1.) Szóbeli tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Szirbik Imre:
85 éves korában elhunyt Dr. Kocsis Ferenc, Szentes Városért Emlékérem tulajdonosa, tanácselnök-helyettes. Kérte, hogy 1 perces néma felállással adózzanak emlékére.
A Képviselő-testület 1 perces néma felállással emlékezett Dr. Kocsis Ferencre.
Gratulált a Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Zászlóalj Ezreddé minősítéséhez és jó munkát kívánt valamennyi katonának és az ezrednek.
Több gyermeknapi rendezvényen vettek részt.
A Közbiztonsági Nap alkalmából átadták a rendőrségnek azokat a technikai eszközöket, melyeket a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből a nyomozási és helyszínelési munka gyorsításának elősegítésére vásároltak.
A Vezérkari Akadémia hallgatói Szentesre látogattak.
Hősök Napi megemlékezést tartottak az I. és II. világháborús emlékműnél.
Lezajlott a "Harc a megye aranyáért" középiskolai megyei vetélkedő.
Megemlékeztek a Holocaust áldozatairól.
A bácskatopolyai és a szentesi Vöröskereszt a határmenti együttműködés keretében pályázik egy segélyközpont létrehozására.
Átadták a Gondozási Központ felújított Horváth M. utcai és a Dózsa Gy. utcai épületeit. Elmondható, hogy a városban valamennyi idősgondozó intézmény megújult.
Ismét megrendezték a középiskolások kenuversenyét, a Kurca-regattát.
Vállalkozói fórumot tartottak az Ifjúsági Házban, ahol ismertették a további lehetőségeket.
Pedagógus Nap alkalmából köszöntötték a város pedagógusait. Arany-, gyémánt- és vasdiplomát adtak át az idős pedagógusok részére.
Köszöntötték a tanulmányi és művészeti versenyeken eredményesen szereplő tanulókat. Június 5-én átadásra került a felújított Árpád utcai óvoda.
Megkezdődött az Ilona-parti Virág Kft. átvétele, mely június 30-án fog lezárulni.
Június 9-én a város területén és a kistérségben újabb fedett buszvárók kerültek átadásra.
Megtörténtek az óvodai és iskolai évzárók, ballagások.
A Petőfi Szállóval kapcsolatban az értékbecslést végzők határidő módosítást kértek, mert az értékbecslést végző személy kórházba került.
Túljutott az első körön a szentesi és a zsombolyai kórház pályázata.
Megrendezték a Nagyhegyi Napokat, illetve a Múzeumok Éjszakáját.
A Szentesi Bajtársi Klub 40 éves évfordulóját tartotta.
Testvérvárosi látogatásokra került sor.
A nyertes pályázatok közül megemlítette a Szentes Városi Szolgáltató Kft. 66 millió Ft-os távhőrendszer rekonstrukcióját, valamint a Deák Ferenc Általános Iskola 8,5 millió Ft-os kétnyelvű oktatását. A tartaléklistáról előrelépett a Klauzál utcai óvoda fejlesztési pályázata.
A belvízzel kapcsolatban elmondta, hogy a Tisza 870 cm-en áll, 2,5 napja nem mozdult a vízszint.

Megérkezett az ülésre: Dr. Demeter Attila képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő

Szirbik Imre:
A sulymostói gátőrháznál egy buzgárt megfogtak, de több helyen a hosszantartó magas víz miatt megfigyelésre, beavatkozásra van szükség. A közhasznú foglalkoztatottak segítségével több ezer homokzsákot töltöttek meg. A város és környéke biztonságban van, de felkészültek a rendkívüli eseményekre.
Idén kétszer volt hagyományos földi-légi és egyszer biológiai szúnyogirtás. Hétfő és szerda között újabb szúnyogirtást végeznek a város területén.
A szeptemberi testületi ülés a hónap utolsó péntekjére van kitűzve, mely közel lenne az önkormányzati választások időpontjához. Javasolta, hogy az eredményes munka érdekében a testületi ülést szeptember 10-én tartsák meg.
Felkérte Jegyző urat, hogy két díj átadásával kapcsolatban ismertesse a határozatot.

Dr. Sztantics Csaba:
Ismertette a májusi zárt ülés 130/2010.(V.21.)Kt. határozatát.
Átadásra került "Szentes Város Közéleti Ifjúsági Díja" Kis-Rácz Antalnénak, mint felnőtt segítőnek, illetve Molnár Emesének, mint ifjúsági segítőnek.

Szirbik Imre:
Kérdezte, hogy a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdés, vélemény?

Kozák János:
A Petőfi Szálló értékbecslésével más személy foglalkozik? A jelenlegi állapot nem alkalmas az értékbecslés elvégzésére, mert nehéz rekonstruálni a korábbi állapotot. A legutóbbi testületi ülésen elhangzott időpontokról (hitel, támogatási esélyek) szeretne tájékoztatást kapni.
A kalandparkkal kapcsolatban nem hallottak pozitív híreket. Mi a helyzet?
A szentesi strand további fejlesztésével kapcsolatban hogyan állnak a pályázatok?

Ollai Istvánné:
Sok eső esett az elmúlt időszakban. A Kisérben az árkoknak csak az egy részét hozták rendbe, a Bem és a Kertész utcákat nem, pedig az a legvizesebb rész. Kérdezte, hogy az ingatlan tulajdonosok kérnek-e engedélyt az árkok befedésére vagy önhatalmúlag teszik azt? Mikor lesznek rendben az árkok a Kisérben? Az elmúlt heti Szentesi Életben az olvasható, hogy a ház tulajdonosainak kell az árkokat kitakarítani. Mi az igazság? Pályázatot nyertek erre a célra. Miért nem úgy lettek az árkok megcsinálva, hogy azok jók legyenek? A Kisérben az árkok csak 2011-ben készülnek el, mert a város akkor kapja meg a pályázati pénzt? A Szántó K. J. utca sarkán lévő ház alatt áll a víz, mert az út fentebb van a házaknál. Ebben az ügyben már ő is szólt az illetékeseknek. Kifogásolta, hogy panasz esetén csak több hét után kezdődnek meg az intézkedések. Az árkokat az embereknek kell kitakarítaniuk vagy a város végzi el ezt a feladatot, és ezt követően fogják az ingatlantulajdonosok azokat karbantartani? A Polgármester úr korábban azt mondta, hogy a város végzi el a feladatot.

