4.) Szentes város helyi tömegközlekedési díjai és azok alkalmazási feltételeiről szóló rendelet módosítása (6)

Szirbik Imre:
Köszöntötte a Volán Zrt. Képviselőjét. Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi, Jogi és Ügyrendi, Pénzügyi valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.
Kérdés, vélemény?

Horváth István:
A Pálmások Szövetsége részéről módosító indítványt ismertetett, melynek lényege, hogy az emelés mértéke 2,6 %-tól 3,6 % mértékű a kerekítések figyelembevételével. A javaslat a jegyzőkönyv mellékletében szerepel.

Tisza Volán Zrt. Képviselője:
Felhívta a figyelmet, amennyiben kisebb díjtételt szavaznak meg, úgy a támogatás összege növekszik.

Horváth István:
A támogatási igény eredmény-kimutatásból ered. Már korábban is az volt a kérés, hogy a Tisza Volán mutassa be a tervezett és a végrehajtott hatékonysági intézkedéseket. Ezt nem kapták meg. A támogatás mértéke a gazdálkodás eredménye. Elmondta, hogy a nagy autóbuszok kihasználatlanul járnak, kisebb buszokkal költségtakarékosabban lehetne megoldani a feladatot. Évről-évre inflációt meghaladó emelésekkel szembesülnek.

Móra József:
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a város és a szolgáltató között van egy közszolgáltatói szerződés, melynek tartalmát felül kellene vizsgálni. A jelenlegi autóbusz vonalak a későbbiekben a kevés utas szám miatt nem biztos, hogy tarthatóak lesznek. Valóban 2-3 ember utazik a buszon. Javasolta, hogy a közszolgáltatási szerződéseket egyeztessék, mert elképzelhető, hogy a lakosság körében végzett felmérésnek megfelelően kellene átalakítani a buszjáratokat. Olyan helyre is elmegy a busz, ahol hetente 2 utas van. Figyelembe kell venni, hogy a helyközi járatok is szinte helyi járatként működik. Említette a Csongrádról jövő járatot, mely a Kórház felé megy.

Füsti-Molnár Lajos:
Az utóbbi évek legreálisabb előterjesztése, javasolta elfogadni.

Szirbik Imre:
Javasolta a módosító indítványról való döntést. Aki a Horváth képviselő által előterjesztett díjtarifákkal ért egyet, mely szerint vonaljegy autóbuszon vásárolva: 165,- Ft, elővételben vásárolva: 145,- Ft, összvonalas havi bérlet 3350,- Ft, félhavi bérlet: 2250,- Ft, tanuló és nyugdíjas bérlet 1000,- Ft, az szavazzon "igen"-nel.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 6 tartózkodással, 9 nem szavazattal nem fogadta el a módosító indítványt.

Szirbik Imre:
Az eredeti rendelet-tervezetet bocsátotta szavazásra. Felhívta a figyelmet, hogy rendelet-alkotáshoz minősített többségű szavazatra van szükség.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 11 nem szavazattal nem fogadta el a rendelet-tervezetet.

Javasolta, hogy az ülés végén visszatérnek az előterjesztésre, mert ha így maradnak a tarifák, nő a támogatási igény.


5.) Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet módosítása (7)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi, Jogi és Ügyrendi, Pénzügyi valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.
Összehasonlításként elmondta, hogy a környék településeinek díjtételeit megnézték, és a legalacsonyabb díj az előterjesztésben szereplő.

Füsti-Molnár Lajos:
Többen fordultak hozzá, miért magasabb a közületi csatorna díja, mint a lakosoké. Nem tudott rá válaszolni.

Ikládi András:
A kérdésre válaszolva elmondta, hogy azért magasabbak, mert a bebocsátott szennyvíz minősége alapján van különbség megállapítva, valamint a szennyvízbekötési kedvezményt biztosította ezzel az önkormányzat a lakosságnak és megmaradt ez a különbség.

Móra József:
Kijelentette, hogy 4-5 évvel ezelőtt az áfa miatt lett különbség a két díj között. A nem lakossági fogyasztók a 25 % áfát vissza tudták igényelni a számlából. Akkor úgy tervezték, hogy a lakossági bruttó díj a közületi nettó díjjal egyenlő legyen. Ebből adódik a különbség.

Ikládi András:
Helyeselte az elhangzottakat.

Horváth István:
Megkérdezte, hogy az árbevételt hogyan kell számolni? A táblázat nettó vagy bruttó vízdíjakat tartalmaz.

