<<< Vissza

Problémák tükrében a tizenévesek
Romániában jártak

2003. április 18.

 
A VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség nemzetközi programot bonyolított le
Romániában, a Marosvásárhelytől tizenegynéhány km-re található faluban, Körtvélyfáján (Peris).
A megvalósított program címe: "Romániai magyar tizenévesek és magyarországi tizenévesek rendezett iskolai problémalistájának elkészítése".

A projekt a maga tartalmi lényege szerint egy olyan rendkívül intenzív ismerkedés megvalósítását jelenti - a Problémafeltáró és Kezelő Hét Tréning (PKHT) I. Feltáró szakasza megvalósításával - amely egyszerre szolgálja az önismeret illetve mások megismerésének hatékony fejlesztését.

A körülölelő szabadidős illetve segítői tevékenységek is úgy kerülnek felépítésre, hogy ezt szolgálják.
Az alkalmazott bázis-módszer előnye az, hogy önmagában is maradandó eredménye van - esetünkben a tematikusan nem rendezett illetve a kezelésre javasolt problémák köre - és hogy ezek a különböző csoportok között összevethetők, egymás tükrében is értékelhetők. A projekteknek ez utóbbi része a tervezettek szerint valósult meg, sikeresen. A kibővített - és rendkívül sikeres - kísérő program-kör nem vált hozadéka a PKHT szempontjából az, hogy az egyéni beszámoló-értékelések kiegészítik nem egy vonatkozásban a partnerek gondjait és értékeit.

Helyes lépésnek bizonyult az, hogy a partnercsoportok a találkozásuk eredetileg zártnak szánt közegét (családoknál való elszállásolás, zárt körben való együttlét) felváltották egy nyitott és nyílt közeggel és szabadidős tevékenységgel, vállalva abban a segítői szerepköröket.

A jövőben - amennyiben a munka nem tábori körülmények között folyik - ragaszkodni fogunk az ehhez hasonló megoldásokhoz, mert a megismerésnek lényegesen hatékonyabb módjait kínálja, mint egy zárt műhelymunka.
Az alkalmazott egyéb módszerek köre, eredetileg a különböző kommunikációs és fejlesztő játékok köre volt. Ez azonban a kísérőprogramok (szabadidős programok) kibővítésével megváltozott, hiszen a partnercsoportok résztvevői ezeknek - az eltervezettel szemben - nem csak puszta résztvevői lettek, hanem segítői, sőt vezetői.
Az értékelésekből kiderült az, hogy a résztvevő 12 fő magyar és 12 fő erdélyi tizenéves számára örök élmény maradt a program. Mindenképpen a folytatást tervezik/tervezzük.

A maradandó gyakorlati eredmények a kapcsolatok, amelyek a nyáron ismét fejlődni fognak. Az eddigi közös eredmények fejlesztésével is szeretnénk hosszabb távon nyugat-európai partnerrel/partnerekkel is ehhez hasonló kapcsolatot kialakítani.
A megvalósítás fő támogatója a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium volt.

Köszönet érte!

Koromné Seri Anikó


<<< Vissza