5/2. Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi üzleti terve [hang] / [ video]

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi és Tulajdonosi, a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság valamint a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.
Van-e hozzá szóbeli kiegészítés?
Kérdése, véleménye van-e valakinek?
Mivel nem volt kérte, aki a Pénzügyi Bizottság kiegészítésével fogadja el az üzleti tervet, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

262/2011. (XII.16.)
Tárgy: Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi üzleti terve

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint tulajdonos, a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évről szóló Üzleti tervét, a mellékletben foglalt tartalommal elfogadja, és annak megvalósítását írja elő a társaság részére.

Egyidejűleg felhívja a figyelmet, hogy a 2011. évi gazdálkodási év ismeretében, annak beszámolóját tárgyaló Képviselő-testületi ülésen szükség esetén terjessze elő módosítását.

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 2012. évi tervszámok az Országgyűlés, illetve a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete által elfogadott költségvetés függvényében módosulhatnak.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Szentesi Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft.
3./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája