<<< Vissza

A bűnmegelőzés érdekében

2004. november 5.

 
November 2-án az önkormányzat képviselő-testületének Védelmi Operatív Ellenőrző Eseti Bizottsága értekezletet tartott a városháza nagytermében. Csányiné dr. Bakró-Nagy Vera aljegyző köszöntötte a körülbelül negyven jelenlévőt.

- Mi a közbiztonság? - tette fel a kérdést az aljegyző. Ennek igen sok összetevője van, ezek közül néhány: biztonságos közlekedés, jó utak, közvilágítás, tiszta utcák randalírozók nélkül, kóbor kutyák nélkül, betörések, kocsifeltörések és biciklilopások nélkül, hajléktalanok és kukázók nélkül. Tapasztalata szerint a lakosság nagy része megvonja a vállát, ha azt hallja, hogy bűnmegelőzés. Úgy gondolják: "majd a rendőrség". Ezért az ő szerepük valóban egyre hangsúlyosabb lett.

Az önkormányzat idén egymillió forintot biztosított költségvetéséből a bűnmegelőzésre és a közbiztonságra. Öt állandó önkormányzati bizottság egy-egy delegáltjából és meghívott szakértőkből alakult meg Szentes Város Önkormányzati Védelmi Operatív Ellenőrző Eseti Bizottsága. Ennek elnöke Varga Árpád képviselő, tagjai: dr. Verók Attila, Karikó-Tóth Tibor, Hornyik László, Móra József, továbbá a rendőrkapitányság, a tűzoltóság, a Családsegítő központ és a polgárőrség.

A városban már kijelöltek egy graffiti-falat, hogy ne a házak falait firkálják, és terveznek görkorcsolyapályát is a fiataloknak. A Nyitott Ház mozgalom keretében létrehoztak egy éjszakai alkoholmentes klubot a Szabadidős Sportklub helyiségeiben.

Nagy Attila és Szabó Péter, a családsegítő központ szociális munkásai a Pepita macska klub eddigi működésének tapasztalatairól számoltak be. Elmondásuk szerint jól működik, és már vannak állandó tagjai is. A jövőben egy ifjúsági iroda nyitását tervezik.

Ezután a bűnmegelőzéssel foglalkozó szervezetek mutatkoztak be, először is Sebestyén Laurik Ágnes(?) százados, a rendőrkapitányság bűnmegelőzéssel foglalkozó munkatársa. Megtudhattuk például, hogy a bűncselekmények számában körülbelül húsz százalékos emelkedés mutatkozik. Tavaly két gyermekkorú elkövető volt, idén már huszonkilenc. A tavalyi negyvenhat fiatalkorúval szemben idén nyolcvanhat fiatalkorú elkövetőt tartanak nyilván. Tavaly egész évben hatvan kerékpárt loptak el, idén eddig százhatvanat. Statisztikák szerint kábítószerrel való visszaélés miatt tizennégy elkövető ellen indult eljárás. Szomorú tény, hogy közintézmények közelében árusítják a szereket. Fontosnak tartja, hogy a pedagógusok figyeljenek arra, ha a gyermek a megszokottól eltérően viselkedik, és tájékoztassa a szülőket, mert csak így - közös erővel - lehet hatékony a megelőzés.

A bűnmegelőzéssel is foglalkozó szervezetek további előadói voltak:

László Gyöngyi, a Családsegítő központ gyermekjóléti szolgálatának vezetője,
Gránicz Pál, a polgárőrség képviselője,
Koszt György alezredes, a tűzoltóság vezetője,
Petőné Tarcsa Mária, az Igazságügyminisztérium Pártfogó-felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálatának pártfogó-felügyelője,
Barát László, a Családok Átmeneti Otthonának igazgatója,
Kocsyné Takács Ildikó, a Hajléktalansegítő Központ vezetője, és
Becsei Péter, a polgármesteri hivatal közterület-felügyeletének munkatársa.

M. A.


<<< Vissza