<<< Vissza

Elhallgatott történelem

2003. október 31.

 
A Városi Fúvószenekar pattogó ritmussal várta az ünneplő tömeget október 23-án a Kossuth téren. Az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint a köztársaság kikiáltásának évfordulóján rendezett városi ünnepség zászlófelvonással kezdődött. Azt követően a város vezetői, az önkormányzat, a honvédség és rendőrség, a térség országgyűlési képviselője, a Volt Hadifoglyok helyi csoportja, pártok, szervezetek és a Szent György Lovagrend nevében helyezték el a megemlékezés koszorúit a Kiss Bálint utcai kopjafánál.

A városháza ünneplőkkel megtelt dísztermében Szirbik Imre polgármester köszöntötte a megjelenteket, vendégeket, köztük Farkas Sándor országgyűlési képviselőt, valamint Bácskatopolya és Hof Ashqelon testvértelepülések küldöttségét.

Pál Tibor, a Belügyminisztérium politikai államtitkára azokról az ünnepekről szólt, amelyek egy nép, egy ország sorsfordító eseményeihez kötődnek.

- Ilyen ünnepe a magyarságnak október 23-a. Az 1956-os, majd a 33 évvel későbbi 89-es Magyar Köztársaság kikiáltásának napja, az 1956-os álmok megvalósulásának első lépése. Mit jelent nekünk ez az ünnep? - kérdezte fennhangon a szónok, majd így folytatta beszédét: - Sokan nem tudunk 56-ról igazán őszintén, a fiatalok számára hitelesen szólni. Nem tudunk, mert nekünk sem szóltak igazán őszintén és hitelesen. 1956 elhallgatott történelem lett. Sok-sok hazugsággal telítődött. A társadalmi alkalmazkodás feltétele az volt: 56-ot felejteni kell.

Hirtelen vált ünnepelhető ünneppé. Anélkül, hogy megtörtént volna egy tény- és tárgyszerű visszatekintés. Megtörtént volna az engesztelődés, a megbékélés. Ez is oka annak, hogy a forradalom után 47 évvel és a rendszerváltozás után 13 évvel még mindig indulatokkal telített az emlékezés.

Képünkön: A kitüntetettek között jobbról-balra: Földi Vilmos, dr. Csíki László, Bácskai Mihályné és Bácskai Mihály (Fotó: Vidovics Ferenc)

A múlt átírja, felülírja jelenünket. Ne engedjük, hogy a napi politika kénye-kedve szerint írja át a múltunkat. Ne csodálkozzunk, hogy a bekiabálós, sípolós, tojásdobálós és sárdobálós ünnepeinktől távol maradnak a fiatalok. Ne csodálkozzunk, ha ők az árokásásban nem akarnak részt venni, és nem akarnak közösséget vállalni a kirekesztéssel, az ünnepek, a missziók kisajátításával.

- Talán nem is megmagyarázni kéne gyermekeinknek, mit is jelent 56, miért olyan nagy dolog történelmünkben. Talán inkább példát, mintát kellene mutatnunk. Mintát arra, hogy azt keressük, ami közös. És nem azt, ami szétválaszt. Mintát arra, hogy értjük: a múlt tanít és kötelez. Múltunk ismeretével, tiszteletével a jövő kezdődik el. Mintát arra, hogy nem ígérgetünk, hanem jogállamot építünk. Olyan demokratikus és szociális, igazságos és törvényes, tisztességes megélhetést biztosító társadalmat, amilyet októberben is álmodtak idősek és fiatalok. A visszaemlékezés perceiben a társadalom kész a megbékélésre - jelentette ki az államtitkár, majd egy szál gyertyát gyújtott a forradalom és szabadságharc emlékére, az áldozatok emlékére, akik - mint mondta - élhetőbb, szebb országot szerettek volna.

Az ünnepi beszédet követően kitüntetéseket adtak át. A város képviselő-testülete Szentes Város Díszpolgára címet adományozta dr. Csikai Miklós címzetes egyetemi docensnek, Gábor Dénes és Újhelyi István-díjas kertészmérnöknek, a Magyar Agrárkamara elnökének, az Árpád Agrár Részvénytársaság elnök-vezérigazgatójának, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter szaktanácsadójának, a Szent István Egyetem és a Kecskeméti Főiskola szenátusa tagjának a mezőgazdasági tájkultúra fejlesztésében és gondozásában végzett kimagasló szakmai tevékenységéért és Nagy János címzetes nyugalmazott igazgatónak kiemelkedő pedagógiai, karnagyi és művészeti tevékenységéért. A díszpolgárok munkásságát dr. Dimény Imre akadémikus, professzor emeritus, valamint Balázs Árpád Magyar Örökség-díjjal kitüntetett Erkel-díjas zeneszerző méltatta.

A "Városért Emlékérem" ez évi tulajdonosai: Bácskai Mihályné nyugalmazott középiskolai tanár, hosszú évtizedeken át végzett pedagógiai tevékenységéért; dr. Csíky László szobrász, képzőművészeti munkásságáért; Földi Vilmos nyugalmazott igazgató, a város kollégiumi életének megteremtése érdekében végzett kiemelkedő vezetői munkájáért és pedagógiai tevékenységéért; a Horváth Mihály Gimnázium drámai tagozata, kulturális és művészeti tevékenységéért, a város jó hírnevének öregbítéséért; László Béla volt önkormányzati képviselő, három választási cikluson át végzett önkormányzati képviselői és bizottsági munkájáért; dr. Pataki Ilona főorvos, a kórházi laboratórium nyugalmazott vezetője, hosszú évtizedek óta kifejtett szakmai és tudományos munkásságáért; a Szentesi Szabadidős Sportklub, kulturális és karitatív tevékenységükért; Udvarhelyi Gyula volt önkormányzati képviselő, három választási cikluson át végzett önkormányzati képviselői és bizottsági munkájáért; Zsíros Katalin nyugalmazott középiskolai tanár, néprajzkutató, pedagógiai és néprajzi munkásságáért.

A kitüntetéseket Szirbik Imre polgármester adta át. A városi ünnepségen közreműködött Kocsis Zsuzsanna (Bácskatopolya - ének, szavalat) és Lakatos Béla (zongora).

L. J.


<<< Vissza