<<< Vissza

Nem lesz téravató
 

2002. december 13.

 
A Lakos József Baráti Társaság nevében lovag Imre Károly ismételt kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a mártírhalált halt rendőrkapitánynak emléket állítva "Lakos kapitány tér" elnevezésű közterület legyen a városban. A társaság a Somogyi Béla-Daru utcák találkozásában lévő közterületre tett javaslatot.

Az augusztus 30-i ülésre elkészített előterjesztést a városrendezési, -fejlesztési és környezetvédelmi bizottság elfogadásra javasolta, azonban a képviselő-testület az ügyben döntést nem hozott. Javasolta, hogy kérje be a levéltár véleményét. "A városnak vannak egyéb mártírjai is, akiknek semmiféle emléke nincs, pedig méltóak lennének a megörökítésre. Igen hosszú azoknak a személyeknek a sora, akik tetteik és munkásságuk által beírták nevüket Szentes város történetébe, mégsem őrzi se tér, se utca, sem egyéb köztéri alkotás az emléküket" - olvasható ki a decemberi ülésre elkészült szakvéleményből.

A baráti társaság beadványából kitűnik, hogy a márvány emléktábla már elkészült, amelyet kár lenne veszni hagyni. A javaslat: helyezzék azt el a Horváth Mihály Gimnázium belső falán, ahová a Lakos testvérek valamennyien jártak. "Ezáltal a felnövekvő ifjúság generációkon át megismerhetné az egykori diák mártíriumát" - írja le szakvéleményében Labádi Lajos igazgató. Mindazonáltal az is kimondatott, hogy a tér kialakítása és elnevezése a környezetében lévő ingatlanok utca megnevezésében és házszámozásában változást nem okoz.
Bár a polgári oldal az előterjesztést támogatta, a képviselő-testület nem foglalt állást egyértelműen az ügyben. Szirbik Imre polgármester így fogalmazott: a testület az elkövetkező ülések valamelyikére nyitva hagyta a téravató kérdését.


<<< Vissza