Ikládi András:
Közölte, hogy nettó vízdíjakat tartalmaz a táblázat.

Dr. Rébeli-Szabó Tamás:
Nem ért egyet a magyarázattal, mert a jogosultsága meg van a nem lakossági fogyasztónak az áfa visszaigénylésére akkor 285,- Ft-ot fizet, a lakossági fogyasztó viszont 325,- Ft-ot.
Most pont az ellenkezője az igaz.

Szirbik Imre:
Mindenki bruttó díjat fizet, a vállalkozó visszaigényelheti az áfát. Ezen változtatni az önkormányzat nem tud. A környező településekhez összehasonlítást végzett. Még mindig itt az olcsóbb a víz- és csatornadíj.

Baranyi Imre:
Figyelembe kell venni, hogy a vállalkozás és a lakosság között összességében 63,- Ft a különbség. Van olyan vállalkozás, aki csak szennyvízdíjat fizet, mert ivóvizet nem használ.

Kozák János:
Nem szerencsés a települések díjait összehasonlítani, mert a kitermelés költsége nem azonos. Ezek rendkívüli módon befolyásolják a vízdíj nagyságát.
A 6. sz. melléklet az ügyvezető jutalmazását tartalmazza. A Tulajdonosi Bizottság olyan határozatot hozott, hogy erről decemberben döntsenek. Kérte, hogy a szavazásban ez ne szerepeljen.

Horváth István:
Megköszönte Kozák János hozzászólását. Erre akarta felhívni a figyelmet. Egyben az üzleti tervről is kell dönteni, de a Tulajdonosi Bizottság és a Pálmások Szövetsége javasolta az üzleti terv kiegészítését. Elfogadható és vitatható érvek is vannak. A Pálmások Szövetsége javasolta, hogy a beterjesztett anyagokban a lakossági és a nem lakossági díjak közötti különbségek ne változzanak.

Hornyik László:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata, hogy ne határozzanak meg prémiumot.

Dr. Rébeli-Szabó Tamás:
Megkérdezte, hogy ez minden Kft-re vonatkozik? Akkor nincs értelme szavazni.

Szirbik Imre:
A Képviselő-testületnek dönteni kellene a díjtételekről, az ügyvezető igazgató jutalmazásáról, valamint az üzleti tervről.
Az új díjtételek szerint az eddigi ehhez képest 3,- Ft-tal nő a távolság a kétfajta díjtétel között az előző évihez képest.
Szavazásra bocsátotta a rendeletet. Felhívta a figyelmet, hogy minősített többségű szavazatra van szükség a rendelet megalkotásához.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 3 tartózkodással és 8 nem szavazattal (1 fő nem szavazott) nem támogatta a rendelet-tervezet elfogadását.

Megállapította, hogy a díjtételeken nem változtatott a testület, így a többi szavazás is oka fogyott. Az ülés végén visszatérnek a napirend tárgyalására.


6.) Szentes városban folytatott közszolgáltatói tevékenységekről szóló rendelet módosítása (8)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi, Jogi és Ügyrendi, Pénzügyi, valamint a Tulajdonosi Bizottság véleménye.
Az anyag mellékletét képezi a 2/1, 23, 2/2 és 2/5. számú előterjesztés.
Van-e az előterjesztőtől kiegészítés? Nem volt.
Kérdés, vélemény?

Ollai Istvánné:
Kifogásolta a magas kéményseprési díjakat. Évente egyszer kimegy a kéményseprő és 1200,- Ft+áfa összeget kell fizetni érte. Nagyon kevés munkát végeznek ezért a díjért, a kisnyugdíjasok nem tudják kifizetni. Nem tudja kié ez a vállalat, hogy ilyen sokat kell fizetni?

Horváth István:
Közölte, hogy az önkormányzaté a Kft. A mai nap is a helyi vállalkozások érdekeit helyezték előtérbe, de a pályázatok közül most is a Szentesi Szolgáltató Kft. ajánlata a legmagasabb díjtételű. A bizottsági ülésen tett észrevételére, amiben kérte a díjak összehasonlítását, azt a választ kapta, hogy azok nem összehasonlíthatóak. Ő mégis amit lehetett összehasonlította, a lakossági díjaknál 4 és 40 % közötti a különbség a másik pályázatokhoz képest. A nem tömegesen elvégzendő feladatoknál a különbség még nagyobb. Biztosan van benne műszaki tartalmú különbség is. Hangsúlyozta, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, de a lakosság fizeti a díjakat. Ekkora összeget nem lehet a lakosságra kényszeríteni. A Pálmások Szövetsége javasolta, hogy sem az új díjtételeket, sem a rendelet-módosítást a Képviselő-testület ne fogadja el. Javasolta, hogy készítsen a Kft. új ajánlatot, amennyiben a szolgáltatást végezni szeretné. Szükségtelennek látták a pályáztatást, mivel az önkormányzat kft-je végzi a feladatot.

