Szentes Város Önkormányzatának

2012. január 27-i ülésének előterjesztései

 

Meghívó

1.)

Szóbeli tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

2.) Javaslat Szentes Város Önkormányzata többségi tulajdoni érdekeltségében lévő társaságai ügyvezetőinek és felügyelőbizottsági tagjainak  2012. évi díjazása
3.) Az önkormányzat által adott költségvetési támogatások és a támogatott médiumok helyzetének értékelése, hatékony, színvonalas szervezeti és szakmai megoldás meghatározása.
4.) Szentes városban folytatott közszolgáltatói tevékenységről szóló rendelet módosítása
5.) Az ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet módosítása

6.)

Turisztikai akcióterv első olvasatának kiegészítése
7.) Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv felülvizsgálata
8.) Szentesi Média Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi üzleti terve
9.) Hajléktalan Segítő Központtal kapcsolatos pályázathoz támogatás kérése
10.) KEOP 1.3.0. Ivóvízminőség javítás pályázathoz önerő biztosítása
11.) "Szentes Ipari Park infrastrukturális fejlesztése II." című pályázathoz kapcsolódó műszaki tartalomváltozás jóváhagyása
 

Interpellációkra válasz:

  Jegyzői Iroda

12.)

Postai szolgáltatások igénybevétele vakok és gyengénlátók számára (Szabó Zoltán)
  Műszaki Osztály

12/1.)

EDF DÉMÁSZ Zrt. mérőállás-gyűjtő láda megszüntetése (Ollai Istvánné)

Kutyamenhely előtti dűlőút (Szabó Zoltán Ferenc)

Tájékozódási problémák Nagyhegyen (Horváth István)

Közvilágítás a Szarvasi úti kerékpárút és a Kikelet utca kereszteződésében (Horváth István)

Nagyhegyi városrész utcanév és házszámtábláinak kihelyezése (Sipos Antal)