XXXIV. évfolyam 4. szám
Vissza a legfrissebb számokhoz

Osztályépítő orvos
 
2003. január 31.
 
Élete Szenteshez kötődik, azon belül is a kórházhoz, ahol '68-ban vette fel a munkát. Először a belgyógyászati osztályon dolgozott, aztán '73-tól az osztályon lévő őrző egységnek lett a vezetője. Az ott zajló tevékenység és a műtétek alkalmával az altatószolgálat munkájában is gyakran kapott szerepet. Dr. Gombos Gyula, az intenzív osztály vezető főorvosa - róla lesz szó e hasábokon - tisztelettel emlékezik a múltra...

Elfogadta a testület a költségvetést
Kilenc százalékos hiány
2003. január 31.

A január 24-ei testületi ülés résztvevői egyperces néma felállással adóztak a város közelmúltban elhunyt, két kiemelkedő személyisége, dr. Zsoldos Ferenc nyugalmazott sebész főorvos, a város díszpolgára és dr. Mónus Sándor, a város vívósportjának jeles képviselője emlékének...

Leálltak a motorvonatok
 
2003. január 31.
 
Ismeretes, a MÁV Rt. vezetése január 23-án éjjel 4 órától váratlanul visszahívott és vizsgálatnak vetett alá 259 cseh gyártmányú Bz-motorkocsit az országban. Csongrád megyében négy vonalon szünetelt a vonatközlekedés...

Mérsékelt szemétdíj emelés
 
2003. január 31.

A települési szilárd hulladékkezelést érintő rendelet módosításra került. Szentes városban a szemétszállítás díja legutóbb 2001-ben módosult. 2003. február 1-től életbe lépő díjtételek átlagosan 7 %-kal emelkednek, a lakossági díjak minimális mértékben, míg a közületek részére nyújtott hulladékkezelési szolgáltatások esetén nagyobb mértékű az emelés...

Most: Politika helyett erkölcs
 
2003. január 31.

Egy érdekes beszélgetés jut eszembe. Talán érdemes lesz a fő gondolatát megosztanom a kedves olvasóval. Piros jelzés miatt álltunk és vártunk a vasúti sorompónál Isaszeg és Pécel között. Közben meghánytuk-vetettük a világ dolgait, azokat a válságjelenségeket, melyek a jóléti társadalmat is fenyegetik. Miközben egy hosszú tehervonat elhúzott előttünk, mondta kedves és okos barátom a következőket: "közeledik az a pillanat, mikor az emberiségen már csak a Krisztus által meghirdetett evangéliumi tanácsok tudnak segíteni." Vagyis egy igen magas fokú erkölcs...

Közéleti küzdelem a múltban (XII.)
Hivatali "vendetta"
2003. január 31.

A vizsgálat elérte célját. A megyei küldöttség az 1894. és 1895. évi közpénztári számadások alapján megállapította, hogy a tanács jelentősen túllépte a költségvetésben előirányzott kiadásokat. A túlköltekezés kiadásait - amelyek a városi óvoda építési költségeire, valamint az új városháza építési tervének elkészíttetésére előirányzott összegek túllépése miatt keletkeztek - a tanács részben takarékpénztári kölcsönök segítségével, részben a kezelésében lévő alapok felhasználásával igyekezett pótolni. A tanács "könnyelmű és szabálytalan" költekezése miatt 1894-ben 72 %-os, 1895-ben pedig 85 %-os pótadót kellett kivetni a lakosokra. A küldöttség kimutatta, hogy a tanácsot mulasztás terheli a város követeléseinek behajtása terén is...

Adókedvezmény
Kommunális adómentesség
2003. január 31.

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2003. évi első ülésén módosította a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendeletét. A módosítás a közműfejlesztési hozzájárulást fizető lakosok részére - a szennyvízhálózat kiépítése érdekében - adókedvezmény igénybevételének könnyítését szolgálja...

Rövid volt az út
 
2003. január 31.

A csongrádi út bevezető szakaszánál a Széchenyi-liget kapuja melletti korlátot az elmúlt napokban két alkalommal is átszakították gépkocsival...

Gondolatok
 
2003. január 31.