Móra József:
Felhívta a figyelmet az egyéb kiadásokra, adóra, amit szintén a lakosságnak kell megfizetni. Mivel közszolgáltatásról van szó lehet, hogy az önkormányzatnak kell hozzátenni pénzt. Horváth István képviselő hozzászólásával kapcsolatban elmondta, hogy nem tudja mikor mond a képviselő jót. Akkor amikor a helyi vállalkozásokat akarja támogatni, vagy amikor az önkormányzat vállalkozásával tesz kivételt.

Kozák János:
A Pénzügyi Bizottság egyetértett azzal, hogy a saját vállalkozás végezze a közszolgáltatást. Javasolta, hogy ne fogadják el az ajánlatokat, a Szolgáltató Kft. készítsen új, elfogadhatóbb ajánlatot. Móra József okfejtését nem értette.

Horváth István:
Nem feszegeti, de Ő sem értette Móra József okfejtését. Kijelentette, hogy a helyi vállalkozás 5-10 %-os különbségét el tudja fogadni még akkor is, ha ezt a lakosságnak kell megfizetni. Ennek rossz üzenete van, mert úgy tűnhet, hogy a helyi vállalkozástól a rossz díjtételt is elfogadják. Nem hiszi, hogy a másik két pályázó támogatást kap azért, hogy itt végezzen tevékenységet. Amennyiben a mindszenti vállalkozás nem felel meg a feltételeknek, akkor azt kellett volna leírni.

Móra József:
Ha nem a szentesi vállalkozást támogatják, akkor elesnek az iparűzési adótól, munkahelyet szüntetnek meg és a szociális szférából az önkormányzatnak kell támogatni. Most arról beszélnek, hogy Szentesen 5-6 munkahelyet megszüntetnek, máshol meg létrehoznak.

Döbrőssy Iván:
Hangsúlyozta, hogy nem lehet összehasonlítani egy békéscsabai megyei vállalatot a Szolgáltató Kft-vel, mert ott 100 ezer kéményt vizsgálnak, Szentesen viszont csak 12.100 db kémény van. A kéményvizsgáló kamera költségét csak a 12 e kéményre kell osztani, nem a 100 e db kéményre. Hangsúlyozta, hogy az előző évben a díjemelkedés 5 % volt, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott. Most 4,4 % az emelkedés mértéke.
Dr. Rébeli-Szabó Tamás:
Felhívta a figyelmet, hogy olyan közszolgáltatói szerződést ne tegyenek a határozati javaslat után, ahol már el van döntve, hogy kivel köt a város szerződést.

Szirbik Imre:
Döntési helyzetben vannak. A Képviselő-testület a pályázatot eredményesnek nyilvánítja és dönt a pályázó kiválasztásáról, vagy dönt arról, hogy a város saját kft-jével közszolgáltatói szerződést kíván kötni. A város keretén belül tartja a szolgáltatást. Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a saját erre a célra hozott vállalkozásával végezteti a közszolgáltatást, akkor a pályázatot eredménytelennek kell nyilvánítani. A pályázat eredménytelenné nyilvánítása után lehet feltételeket szabni a saját vállalkozásnak.

Horváth István:
Véleménye szerint először a rendelet-módosításról kell dönteni. Ha nem fogadják el, akkor a jelenleg érvényben lévő rendelet alapján kell eldönteni, ki végezze el a szolgáltatást. Sorrendet kellene változtatni.

Dr. Demeter Attila:
Nem tartaná célszerűnek az eljáráson való változtatást. Rendkívül veszélyes irányba kezdenek elmenni. Nem érthető, hogy a képviselő egyszer a helyi vállalkozásokat, máskor más települések vállalkozásait favorizálja. Ez nem helyes. Hangsúlyozta, hogy 12 ezer ellenőrzést végez az önkormányzati cég. Javasolta az ingatlanok értékét összevetni azzal az összeggel, amin most vitatkoznak. Kérte, fontolják meg a döntést.

