<<< Vissza
Adókedvezmény
Kommunális adómentesség
2003. január 31.

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2003. évi első ülésén módosította a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendeletét. A módosítás a közműfejlesztési hozzájárulást fizető lakosok részére - a szennyvízhálózat kiépítése érdekében - adókedvezmény igénybevételének könnyítését szolgálja.

Korábban a határozott idejű mentességet az az adóalany vehette igénybe, aki a kommunális beruházásra teljesített befizetést igazoló csekkszelvényt az adóhatóságánál bemutatta. Ez a rendszer alacsony kedvezményezetti létszám mellett zökkenőmentesen működött. A város csatornahálózatának kiépítése várhatóan közel ötezer háztartást érint, ami azt jelenti, hogy az öt évre szóló mentességet igénybe vevő adóalanyok száma is közel ilyen nagyságrendű lesz.

A korábbi rendszer változatlanul hagyása mellett ennyi adózónak kellett volna a befizetésekről szóló szelvényeket bemutatnia, ami az ügyfelek számára utánajárást, hivatali sorban állást, plusz terhet jelentett volna. Ezért a kommunális adómentesség igénybevételét egyszerűsíti a hivatal.
A módosítás elfogadásával az adózók jelentős része, a 2002-ben már megkötött lakástakarékossági szerződés alapján, 2003. január 1-től kezdődően, automatikusan - úgymond hivatalból - megkaphatja az 5 éves időtartamú adómentességet, melyről az adóhatóság határozatban fogja értesíteni. (A 2003-ban kötött szerződésekre 2004-től kezdődően vehető majd igénybe a mentesség.)
Abban az esetben viszont, ha az adózó és a lakástakarékossági szerződést megkötő személye nem ugyanaz és a beazonosítás nem végezhető el egyértelműen (pl.: több tulajdonos vagy haszonélvezők esetében), a mentességre való jogosultságot továbbra is be kell jelenteni az adóhatóságnál.

Bármely helyi adózást érintő kérdésben Szentes város önkormányzati adóhatósága ügyfélfogadási időben (hétfőn és csütörtökön 8.00-tól 16.00 óráig) készséggel áll a lakosság rendelkezésére.
Telefon: 63/313-022, E-mail: tonnesne@szentes.hu

Tonnesné Kiss Ildikó
adócsoport vezetője

<<< Vissza