Szirbik Imre:
A Petőfi Szálló értékbecslésére vonatkozóan a Képviselő-testület döntött arról, felkéri a Szegedi Igazságügyi Műszaki Szakértő Intézetet, hogy a bontás előtt készült értékbecslésekből, a műszaki és a bontási dokumentációkból állapítsa meg a 3 szakvélemény "közös értékét" és terjessze a Képviselő-testület elé. A tájékoztató elején elmondta, hogy az Intézet elkezdte a munkát, de az értékbecslő kórházba került. Az Intézet a teljesítési meghosszabbítását kérte, mert a feladatot nem tudja július 1-jére elvégezni.

Szirbik Imre:
A Petőfi Szálló pénzügyét illetően elmondta, hogy a Magyar Fejlesztési Bank Igazgató Tanácsa előtt áll a hitelkérelem. A személyi változások miatt az új tanács felállásáig elhalasztották a döntést. Az új kormány átmeneti időszaka miatt gyakorlatilag leállt a közigazgatás.
A kalandpark, a mesepark és a Liget Szálloda beruházása megkapta a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács támogatását. A támogatási szerződés aláírására nem került sor, mert az NFÜ további intézkedésig minden döntést és adminisztrációs tevékenységet felfüggesztett.
A strand pályázatához a Képviselő-testület döntése alapján elkészültek a műszaki dokumentációk, de a pályázat összeállítását felfüggesztették. A pályázat kiírását a harmadik negyedévre ígérték.
Az elmúlt időszakban nagy vízmennyiség zúdult a városra. Korábban kevesebb eső eset, így a Kisértől a Felsőpártig folyamatosan tudtak a szivattyúk működni, megfelelő volt a belvízvédekezés. Az elmúlt időszakban 3 beavatkozást igénylő bejelentés érkezett, melyből kettő eldugult átereszt jelentett. A harmadik bejelentés a Bem utcából érkezett. A problémát az jelentette, hogy átereszként kályhacső volt lefektetve és az gátként működött. A problémákat hamar elhárították. Az árkok alján néhány cm-es víz állt, a szükséges beavatkozásokat elvégezték. A víz megmutatta a hibákat azokban a műtárgyépítésekben, melyek műszerekkel lettek kialakítva. A helyreállításokat el kell végezni.
A városban a nyílt árkok hossza kb. 118 km, melynek rendbetétele két pályázattal valósul meg. Valamennyi kapubejáró beszintezésre került és betonelemeket helyeztek el. A beszintezés azt mutatja, hogy a csatornafenekek és több kapubejáró nem jó helyen van. A feladatot két év alatt tudják véghez vinni, jövő nyárra kell az egész munkát befejezni. Közhasznú foglalkoztatottakkal és vállalkozókkal végzik a csatornák rendbetételét. A víz folyása határozza meg, hogy melyik utca következik. A felmérések alapján 2.500-2.800 kapubejáró van rossz helyen, vagyis vagy az áteresz hiányzik vagy magasabban van, mint a lejtési pont. Azon kapubejárók átépítése is megvalósulhat a pályázatból, amelyeknél az eltérés csak néhány cm. A város a két pályázatból rendbe hozza a teljes belvízi csatornát, és ezt követően átadja a lakosságnak napi karbantartásra.

Ollai Istvánné:
Megköszönte a választ.

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
A Pedagógus Napon szép ünnepség keretében került átadásra a 189 egyéni elismerés, oklevél. 6 különböző nagyságú csoportot is elismertek, akik az oktatás, a tanulmányi eredmény vagy a művészeti munkában jeleskedtek. Ezúton is gratulált a tanulóknak, felkészítő tanároknak. Nemcsak az önkormányzat fenntartásában, hanem más fenntartásában lévő intézményben tanulókat, tanárokat is elismert a város.
A Művelődési és Oktatási Bizottság hétfői ülésén tárgyalt a kompetenciafelmérés eredményéről. A felmérést minden évben a 4., a 6., a 8. és a 10. évfolyamon kell végrehajtani, amely a matematikai, a logikai és szövegértési készségeket, képességeket vizsgálja. A 2009. évi felmérésben kiváló eredményt ért el a Koszta József Általános Iskola és a Petőfi Sándor Általános Iskola. Megdicsérte a Klauzál Gábor Általános Iskola diákjait és a pedagógus kollektívát, mert sokat tettek azért, hogy javítsanak a korábbi eredményeiken. Az iskola 6. évfolyamának eredménye meghaladta az országos átlagot. A Deák Ferenc Általános Iskola 6. évfolyama matematikából és szövegértésből átlagon felüli teljesítményt nyújtott, a 8. évfolyam viszont gyengébb volt az átlagnál. A Damjanich János Tagiskola gyengén szerepelt, bár a 8. évfolyam szövegértésből átlag felett teljesített. Az igazgató úr intézkedési tervet fogalmazott meg az eredmények további javítására. Megköszönte a pedagógusok erőfeszítését és a szép eredményeket.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Információt szeretne kapni arról, hogy befejeződött-e a PEDUSC Kft-vel kapcsolatos per.

Hornyik László:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság a Központi Gyermekélelmezési Konyhán tartotta ülését, hogy a 2010. március 4-én megtartott 1 éves garanciális bejárásnál feltárt hibák javítását megtekintse. Visszajelzések érkeztek, hogy a feltárást követően a felújítás és a karbantartás nem kezdődött meg. Amint tudomást szereztek arról, hogy a Bizottság ellenőrizni kívánja a munkálatokat, másnap már megkezdte a kivitelező a hibák javítását. A 22 db feltárt hiba kb. 90%-a már elkészült, a többi folyamatban van. 1 hiba nem tartozik a garanciális hiba körébe, de meghatározza a munkát. A konyha üzemi ételszállító bejáratánál nagy esőzések után megáll a víz, mossa a falat. Kérte, hogy ennek megoldására a költségvetés biztosítson keretet. Megjegyezte, ha a szakbizottságok megnézik az intézmények kivitelezési munkálatait, akkor megnövekszik a munkák intenzitása.

