1.) A városközponti akcióterülethez megvalósítandó fejlesztések (projektelemek) meghatározása (1)

Szirbik Imre:
A Képviselő-testület évekkel ezelőtt döntött arról, hogy a Kossuth utca forgalomcsillapítását napirendre tűzi. Több éves előkészítő munka után eredményes pályázatokkal a megvalósítás küszöbéhez érkeztek, eddig műszaki és pénzügyi előkészítések folytak. A Magyar Fejlesztési Banknál hosszú távú pályázatok önerejéhez 750 millió forint hitelt az önerő biztosításához lekötöttek. A Pénzügyi és a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság hónapok óta dolgozik a projektlista összeállításán. A műszaki terveket több fordulóban tárgyalták és december 3-án a két bizottság összevontan a projektlistát a Képviselő-testület elé terjeszthetőnek tartotta. A városközpont megújítási projektlistát tovább folytatnák a Petőfi Szállóval, mint "zászlós hajóval" együtt. A városközpontban öt épület felújítása a kérdés, és a város közlekedési koncepciója részeként szerepel a Petőfi-Ady E. utca forgalomszervezése, a Petőfi és a Kossuth utca 5. környékének épületmegújításai. Ebben a Bíróság és a Tiszti Klub épülete is benne van azzal, hogy mindkét épület fenntartója az 50 %-os önerőt biztosítja, hogy az intézmény felújításra kerülhessen. Az FVM által a vidékfejlesztési program keretében szerepel a három egyházi intézmény - Szent Miklós Templom, Szent Anna Templom és a Kiss Bálint utcai református lelkészlakás - felújítása az egyházak által benyújtott pályázatok alapján. A Kossuth utca 8-10., illetve a mellette lévő sarki épület felújítása is egy másik pályázat alapján tud megvalósulni. Az előterjesztés két változatban készült el. "A" változat a két bizottság döntése alapján készült. A "B" változat igyekszik kihasználni azt a pénzügyi lehetőséget, melyet a pályázat megenged. Az "A változat szerint 667 millió forint a lehívható állami támogatás és 159 millió forint önkormányzat által biztosítandó saját erő szükséges. A "B" változat táblázatai a "A" változattól a 24-31. sorszámmal jelzett témákkal tér el úgy, hogy a legnagyobb támogatást, a legkisebb önerő szükséglettel használja ki. Ennek önerő szükséglete plusz 11 millió, összesen 170 millió forint. A 150 millió forint feletti önerőt átcsoportosítással kell biztosítani. Az átcsoportosítás indoka, hogy minél több állami támogatást hozzanak a város számára. A mennyiben a pályázat sikeres lesz, a megvalósítás 2011-ben kezdődhet el. A szoft programok esetében átcsoportosításra utólagos kérelem alapján van lehetőség, visszafelé nincs. A pályázatok közbeszerzésének lezárulása után megtakarítással és lemondással lehet élni.
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy az akkori testületnek adják meg a mozgásteret az átcsoportosításra, mivel a többletkiadásokat saját erőből kellene finanszírozni. Ez alapján került két változatban a Képviselő-testület elé a projektlista, mely műszaki tartalomban azonos, de a "B" változat nagyobb pénzügyi mozgásteret biztosít az akkori Képviselő-testületnek azzal a kockázattal, hogy az önerő része magasabb. Tájékoztatásként közölte, hogy a pályázat beadási határideje 2010. január 5., ezért fontos ma a Képviselő-testület döntése.

Dr. Demeter Attila:
Helyesbítette a pályázat megnevezését, mely helyesen DAOP-2009-5.1.2/A. Megkérdezte, hogy a partneri önerő biztosítására vonatkozó szerződések előkészítése megtörtént-e?

