<<< Vissza

Párbajjal végződő szócsata
Közéleti küzdelmek a múltban (VIII.)

2002. december 20.

 

1892. szeptember végére a közgyűlés által felállított számonkérő szék befejezte a városi hivatalok ellenőrzését. A vizsgálat számos szabálytalanságra fényt derített. A jelentésből kitűnt, hogy a legtöbb mulasztás Tasnády polgármestert és Sulcz Károly adóügyi tanácsnokot terheli. Nem volt titok, hogy ezek alapján a számonkérő szék a legközelebbi közgyűlésen indítványozni fogja a polgármester ismételt felfüggesztését.

Erre október 17-én került volna sor, de a közbejött botrányos események miatt elmaradt. Az elnöki széket elfoglaló Tasnády megnyitójában hetykén kijelentette, hogy őt ugyan egy év óta üldözi a közgyűlés egyik pártja, ő ennek ellenére - mint látható is - szilárdan kitart. A provokatív szavakra Balogh János országgyűlési képviselő reagált. Kijelentette, hogy itt nem egy párt folytat harcot a zsandár-polgármester ellen, hanem Szentes város képviselő-testülete, mégpedig azért, mert csakis olyan embert tűr meg maga fölött, aki a többség bizalmával rendelkezik. A szóváltást követően felolvasták a Tasnádyt visszahelyező miniszteri rendeletet, majd pedig Burián Lajos h. polgármester jelentését, amelyből kiderült, hogy az alispán a közgyűlés megkerülésével utasította őt a polgármesteri hivatal átadására. Az alispán törvénysértő eljárása nagy felháborodást váltott ki. A vita során Sima Ferenc indítványozta, hogy a miniszteri rendeletet vegyék tudomásul, ellenben Csató alispán eljárását határozatilag ítéljék el, és ezt - nehogy nyom nélkül maradjon - hozzák a megyegyűlés és a belügyminiszter tudomására. Az indítvány a vitának újabb lendületet adott. Már csak a szavazás volt hátra, amikor Tasnády polgármester bejelentette, hogy az indítványt nem bocsátja szavazásra, mivel a közgyűlésnek nincs joga a felettes hatóság eljárását bírálnia. Erre az addig visszatartott indulatok egycsapásra elszabadultak. A képviselők egymást túlkiabálva fejezték ki tiltakozásukat, kemény szavakkal szidalmazva a polgármestert. Tasnády heves csengőrázással próbálta a rendet helyreállítani, de eredménytelenül. Végül türelmét vesztve, az ülést 10 percre felfüggesztette. Kalapját fejére csapva távozni készült, amikor Balogh János elébe lépett és felszólította, hogy vegye le a kalapját, mondván, a közgyűlési teremben van, nem pedig az istállóban! Tasnády pimaszul azt válaszolta, hogy ő úgy érzi magát, mintha csorda között volna. Erre Balogh heves mozdulattal leütötte fejéről a kalapot. A polgármester hívei ököllel fenyegetőztek, mire a Balogh körül tömörült képviselők kiszorították őket a teremből. Az incidens során Füsti Molnár Sándor árvaszéki ülnök sértő kifejezéseket vágott Balogh Jánoshoz, aki ezért párbajra hívta ki a szemtelenkedőt. Mivel a felizgatott kedélyek a terembe rendelt csendőrök látványától sem csillapultak, Tasnády polgármester a közgyűlést feloszlatta.

A Balogh és Füsti Molnár közötti párbajra másnap hajnalban került sor a nagytőkei állomás mellett. A felek pisztolypárbajban állapodtak meg, egyszeri golyóváltással, 25 lépésről. Mint kihívott fél először Füsti Molnár lőtt. Bal mellén eltalálta Baloghot, aki olyan súlyosan megsérült, hogy már nem is lőhetett. Az orvosok megállapították, hogy ha a gennyesedés és sebláz nagyobb mérvet ölt, a seb halálos lehet. A párbaj kimenetelének híre városszerte óriási részvétet keltett; a szentesiek valóságos búcsújárást rendeztek Balogh házához. A sebesült egy héten át élet-halál között mozgott, míg végre a sebe gyógyulásnak indult. Még rágondolni is rossz, hogy Balogh János esetleges halála milyen hatással lett volna az egyébként is felfordult szentesi közállapotokra. Szerencsére a krízis elmúlt, s a "város betege" a hónap végén elhagyhatta az ágyat.

Tasnády polgármester ameddig tehette halogatta a képviselő-testület összehívását. Október 31-én azonban kénytelen volt közgyűlést tartani, mivel sürgősen intézkedni kellett az új főispán ünnepélyes fogadtatásáról. Az történt, amire bizonyára számított is. Mindjárt a közgyűlés elején határozati javaslat hangzott el arra nézve, hogy a fogadási ünnepségen a várost - mint arra teljesen méltatlan - ne a polgármester képviselje. Az indítvány feletti vitában a hozzászólók többsége teljesen jogosnak találta, hogy a város az őt ért sérelmet már az első alkalommal ki akarja a főispán előtt fejezni, de akadtak olyanok is, akik a békességre hivatkozva helytelenítették a polgármester teljes mellőzését. Tasnády a tőle megszokott stílusban kijelentette, hogy a további vitának nincs helye, mivel az alispán rendeletileg őt kérte fel a főispán üdvözlésére. Amennyiben ez ellen a képviselők kifogást mernek emelni, rögtön felfüggeszti a közgyűlést.

Labádi Lajos


<<< Vissza