Dr. Sztantics Csaba:
Dr. Rébeli Szabó Tamás képviselő kérdésére elmondta, hogy a zárt ülés 39./ sorszámú anyaga utal a Kft-vel lefolytatott per eredményére, mely nem kedvező az önkormányzat számára. Az önkormányzatot képviselő ügyvéd felülvizsgálati kérelemmel fordul a Legfelsőbb Bírósághoz. A beadványban foglaltakat meg fogja osztani a Jogi és Ügyrendi Bizottsággal.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a két ülés közötti tájékoztatást tudomásul veszi, szavazzon.

A Képviselő-testület a tájékoztató 20 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) tudomásul vette.


2.) Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. eddigi működésének tapasztalatai

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi, a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok, a Pénzügyi, valamint a Gyermek- Ifjúsági és Sportbizottság véleménye.

Deák Albert, a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője:
Az előterjesztés 3. oldalán az 5. bekezdésben helytelen műszaki megfogalmazás történt, nem a főépület teljes vízszigetelése hiányzik, hanem a főépületben található vizesblokkok szigetelése nem megfelelő.
A határozati javaslat 2./ pontjának 2. mondatába ". a 2009. évi veszteség" szövegrész után a "részben" szó beszúrását kérte.

Horváth István:
Értékes, információval teli anyagot kaptak. A változásokat pozitívnak tartja.

Kiment a teremből: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Horváth István:
A 2. oldalon olvasható, hogy a strand Magyarország 10 legjobb strandja közé lett besorolva. Konkrétabb információt kért arról, milyen alapon, ki sorolta be a strandot.
A korábbi szakszerűtlen medenceépítés további munkálatokat és költségeket jelentett. Mekkora ennek a nagyságrendje és mi volt a kiváltó ok?

Horváth István:
A vízszigeteléssel kapcsolatos korrekciót az ügyvezető úr elmondta, de egy vizesblokknál a vízszigetelés hiánya komoly műszaki problémát jelent. Mit szól ehhez az akkori műszaki ellenőr?
A 11. oldalon szó van az előtársasági működés 2,1 millió Ft-os veszteségéről. Az 5,7 millió Ft-os éves veszteségből 3 hét alatt hogyan jött össze a 2,1 millió Ft?
A határozati javaslat 3./ pontja tartalmazza, hogy a Kft. a 2009. évi beszámolóval elfogadott feltételekkel teljesítse a 2010. évi tervét. Ez mit jelent?

Kozák János:
A Pénzügyi Bizottság ülésén is elhangzottak már kérdései. A Kft. által átvett közalkalmazotti létszámból 2009-2010. évben mennyi fő került elbocsátásra? Van-e jelenleg folyamatban lévő munkaügyi per, miről szólnak ezek és milyen kilátások várhatóak? A beruházást követően olyan hibák maradtak fenn, amelyek komoly javításokat és költségeket igényelnek.

Visszajött a terembe: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő

Kozák János:
A kijelölt műszaki ellenőrök hogyan vehették át a rossz minőségű munkákat?

Pásztor Antal:
Az előterjesztés szerint az üdülőházak árbevétele növekedett. Van-e kimutatás arról, hogy a sportklubok mekkora %-ban vették igénybe az üdülőházakat és mennyi volt a vendég éjszakák száma?
A közcélú foglalkoztatottak részére kifizetett túlóra közel fél millió Ft-ot jelent. A túlóra kifizetése helyett nem lehetett volna több közcélút felvenni?
Lopások történtek a kabinokban, öltözőkben. Lopással kapcsolatban van-e biztosítása az Üdülőközpontnak? A rádión, tv-n keresztül tájékoztatni lehetne a lakosságot, mit lehet tenni, ha a strand területén lopások történnek.

Kálmán János:
A 8. oldalon az uszodai látogatottság számának alakulása valós adatokat tartalmaz? Az azonos jogcímmel többször belépőket is tartalmazza ez a növekedés?

Kozák János:
Korábban egy osztály vagy egy csapat egy belépőnek számított, most azonban minden személy egy belépőt jelent. A belépők száma fals adatot mutat és nem tartja tisztességesnek az összehasonlítást.
A vizesblokk hibáját felfedte és kijavította a jelenlegi vezetés. Hogyan történt a kijavítás? Helyreállították és elkészítették a vizesblokk szigetelését, vagy burkolattal fedték el a felületet?

Deák Albert:
Horváth István képviselő kérdésére elmondta, június 13-án jelent meg az ORIGÓ hírportálon, hogy Magyarország 10 legjobb strandja között szerepel Szentes. A tipikus strandokat hasonlították össze. Az eredményt a marketing kommunikációban már alkalmazzák.
A 2003. évi beruházást követően a csúszdás medence, tavaly a gyermekmedence burkolatcseréje történt meg, mely közel 600 ezer Ft-ba került. Minden tavasszal kijavítják a termálmedence mozaikburkolatát, a csere lenne a legjobb megoldás. A termálmedencén repedések találhatóak a süllyedés miatt, nem tudja mikor válik szükségessé a javítása.

