit határozták meg azzal, hogy hatósági beavatkozásra csak akkor kerüljön sor, ha a lakosság egymás között felmerült vitás ügyét nem tudja megoldani.

- A rendelet megszületése óta közel harminc év telt el, szinte egy emberöltő.

Megváltozott körülöttünk a világ, jelentősen átalakult országunkban a társadalmi, gazdasági helyzet, a jogi környezet. Városunkban felnőtt egy új nemzedék, más életvezetéssel, tudással, igényekkel. Ideje, hogy az új elvárásoknak jobban megfelelő, modern szabályozást kapjon az állattartás is - mondja Csányiné dr. Bakró-Nagy Vera aljegyző, a közigazgatási osztály vezetője. Vele beszélgetünk.

- A rendelettervezet elkészült. A képviselő-testület első olvasatban vitatta meg, a témával lapunk is foglalkozott. Az önkormányzat várhatóan májusi ülésén hoz döntést a témában. A kialakult viták, vélemények tudatában a tervezet kidolgozójaként hogyan látja az állattartás helyzetét?

- A téma meglehetősen nagy nyilvánosságot kapott. Érkezett is néhány észrevétel, vélemény a polgármesteri hivatalba. Mégis úgy gondolom, hogy az általam leglényegesebb kérdésben még nem alakult ki egyértelmű álláspont. E szabályozás pedig döntő mértékben átalakítaná városunkban a haszonállattartás rendszerét. Jelentős szemléletváltozást és anyagi ráfordítást igényelne a lakosságtól.

- Miről van szó?

- A tervezet szövege így hangzik: "Szentes város belterületén - kivéve Magyartés, Lapistó és Kajánújfalu területét - és bizonyos külterületi részeken (Nagyhegy intenzív kertkultúrával művelt területe és a várost elkerülő 451. számú főúttal közvetlenül határos ingatlanok) fóliában 2005. január 1-jétől, épületben és egyéb építményben 2007. január 1-jétől tilos a családi szükségletet meghaladó számú állatot tartani."

- Előzőekben úgy fogalmazott, hogy ez a rendelettervezet leglényegesebb mondata. Miért?

- Azt jelenti, hogy amennyiben a képviselő-testület a tervezetet elfogadja, nem lehet és nem is érdemes új állattartó épületeket építeni a város belterületén. Azok a lakosok, akik a későbbiekben is eladásra szánt állatokat szeretnének tartani, a város külterületén keressenek, vásároljanak vagy béreljenek földterületet, és ott a jogszabályoknak megfelelő állattartó telepet alakítsanak ki. Annak védelméről, őrzéséről gondoskodjanak.

- A képviselők is úgy vélekedtek, nagy horderejű döntés került az asztalukra.

- Az. Arra kérem az olvasókat, e sorokat olvasva ne dobják el az újságot, ne mondják azt, hogy ilyen képtelenséget csak buta, panellakók tudnak kitalálni, akik a disznót csak karaj formájában ismerik, és olyan gazdagok, hogy azt meg is tudják fizetni, egyébként pedig lusták és önzőek. Vegyék figyelembe, hogy szeretnénk, ha fejlődne az idegenforgalmunk, hogy sokan jöjjenek hozzánk, kihasználva a termálvíz és a gyógyvíz adta lehetőségeinket. Ezzel sok munkahely létesülne a szolgáltatás területén. A város vendégei jól éreznék magukat, rendszeresen visszatérnének, és nálunk hagynák a pénzüket. A turista pedig igényes, ezt meg is teheti. Nemhogy az állattartással járó szagokat nem akarja elviselni, hanem a legyeket, sőt a szúnyogokat sem.
- Lehet, hogy így van, de nem legyinthetünk a dologra, mondván, fene az úri fajtáját!

- Nem érdemes, mert akkor nem jön Szentesre, hanem elmegy az ország olyan szegletébe, ahol megfelelően kiszolgálják. Teheti. Nem mondhatjuk azt, hogy nekünk nincs szükségünk se turistára, se a pénzére, mert ez nem igaz.
Tudomásul kell vennünk, hogy a lakosság egy része szintén szeretne kulturált, tiszta, szép környezetben élni, s nekünk minden szentesi fontos. Szeretnénk, ha gyermekeink itthon maradnának.

- Mindez pénzbe kerül.

- A mai világban nem lehet semmilyen vállalkozást indítani pénz nélkül. Az iparban vállalkozónak is kell telephelyet kialakítani, figyelembe véve a rengeteg biztonsági és környezetvédelmi előírást. Fizetni az infrastruktúrát, őrizni a vagyonukat, gondoskodni a veszélyes hulladékról, stb. Ne gondolja senki azt, ismerve sokak anyagi helyzetét, sok esetben kilátástalanságát, mindezt könnyű kimondani. Nem könnyű, de ha előre akarunk lépni - és csak előre lehet - bizony, olykor le kell nyelni a keserű pirulát is.

- A lakosság véleménye mennyire számít e kérdésben?

- Számít. Kérjük is a véleményüket e kérdéskörben. Higgyék el ez fontosabb annál, mint hogy hány macskát tarthat a szomszéd, és kukorékolhat-e hajnalban a kakas? Persze lehet ezeken vitatkozni, és meg is kell találni az optimális megoldást. Biztos vagyok azonban abban, hogy elsősorban a fenti kérdést kell eldönteni. Tegyék meg javaslataikat, hiszen Önök tapasztalatból jobban tudják a válaszokat az állattartási gondokra. Azt is kérem, hogy ne csak saját szempontjaikat mérlegeljék, hanem a másik fél gondjait, és a város érdekeit is. Legyen gyöngyvirág és csülkös bableves is. Így kerek az élet! Véleményüket, javaslataikat várom akár levélben, akár az interneten a Szentesi Mozaik társalgó rovatában (www.szentesinfo.hu/mozaik).


<<< Vissza