<<< Vissza

A fegyelmezett gazdálkodás
 

2002. december 13.

 
A fegyelmezett gazdálkodás segített
Azt előre sejteni lehetett, hogy a költségvetés rányomja bélyegét a decemberi ülésre. Az elején szorgoskodó Mikulás egy-egy ajándékcsomaggal próbálta enyhíteni a képviselők szívét azon a délutánon, amelyen szinte minden a pénz körül forgott.

Szirbik Imre polgármester (kedvcsinálóként) azzal kezdte mondandóját, hogy az uszoda megrongálódott sátortetejének pótlására a város a megyei területfejlesztési tanácstól 14,5 millió forintot nyert. Még ebben az évben megkapják 13. havi fizetésüket a közszféra dolgozói, igaz emiatt likviditási kölcsönt vesz fel az önkormányzat. A helyhatóság I-III. negyedévi költségvetésének tárgyalásakor kitűnt, hogy ez időre sikerült kigazdálkodni az elején jelentkező nem csekély forráshiányt. Az önkormányzat különböző bizottságai kérték, fejezzék ki köszönetüket azon intézményeknek, melyek takarékos gazdálkodással elősegítették a város költségvetésének időarányos végrehajtását.

Dr. Dömsödi József egy-egy nagyobb rendezvény pénzügyi forrását firtatta. Karikó-Tóth Tibor szólt arról, hogy a református egyházközség idén közel 7 millió forintot költött a nagytemplomra. A képviselő utalt arra, hogy a testület korábbi döntése alapján az összeg tíz százalékát még az idén át kell utalnia az önkormányzatnak. A következő esztendő kiemelt feladata a tetőfelújítás megkezdése lesz. Erre 36 millió forintot nyert az egyházközség.

A polgármester válaszából kitűnt, hogy a Kossuth téri rendezvény közel 3 millió forintba került, annak felét a városi pályázat biztosította, a többit szponzorok állták. A strand esetében szintén támogatók, szentesi vállalkozások segítettek a rendezvény sikerében, és a közel 350 ezer forint kifizetésében. Ami a református templom ügyét illeti, miként az előterjesztésben is szerepel, az önkormányzat vállalja az összeg kifizetését. Baranyi Imre elmondta, hogy a város gazdálkodása igenis korrekt, fegyelmezett volt. A működési hitel jelentősen csökkent. Tehát az önkormányzat nem gazdálkodott rosszul.

Halmai László pozitívumként említette a Tiszai strand felújítását, ami véleménye szerint Makra Zoltán nevéhez fűződik. A negatívumok: a gyermekkönyvtárnál közel 350 ezer forint volt az Áfa-különbözet, amiért mintegy 500 ezer forintra büntetett a APEH, továbbá a Klauzál Gábor Általános Iskolánál tervezett 3,5 millió forint helyett 5 millióba került a kerítés elkészítése. Nem értett azzal egyet, hogy egyes intézmények szankciók nélkül túlléphetik a költségvetési keretet. Szirbik Imre ez utóbit azzal magyarázta, hogy a közbeszerzési eljárásnál ennyi volt a legkedvezőbb ajánlat. A mási esetben pedig a gyermekkönyvtár és a Városi Könyvtár Kht. között úgynevezett munkaerő kölcsönzési szerződés van érvényben. Emiatt keletkezett a különbözet, amit az adóhatóság is értékelt. Mint kijelentette, személyi mulasztás nem történt.

A képviselő-testület a továbbiakban - egyebek mellett - helyi adónemekben döntött, melyekre a következő számunkban visszatérünk.

L. J.


<<< Vissza