Névnapok, világnapok, zöld napok, népi kalendárium  

A Szentesi Mozaik internetes gyűjtése alapján 

 

Február   •   Böjtelő hava   •   Jégbontó hava   •   Farsang hava

 

2003.  január, x, március, április,  május, június,  július,  augusztus,  szeptember,  október,  november,  december

Február 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

  

Február 28 - péntek - Elemér napja...
A Kalevala Napja - 1835-ben ekkor jelent meg E.Lönnrot előszava. +++ Román napja. +++ E nap estéjén Székelykevén egyesek tüzet raknak az utcán, és átugrálják, hogy egészségesek legyenek, és hogy legyen végre szép idő. Mint Daradics Zsuzsa néni mondta, a tűzzel melegítették a márciust, a tavaszt, hogy ne legyen hideg. A tűzrakók, ugrálók nem csak férfiak, hanem fiatal menyecskék is.
 

Február 27 - csütörtök - Ákos, Bátor napja...
 

Február 26 - szerda - Edina napja...
 

Február 25 - kedd - Géza napja...
A Kommunista Diktatúrák Áldozatainak Emléknapja. 2000. május 18-án vitatta meg a Magyar Országgyűlés Oktatási Bizottsága a kommunizmus áldozatainak emléknapjára tett egyéni képviselői indítványhoz benyújtott módosító javaslatot. A vita eredményeként az emléknap neve: a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja. Időpontja (ápr. 2. helyett) február 25-e, Kovács Béla országgyűlési képviselő letartóztatásának napja lett.
 

Február 24 - hétfő - Mátyás napja...
Jégtörő Mátyás napja, amikor gyakran nagyon hideg van. Erre utal a következő népi szólás: "Mátyás feltöri a jeget; ha nem talál, akkó csinál; ha meg talál, akkó ront". Azt is mondták, ha esik az eső, akkor elveri a jég a termést, a szőlő pedig savanyú lesz.
 

Február 23 - vasárnap - Alfréd napja...
 Az Idegenvezetők napja. Mindig február utolsó vasárnapján tartják meg.
 

Február 22 - szombat - Gerzson napja...
A Bűncselekmények Áldozatainak Napja - világnap 1990 óta, hazánkban 1993 óta, belügyminiszteri rendelet alapján 1999 óta. +++ Üszögös Péter napja. A név keletkezését Csefkó Gyula próbálta megfejteni. Az egyházi használatban lévő "Pétörnek ü székössége = Péter székfoglalása, püspökké választása" szószerkezetből vált a népnyelvben Üszögös Szent Péter – értelmesebbé téve a prédikációk során hallott szószerkezetet. A félreértés alapján ezen a napon nem végeznek semmilyen munkát, mert a hiedelem szerint szerencsétlen nap, és minden amibe belefognak üszkös lesz. A Winkler- kódexben (1506) szerepel először Üszögös Szent Péter.
 

Február 21 - péntek - Eleonóra napja...
 Az Anyanyelvek Napja. 2000-ben az UNESCO tartotta fontosnak, hogy kijelöljön egy napot, amelyen a nyelvek kerülnek középpontba. Van egy nagyon fontos mondás, amit sokan ismernek: "Nyelvében él a nemzet."
 

Február 20 - csütörtök - Aladár, Álmos napja...
 

Február 19 - szerda - Zsuzsanna napja...
Zsuzsannát hamis vád alapján házasságtöréssel vádolták a vének. Ehhez kapcsolódik a "Zsuzsanna-játék", mely többszereplős népi játék, és amelyben Zsuzsanna történetét játsszák el. Egy kishegyesi adatszolgáltató szerint „Zsuzsanna pisálja el a havat, friss füvet hoz, s megszólaltatja a pacsirtát." – azaz már nem kell számítani nagy havazásokra. A pásztorok is úgy tudják, hogy Zsuzsanna leginkább rápisil a hóra, és az elolvad.
 

Február 18 - kedd - Bernadett napja...
 

Február 17 - hétfő - Donát napja...
 

Február 16 - vasárnap - Julianna, Lilla napja...
Julianna ókeresztény vértanú volt. Általános az a vélemény, hogy már jön a jobb idő. Ezt úgy fogalmazták meg: „Ha Dorottya szorítja, Julianna tágítja.” A tavaszt váró emberek Juliannától várják a tél szorításának megengedését, a szebb, a jobb időt, a természet ébredését. Ezen a napon általában esik a hó, és ettől az időjárás enyhülését várják.
 

