Emlékeztető követ találtak a Református Nagytemplom felújítása során

 

 

 

Nagy izgalommal kezdték meg a Református Nagytemplom templomterének burkolatának felszedését.

Kovách Péter lelkipásztort nem érte váratlanul, hogy az Úr asztala alól előkerült az emlékeztető kő, amelyet még 1761-ben helyeztek oda Gál István lelkész szolgálata idején. Ezt Kiss Bálint református pap örökítette meg az eklézsiatörténetben, amikor is 1808-ban a jelenlegi templomot elkezdték építeni. E műemléki épületet egyébként 1826-ra sikerült elkészíttetni.

 

A fotó kinagyítható!

 

Harmadik Templomot építtették ezenn a hellyen
A Szentesi reform Ekklesia kegyes Tagjai
ISTEN segitségével Tulajdon költségekenn
T Kis Bálint Dobosy Mihály Prédikátorságokban
Lakos Ján Sos Pét Sarkadi Ján Balog Ist Sebesi András
Ns Miketz Mih Jako Fer Borbas Mih Kováts Is N Borsos
Szabo Jos Ns Borsos Szabo Jan FöKurátorok Török
Jan Molnár Mih Balog Sám Soldos Ján Sos Ist Dobosy Jos VKur
Balog Is Teremi Ján Jegyzök Gondoskodások által
MDcccviiidik Eszt fogva Az MDcccxxiiidik Esztendeig
FöBiro Nagy Ján Esküdtek Zeke Ján Lakos Mih Desö Mihály
Berényi Pál Kutas Ján Notárius Hevessy Benjamin
Presbyt Doct Sebök Aám Boros Sám Matoltsi Sánd Török Sám
Lakos Fer Udvardi Ist Sos Jos Rect Nagy Ist Kánt Kása Mih
Lelkek Száma 10388 Oskolas Fiuké 359 Leányoké 307

 

Az elődök arra akarták felhívni az utókor figyelmét az esetleges viták elkerülése érdekében, hogy a templomot reformátusok építtették és ezen a helyen ez a harmadik templom. Régen a mostani katolikus templom területe a reformátusoknak volt a gyülekezeti helye, ám a katolikusok megfosztották őket attól. Gál István az első református templomot a főtéren még 1747-ben építtette, ám az 1760-ban leégett. A következő esztendőre készült el a mostaninál jóval kisebb kultikus hely, amelynek a tornya külön állt magától az épülettől.

Azt is belevésték a kőbe, hogy a „lelkek száma" 10 ezer 388 volt, az „oskolás" fiúké 359, a leányoké pedig 307 volt.

 

   

A képek kinagyíthatók!

Egyházfiak Székely Ferentz MetsBalog Jan
Kimettzette Lehotzki Mihály Kömüves

Fökurato: Lakos Mihály 18?3
Vice Kurator Vayda János

Egyházfiak Lovas János
Vida Szüts Istvány

 

A meglehetősen sérülékeny, mészkőből készült kortörténeti emléktárgyat egyébiránt nem szedik ki az Úr asztala alól. Ha valamikor majd felújítják a kései utódok Isten házát, ebből is megismerhetik a szentesi reformátusság históriáját.

Kovách Péter lelkipásztorral készült riport ITT hallgatható meg!

 

 

Szentes, 2006. 04. 27.

.