Hornyik László:
Kifogásolta, hogy az előterjesztésbe nem kerültek bele a Tiszti Klubban elhangzott vállalkozói észrevételek. Ilyen volt a járda szélessége, az üzletek áruterítése, a parkolók megszűnése. Megkérdezte, hogy miért a Hazavár Kézműves üzlet előtt lesz öt db parkoló, mikor annak udvarában van saját maga által kialakított lehetőség parkolásra. Hasonló a helyzet a Petőfi utcán is. A lakók nem tudják a lakásukba felvinni a vásárolt bútort stb. Magyar József a Hungerit Zrt. vezérigazgatója is csak most értesült arról, hogy az üzletük előtt nem lehet megállni, az árut lepakolni.

Szirbik Imre:
Megköszönte Dr. Demeter Attila pontosítását. A partneri szerződésekre vonatkozóan közölte, hogy a Bíróság és a Tiszti Klub épülete esetében állami szervezetekről van szó. A Bíróság esetében a döntés már megszületett, még a támogatás mértékéről fognak tárgyalni. A Magyar Honvédség esetében a miniszter úr asztalán van aláírásra az anyag. A vállalkozói fórumok alapján olyan információt kaptak, hogy az érintettek támogatják a felújítást. Magyar József munkatársaival tárgyalt, közölte, tartják a szavukat.

Wittek Krisztina:
A múlt héten több egyeztetés zajlott, de az idő rövidsége miatt a módosításokat az anyagban nem tudták átvezetni. Megbízta a tervezőket, hogy az összes módosítást tervezzék át. Megbeszélték, hogy a Hungerit üzlete előtt legyen feltöltési lehetőség. Az Ady Endre utca 1. számú épületből akik ott voltak az egyeztetésen megbeszélték az épület felújítását, a partneri hozzájárulásokat az építészeti megoldásokat. Az érintettek kérték a tető felújítását is, aminek nagyon örült.

Szirbik Imre:
Kérte, hogy az üzletek feltöltésére, a parkolók vonatkozásában is adja meg a választ.

Wittek Krisztina:
Parkoló lehetőség a Tiszti Klub és a Hungerit üzlete előtt lesz. A járda szélességét úgy alakították ki, ahol vendéglátó egység van, ott szélesebb, ahol nincs, ott keskenyebb parkoló kialakítására van lehetőség. A vendéglátó egységekkel egyeztettek, a szélesebb járdán mód nyílik terasz kialakítására.

Szirbik Imre:
Kijelentette, hogy az ERSTE Bank pénzszállításával nincs gond, mert jelenleg is eseti engedéllyel megállhat, és a pénzszállítás biztonságosan megoldható. Megjegyezte, hogy a bank már másodszorra nyújtott be kérelmet, hogy el szeretne költözni a Petőfi utca 1. szám alól, kibérelné az OTP által korábban ideiglenesen bérelt helyiséget.

Wittek Krisztina:
A Petőfi utca 1. számú épülettel szemben vannak parkolóhelyek. Elmondta, hogy készül a városra egy részletes közlekedési koncepció, melynek része a parkolási koncepció. Ebből megállapítható, hogy a délutáni órákban kb. 25 %-os volt a parkolók kihasználtsága, hétfőn délelőtt ez kb. 50 %.

Szirbik Imre:
Kijelentette, hogy a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság több ízben részletesen tárgyalta a projektlistát. Megnyitotta a vitát kérte, akinek véleménye van, fejtse ki.

Kozák János:
A Pénzügyi Bizottság két ízben is tárgyalta közösen a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsággal együtt a projektlistát. A legutóbbi ülésen készült az előterjesztésben szereplő két lista. A Pénzügyi Bizottság a "B" listát támogatta azzal, hogy amennyiben 2010. évben problémát okoz a hiányzó 20 millió, a Képviselő-testületnek lehetősége lesz később lemondani valamely projektről és átcsoportosíthatja a költségeket. A terven visszafele módosítani lehet, de más irányba nem. Megállapította, hogy a projektlista egy izgalmas és nehéz építészeti kérdés, erről véleményt alkotni hozzá nem értő személyeknek nem könnyű dolog. Első helyen szerepel a parkolóhelyek csökkenése. A város megszüntet parkolóhelyeket, de párhuzamosan nem hoz létre. Az építészeti koncepciót elfogadta. Megjegyezte, hogy a változást az emberek nehezen fogadják el. Összességében egyre szimpatikusabbá váló koncepció van előttük. Megvalósulása esetén büszkén sétálhatnak majd a városközpontban. Nagyon sok épület megújul, olyan újszerűségek alakulnak ki, melyek érdekessé teszik a városközpontot. Városi képviselőként sajnálja, hogy a Kisér városrészben nem valósul meg projekt. Csak a városközpontot fejlesztik és nagymértékben elhanyagolják a külső városrészeket. Legutóbbi beruházás a szennyvízvezeték építése volt, melynek során a város úthálózata megújult, melyek már lassan felújításra is szorulnak. Felhívta a figyelmet, hogy ezt követően a külső városrészek fejlesztésére is gondolni kell, ne maradjanak le a központtól.

Dr. Rébeli-Szabó Tamás:
Egyetértett azzal, hogy fejleszteni kell a külső városrészeket is. Kérte, olyan tervezőket válasszanak, akik igényes munkát végeznek. Kifogásolta a városközpontban a papír télapó megjelenését és a vásári kisházakat.

Horváth István:
Indítványozta, hogy az alap projektlistáról egyenként szavazzanak. Kijelentette, hogy a fejlesztéseket csinálni kell, de nem szabad megfeledkezni a külső területekről sem. Ez a pályázat városközpont fejlesztésre van kiírva, egyetért azzal, hogy pályázni kell rá. Kijelentette a projektlistát támogatja néhány projekt kivételével. A Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülésén olyan ígéretet kaptak, hogy a szoft, vagy járulékos projektlisták szét lesznek bontva, ami nem így történt. Rossz érzése van, a "B" változatot támogatta, mellyel nagyobb mozgástér érhető el, de kaptak egy ígéretet és nem a szerint történt az előterjesztés. Megjegyezte, hogy a szoft projektekben vannak olyan dolgok, mint pl. a 22 millió engedélyezési és kiviteli tervekből 42 millió lett, ami 100 %-os becslési bizonytalanságot jelent. Nem lett megnyugtatva a kérdésekre adott válaszok kapcsán sem. Nem látja tisztázottnak a Petőfi utca, Ady E. utca és a Kossuth tér kérdését a járda szélessége, a parkolóhelyek száma, és ezeken az útszakaszokon a kerékpáros-forgalom megoldása vonatkozásában. Kijelentette, elegendő hely van ezekben az utcákban a rendes kerékpáros-forgalom kialakítására a járda szélesség rovására. A városközpontban a parkolóhelyek száma 60-70 %-kal fog csökkenni. Az igaz, hogy a Kiss B. utcában van üres parkoló, de a régi posta mögötti parkoló most is tele van. Kijelentette, hogy a Petőfi S. u. átalakítása a Kossuth utcától a Szabadság térig (5), az Ady Endre utca- bevásárló utca kialakítása (7) és a Fehér Ház előtti tér kialakítására (8) vonatkozó projekteket nem támogatja. Az "A" és "B" változattal kapcsolatban nem ilyen ígéret volt, véleménye szerint nem így kellett volna megoldani.

Móra József:
Furcsának találta, hogy néhány év késéssel kullognak a dolgok után. Városokra hivatkozott, ahol régen sok parkoló autó volt és most nem látni ilyet, mint a Józsefvárosban. Az élhető városhoz hozzátartozik, hogy nem az autókért van a város, hanem az ott élő lakosokért. Az a potenciális vásárló, aki nézelődik, nem az, aki autóval megáll egy üzlet előtt. Véleménye szerint 20 millió forint 100 millió forintos fejlesztést fog generálni, ezért a "B" változat elfogadását javasolta. Véleménye szerint a kérdésekre a választ az élet fogja megadni, szeretné látni 15-20 év múlva, hogy a mostani fiatalok kimondanák, hogy a mostani Képviselő-testület jól döntött. A városépítés során először a városközpontot kell szépen kialakítani, de utána nem szabad megfeledkezni a külső városrészekről sem. A "B" változat elfogadását javasolta a Képviselő-testület számára.

Baranyi Imre:
A két tervező, Szilágyi Tibor és Becsák Péter elmondták, hogy több városközpont fejlesztés tervezésében vettek már részt, és mindenütt felmerültek ezek a gondok, mi történik az üzletekkel? Bartha László a közmeghallgatáson elmondta, hogy kevesebb lesz a parkoló, ugyanakkor azt is elmondta, hogy milyen jó egy másik városban, ahol lehet sétálni. A tervezők kijelentették, hogy az aggodalmakkal ellentétben, ahol sétáló utcákban vannak az üzletek, a forgalmuk csak növekedett. Felvetette, ha valakinek jön vendége, a városközpontban fognak sétálni, ott fognak vásárolni és örülni fognak, ha mindez megvalósul.

Hornyik László:
Megjegyezte, hogy Móra József hivatkozását a Józsefvárosra nem lehet Szentessel összehasonlítani, mivel az 85 ezer lakosú, Szentes viszont alig 30 ezer lélekszámú. Kijelentette, ha a parkolók megszűnnek, a vásárlók a multik üzleteibe fognak menni. Megkérdezte, hogy a városvezetésnek az a célja, hogy tönkretegye a vállalkozókat? Nem kérdezték meg a vállalkozókat, az újságból értesülnek, hogy mi fog megvalósulni. Nem történtek egyeztetések, a helyi sajátosságokat a tervezők nem vették figyelembe. Régi képeslapokat nézegetve megállapította, hogy régen sokkal szélesebb volt az Ady Endre utca, a járda viszont keskenyebb. Amennyiben a jelenlegi tervek valósulnak meg, akkor az ott élő vállalkozók tönkremennek.

Dr. Rébeli-Szabó Tamás:
Megjegyezte, hogy korábban a Szabadság téri autóbusz pályaudvarnál szóba került két kerékpártároló kialakítása, melynek lefedését is meg kellene oldani. Szó volt térfigyelő kamera kialakításáról is. Nem látja a mostani projektek között.

Wittek Krisztina:
Megállapította, hogy nagyon szép feladata ez a városnak, ritkán adódik ilyen lehetőség. Igyekezett olyan tervezőket felkérni, akik referenciái alapján igen színvonalas munkát végeznek. Megemlítette Vác, Gödöllő, Gyula városát, amely hasonló lélekszámú, mint Szentes és nagyon szép városközpontot alakítottak ki. Az elkészült tervek elvi engedélyezési szintű tervek. Az engedélyező hatóságokhoz nem lehet benyújtani. Amennyiben nyer a pályázat, engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációkat kell készíteni, amibe még bőven belefér mindenféle változás.