Február 15 - szombat - Kolos, Georgina napja...
Fausztinus napja. A doroszlóiak mesélik, hogy már nekifognak a gyümölcsfák nyeséséhez, rendezkednek a szőlőskertben, gyümölcsösben, mert jó termést várnak a korai nyeséstől, munkától. - A háziasszonyok számára ez a nap varrástiltó nap, amelyen nem szabad varrniuk semmit, mert bevarrják a tyúkokat, és azok egész évben nem tojnak.
 

Február 14 - péntek - Bálint, Valentin napja...
A Szerelmesek Napja. Magyarországon 1990- ben éledt fel e jeles nap megünneplése. Ki volt Valentin? Nem könnyű válaszolni erre a kérdésre. Az egyik könyvben azt olvashatjuk, hogy két Valentin volt, kiknek történetéből egy legenda született, mások vitatják, hogy ketten lettek volna, egyes források viszont három Valentinról beszélnek. Íme néhány a különböző történetekből: 
- Valentin római pap volt, aki Claudius császár üldöztetése alatt vértanúként halt meg i. sz. 269-ben vagy 270-ben. Valentin Terni püspöke volt, aki Rómában halt meg vértanúként. 
- Valentin fiatal keresztényként élt a keresztény vallás üldöztetése idején. Hitéért elfogták és börtönbe zárták, majd halálra verték 269. február 14-én. Amíg börtönben volt a legenda szerint üzeneteket küldött a barátainak: "Ne felejtsétek el Valentint!" és "Szeretlek benneteket!" 
- Egy másik történet szerint Valentin pap volt, aki titokban párokat adott össze, ellenszegülve ezzel Claudius császár törvényének, amely átmenetileg megtiltotta a házasságkötéseket. 
- Valentint bebörtönözték, mert megtagadta a pogány istenek imádását. A börtönben barátságot kötött a börtönőr lányával. A legenda szerint imájával gyógyította meg a lányt, és kivégzésének napján üzenetet írt neki, amit így írt alá: "A Te Valentinod"  +++ Az Epilepsziával Élők Napja. (IBE, 1997-) A betegség nagyon régi eredetű, már Julius Ceasar, Napoleon sőt még Szókratész is szenvedett ebben a ma is gyakori betegségben. +++ Bálint napján ha hideg, száraz az idő, akkor jó lesz a termés. A naphoz az ország különböző részein más-más hiedelem kötődik. A földműves háztartásokban mindenfele megindul a tavasz tevékenység, mert mint Topolyán hallottuk, Bálint napján megszólalnak a verebek, jelzik a tavasz közeledtét. Feketicsen is beszélnek a veréblakodalomról, ami már jó időt jelent. Meg is indul mindenfele a tavaszi munka a gyümölcsösökben: metszik a fákat, a szőlőt, gyümölcsfákat is ültetnek, mert hamar kihajt és megerősödik. Feketicsen azonban a további hideg időnek is van jele: ha Bálint napján megszólal a pacsirta, s azt mondja: „csücsülj be!”, akkor még hidegre kell számítani. Bálint napja a tyúkültetés napja is.
 

Február 13 - csütörtök - Ella, Linda napja...
 

Február 12 - szerda - Lívia, Lídia napja...
Eulália napja Szlavóniában. A földművesek az évszázados tapasztalatok szerint úgy vélik, sőt biztosak benne, hogy az ekkor vetett mag jó termést hoz. Éppen ezért – ajánlják – igyekezzék is mindenki kihasználni az alkalmat.
 

Február 11 - kedd - Bertold, Marietta napja...
A Betegek Világnapja. Ez a nap 1993-ban került II. János Pál kezdeményezésére a jeles napok közé. A világnap célja, hogy "Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, segítse elő a szenvedés megértését:"
 

Február 10 - hétfő - Elvira napja...
A Skolasztka napja. Skolasztika vagy középkori alakjában Kolos napja termőnap. Általános szokás, hogy ezen a napon szedik, gyűjtik az oltóágat. A most szedett és gondosan eltett oltóággal oltják majd a gyümölcsfákat gyümölcsoltókor.
 

Február 9 - vasárnap - Abigél, Alex napja...
 

Február 8 - szombat - Aranka napja...
 

Február 7 - péntek - Tódor, Rómeó napja...
 

Február 6 - csütörtök - Dorottya, Dóra napja...
Dorottya napja időjárásjósló-nap. Ilyenkor már némi enyhülés tapasztalható. Az Ágotától megszorított időjárást, a hideget Dorottya tágítja, azaz enyhíti. +++ A Magyar Rádiótechnikai Fegyvernem Napja. +++ 1992-ben ezen a napon törölték Magyarországot a COCOM-listáról
 

Február 5 - szerda - Ágota, Ingrid napja...
Ágota napjához általános vélemény szerint gonoszűző hagyomány tapad. Körülsöprik a házat, az ólakat, hogy kiűzzék a házi férgeket, bogarakat. Most van az ideje a tavaszi munkák megkezdése előtt, hogy megszabaduljon az ember, az állat a házban elszaporodott, bajt, betegséget terjesztő, kárt okozó férgektől, bogaraktól. Ágota napján gyakran van igen hideg idő.
 

