Szentes Város Önkormányzatának

2006. november 24-i ülésének előterjesztései

 

1.) Szóbeli tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
2.) Szentes város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata
3.) Közterületek és közterület jellegű területek használatának egyes városképi, köztisztasági és építésügyi előírásairól szóló rendelet módosítása
4.) Az ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet módosítása
5.) Szentes város helyi tömegközlekedés díjáról szóló rendelet módosítása
6.) A Képviselő-testület 2007. évi munkatervének elfogadása
7.) Az Önkormányzat 2006. évi költségvetési rendeletének módosítása
8.) Beszámoló a 2006. évi I–III. negyedévi gazdálkodásról
9.) Idegenforgalmi adóról szóló rendelet módosítása
10.)

Szociális rendeletek módosítása

– Szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

– Pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról

11.) Szentes városban folytatott közszolgáltatói tevékenységekről szóló rendelet módosítása
12.) A vásárokról és piacokról szóló rendelet módosítása
13.) A köztemetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet módosítása
14.) A Tiszai szabad strand és nyári pihenőhelyként szolgáló terület használatáról szóló rendelet módosítása
15.) Ivóvíz-minőség javító konzorciumi tanácsban részvétel
16.) Hajléktalan ellátás kistérségben történő ellátása, alapító okirat módosítás
17.) Közlekedésbiztonsági célú kerékpárút tervezési pályázat benyújtása
18.) Petőfi Sándor Általános Iskola alapító okiratának módosítása
19.) Pályázat a hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre
20.) CÉDE támogatásról való lemondás
21.) TERKI támogatásról való lemondás
22.) A Szentesi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2007. évi teljesítményértékeléséhez kiemelt célok meghatározása