Szirbik Imre:
Többen feszegették, hogy a város városközpont vagy periféria centrikus. Megemlítette, hogy történtek olyan lépések, melyek a városközponthoz kapcsolt területeket. Ilyen volt a Vecseri foki építkezés is. Döntöttek külterületi útépítésről, a Schweidel utca külterületi részének megépítéséről, a Nagyhegyszéli út, Szegvári út felújításáról. A Vásárhelyi úton új orvosi rendelő építése van folyamatban. Nyolc intézmény megújul ezeken a területeken. Emlékeztette a jelenlévőket a temetők megújítási programjára, melyért Révész János is köszönetet mondott a közmeghallgatáson. Minden utcában a közmunka program kapcsán tételesen látható, hogy mennyi járda épült, mennyi csapadékvíz-csatorna helyreállítása történt meg. Ez a pályázat a városközpont megújításáról szól. Ez sem most kezdődött, hanem a Zsinagóga, Megyeháza felújításával. Megépült a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon, ami nem a város központjában található. Senki nem mondhatja azt, hogy a város nem kiegyensúlyozott módon fejlődik. Dr. Rébeli-Szabó Tamás hozzászólásával kapcsolatban elmondta, hogy a karácsonyi vásár mindenütt úgy működik, hogy a város egyes területén, a központban vagy a történelmi városrészen kis faházakban kézműves termékeket árulnak, hozzájárulva a karácsonyi hangulathoz. Ez Európának több száz éves hagyománya. Horváth István képviselő hozzászólásához elmondta, hogy az utolsó két sorban nevesített költségek találhatók. Az ezután kiírandó közbeszerzési eljárás folyamán fog kikristályosodni a konkrét költség. Bízik benne, hogy itt tartalék keletkezik, mellyel tudnak rendelkezni. Kijelentette, hogy ez egy komplex program, projektekre szavazni a munka újrakezdését jelentené. Hornyik László által felvetettekre kijelentette, hogy a civil fórumok között is ott az önkormányzat. A vállalkozók magatartása nem egyforma. Megegyeztek a vállalkozókkal az áru rakodásával kapcsolatban, és ezt tartani is fogják. Ezt tartják a Petőfi utca 1. szám alatt lakókkal is. Az Önkormányzat számolt ezen parkolók megszüntetésével, erre már készült, mert megépítette a Jövendő utcai parkolót, rendbe hozatta a Klauzál utcai parkolót, megoldotta a Szabadság téren a parkolás lehetőségét. Végig vitte a rendszer kialakításának a hátterét, csak az régebben volt és már természetes. Látni kell, hogy ez most egy ugrás a város számára, egy korszakváltás. A XXI. század városát igazítják a XX. század városához. Ebben a területen lévő nem önkormányzati épületek tulajdonosai is partnerek. Közölte, hogy a pályázat kétfordulós. Most az első szakasz beadása van, ezt követi a kidolgozási szakasz, ahol ezeknek a problémáknak a kezelésére lesz lehetőség.

Hornyik László és Halmai István képviselő kiment a teremből.
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő.

Horváth István:
Kijelentette, hogy támogatja a város fejlesztési listáját. Elismeri, hogy a város és városszél fejlesztése nem egymás rovására történik. Nem fejlesztés ellenes, de a fejlesztések módjával nem ért egyet. Ez vonatkozik a Vecseri fok befedésére, a Petőfi utca - Ady Endre utca fejlesztésére. A végrehajtás módjával nem ért egyet, azzal, hogy a vállalkozókat nem hívták meg a fórumokra. Kifogásolta, ha a Hungerit Kft. képviselője nem vesz részt a vállalkozói egyeztetésen, akkor úgy szembesül a dolgokkal, hogy már jóvá is hagyták a projektlistát.
Úgy gondolja, hogy a tervezési, engedélyezési és műszaki ellenőri becsült költségeket be lehet tervezni a tartalékkal együtt az adott projekt sorába. Egyenként szeretné látni az egyes projekteknek a becsült kivitelezési költségvetését és a közbeszerzési ajánlatát, és a végén a végleges tényleges kivitelezés költségeit. Ebben a szemléletben gondolja a végrehajtást. Támogatja a dolgot, csak ezeket másként csinálná.

Hornyik László képviselő visszajött a terembe.
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő.

Szirbik Imre:
Megkérdezte, ki ért azzal egyet, hogy az 5. 7. és 8. tételben külön szavazzanak? Aki külön kíván szavazni az "igen"-nel válaszoljon.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 16 nem szavazattal egyben kíván szavazni a projektlistáról.

Szirbik Imre:
Egyben tette szavazásra a projektlista "A" változatát.
Kérte, aki az "A" változatot támogatja, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 5 tartózkodással 13 nem szavazattal nem támogatta az "A" változat megvalósítását.

