EXKLUZÍV FOTÓ A REFORMÁTUS TEMPLOM EMLÉKEZTETŐKÖVÉRŐL

Kétszáz éve senki nem látta az alsó oldalát

Felemelték az emlékeztetőkövet

 

 

 

Mint már arról hírt adtunk, hogy a Református Nagytemplom templomterének burkolatának felszedésekor az úrasztala alól előkerült azaz emlékeztető kő, amelyet még 1747-ben helyeztek oda Gál István lelkész szolgálata idején. Ezt Kiss Bálint református pap örökítette meg az eklézsiatörténetben, amikor is 1808-ban a jelenlegi templomot elkezdték építeni.

 

 

 

A felújítás alatt mindig téma volt, hogy mi lesz a megtalált kő sorsa melyen az elődök arra akarták felhívni az utókor figyelmét az esetleges viták elkerülése érdekében, hogy a templomot reformátusok építtették és ezen a helyen ez a harmadik templom. Régen a mostani katolikus templom területe a reformátusoknak volt a gyülekezeti helye, ám a katolikusok megfosztották őket attól.

 

A meglehetősen sérülékeny, mészkőből készült kortörténeti emléktárgyat egyébiránt nem szedik ki az Úr asztala alól. Ha valamikor majd felújítják a kései utódok Isten házát, ebből is megismerhetik a szentesi reformátusság históriáját.

Mivel az egyik lapján feküdt ezidáig a kő, ezért csak leírásokból tudhattuk, hogy mit rejt az alsó oldala. Még mielőtt megint visszakerülne rá az Úr asztala, azelőtt felállították, így sikerült megörökítenünk azt az oldalt, amit kétszáz éve senki sem látott. Ha minden jól megy, akkor újabb kétszáz évig megint nem fogja senki sem látni ezt az oldalt, amely Mózes I. könyvének 28. fejezet 17. versének egy részletével kezdődik:

 

"E Hely Nem Egyéb Hanem Istennek Háza"

 

 A képre kattintva kinagyítható!

 

 

Mos I. Könyv 28R17V

E Hely Nem Egyéb Hanem

Istennek Háza.

Melly Épettetett

A SzentesiRef.Sz.Eklesia

általTiszt. Gál István és Bé-

ládiIstv.Lelki Pásztorok Mák

Ján. O sk. Mest. KaszapMih.Kán.

FőBíró Médi Mih. EsküttekBecsei

Mih.VecseriMih.NagyPet. Tö

rökGyör.KormányMih.Mikecz

Gerg.BuziMih.Mikecz Ján.Do

bosJán. SzékelyJán.PapIstv.Ve

cseriGerg. Gondvis: Kis Márt

Hit.NotariusokNánásiNMárt

ésHajduIstv.Egyhfi SülyöJán

Idejekben AoD 1747

Jel. 28 R.17 V.

 

 


A kő ezen oldaláról megtudhatjuk, hogy 1747-ben "Épettetett" az első református templom e helyen.

Szentes, 2008. 01. 22.

.