Ritka bravúr egy nagyon okos embert tévedésen kapni. Nos ez most az egyszer nekem sikerült. Még hozzá magát bölcs Salamont kaptam rajta, mert azt mondta, sőt le is írta, hogy "Nincs új a nap alatt." Nos tévedett, mert akadt egy miniszterelnök, aki saját költségén üdült és menetrendszerű géppel repült...

Vállalkozó képviselő
 
2003. január 31.

Ezer szállal kötődik a városhoz. Itt végezte iskoláit, itt érettségizett, ebben a városban sportolt. Régi iparoscsalád sarja...

A polgári értékrend képviselője
 
2003. január 31.

Karikó-Tóth Tibor, a Kiss Bálint Református Általános Iskola igazgatója egyike azon képviselőknek, akiket első nekifutásra választottak be a testületbe. Édesapját egykoron a kiséri városrész képviselőjeként ismerték, mint mondja, valahol ez is motiválhatta abban, hogy a politikai közéletet (is) választotta. A másik motiváció: a polgári oldal részéről történt megkeresés, felkérés, hogy képviselőnek jelölik az önkormányzati választásokon...

"Vámházak"
 
2003. január 31.
 
Szatmári Imre a Szentesi Élet 2002. december 20-i számában közli: "a képes krónika véget ért." Sajnos. Alsóréti, berki utak városba érkező csomópontjánál Mentő utca végénél, szelevényi út beérkező pontjánál Leiningen, Rákóczi utcák sarkán lakóépületként hasznosítva vannak...

Óvodások támogatásáért
 
2003. január 31.
 
Létrejött a Szentesi Kiséri Óvodásokért Alapítvány. Célja a kiséri óvodába járó gyermekek élményszerző kirándulásokon, kulturális programokon való részvételének támogatása, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekekre...

Borlovag mondott megnyitót
"Zöld butella az én nevem"
2003. január 31.

Tisztában vagyok vele, hogy ilyen értékes három előadás és több hozzászólás után, pálinkabemutató és -kóstoló előtt röviden célszerű a tárlat megnyitóját tartani. A rövidséget szem előtt tartva engedjék meg, hogy a tudományos ülésszak aktualitása alkalmából a kiállítás különlegességére és szépségére hívjam fel a figyelmet...

Egy döntés margójára
 
2003. január 31.

A polgári oldal részéről javaslattal éltem a szentesi önkormányzati képviselőtestület január 24-én megtartott ülésén. Az kértem, hogy a települési szilárd hulladékképzési közszolgáltatási díj - közismertebb néven a szemétdíj - az egy vagy két személy által lakott ingatlanok esetében, ne csupán 20 százalékos díjkedvezmény érvényesüljön a jövőben...

Segít a munkaügyi központ
Pályázat az őstermelőknek
2003. január 31.

Több mint tíz esztendeje tapasztalhatjuk, hogy a korlátlan lehetőségek mellett a globalizálódó világ szerves velejárója a munkanélküliség. E tekintetben Magyarország sem lóg ki a sorból. Napról napra értesülünk újabb elbocsátásokról, munkahelyek megszűnéséről, amelyek sokszor ellehetetlenítik a munkavállalók elhelyezkedését. A helyi viszonyokról kérdeztem Tonnes Zsoltot, a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Szentesi Kirendeltségének vezetőjét...

A lakosok véleményét várják
Rendelet a többség akaratából
2003. január 31.

Régi jogszabály, a még 76-os rendelet átértékelését vitatta meg minapi ülésén a város képviselő-testülete. A téma előadója Csányiné dr. Bakró-Nagy Vera aljegyző, a közigazgatási osztály vezetője bevezetőjében elmondta, olyan ügyben kell majd dönteni, ami sok embert érint, a határozattal akaratlanul is érdekeket sérthetnek. Az osztályvezető asszony ez ügyben előzetesen kikérte az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, valamint az Állategészségügyi Intézmény véleményét is...

Testnevelő az új igazgató
 
2003. január 31.

Közös megegyezéssel vált meg a sportközpontnál vezetői pozíciójából Tóth József igazgató. Megbízatása január 31-éig szól. Az állásra pályázatot írt ki az önkormányzat. Elbírálása a januári testületi ülésre megtörtént...

Fedett karámot szeretnének
 
2003. január 31.

Új egyesület kezdte meg működését a városban. Tavaly december 4-én megalakult az Árpád Lovas Egyesület. Azzal a nem titkolt szándékkal, hogy az egykor híres szentesi lovaséletet újra felélesszék...

