<<< Vissza

Történelmünk kettős honfoglalása

2003. október 31.

 
Egyenesen New Yorkból érkezett Szentesre dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő, a Polgári Körök országos koordinátora. A vendég a Fidesz Magyar Polgári Szövetség városi csoportja és a Polgári Körök helyi ügyvezető testülete rendezvényére. Sokan várták a szakadó esőben. Ünnepi megemlékezésre.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 47. évfordulójának előestéjén tárogató muzsika szólt, Török Sándor vásárhelyi zenész csalogatta elő a csodálatos hangokat, majd dr. Hende Csaba állt mikrofonhoz.

Azzal kezdte beszédét, hogy minden nemzet különös elfogódottsággal ápolja szabadságküzdelmeit, annak helyeit és emlékét. Az anyanyelv és a hit mellett ez a legnagyobb összetartó erő. Kijelentette: nemzedékek emlékeznek büszkén apáikra, akik bátrak voltak és hősök lettek. A világ sohasem felejti el azt, amit ők cselekedtek. Szabadsága legyen a nemzettnek, hogy Istenadta tehetségével boldogulhasson. Szent István, a '48-asok, Deák Ferenc, az '56-osok forradalmának és Antall József bölcsessége egy tőről fakad. Legyünk végre a magunk urai, mert hiszünk abban, hogy életünket helyesen tudjuk alakítani.

- A nemzettel szembeni bizalmatlanságnak és kishitűségnek mindig és mindenhol önkény a velejárója. Nem azért demokratikus egy ország, mert jogállami intézményei vannak, hanem attól, hogy a hatalom és a polgárok nem félnek egymástól, bíznak egymásban. Rákosi és Gerő félt a magyar néptől, Kádár és társai nemkülönben. Félelem és önkény, félelem, ami a politikánkat motiválta, és önkény, ahogy a hatalmukat gyakorolták. A történelem igazolja, hogy előbb a szabadságot kell kivívni, és azt zabolázza a demokrácia rendje. Szabadság nélkül csak a kötőfék marad - jegyezte meg a szónok, majd folytatta beszédét.- A nép szabadságéhségét csak ideig-óráig lehet a gyomrán keresztül csillapítani.

A forradalom és szabadságharc, a rendszerváltozás a XX. század magyar történelmének kettős honfoglalása volt. A forradalom elbukott, ami szellemi és gyakorlati alapját adta a rendszerváltozásnak. 56-ban a magyar nép nemet mondott a kommunizmusra. Kádárék ítéleteikkel és sortüzekkel a magyar történelem legnagyobb vérengzését hajtották végre. Először öltek és temettek, majd csak öltek. Az ország pedig megtanult temetni.

Szabadságszeretetre, igazságszeretetre és őszinteségre van szükségünk. Nekünk 90 óta kell magunkkal valamit kezdenünk. Arról szól a történet 13 éve, hogy illene továbblépnünk. Azóta előre-hátra lépegetünk, azaz: helyben járunk.

Dr. Hende Csaba tisztelettel hajtott fejet a forradalom áldozatainak emléke előtt. Majd Farkas Sándor országgyűlési képviselő, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség városi elnöke és Kovalcsik Magdolna, a helyi polgári körök ügyvivő testületének tagja helyezték el a megemlékezés virágait. És ismét megszólat Török Sándor tárogató játéka.

L. J.


<<< Vissza