Szirbik Imre:
Kérte, aki az "B" változatot támogatja, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 19 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:

280/2009. (XII.08.) Kt.
Tárgy: A városközponti akcióterülethez megvalósítandó fejlesztések (projektelemek) meghatározása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a városközponti akcióterületen megvalósítandó fejlesztéseik (projektelemek) meghatározásáról szóló előterjesztési és az alábbiak szerint határozott:

A Képviselő-testület a városközpont rehabilitációs beavatkozások végrehajtásának sikeressége érdekében támogatja a városközponti akcióterületen a mellékletben szereplő

"B" változat szerinti

projektelemek megvalósítását a DAOP-2009-5.1.2. megnevezésű pályázati forrás illetve a konzorciumi partneri önerő és az önkormányzati önerő bevonásával.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a projekttel összefüggő konzorciumi megállapodásokat a beruházással érintett partnerekkel kösse meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2009. december 18.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzője
3./ Szentes város főépítésze
4./ Polgármesteri Hivatal Számviteli- és Tervezési Iroda Vezetője
5./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vezetője
6./ Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodája


2.) A városközponti akcióterülethez kapcsolódó fejlesztés FVM forrásból (Kossuth u. 8-10. sz. alatti ingatlan felújítása)

Szirbik Imre:
Kérte, hogy a Szentesi Városfejlesztő Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. ügyvezetője által kiegészített határozati javaslat szerint tárgyalják az anyagot.
A városközpont rekonstrukcióhoz kapcsolódik az előterjesztés, annak a költségkímélő fejezetét alkotja.
Kérdés, vélemény?

Dr. Demeter Attila:
Megkérdezte, hogy a határozati javaslathoz igazítják az előterjesztést? Az eredeti előterjesztés szerint a Kft. nyújtotta volna be a pályázatot, a jelenlegi határozati javaslat szerint az önkormányzat Képviselő-testülete.

Szűcs Lajos alpolgármester kiment a teremből.
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő.

Szirbik Imre:
Ezért kérte, hogy az új határozati javaslat szerint tárgyaljanak, mivel az előterjesztés készítésének stádiumában vált egyértelművé, hogy csak az önkormányzat pályázhat, profit orientált szervezet nem nyújthatja be a pályázatát. Ez a pályázat tartalmi kérdéseit nem módosítja. A nettó összeg 100 %-ára lehet pályázni. Az áfa értéke kb. 6 millió forint, melyből 2 millió forint a Földhivatalt terheli, akik azt vállalták a Kossuth u. 8. ingatlan vonatkozásában. Ez a pályázati forma az önkormányzat számára kedvezőbb.

Szűcs Lajos alpolgármester visszajött a terembe.
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő.

Dr. Demeter Attila:
Egyértelmű a dolog, módosítani kell az előterjesztést. Felhívta a figyelmet, ha pályázatot nyújtanak be, tartalmi vonatkozásban ne kerüljön elutasításra. Pontatlan a határozati javaslat, mert nem a közleményre, hanem a jogszabályra kell hivatkozni. A közlemény a miniszteri rendeleten alapul.

Szirbik Imre:
Megköszönte a pontosítást.

Kérdezte a Képviselő-testületet, aki a módosított határozatot fogadja el és egyetért a pályázat benyújtásával, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

281/2009. (XII.08.) Kt.
Tárgy: A városközponti akcióterülethez kapcsolódó fejlesztés FVM forrásból (Kossuth u. 8-10. sz. alatti ingatlan felújítása)

Határozat

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes, Kossuth u. 8., 10. számú épületek felújítására vonatkozó előterjesztést és úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a Nemzeti Diverzifikációs Program keretén belül az FVM által kiírt "Vidéki települések felújítása és fejlesztése 145/2009.(XI.6.) FVM rendelet" című pályázatra.

