2007. június 1.

Vizsgálat a Rehab Kht.-nál

Az önkormányzat annak idején 3 millió forint törzstőkével alapította a Rehab Kht.-t. A cég lényegében a Legrand Zrt. termelésére épült a Szarvasi úton, 60 ember foglalkoztatásával kezdte meg a munkát, ma már varroda részleg, szerelőműhely, rongyszőnyegkészítő üzemegysége is van. Többségükben csökkent munkaképességű embereket alkalmaznak. A kht. 2005-ben 514 ezer, 2006-ban 818 ezer forint veszteséget termelt. Tovább csökkent a saját tőke. A veszteség finanszírozása érdekében az ügyvezető - a tulajdonos tudta nélkül - közel 3 millió forintot injekciózott a cégbe, hogy a dolgozókat ki tudja fizetni.

Szirbik Imre polgármester, országgyűlési képviselő a képviselő-testület ülésén elmondta, hogy a vezetőség szinte mindent megmozgatott, hogy a közel 80 szociálisan rászoruló, elsősorban csökkent munkaképességű munkavállaló időben megkaphassa munkabérét. A város első embere kijelentette: a városnak át kell tekinteni azt, hogy milyen lehetőségek vannak a költségek csökkentésére, a bevétel növelésére, egyáltalán hogyan lehet a 80 ember sorsát rendbe tenni.

Hornyik László a Rehab Kht. felügyelő-bizottságának elnöke lapunk érdeklődésére elmondta: a grémium azzal a javaslattal élt, hogy az önkormányzat jogi és ügyrendi bizottsága vizsgálja meg az EU-FOCUS 2000 Kft.-vel kötött bérleti szerződést, valamint a kft. által kibocsátott közüzemi számlákat. A bizottság foglaljon állást abban a kérdésben is, hogy a kht. ügyvezetője jogosult volt-e a képviselő-testület, mint tulajdonos beleegyezése nélkül a bérleti szerződést megkötni. Továbbá javasolja a felügyelő-bizottság, amennyiben lehetőség van a bérleti szerződés felbontására, abban az esetben változtasson a társaság telephelyet. Erre az Arany János utcai volt Szabóipari Szövetkezet telephelyét találja alkalmasnak, amelyet a régi tulajdonos visszaadott az önkormányzatnak. A képviselő szerint a bérleti díjból a veszteség máris csökkenthető. Az ott dolgozó emberek érdekében meg kell tennünk mindent - mondta.

Kozák János (Fidesz) kérdésekkel kezdte hozzászólását: Meg lehet-e szüntetni, fordítani a folyamatot? Ki a felelős azért, hogy a cég idáig jutott? Hogyan lehet dolgozni tovább? A pénzügyi bizottság elnöke azután gréniuma javaslatát tette le a képviselők asztalára:

"Az önkormányzat 30 napon belül nevezzen ki hozzáértő, megfelelő végzettségű önkormányzati biztost, aki végezzen el egy részletes, mindenre kiterjedő vizsgálatot a Szentes Rehab Kht.-nál. A vizsgálat terjedjen ki az eddigi tevékenységre és tegyen javaslatot arra vonatkozóan, hogy milyen intézkedésekre lenne szükség a kht. pénzügyi problémáinak javítása érdekében. Az intézkedési javaslat terjedjen ki a közgazdasági, pénzügyi és személyi javaslatokra is. A vizsgálat eredménye legkésőbb a képviselő-testület szeptemberi ülésére kerüljön beterjesztésre."
A testület elfogadta a Rehab Kht. 2006-os gazdálkodásról szóló beszámolót. 2007-re vonatkozóan pedig a pénzügyi bizottság indítványát szavazták meg a képviselők. A vizsgálattal a Szentes Városi Szolgáltató Kft. szakembereit bízták meg.

L. J.