Szentes Város Önkormányzatának

2011. október 28-i ülésének előterjesztései

 

Meghívó

1.)

Szóbeli tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

2.) Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetőjének megbízása
3.) Beszámoló a Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság 2010. október 15. és 2011. október 15. között végzett tevékenységéről
4.) Szentes Város Önkormányzata stratégiai ellenőrzési terve
4/1.) Szentes Város Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2012. évi belső ellenőrzési terve
5.) Gyermekjóléti rendelet felülvizsgálata

6.)

Rendelet-tervezet a lakhatás megvalósítását segítő támogatásokról (első olvasatban)
7.) Szentes Város Közalapítvány kuratóriumi tagsága
8.) Együttműködési megállapodás felülvizsgálata a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda, illetve a Kiss Bálint Református Általános Iskola fenntartóival
9.) Turisztikai akcióterv megtárgyalásának elnapolása
10.) Szentes Város Önkormányzatának Sportközpontja tevékenységi körének bővítése, alapító okirat módosítása
11.) Szentes Város Bölcsődéje Alapító Okiratának módosítása
12.) Szentes Város településrendezési terveinek és helyi építési szabályzatának módosítása

Egyeztetési dokumentáció

16.) Helyi termékbemutató hely kialakítására vonatkozó LEADER pályázat benyújtása
17.) Gyermekek korai fejlesztését elősegítő komplex fejlesztő programja
18.) Önálló településfejlesztési döntés Szentes Város településrendezési terveinek módosításához a Kórház területére vonatkozóan
19.) „Szentes Város Önkormányzata és partnereinek városközpont rehabilitációs programja” című pályázathoz kapcsolódó biztosíték nyújtása
 

Interpellációkra válasz:

  Jegyzői Iroda
13.) Kurca vízrendszere, vízminősége és a Berki zsilipnél történt halpusztulás (Szabó Zoltán Ferenc)
  Műszaki Osztály

13/1.)

Csongrádi úti körforgalomnál lévő lakókocsi (Szabó Zoltán Ferenc)

Buszmenetrend változása, Damjanich utcai óvodások közlekedése (Antal Balázs Tibor)

Gyalogos átkelő létesítése a Köztársaság utcai ABC-nél (dr. Chomiak Waldemar)

Honvéd utca és Köztársaság utca közötti játszótéren történő dohányzás és kutyasétáltatás (dr. Chomiak Waldemar)

 

 

  Városellátó Intézmény
13/2.)

Munkás utca 66. szám előtti buszmegálló törött panelje (Szabó Zoltán Ferenc)

Hadzsy János utca, Temető utca és a Katolikus temető közötti járda állapota (Bujdosó Tamás Károly)

  Szentesi Művelődési Központ
13/3.)

Ifjúsági Ház körüli zaj rendezvények idején