A határozatról értesítést kap:
1.) Szentes város Polgármestere
2.) Szentes város Jegyzője
3./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Számviteli és Tervezési Irodája


3.) A 174/2009.(XI.17.)MVH közlemény alapján támogatási kérelem benyújtása a Lavotta utcai játszótér építésére

Szirbik Imre:
Tájékoztatásként közölte, hogy a pályázatot a Roma Kisebbségi Önkormányzat kívánja benyújtani. A kiíró a nettó költségek 100 %-át biztosítja, de a kisebbségi önkormányzat nem rendelkezik azzal a forrással, amely az áfa összegét, az önerőt jelentené. A 2009. évi költségvetés szakértők sorában van annyi megtakarítás, mely ezen összeget, mint önerőt fedezné. A határozat arról szól, hogy ezt az összeget, mint a pályázat önerejét az önkormányzat biztosítja.

Dr. Demeter Attila:
Megkérdezte, hogy az előterjesztésben szereplő ingatlan kinek a tulajdonában van? Ismételten kérte, hogy a határozatban a jogszabályra hivatkozzanak ne az MVH rendeletre. A határozati javaslatba kérte beemelni az ingatlan helyrajzi számát. Megjegyezte, hogy a Szolnoki Cukorgyár megszüntetése kapcsán került a város olyan helyzetbe, ami feljogosítja, hogy pályázzon. Ez igaz az előző előterjesztésre is.

Móróné Tulipán Edit:
Örömmel tapasztalta, hogy a város külső részén is lehetőség nyílik játszótér építésére. Kérte, amennyiben lehetőség lesz rá a Juhász Gyula utca végén is tervezzék be a játszótér építését.

Baloghné Berezvai Csilla:
A kérdésre válaszolva elmondta, hogy a terület Szentes Város Önkormányzata tulajdonában van.

Szirbik Imre:
Kérte a Képviselő-testület döntését. Javasolta a határozati javaslat kiegészítését az elhangzottakkal

A Képviselő-testület 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

282/2009. (XII.08.) Kt.
Tárgy: 174/2009. (XI.17.) MVH közlemény alapján támogatási kérelem benyújtása a Lavotta utcai játszótér építésére

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata által a Lavotta utcai játszótér építésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy a 145/2009.(XI.6.) FVM rendelet alapján a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a vidéki települések megújítására és fejlesztésére a Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be a Lavotta utcai játszótér építésére vonatkozóan a 6504/3 hrsz-ú területén.

A játszótér építésére irányuló munkák elvégzéséhez Szentes Város Önkormányzata a 2010. évi költségvetésében a Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata részére a szükséges önerőt biztosítja az alábbiak szerint:
- a feladat teljes elszámolható költsége bruttó 16.800.825 Ft,
- melyből az igényelhető támogatás összege 13.440.660 Ft
- a szükséges saját forrás összege (ÁFA tartalom) 3.360.165 Ft, így a támogatási igény elkészíthető és az a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz benyújtható.

2./ A Képviselő-testület kéri a Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata Elnökét, hogy a Lavotta utcai játszótér építésére vonatkozó támogatási kérelem dokumentumait a Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala szakembereinek a közreműködésével készíttesse el, és azt az MVH illetékes regionális kirendeltségéhez nyújtsa be.

Határidő: 2009. december 15.
Felelős: Szentesi Romák Kisebbségi Önkormányzata Elnöke

3./ Szentes Város Önkormányzata a feladathoz a 2010. évi költségvetési évben az 1. pontban megjelölt 3.360.165 Ft önerőt a szakértői, szakhatósági feladatokra tervezett 2009. évi maradványa terhére figyelembe veszi.

Határidő: folyamatos
Felelős: Számviteli és Tervezési Iroda és Műszaki Osztály

A határozatról értesítést kap:
1./ Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Szeged (pályázat benyújtásakor)
2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája
3./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály
4./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Számviteli és Tervezési Iroda
5./ Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szirbik Imre:
Megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a rendkívüli ülést bezárta.

K. m. f.

Szirbik Imre polgármester
Dr. Sztantics Csaba jegyző

Kálmán János, Törőcsik Zoltán
jegyzőkönyv hitelesítők