Február 4 - kedd - Ráhel, Csenge napja...
 

Február 3 - hétfő - Balázs Balázs napja...
Szent Balázs napja egészség-, termésvarázslás, gonoszűzés, madárűzés, időjárásjóslás és nem utolsó sorban a gyermekek balázsjárásának napja. Szent Balázs a diákság pártfogója volt. Nevéhez fűződik a balázsolás. Ilyenkor a pap a gyermek álla alá két gyertyát tesz keresztbe és imát mond. A népi hiedelem szerint ez jó a torok fájás ellen. A legenda szerint ugyanis Balázs püspök megmentett egy fiút akinek halszálka akadt a torkán, és a fiú anyja hálából ételt és gyertyát adott neki. Ezen a papon az iskoláskorú gyermekek úgynevezett "balázsjárás" keretében házról házra járnak, adományokat gyűjtenek. A "balázsjárás" Magyarország mellett leginkább cseh, morva és szlovák területen terjedt el. - Magyarországon a szőlősgazdák a szőlejük négy sarkában megmetszettek egy-egy tőkét, hogy Balázs védje meg a szőlőket, zavarja el ősszel, szőlőéréskor a madarakat, hogy azok ne tegyenek kárt a termésben.
 

Február 2 - vasárnap - Karolina, Aida napja...
A Vizes Élőhelyek Világnapja. A Ramsari Egyezmény Állandó Bizottsága az 1996. októberében megtartott 19. találkozóján hivatalosan is elfogadta, hogy minden év február 2. napja a Ramsari Egyezmény 1971-es aláírásának emlékére a Vizes Élőhelyek Világnapja legyen. Ez lehetőséget nyújt úgy az aláíró kormányoknak, mind társadalmi szervezeteknek, vagy éppen az állampolgároknak, hogy kisebb-nagyobb akciókkal hívják fel környezetük, vagy a társadalom figyelmét a vizes élőhelyek értékeire az abban rejlő erőforrások bölcs használatára. Csak néhány hónappal a jeles nap meghirdetésétől, a világ számos országa sokszínű akciókkal hívták fel a figyelmet a Vizes Élőhelyek Világnapjára, ezzel is segítve a társadalom tudatosságának növelését. +++ A medve előbújik barlangjából, ha napos időt talál, s meglátja a saját árnyékát, akkor visszabújik, és még negyven napig tart a tél. +++ Gyertyaszentelő Boldogasszony napja. Ezen a napon a római katolikus egyház Szűz Mária megtisztulására emlékezik. A templomok körül körmenetet tartottak, és közben zsoltárokat énekeltek. Nagyon fontos dolog volt a gyertyaszentelés. A szentelt gyertya Krisztus jelképe. Úgy tartották a gyertya megvédi a gonosz szellemektől a csecsemőket, a betegeket, a halottakat. Nagyobb ünnepeken is meggyújtották a szentelt gyertyákat. +++ A régi rómaiaknál tavaszkezdő nap volt. Nagy ünnepséget rendeztek, a lupercaliát. A Plútótól, a sötétség istenétől elrabolt gabonaistennő, Ceres keresésére indultak a gyertyás-fáklyás körmenettel. A keresztény egyház azután gyertyaszentelő ünneppé szelídítette az ünnepet. A szentelt gyertya pedig egészség-, szerencsevarázsló eszközzé vált.
 

Február 1 - szombat - Ignác napja...
A Tisza Élővilágának Emléknapja - 59/2000. (VI.16.) OGY h. 10. - Romániában 2000. január 31-én a Szamos felső folyásának vízgyűjtő területén működő román-ausztrál tulajdonú Aurul nevű bányavállalat cianiddal és nehézfémekkel szennyezte a Szamos és a Tisza folyókat. A szennyeződés február 1-12. között vonult le a Tiszán ökológiai katasztrófát okozva a folyó élővilágában. Erre emlékezve az Országgyűlés 2000. június 16-án elfogadott határozatának 10. pontjában február 1-jét a Tisza Élővilágának Emléknapjává nyilvánította. +++ A Civilek Napja Magyarországon.

 

 Szentesi Évfordulónaptár - február 

 

Szentes, 2003. 02. 15.


Tajnai Dóra adatgyűjtése alapján összeállította Tímár Ferenc

www.szentesinfo.hu/mozaik - friss hírek, képes tudósítások a város életéről

 

                    INTERNETES ÚJSÁG                   

a   TEAM Számítástechnika támogatásával