Deák Albert:
A főépületi vizesblokk - tusolók, mosdók - fala nem volt burkolva, csak vakolva. A tégláig visszabontották, majd vízszigeteléssel, csempével burkolták. Néhol a fal és a plafon úgy átvizesedett, hogy azokat visszabontották, behálózták és visszavakolták, de volt olyan, ahol takaró fedést kellett alkalmazni kisebb távolságtartóval. Ez komolyabb munkát igényelne.
17 nap volt az előtársasági időszak. Év elején megkezdődtek a karbantartási, javítási munkák, az állandó alkalmazottak munkabérét, a felmerülő rezsi- és közüzemi számlákat kellett rendezni, de januárban nem volt bevétel. Ebből adódik a veszteség.
A beszámoló tárgyaláskor megfogalmazottaknak való megfelelést jelenti a határozati javaslat 3./ pontja. A 2010. évi üzleti terv tavaly novemberben került elfogadásra.
Kozák János képviselő kérdésére elmondta, hogy a Kft. az első évben 2 munkavállalónak közös megegyezéssel, 1 munkavállalónak rendes felmondással szüntette meg munkaviszonyát, 2010-ben egy rendes és egy rendkívüli felmondás történt. E két személy fordult a Munkaügyi Bírósághoz, az első kör már lezajlott, második fordulóra kerül sor. A rendkívüli felmondás erre indokot adó ok miatt történt, a rendes felmondás pedig munkaalkalmassági kérdés volt.
A járófelületek a 2003. évi beruházáskor készültek el. A járólapok alatti talaj felázik, a fagyökerek felemelik, ezért naponta kell azokat igazítani.
A belépések számával kapcsolatban elmondta, hogy tavaly megszüntették a zöldkapus belépést, mindenki 1 vendégnek számít. A bérletek felülvizsgálatának és a belépések felügyeletének is köszönhető a növekedés. A változást a 2009-2010. évi számadatok már mutatják.
Az üdülőházakat az évről évre visszatérő csapatok veszik igénybe, évente 10 vízilabdacsapat érkezik. A vízilabda szövetség elérte, hogy a határközeli városok is nevezhessenek a bajnokságba, így ők is igénybe tudják venni a vendégházakat.
A teniszverseny miatt 2 hétig tele vannak a pályák és az üdülőházak.
A kifizetett túlórák közcélú dolgozókkal történő kiváltása azért nem megoldott, mert az állandó dolgozók szakmáját közcélúak nem tudják ellátni, nem rendelkeznek megfelelő szakképesítéssel. Jelenleg 40 fő közcélút foglalkoztatnak, akik nagy segítséget jelentenek a gondnoki, karbantartási és kertészeti munkában.
Tavaly nem történt olyan lopás, melyet a rendőrségnek kellett volna jelenteni. E hónapban egy öltözőszekrényt lopott kulccsal nyitottak ki, de a rendőrség nem találta meg az elkövetőt. Nyáron 3 biztonsági őr felügyeli a belépéseket és a strand területén a biztonságot. Az öltözőkben a korszerűbb biztonságtechnika kiépítése komoly költséget jelentene.
Kálmán János képviselő kérdésére elmondta, hogy tavaly óta minden belépést regisztrálnak. A bejáratnál folyamatosan ellenőrzik a bérlettel való belépéseket is. Az alkalomra szóló bérletek bevezetése biztonságosabbá és áttekinthetővé tette a belépéseket.

Pásztor Antal:
A 11. oldalon szerepel, hogy a közcélúaknak nem lehet a túrórát kifizetni, de más formában mégis megtörtént a kifizetés. Az anyagban 450 eFt szerepel műszakpótlékként. Amennyiben a 40 fő helyett 42 főt alkalmaznak, ezt az összeget nem kellett volna kifizetni.
Nem gondolkodtak el azon, hogy lopásra és balesetre biztosítást kössenek?

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
A beruházás során bizonyos munkák nem megfelelő minőségben készültek el. Szükség lenne a műszaki felelős megkeresésére, feltárására, a szerződést áttekintve a kárigény érvényesítésére.
Javasolta a Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság javaslati megoldásának érvényesítését, illetve egy térfigyelő rendszer felállítását a bejáratnál.

Kozák János:
Megköszönte a kérdéseire adott választ. A beruházások rossz minőségének átvételével kapcsolatban felelősségi kérdések merülnek fel. A hiányosságok miatt a munkálatokat nem lehetett volna átvennie a műszaki ellenőrzést végző szegedi kft-nek. Csatlakozott Dr. Rébeli Szabó Tamás képviselő javaslatához,
Vita folyt az üzemeltetéssel kapcsolatban és aggályok merültek fel a közalkalmazottak totábbfoglalkoztatásával kapcsolatban. A Polgármester úr azt mondta, hogy az alkalmazottak nem kerülnek elbocsátásra. Az ígéretek ellenére 5 személyt elbocsátottak, akik közül 2 fő beperelte a strandot.
A 10. oldalon felsorolt többletköltségek a más szervezeti formában történő működtetésből származnak. A vállalkozás után fizetendő iparűzési adó, a tárgyi eszközök elszámolt értékcsökkenése, valamint a rehabilitációs hozzájárulás költsége 3 millió Ft-ot jelent.
Ismertette a 11. oldal alján található, a költségfelosztás alakítására vonatkozó részt. Az üdülővendégek igénybe veszik az uszodai szolgáltatásokat, ezért az uszodai szolgáltatásért az uszodának kellene fizetni, nem fordítva. Jelenleg a város támogatási összegét az üdülőházakra is leosztják. Ez közgazdaságilag fordított folyamat, nem ért egyet vele. Annak kell fizetni, aki igénybe veszi a szolgáltatást. Az árbevétel egy része a közhasznú foglalkoztatottak támogatási összegét jelenti.
Az anyagban szerepel néhány pozitív intézkedés, de az átszervezés nem hozta meg a várt eredményt. Megítélése szerint nem volt jó döntés.