Zene a fotókon
 
2003. január 31.

Fotókiállítást mutattak be a művelődési és ifjúsági házban, ahol a Jászkun Fotóklub tagjainak alkotásai láthatók...

Tenisz
Fedett pályás OB Szentes
2003. január 31.

Belépve a tizenegy hónapja átadott fedett pályára, azonnal eszembe jut, akkor még szabadtéren évtizedekkel korábban rendezett többnapos rendezvény, mely Alföld-kupa néven volt ismert. Hosszú idő telt el azóta, hogy ismét rangos teniszversenyt rendeztek a ligeti teniszstadionban, de már fedett pályán...

Gyógynövény és vízesés
 
2003. január 31.

A Parádfürdő barokk stílusú katolikus temploma 200 éves.A gyönyörűen kivilágított oltár, és az 1962-ben restaurált csodálatos freskók nagy élményt nyújtottak kis csapatunknak. Végigsétáltunk az ófalusi temetőn, ahol emlékparkot alakítottak ki az I. és II. világháborús hősöknek.A temető nevezetessége, hogy itt ültetett fát a világhírű atomfizikus Teller Ede...

A szentesi repülés előzményei
 
2003. január 31.

Hogy miért Vitéz dr. Bonczos Miklóst, - Csongrád vármegye tiszti főügyészét - kérte föl ügyei vitelére a repülni vágyó cserkészek csoportja? A városi képviselő testületének tagja volt. Szentesen a politikai, a gazdasági és a technikai haladás egyik legjelesebb letéteményesének ismerték. Így emlékszik vissza a kezdetre a cserkészrepülők elnöke "... egy kis csoport inasgyerek keresett fel, iparos-cserkészek...

Feljebb léptek
 
2003. január 31.

Huszonnégy órával a szombati mérkőzések előtt jött a hír: nevethetünk. Megnyílt az uszoda, s viccen kívül megtudtuk, hogy huszonegynéhány éve ragyogó mosollyal ihatnánk a medence vízéből, hiszen az "emberi fogyasztásra is alkalmas". Eszembe jutott a klór szomjoltó illata, nagyot nyeltem, aztán a liget hólepte csapásain leballagtam az uszodába...

Ki a legnépszerűbb diák
 
2003. január 31.

Szentes város Ifjúsági és Diák Önkormányzata január 31-én tartotta a 2003-as év első képviselő-testületi ülését. A "Diák pincében" összegyűlt ifjú képviselők ismét számos határozati javaslat ügyében döntöttek...

Városi teremlabdarúgó-bajnokság a "Hungerit"-kupáért
 
2003. január 31.

A szentesi Városi Sportcsarnokban a Hungerit-kupáért zajló teremlabdarúgó-bajnokságon a 3. fordulóban az alábbi eredmények születtek...

Teketorna
 
2003. január 31.

A január 26-án befejeződött szentesi teketornán a következő eredmények születtek...

Focitorna gyerekeknek
 
2003. január 31.

Immár második alkalommal rendezték meg a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola labdarúgó tornáját. A január 11-18-25-én zajló bajnokságban a '94-es születésű gyerekek vettek részt. Öt iskola 4+1 játékost felvonultató csapata küzdött a pontokért. A 2x12 perces mérkőzéseket Bagi János vezette...

Családi események
 
2003. január 31.

Született:
Magyar Ferencnek és Boros Katalinnak (Vecseri u. 1/b) Milán Márk, Tóth Tamás Józsefnek és Antonjuk Krisztinának (Nyíri köz 2/a) Ábel...

Kosárlabda NB II
Szentesi győzelem
2003. január 31.

Szentesi KK - Kiskunfélegyháza 83-76. (20-25, 26-23, 10-10, 27-18 ). Szentesi KK: Ferwagner (15/9), Szil (10), Kovács, Szeman (23), Szőke (10)...

Koszta siker a diákolimpián
 
2003. január 31.

A sportcsarnok adott helyet a diákolimpia teremlabdarúgó bajnokság megyei döntőjének...

Osztályok és irodák
 
2003. január 31.

Átszervezik a polgármesteri hivatalt. Minderről januári ülésén döntött a képviselő-testület...

Vissza a legfrissebb számokhoz