<<< Vissza

Evangélikus templomot szenteltek
Évfordulónaptár 2005

2005. november 4.

 
100 éve, 1905. október 29-én szentelte fel Bachát Dániel bányakerületi püspök az új szentesi evangélikus templomot. (A templom tervezője Francsek Imre építész; az oltárkép a szentesi Hegedűs László festőművész alkotása.)

80 éve,
1925. október 30-31. között Szentesen vendégeskedett dr. Balthazár Dezső tiszántúli református egyházkerületi püspök, aki részt vett a helyi presbitérium díszközgyűlésén, s beszédet mondott a reformáció emléknapján.

55 éve,
1950. október 31-én tartotta alakuló ülését a Szentes Városi Tanács. A végrehajtó bizottság elnökévé Szaszkó Ferencet választották. (Hivatalát 1952-ig viselte.)

20 éve,
1985 októberében az ifjúsági házban párhuzamosan két számítógépes klub alakult: a Mikró Klub a kezdőket, a Neuman János Klub a haladókat tömörítette. A foglalkozásokat fiatal középiskolai tanárok vezették: Gulyás László, Tímár Ferenc, Szili Imre és Fekete Géza. A technikai bázist öt darab Comodore 64-es, ill. C-16-os típusú számítógép alkotta.

- A Városi Könyvtár író-olvasó találkozón látta vendégül Csurka István írót.

20 éve,
1985. november 1-jén az egészségügyi miniszter és a Szegedi Orvostudományi Egyetem dr. Badó Zoltán osztályvezető főorvosnak (traumatológiai osztály), valamint dr. Veszelovszky Iván osztályvezető főorvosnak (szülészet-nőgyógyászati osztály) a címzetes egyetemi docensi címet adományozta. Ugyancsak címzetes egyetemi docensi címet kapott a mezőgazdasági miniszter és a Kertészeti Egyetem rektori tanácsának javaslatára dr. Csikai Miklós, a Szentesi Korai Zöldségtermesztési Rendszer (KZR) igazgatója.

75 éve,
1930. november 2-18. között 7 munkásküldöttség kereste fel a polgármesteri és az alispáni hivatalt munkaalkalmat követelve, sürgetve az ínségmunkák beindítását.

340 éve,
1665. november 4-én a szentesiek panaszos levelet intéztek Wesselényi Ferenc nádorhoz, amelyben védelmet kértek Balassa Ádám kékkői kapitány folyamatos hatalmaskodásával, valamint katonáinak fosztogatásaival és kegyetlenkedéseivel szemben.

90 éve,
1915. november 4-én született Szentesen dr. Gilicze László (1915-1997) református lelkész, egyháztörténeti kutató, 1944-1987 között a Szentes-Felsőpárti Egyházközség lelkésze, 1979-től 1987-ig a Csongrádi Református Egyházmegye levéltárosa, gyűjteményi előadója, majd tanácsbírája.
60 éve, 1945. november 4-én nemzetgyűlési választásokat tartottak Magyarországon. Szentesen 20 991 választásra jogosult polgárt írtak össze, ebből 19 560 (93,18%) szavazott. A pártokra leadott szavazatok megoszlása: Független Kisgazdapárt 7818 (40,43%), Magyar Kommunista Párt 5953 (30,79%), Szociáldemokrata Párt 4661 (24,11%), Nemzeti Parasztpárt 590 (3,05%), Polgári Demokrata Párt 312 (1,62%). Kitűnik, hogy a Független Kisgazdapárt Szentesen is megkapta az érvényes szavazatok többségét, de elmaradt az 57%-os országos kisgazda eredménytől. Ezzel szemben az MKP és az SZDP helyi eredményei jóval meghaladták a 17%-os, ill. 17,4%-os országos átlagot. Figyelmet érdemel, hogy a két munkáspárt együtt helyben abszolút győzelmet aratott (54,9%).

Összeállította:
Labádi Lajos


<<< Vissza