2007. április 20.

Kistérségi összefogás

Derekegyházi tanulók a Kosztában

Derekegyház Község Önkormányzata képviselő-testületének kezdeményezésére közoktatási (általános iskolai) intézményfenntartó társulás létrehozására tettek javaslatot a helyi önkormányzat március végi ülésén. A testület határozatban erősítette meg, hogy a község iskolájának felső tagozatos tanulói az új tanévben a Koszta József Általános Iskolában folytatják tanulmányaikat.

Szűcs Lajos alpolgármester elöljáróban elmondta, hogy az önkormányzatot Derek-egyház Község Önkormányzata kereste meg azzal, hogy 2007. szeptember 1-jétől kistérségi összefogással működtessék a derekegyházi általános iskolát. Az alpolgármester hozzátette: az ügyben figyelembe kellett venni, hogy a derekegyházi önkormányzat és az ottani szülők azt szeretnék, ha az iskola a Koszta József Általános Iskola tagintézménye lenne. Vélemények szerint ez az iskola felel meg a törvényi előírásoknak. Az önkormányzat mellett működő bizottságok elfogadásra javasolták az előterjesztést.

Szabó István, Derekegyház község polgármestere kijelentette: a két település között jó kapcsolat alakult ki. Szívesen hozzák a gyerekeket Szentesre, de, mint mondta, nem saját akaratukból. A községnek egy iskolát kell ellátni, az oktatási kötelezettséget teljesíteni úgy, hogy a gyerekeknek a lehető legjobb legyen, ezért ragaszkodnak ahhoz, hogy az alsó tagozat a községben maradjon. Az önkormányzat a közös iskolafenntartással kapcsolatban Nagymágocs nagyközséget is megkereste, azonban a szülői szándéknak fejet hajtva Szentes várost jelölték meg.

Dr. Rébeli Sz. Tamás helyhatósági képviselő az előterjesztés kapcsán arra volt kíváncsi, hogy az ott dolgozó pedagógusokkal mi lesz? A kérdésre Derekegyház polgármestere a következő választ adta: az iskolában 9 pedagógus dolgozik, egy pedig gyesen van. Az alsó tagozatban 4 pedagógus tanít, egy pedagógus nyugdíjba vonul, egy tagintézmény vezetőre szükség lesz. Az üggyel kapcsolatban három szentesi pedagógus helyzetét kell megoldani.

Móra József képviselő egy korábbi, de hasonló esetet említett. Elmondta, hogy a kajáni iskola megszüntetésekor is sok szülőben felmerült az a kérdés, hogyan fognak a gyerekek bejárni az iskolába. Egy évvel később a szülők örültek annak, hogy a gyerekek helyet kaptak a szentesi oktatási intézményben. Véleménye szerint ez esetben is jól döntöttek, mivel a közös pedagógiai program nagyobb lehetőségeket kínál.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és döntött arról, hogy ez év szeptember 1-jétől a derekegyházi iskola a szentesi Koszta József Általános Iskola tagintézménye legyen. E szerkezetben a derekegyházi 1-4. évfolyamos tanulók továbbra is a községben, az 5-8. osztályos tanulók pedig a szentesi iskolában teljesítik tankötelezettségüket. A tanulók utaztatását a község önkormányzata iskolabuszszal és kísérő pedagógus biztosításával oldja meg.

(lovas)