Horváth István:
A Pálmások Szövetsége tartalmasnak és részletesnek tartja az anyagot. A hiányosságok ellenére úgy látják, hogy szükséges, hasznos és jó döntés volt az átalakítás.
Kevesebb probléma került volna felszínre, ha a régi állapot szerint működne a strand. A veszteség és a fennmaradó problémák ellenére is jó úton járnak a gazdasági társaság formában történő működtetéssel.
Összességében mennyibe került a műszaki probléma 2009-ben? Egyetért azzal, hogy érvényt kell szerezni a felelősségre vonásnak. Nem látható megfelelően a 2009. évi működés pénzügyi vesztesége és hozadéka, mert nincs olyan összehasonlító táblázat, amelyben a korábbi struktúrában működtetés költségei, a 2009. évre átalakítástól várt struktúra és annak költségei, valamint a tények lennének összevetve.
A helyi adó az önkormányzathoz folyik be, mely jelentheti az önkormányzati támogatás részbeni csökkentését is. Az értékcsökkenés minden önkormányzati gazdasági társaság számbavételéből hiányzik, pedig nem kell kifizetni, csak kimutatni.
Az üdülőházak és az önkormányzati támogatás kérdésében egyetért Kozák János képviselővel. Ez elvileg is hibás, de üzleti és a versenysemlegesség szempontjából sem megfelelő. Az üdülőházak vendéglátást szolgáló vendéghelyek, melyek szabad piacon versenyeznek a városban működő hasonló célú létesítményekkel. Nem szabad, tilos önkormányzati támogatást elszámolni az üdülőházak működtetéséhez. Az üdülővendégek sportlétesítményi szolgáltatásának igénybevétele szerepeljen a szállás igénybevételének díjában.
Javasolta a határozati javaslat 3./ pontjában szereplő kitétel elhagyását, valamint a 3-4./ pontban szereplő határidők október 31. napra történő módosítását. Indítványozta továbbá, hogy ez a "belépők" 2011. évi díjainak meghatározásával egyidőben kerüljön beterjesztésre.

Móra József:
Az átszervezés jó hatással volt az Üdülőközpont üzemeltetésére. Az önkormányzat és a műszaki ellenőrök sem tudják érvényesíteni a szavatossági, a jótállási, illetve az egyéb igényeket, mert a Délépítő Kft. jogutód nélkül szűnt meg.
Nem az ígéretek be nem tartása, hanem a kölcsönös meg nem felelés volt a dolgozók elbocsátásának egyik alapja.

Móra József:
Olyan attrakciók jelentek meg a strandon és a vendégházaknál, amelyek jobban vonzzák a vendégeket.
A térfigyelőt nem az öltőzői lopások miatt kellene alkalmazni, hanem egyéb megfelelő helyeken. Az öltözőkben más formában kellene a biztonságot növelni.
Nem az Üdülőközpont feladata a parkolási probléma kezelése, de a Ligeti parkoló telítettsége esetén ki lehetne helyezni egy táblát, hogy "a parkoló megtelt, a 100 m-re lévő parkolókat szíveskedjenek használni". Ez egy vendégbarát megoldás lenne.
Az ügyvezető úr által elmondott kiegészítések a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága véleményeként megtalálható a "bizottsági vélemények" között. A beszámolót a kiegészítéssel elfogadásra javasolja.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
A térfigyelő rendszert a kerékpárok őrzése érdekében kellene kiépíteni.

Pásztor Antal:
Felfelé ívelőnek tartja az Üdülőközpont munkáját. Néhány napot a szentesi strandon töltött a 2011. évi londoni olimpiára készülő angol vízilabda válogatott.

Deák Albert:
A műszaki költségek összegszerűen fel vannak sorolva a 10. oldalon, melyek közel 4 millió Ft-ot jelentenek.
A 2008 évben a 78 millió Ft árbevétellel szemben 95 millió Ft-ot értek el. A költségfelosztás árbevételen alapul. A 13. oldali táblában az üdülőnél nem szerepel önkormányzati támogatás, csak a közcélú foglalkoztatottak átfuttatása. Az üdülő eltartja magát, nincs szükség önkormányzati támogatásra. Nehéz felosztani a bejövő termálvizet és az egyéb közműveket például aszerint, hogy mennyit használnak fűtésre.
Az önkormányzati támogatást működésre, sportfeladat ellátására kapják, abból biztosítják a sportklubok működését.
Hagyomány Szentesen, hogy az ide érkező üdülővendégek nem fizetnek az uszodai szolgáltatásért. A két terület fizikálisan nincs elválasztva, ezért nehéz lenne megoldani a Horváth István képviselő által mondottakat. A strandpályázatban szerepel a leválasztás, így jelezni tudják a vendégeknek, hogy az uszodai szolgáltatást ingyen vagy kedvezményesen biztosítják-e számukra.
Elfogadja a határozati javaslattal kapcsolatos módosításokat.
Pásztor Antal képviselőnek a közcélúak túlórájával kapcsolatban elmondta, hogy jelenleg is nagy létszámban foglalkoztatnak közcélúakat, a bértömeg a likviditásban jelenik meg. Olyan munkarendek vannak az intézményben, ahová nehéz több embert beállítani.
Kaptak már biztosítási ajánlatot a Dél-alföldi Klaszter Gyulai Központjától, de ők különösen a balesetre helyeznék a hangsúlyt. Sokba kerülne a vendégek biztosítása.

Szirbik Imre:
Egyetért azokkal, akik szerint jó lépés volt a változtatás. Elmondta, hogy a vagyontömeg fenntartása pénzbe kerül. Kezdeményezni fogja a szerződések átvizsgálását, a felelősség tisztázását.
Miért volt jó lépés? Az új gondolkodás eredménye minden szentesit büszkévé tesz. A város legfontosabb idegenforgalmi intézménye túllépte a város határát, bekerült az ország 10 legjobb strandja közé.
Tartották azt az ígéretet, hogy az átszervezés miatt senkinek nem szűnt meg a munkaviszonya. Amennyiben a munkavállaló alkalmatlanná válik a munkakör betöltésére, a munkahelyi vezetőnek lépéseket kell tennie. Nem mindegy, hogyan történik a felmondás, megindokolják azt, vagy csak egyszerűen "kirúgják".

Szirbik Imre:
Véleménye szerint a Képviselő-testület hosszú viták után jó döntést hozott. Az előterjesztő a módosításokat "magáévá tette".
Kérte a képviselőket, aki a határozatot a módosító kiegészítésekkel elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 12 igen szavazattal, 9 tartózkodás mellett elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

138/2010. (VI.25.) Kt.
Tárgy: A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. működési tapasztalatai

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. működési tapasztalatairól szóló beszámolót megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza.

1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy az Üdülőközpont vezetése sok erőfeszítést tett a megújulás és a színvonalas tevékenység érdekében, és a beszámolót elfogadja.

