2008. augusztus 1.

Leválna a magyartési városrész?

Nagytőke így tovább tudná fenntartani függetlenségét

Lakossági kezdeményezésre egy majdnem negyven aláírást tartalmazó hivatalos ívvel keresték fel a közlemúltban a nagytőkei önkormányzatot magyartésiek. A lakosok tájékoztatást kértek a polgármestertől arról, hogy amennyiben Szentes helyett Nagytőkéhez tartoznának közigazgatásilag, akkor az önkormányzat miben segítené a helybéli lakosokat. Stabarecz Ferenc polgármester lakossági fórum keretében tájékoztatta a helybelieket a lehetőségekről a hét elején.

A fórumon kiderült, nem egyhangú az elképzelés a kérdésben. Számos gondolat fogalmazódott meg az emberekben, melyre a nagytőkei polgármester készségesen válaszolt. Stabarecz Ferenc elmondta, hogy a Nagytőkéhez való csatlakozás esetén két hasonló nagyságú település kötne fúziót, amely közvetlenebb rálátást eredményezne bizonyos dolgokban. A magyartésiek számára előnyt jelentene az aktuális helyzethez képest több dolog is. Csatlakozás esetén továbbra is biztosítani tudnák az óvodások szállítását, ezen kívül a szociális étkeztetés, illetve a lakástámogatás kihasználására is lenne lehetőség. Az orvosi rendelő alapszolgáltatást is helyben tudnák igénybe venni a
lakosok, s a közétkeztetésben is segítséget nyújtana a nagytőkei önkormányzat, hiszen utóbbi csak kapacitásnövelést jelentene számukra. Megoldódna az eddig napi problémákat okozó bevásárlás kérdése is - az egyetlen helyi üzletben nagyon magasak az árak - , hetente kétszer kocsit küldenének a szomszédos településről, s azzal szállítanák a helybélieket a szentesi áruházak egyikébe. A Nagytőkén most beinduló falugondnoki szolgálat is képes lenne az összes rászoruló ellátására, illetve a már működő házi segítségnyújtást is igénybe vehetnék a csatlakozók. Mindezek mellett rendszeresen megtartott fogadóórán mondhatnák el a lakosok panaszaikat a község polgármesterének és jegyzőjének, illetve alkalmanként az önkormányzat munkatársainak. A zöldterületet is helyi lakosok segítségével tartanánk rendben, amely munkahelyteremtést is jelentene.

Stabarecz FerencAz ivóvíz és a szemétszállítás ára valószínűleg nem módosulna. Az utóbbira vonatkozó szerződést mindenki egyénileg kötötte meg. Ez a szolgáltatás Nagytőkén sem térítésmentes, mert az önkormányzat már nem tudta fedezni a költségeket.

A magyartésiek által befizetett kommunális adót azonban helyi felújításokra költenénk, s a lakosokkal közösen határoznánk meg a szükséges munkálatok sorrendjét - jelentette ki a polgármester, aki szerint az orvosi rendelő üzemeltetésére és a művelődési ház rekonstrukciójára is megtalálnák közösen az alternatívát. Mindezeket az állami normatívák igénybevételével, illetve pályázati pénzekből valósítanák meg.

A fórum egyik résztvevőjének kérdésére válaszolva a nagytőkei polgármester azt is elmondta, hogy településük semmiképp sem szeretné függetlenségét feladni, s ha Magyartés Nagytőkéhez tartozna, akkor azt tovább fenn tudnák tartani. Fontos szempont számukra az is, hogy így a csatlakozás után olyan támogatásokat is igénybe tudnának venni, amelyre eddig nem volt lehetőség. Stabarecz Ferenc hozzáfűzte: - Nem látom azokat a beruházásokat, amely mutatná, hogy Szentes költ Magyartésre.

Antal Balázs TiborA polgármester után a jelenlévő önkormányzati képviselő is szót kapott. Antal Balázs Tibor a lakosoknak beszámolt az elmúlt évek beruházásairól. Elmondta, hogy hivatali úton kért tájékoztatást arról, hogy menynyit költöttek Magyartésre. Az önkormányzat tájékoztatása szerint 2007-ben 360 ezer forintot fordítottak a temetőhöz vezető út javítására, a vis maior alapból felújították a Körösparti utca önkormányzati szakaszát és a szélső utca burkolatát. 2004 óta rendszeresen elszállítják a hulladékot, rendszeresen gondozzák és kaszálják a játszóteret és a körülötte lévő parkot. Az elmúlt napokban elvégezték a temető kaszálását is, s őszre tervezik a temetőhöz vezető út ismételt kátyúzását 400 ezer forint ráfordítással. Szociális téren a helybeliek közül többen gyermekvédelmi és lakásfenntartási támogatásban, felnőttek átmeneti segélyében, napköziellátásban, ápolási díjban, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásában, aktív korúak rendszeres szociális segélyében részesülnek. Az önkormányzati képviselő emlékeztette a jelenlévőket arra is, hogy a bolt kérdésének megoldására ajánlott lehetőséget, illetve a szentesi önkormányzat beindította a tanyagondnoki szolgálatot is, ami nem volt kihasználva. Majd hozzátette: a buszközlekedésre is próbáltunk alternatívát keresni, de a járatokat nem vették megfelelő számban igénybe a lakosok. A környék rendben tartását eddig is magyartésiekkel oldotta meg a város, a közösségi ház nyílászáróinak cseréjét, illetve a fűtés felújítását pedig legkésőbb őszre tervezik.

A lakosok számtalan kérdést tettek fel a nagytőkei polgármesternek, illetve többen felvetették, hogy mit várnak a helybeliek a várostól, ha kevés pénz folyik be az ottani lakók kommunális adójából. Egyesek szerint nekik is tennie kellene ahhoz valamit, hogy Szentes több pénzt fordítson a környékre. A több mint egy órás fórum után abban maradtak a jelen lévők, hogy bizonyos idő elteltével ismét egyeztetnek. Nyitott maradt a kérdés: inkább Szenteshez vagy esetleg Nagytőkéhez akarnak-e tartozni a jövőben a magyartésiek.

Kép és szöveg: Cseh-Lakos