<<< Vissza

A megtisztelő feladat gondjai
Egyházmegyei esperes: Gilicze András 

2003. január 24.

 

A Csongrádi Egyházmegyében is lejárt az elôzô vezetés hat éves megbízatása, ezért még az elmúlt év ôszén megkezdték a szervezô munkát. December 28-án közgyűlést tartottak, ahol a választási bizottság ismertette a jelölteket. Január elsejétôl hivatalosan Gilicze András,  felsôpárti tiszteletes a Csongrádi Református Egyházmegye esperese.

- A tisztséget még szokni és gyakorolni kell, most ismerkedem a feladat részleteivel - mondja a megválasztott esperes. - Az egyházmegye területe nagyjából egybeesik a Csongrád megye közigazgatási határával. 30 kisebb és nagyobb egyházközség található. A  Tiszántúli Református Egyházkerület kilenc megyébôl áll, Debrecen központtal. A vezetôje a püspök, világi társával együtt. Ahogyan a Csongrádi Egyházmegyének nem én vagyok egyedül a vezetôje, hanem dr. Veres László, nyugdíjas MÁV rendelôintézeti igazgató az egyház megye gondnoka.

- Hogyan zajlott le a választás?

- Nem egyhangú volt a döntés, de ez azt mutatja működik a demokrácia, minden tisztségre akadt több jelölt is. Most az a feladat, hogy összefogjunk és úgy építsünk tovább. Az esperesi tisztségre két jelölt indult, a 33 szavazatból 22-t kaptam. Az esperesi cím, nemcsak cím, hanem sokkal több lett a munkám. Szentesen túl a megye egész területén kell munkálkodni. Felügyeletet, irányítást és építést jelent a feladat.

- Milyen feladatokat kell felvállalni az esperes Gilicze Andrásnak?

- Már a döntés is nehéz volt, hogy egyáltalán vállaljam-e a többlet munkát! Elôre látható: több gondot, mint örömet jelent a tisztség. Felügyeletet kell vállalni, mert ellenôrizni célszerű, hogy mindenki ellássa a kötelezô feladatokat. A gyülekezetnek gondoskodni kell a lelkész megélhetésérôl és erre is figyelni kell. Az ingatlanok rendbetartása, intézmények működtetése sokba kerül. A megyében egyházi szeretetintézet nincsen, és szomorúságot hozott a Belügyminisztériumból érkezett levél, ami szerint most nem támogatják a két szentesi református szeretetotthon megvalósítását. Egyféle irányító munkát is vállalni kell.

- Gondolom több megbeszélésen, tanácskozáson kell részt venni?

- Éppen tegnap tartottuk az egyházmegyei tanács megbeszélését. Az elveket és célkitűzéseket fogalmaztuk meg. Nem egyszemélyi vezetést szeretnék, remélem komoly csoportmunka segíti majd a közösség életét. A fejlesztésben gondolkodunk. Gondolunk arra, hogy milyen nehezen viselik az emberek a kiszolgáltatottságot. Szentesen is találunk olyan helyszíneket, ahol nem igazán kapnak az emberek megfelelô lelki támaszt. A laktanyában jelenleg nincs tábori lelkész. A kórházban nem elég a gyógyszer, az ápolás. Lélekben kell segíteni. Szervezzük a kórházi lelkészi szolgálatot. A segítôkészséget mindenütt érzem, de szeretném, ha ennél több történne. Feladat tehát akad bôven, remélem segítô kézbôl is lesz ugyanannyi - fejezte be gondolatait Gilicze András esperes.

Kruzslicz Pál

<<< Vissza