2./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az ügyvezető 2009. évi beszámolójának kiegészítését és megállapítja, hogy a 2009. évi veszteség részben az elszámolt értékcsökkenés és a helyi iparűzési adó összegével magyarázható.

3./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete utasítja a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2010. évi üzleti tervet - a 2009. évi beszámolóban elfogadott feltételekkel - teljesítse.

Felelős: Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője
Határidő: Folyamatos és 2011. évi Üzleti terv beterjesztésének határideje, legkésőbb 2010. október 31.

4./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete utasítja a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft ügyvezetőjét, hogy vizsgálja felül a társaság közhasznúvá nyilvánítás lehetőségét és annak pénzügyi hatását.

Felelős: Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. ügyvezető
Határidő: Folyamatos és 2011. évi Üzleti terv beterjesztésének határideje, legkésőbb
2010. október 31.
5./ A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy készítsen előterjesztést a hőcserélő beszerzés igényelésének lehetőségéről, hogy a ténybeli számok ismeretében lehessen módosítani és végrehajtani a korábbi határozatot.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája
3./ Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.

BEJELENTÉS

Kozák János:
A Fidesz Frakció nevében ügyrendi javaslata volt, hogy a nyílt ülés anyagai közül a 6./, 9-10./, 12./, 14-17./, 20./ 37-38./ és 43./ sorszámú előterjesztéseket, a zárt ülés anyagai közül a 25-29./, 31./, 40-42./ sorszámú előterjesztéseket egy-egy blokkban tárgyalják meg, és egy-egy szavazás történjen.

Szirbik Imre:
Kérdezte, hogy az összevonásra tett javaslattal kapcsolatban van-e ellenvetés?

Baranyi Imre:
Nincs ellenvetése.

Dr. Sztantics Csaba:
Amennyiben egy szavazás történik, annak aránya fog szerepelni minden előterjesztésnél. Kérte Polgármester urat, biztosítson lehetőséget az előterjesztőknek, hogy elmondják módosító javaslataikat, kiegészítéseiket.

Szirbik Imre:
Kérdezte, hogy az összevonásra kerülő előterjesztésekkel kapcsolatban van-e módosító indítvány?

Dr. Sztantics Csaba:
A 37./ sorszámú előterjesztéssel kapcsolatban ismertette az alábbi kiegészítést:
"2.§. /1/ Ezen rendelet mellékletét képező tervlapok az alaprendelet azonos számú tervlapjai helyébe lépnek és "M" jelzést kapnak.
/2/ Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és a hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell."

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
A 38./ sorszámú előterjesztéssel kapcsolatban a Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság tett egy kiegészítést az emléktábla kihelyezésére.

Kozák János:
Kérdezte, hogy az általa ismertetett előterjesztések tartalmaznak-e alternatívákat? Amennyiben van ilyen előterjesztés, arról ne összevontan döntsenek.

Szirbik Imre:
A 10./ és 17./ sorszámú előterjesztések tartalmaznak alternatívákat.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Javasolta, hogy előterjesztésenként szavazzanak.


3./ A távhőszolgáltatásról szóló rendelet módosítása (6)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleménye.
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el.
Kérte a képviselőket, aki a rendelet módosítását támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 20 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2010. (VII.09.) rendelete
a távhőszolgáltatásról szóló 38/2005. (XII.31.) ÖR rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.)


4./ Tájékoztató az önkormányzati adóhatóságnál lezajlott számvevőszéki vizsgálatról (9)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Pénzügyi Bizottság véleménye.

Kozák János:
Kérte, a szavazás a Pénzügyi Bizottság kiegészítésével történjen.

Móra József:
Elfogadták a napirendet, de a szavazás ettől eltér. Meg kellett volna kérdezni, hogy a Képviselő-testület hajlandó-e eltérni a napirendtől.

Szirbik Imre:
Ez ülésvezetési kérdés.
Kérte a képviselőket, aki a tájékoztatót a Pénzügyi Bizottság kiegészítésével elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (21 igen szavazattal) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

139/2010.(VI.25) Kt.
Tárgy: Tájékoztató az önkormányzati adóhatóságnál lezajlott számvevőszéki vizsgálatról

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Az Állami Számvevőszék Csongrád Megyei Ellenőrzési Irodája által "a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzéséről Szentes Város Önkormányzatánál" témában lefolytatott vizsgálat számvevői jelentését megismerte, az abban foglalt megállapítások végrehajtására az alábbi határozatot hozza:

1./ A Képviselő - testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az Ötv. 91. §. (6) bekezdése alapján az önkormányzat adópolitikai célkitűzéseinek rögzítéséről az Önkormányzat gazdasági programjában.

Határidő 2010. december 31.
Felelős: Polgármester

2./ A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy intézkedjen az Art. 161. és 163. §-ában foglaltak szerint a végrehajtás költségeinek megállapításáról.

Határidő: 2010. szeptember 30.
Felelős: Jegyző

3./ A Képviselő - testület felkéri a jegyzőt biztosítsa, hogy a végrehajtási eljárások nyilvántartását az ONKADO programban a 13/1991. (V.21) PM. rendelet 2.§. (2) bekezdés g) pontja szerint, a 3.§-ban foglaltak szerinti tartalommal is vezessék.

Határidő: 2010. szeptember 30.
Felelős: Jegyző

4./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal Adóirodáját, hogy minden évben készítsen adóellenőrzési tervet, mely kerüljön beterjesztésre a Képviselő-testület elé.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzője és általa az Adóiroda
3./ Állami Számvevőszék Csongrád Megyei Ellenőrzési Iroda - Szeged


5.) A Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítása, a módosított dokumentum jóváhagyása (12)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Szociális és Egészségügyi, a Pénzügyi, a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság véleménye.
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (21 igen szavazattal) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

140/2010.(VI.25) Kt.
Tárgy: A Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítása, a módosított dokumentum jóváhagyása.

