Elsősegélynyújtó tanfolyam munkavállalóknak

 

A Magyar Vöröskereszt évtizedek óta az elsősegélynyújtás képzésének és oktatásának koordinátora. 2012. februárjában a Magyar Vöröskereszt Szentesi Területi Szervezete 12 órás elsősegélynyújtó tanfolyamot indít munkáltatóknak és munkavállalók, mert törvény előírja, hogy a munkahelyen biztosítani kell a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeit.

 

Az egészségügyről szóló 1972. II. tv. Rendelkezik az elsősegélynyújtás személyi és tárgyi feltételeiről, a munkáltató és munkavállaló jogairól és kötelességeiről. Azóta a 3/2002.(II.8.)SZCSM-EÜM. Együttes rendelete szabályozza a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjét (20.§ elsősegélyhelyek), amely tartalmazza, hogy a munkáltatónak a munkavállalók közül elsősegélynyújtásra kiképzett személy jelenlétét kell biztosítani műszakonként.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény előírja, hogy a munkahelyen biztosítani kell a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi ,személyi és szervezési feltételeit.

A Mvt. 88.§ (2) bekezdése d) pontjának dv) alpontja felhatalmazást adott  a foglalkoztatáspolitikáért felelős  miniszternek, hogy az egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben megalkossa a munkahelyi elsősegélynyújtással kapcsolatos szabályokat (Forrás: Munkabiztonsági tájékoztató 2009. 4. szám) . Ez a rendelet 2010. január 1-jén lépett hatályba. Az elsősegélynyújtó képzések végzésére programja, jelenleg  a Magyar Vöröskeresztnek van.

 

Tekintettel arra, hogy az elmúlt időszakban 2006-ban történt munkahelyi elsősegélynyújtók képzése, ezért  a közeljövőben új tanfolyamok indításával szeretnénk szolgálni az Önök részére.

Az elsősegélynyújtó tanfolyam 12 órában történik. A tanfolyam végén a hallgatók igazolást kapnak. A tanfolyam részvételi díja 9000,- Ft, mely az elsősegélynyújtó könyvet is tartalmazza.

A már kiképzett üzemi elsősegélynyújtók részére kétévente ismétlő képzés szükséges, mely azért  is vált esedékessé ,mivel 2009. novemberétől az újraélesztés szabályai  megváltoztak.

A képzés 8 órában és a munkahely speciális ismereteit tartalmazó képzés 2 órában kerül megrendezésre. Az   ismétlő képzés részvételi díja 5000,-Ft azok számára akik már előzőleg részt vettek üzemi elsősegélynyújtó tanfolyamon.

 

A első tanfolyamok kezdetének várható időpontja 2012. február közepe. Jelentkezni lehet írásban vagy telefonon a Szentesi Vöröskereszt irodájában 2012. február 3-ig. Cím: Szentes, Kossuth tér 6. /133./

 

Agócs Lászlóné telefon:63-510-342, Mobil:70-933-8372 , e-mail: agocsne@szentes.hu .

 

Szentes, 2012. 01. 17.
 

 

.