Szentes Város Önkormányzatának

2011. december 16-i ülésének előterjesztései

 

Meghívó

1.)

Szóbeli tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

2.)

A Szentes Város Önkormányzata Bölcsődéje intézményvezetőjének tartós távolléte idejére vonatkozó intézkedés

3.)

2011. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása

4.) A gazdálkodás 2012. évi átmeneti szabályai
5.) Szentes Városi Szolgáltató Kft. 2011. évi üzleti tervének módosítása és a 2012. évi üzleti terve
5/1.) Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft 2012. évi üzleti terve
5/1/1.) Szentesi Üdülőközpont nonprofit Kft. műszaki fejlesztési koncepciója
5/2.) Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi üzleti terve

6.)

Rendelet-tervezet a lakhatás megvalósítását segítő támogatásokról
7.) Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a "Magánszemélyek kommunális adójáról"
8.) Rádió Szentes NKKft. alapító okiratának módosítása
9.) A helyi felsőoktatás megteremtése 36/2011. (II. 25.) Kt. határozat teljesülésének felülvizsgálata
10.)

Beszámoló a „Szentes-Nagytőke Körjegyzőség” munkájáról

11.)

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság megszüntetése

12.)

A Képviselő-testülethatározatainak végrehajtásáról készült beszámoló

 

Interpellációkra válasz:

  Műszaki Osztály

13.)

Munkás u. 66. szám előtti buszmegálló világítása (Szabó Zoltán Ferenc)

Nagyhegyi szennyvízvezeték garanciális javítása (Sipos Antal)

  Művelődési Iroda

13/1.)

Önkormányzati intézmények vagyonvédelme (Dr. Chomiak Waldemar)