<<< Vissza

Izgalmas történelem
Katona Tamás előadása

2003. március 14.

 
A március 15-i, ünnepi rendezvénysorozat előrehozott eseményeként Szentes város vendége volt Katona Tamás történész, a 90-es évek közismert politikusa. A Horváth Mihály Gimnázium dísztermében a hét elején tartott előadás keretében Katona Tamás megemlékezett az 1848-as polgári forradalomról - szavaival élve: jó és rossz dolgokról, emberekről és eseményekről -, s a hely szellemének okán részletesen kitért a szentesi születésű Horváth Mihály életútjára. Mint elmondta: Horváth Mihály (1809-1878) korának nagy egyénisége volt, aki esze és becsülete folytán emelkedett fel.
Ezen iskola névadója életével, tetteivel példát mutatott, s eszméi mellett a végsőkig kitartott. Az előadás során Katona Tamás Horváth Mihály történelmi szerepe mellett kiemelte a volt csanádi püspök, 1849-es kultuszminiszter kiváló történetírói munkásságát is. A közelgő ünnepi percekben nem árt, ha tudjuk: a magyar forradalom időszakának első nagyszabású összegzését 1865-ben éppen ő készítette, Magyarország függetlenségi harczának története címmel.

Katona Tamás emlékeztetett továbbá a túrkevei születésű Boros Sámuel jegyző, későbbi főbíró Szentes város örökváltságának ügyében véghezvitt erőfeszítéseire. A rendhagyó történelemóra a minden diák által jól ismert események mellett érdekes, szellemes adalékokkal világította meg azokat a márciusi napokat, amelyekben a magyar fiatalok küzdelmének köszönhetően megszületett a modern, polgári Magyarország. A színes történetek, anekdoták olyan érzést keltettek a hallgatókban, mintha a beszélő maga is ott lett volna a helyszínen ezekben a történelemformáló időkben.
Az izgalmas előadás lebilincselte a közönséget, amely főként a Horváth Mihály Gimnázium diákjaiból és tanáraiból állt. Ők a polgári forradalom és átalakulás számos szentesi vonatkozásáról tudhattak meg részleteket, és ismerhették meg jobban Szentes nagy történelmi alakjait. Szerencsésebb szervezéssel, nagyobb figyelemfelkeltéssel talán több érdeklődő (főleg iskolás) élvezte volna ezt a délutánt, s hallott volna többet erről a korról, mint amennyi az évszámokból és az adatokból kiolvasható.

P. K.


<<< Vissza