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő testülete megtárgyalta "A Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítása, a módosított dokumentum jóváhagyása" tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1./ A Képviselő-testület figyelemmel a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 44. § (1) és a 48.§-ra jóváhagyja a Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programját és ezzel egyidejűleg a 127/2004. (V.28.) Kt. számú határozattal elfogadott és többször módosított Pedagógiai Programot hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal
Felelős: Alpolgármester
Klauzál Gábor Általános Iskola igazgatója

A határozatról értesítést kapnak:
1.) Szentes Város Alpolgármestere
2.) Szentes Város Jegyzője
3.) Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda
4.) Klauzál Gábor Általános Iskola


6.) Szentes Városi Szolgáltató Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (14)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleménye.
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el.
Kérte a képviselőket, aki támogatja a Szentes Városi Szolgáltató Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 20 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

141/2010. (VI.25.) Kt.
Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Szentes Városi Szolgáltató Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát és az alábbi záradékkal látja el:

"Alapítói nyilatkozat:
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozatával a Szervezeti és Működési Szabályzatot jóváhagyta, alkalmazásához 2010. június 25. napjától kezdődően hozzájárul.

Szirbik Imre
polgármester"
A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája
3./ Szentes Városi Szolgáltató Kft.


7.) Szentes Város Környezetvédelmi Program (2008-2013.) felülvizsgálata (16)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Pénzügyi Bizottság véleménye.
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el.
Kérte a képviselőket, aki az előterjesztést elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (21 igen szavazattal) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

142/2010. (VI.25.) Kt.
Tárgy: Szentes Város Környezetvédelmi Program (2008-2013) felülvizsgálata

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes Város Környezetvédelmi Programjának (2008-2013) felülvizsgálatára irányuló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi a Szentes Város Környezetvédelmi Programjának (2008-2013) felülvizsgálatáról szóló előterjesztést.

2./ A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Program megvalósítása érdekében kiemelt jelentőséget tulajdonít a pályázati lehetőségek kihasználására. Ennek érdekében felkéri a Polgármesteri Hivatal munkatársait, hogy keresse azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek a program további megvalósulását elősegítik.

Felelős: Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály
Határidő: folyamatos

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodája
3./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája
4./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya

(A környezetvédelmi program felülvizsgálatát a 2. sz. melléklet tartalmazza.)


8.) Útszakaszok térítésmentes állami tulajdonba adása árvízvédelmi töltés fejlesztése céljából (17)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleménye.
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el.
Kérte a képviselőket, aki egyetért az útszakaszok átadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 20 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

143/2010. (VI.25.) Kt.
Tárgy: Útszakaszok térítésmentes állami tulajdonba adása árvízvédelmi töltés fejlesztése céljából


Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az "Útszakaszok térítésmentes állami tulajdonba adása árvízvédelmi töltés fejlesztése céljából" témájú előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja az "Árvízvédelmi fővédvonal fejlesztése a Hármas-Körös folyó jobb parti Körös-zugi térségében" című projekt megvalósítását. Hozzájárul ahhoz, hogy a
Szentes 0329 hrsz-ú ingatlanból 180 m2
Szentes 0323 hrsz-ú ingatlanból 162 m2
Szentes 0297 hrsz-ú ingatlanból 104 m2
Szentes 0304 hrsz-ú ingatlanból 91 m2 terület kivonásra kerüljön a törzsvagyonból, és átkerüljön a forgalomképes vagyoni körbe.

2./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Szentes 0329 hrsz-ú ingatlanból 180 m2
Szentes 0322 hrsz-ú ingatlanból 162 m2
Szentes 0297 hrsz-ú ingatlanból 104 m2
Szentes 0304 hrsz-ú ingatlanból 91 m2
Szentes 0303/2 hrsz-ú ingatlanból 266 m2 terület árvízvédelmi fejlesztési célra térítésmentes tulajdonba adás jogcímen a Magyar Állam tulajdonába kerüljön.
Az ingatlan nyilvántartás költsége a KÖTI-KÖVIZIG-et terheli.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos, de legkésőbb 2010. 12. 31.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Szentes Város Jegyzője
3./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya
4./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Tervezési Irodája
5./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Irodája
6./ KÖTI-KÖVIZIG 5002 Szolnok, Ságvári krt. 4.


9.) A Galéria névfelvétele (20)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Művelődési és Oktatási, valamint a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.
A város akként tiszteleg egykori díszpolgára emlékének és művészetének, hogy a Szentes Városi Galériát Tokácsli Galériaként működteti tovább.
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el.
Kérte a képviselőket, aki támogatja a névfelvételt, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 20 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

144/2010. (VI.25.) Kt.
Tárgy: A Galéria névfelvétele - Tokácsli Galéria

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az utcanév és település résznév megállapításának, továbbá létesítmények elnevezésének általános szabályairól szóló Szentes Város Tanácsának többször módosított 6/1977. (X.14.) T. számú rendelete 16.§-a alapján támogatja a Szentesi Művelődési Központ azon kezdeményezését, hogy a Galéria (Szentes, Kossuth tér 5. I. emelet) 2010.július 1-től felvegye Tokácsli Lajos festőművész, Szentes város díszpolgára nevét, és Tokácsli Galéria néven szerepeljen.

A névfelvétel miatt a Szentesi Művelődési Központ alapító okiratát és SZMSZ-ét módosítani kell.

Felelős: a Szentesi Művelődési Központ igazgatója
Határidő: a Kt. szeptemberi ülése

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Szentes Város Alpolgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Jegyzője
4./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája
5./ Szentesi Művelődési Központ
6./ Csm-i Levéltár Szentesi Levéltára
7./ Tokácsli Boglárka - Szeged, Moszkvai krt. 20/B. III/9.
8./ Irattár


10.) A teniszpályák névfelvétele (38)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság véleménye.

Kozák János:
Kérte, hogy a szavazás a Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság kiegészítésével történjen.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a teniszpályák elnevezésével és a Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság kiegészítésével, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (21 igen szavazattal) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

145/2010. (VI.25.) Kt.
Tárgy: A teniszpályák névfelvétele - Dr. Lakos Sándor Teniszstadion

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az utcanév és település résznév megállapításának, továbbá létesítmények elnevezésének általános szabályairól szóló Szentes Város Tanácsának többször módosított 6/1977. (X.14.) T. számú rendelete 16.§-a alapján támogatja azon egyéni képviselői indítványt, hogy 2010. július 1-től a Széchenyi-ligetben található Teniszpályák (6600 Szentes, Csallány G. part 2. sz.) 2010. július 1-jétől Dr. Lakos Sándor Teniszstadion néven szerepeljenek.
Az épült falára a névadással egyidőben kerüljön emléktábla is kihelyezésre.

A névfelvétel miatt a Szentesi Üdülőközpont NKft. alapító okiratát módosítani kell.

Felelős: a Szentesi Üdülőközpont NKft. ügyvezetője
Határidő: a Kt. szeptemberi ülése

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Szentes Város Alpolgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Jegyzője
4./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája
5./ Szentesi Üdülőközpont NKft
6./ Csm-i Levéltár Szentesi Levéltára
7./ Dr. Lakos Sándorné Szentes, Bacsó B. u. 11. 1/3.
8./ Irattár


11.) A helyi építési szabályzatról szóló 5/2009.(III.9.) rendelet módosítása (37)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleménye.
Kérte a képviselőket, aki a Jegyző úr által korábban ismertetett kiegészítéssel támogatja a rendelet módosítását, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (21 igen szavazattal) elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2010.(VII.09.) rendelete
Szentes város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 5/2009.(III.9.) rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövegét a 3. sz. melléklet tartalmazza.)


12.) Az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló 28/2001.(XI.9.) Kt. rendelet módosítása (43)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleménye.
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el.
Kérte a képviselőket, aki támogatja a rendelet módosítását, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (21 igen szavazattal) elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2010.(VII.09-) rendelete
az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló 28/2001.(XI.9.) Kt. rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövegét a 4. sz. mellékelt tartalmazza.)


13.) A Művelődési és Oktatási Bizottság beszámolója az önkormányzati ciklusban végzett munkáról (3)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Művelődési és Oktatási Bizottság véleménye.

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
A Művelődési és Oktatási Bizottság munkájuk során az óvodák, általános iskolák, a Terney Béla Kollégium, az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat munkáját, valamint a közművelődés területén a művelődéssel kapcsolatos programokat és az intézmények működését kíséri figyelemmel, A Bizottság a kompetenciájába tartozó ügyekben véleményt nyilvánított a Képviselő-testület felé, hogy szakmai indokokkal támasszák alá a döntést. Szép a feladatuk, de számtalan nehézséggel is meg kellett küzdeniük. Példaként említette az intézmények átszervezését. A közművelődés területén szakmai szempontból logikus döntés volt a Megyeháza integrálása a Művelődési Központhoz. A közművelődés és az oktatás területén nem "mondva csinált" átszervezések történtek. Az oktatás területén a gyermeklétszám csökkenése indokolta az átszervezéseket, összevonásokat.
A személyi kérdések véleményezése is nehéz feladat, de a Bizottság jó hangulatban, eredményes együttműködéssel tudott szakmai véleményt nyilvánítani. Nem volt politikai felhangja, hogy kit milyen érdemei alapján kellene intézményvezetőnek megválasztani, mert mindenkit a szakmai munkája alapján ítéltek meg.
A Bizottsághoz érkezett kéréseket megértéssel, empátiával vizsgálták meg.
A Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola igazgató asszonya levélben kereste meg a Bizottságot, mert a szabályzatban a tanulmányi eredmények elismerésének területén nem szerepelt a művészeti ágak - kézművesség, táncművészet - elismerése. A Bizottság beemelte szabályzatába a művészeti ágakat és ennek megfelelően a jutalmazandók körébe beiktatott szinte mindenkit, akit az igazgató asszony javasolt. Az egyik művészeti verseny kapcsán az igazgató asszony által beterjesztett ezüst és bronz minősítés nem igazolódott be, mert a szervezők szerint semmiféle eredményt nem ért el a szóban forgó művészeti csoport. Az ügy tisztázása érdekében a Művelődési Iroda munkatársa felvette a kapcsolatot az igazgató asszonnyal. A Művelődési és Oktatási Bizottság véleménye szerint az igazgató asszony félretájékoztatta a Bizottságot. A hétfői ülésen úgy döntöttek, hogy ezt az ügyet nyilvánosságra hozzák. A mai rendkívüli bizottsági ülésen módosító indítvánnyal éltek a korábbi döntéssel kapcsolatban. Meghallgatták az igazgató asszonyt, de mindenki rosszul érezte magát.
A Bizottság munkájában nagyon sok öröm is volt, példaként említette a Pedagógus Napi elismeréseket, a tehetséggondozás területén végzett kiemelkedő munkásságért díjat.
Egyre nagyobb számban pályáztak az intézmények, mert tisztában vannak azzal, hogy az önkormányzattól kapott normatíva csak az alapműködést biztosítja. A Klauzál Gábor Általános Iskola felújításának pályázata a legnagyobb jelentőségű, az önrész felét is sikerült pályázatból biztosítani.
A Bizottságban jó hangulatú, eredményes munkaértekezleteket tartottak. Az eredményes munkát kizárólag szakmai szempontok alapján, higgadtsággal, indulatoktól mentesen érték el. Köszönetet mondott a Képviselő-testület tagjainak, mert a szakmai döntéseiket támogatták. Az intézményeknek is megköszönte az együttműködést. Kérte a beszámoló elfogadását.

Hornyik László:
12 éve képviselő és dolgozik a Művelődési és Oktatási Bizottságban, ahol mindig politika- és feszültségmentes munka folyt. Olyat, mint ami a mai rendkívüli ülésen volt, még soha nem érzett. Úgy érezte, megmagyarázhatatlan dolog történt. A Jövőnkért Alapfokú Művészeti Iskola vezetője azt mondta, hogy nem sokáig lesznek már itt.

Hornyik László:
Szavaiból azt érezte, hogy esetleg a Művelődési Iroda dolgozói fenyegetve érezhetik magukat. Amennyiben a Képviselő-testületben váltás történik, akkor nekik nem lesz itt helyük. Ilyet még soha nem tapasztalt.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a bizottsági beszámolót elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a beszámolót 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett (2 fő nem szavazott) elfogadta.