Szirbik Imre:
Kérte a Képviselő-testület döntését, hogy a kéményseprő-ipari szolgáltatást versenyterületnek tekinti, ahol a szolgáltatókat versenyezteti, vagy közszolgáltatásnak és - hasonlóan a többi közszolgáltatásához - saját vállalkozásban kívánja működtetni.
Erről kérte a Képviselő-testület döntését.

A Képviselő-testület 19 igen szavazattal, 3 tartózkodással a kéményseprő-ipari szolgáltatást saját vállalkozásban kívánja működtetni.

Szirbik Imre:
Ebben az esetben a Képviselő-testületnek a jelenlegi pályázatokat eredményelennek kell nyilvánítania.

A Képviselő-testület 22 igen szavazattal a benyújtott pályázatokat eredménytelennek nyilvánította.

Szirbik Imre:
Összefoglalta az elhangzottakat. Javasolta, hogy a Szolgáltató Kft-től a Képviselő-testület kérjen új ajánlatot a közszolgáltatás elvégzésére. Kérte a Képviselő-testület határozathozatalát.

A Képviselő-testület 22 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

242/2009.(XI.27.)Kt.
Tárgy: Kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari szolgáltatás ellátását közszolgáltatásként, saját vállalkozásában kívánja megvalósítani.

2./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari szolgáltatásra beérkezett pályázatokat eredménytelennek nyilvánítja.
Felkérte jelenleg a közszolgáltatást végző Szentes Városi Szolgáltató Kft-t, hogy készítsen új árajánlatot a szolgáltatás elvégzésére vonatkozóan.

Határidő: 2009. december 31.
Felelős: Polgármester

Szirbik Imre:
Közölte, mivel a Képviselő-testület közszolgáltatói díj emeléséről nem döntött, így nem tudja tárgyalni a 2/1. szám alatt előterjesztett Szolgáltató Kft. üzleti tervét.


7.) Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2010. évi üzleti tervei:
- Szentes-Liget Kft. (2/2)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi, Pénzügyi, Tulajdonosi valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.

Dr. Rébeli-Szabó Tamás:
Megkérdezte, hogyan sikerült az éttermet bérbe adni, a vagyonrendelettel ellentétesen?
Megpályáztatás és felmentés adás sem történt a bérbeadásra. Minden anyagnál, ahol egy Kft. érintve van, szerencsés lenne, ha lenne egy cégkivonat mellékelve.

Horváth István:
A Tulajdonosi Bizottság is tárgyalta a Liget Kft. üzleti tervét. A bizottság indítványozta, hogy a Szentes-Liget Kft. kerüljön beolvasztásra a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft-vel.

Móróné Tulipán Edit képviselő kiment a teremből.
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő.

Dr. Demeter Attila:
Kérte, hogy a Kft. beolvadásáról döntsenek.

Szirbik Imre:
Kérte döntsenek, aki egyetért azzal, hogy vizsgálják meg a Szentes-Liget Kft. beolvadását a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft-be, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Szirbik Imre:

Ennek függvényében, aki az üzleti tervet e kiegészítéssel elfogadja, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

243/2009.(XI.27.)Kt.
Tárgy: Szentes-Liget KFT. üzleti terve 2010. évre

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes-Liget Kft. 2010. évi üzleti tervéről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentes-Liget Kft üzleti tervét elfogadta azzal, hogy vizsgálják meg a Szentes-Liget Kft. beolvadását a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft-be.

Felelős: Tulajdonosi Bizottság
A határozatról értesítést kap:
- Szentes Város Polgármestere
- Tulajdonosi Bizottság
- Szentes-Liget Kft.


- Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. (2/5)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi, Tulajdonosi valamint a Pénzügyi Bizottság véleménye.
Kiegészítés, kérdés, vélemény?

Horváth István:
A Tulajdonosi Bizottság véleményét tolmácsolta. Kérte, hogy március 31-ig döntsön a Képviselő-testület arról, amennyiben az új cég nem szükséges a közbeszerzési eljárások lefolytatásához, tegyék meg a szükséges intézkedéseket a társaság Szentes Városi Szolgáltató Kft-be való beolvadásához.

Szirbik Imre:
A Tulajdonosi Bizottság módosító indítványát bocsátotta szavazásra.

A Képviselő-testület 20 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) elfogadta a módosító indítványt.

Szirbik Imre:
Kérte, aki az üzleti tervet támogatja, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 19 igen szavazattal és 1 tartózkodással (1 fő nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:

244/2009.(XI.27.)Kt.
Tárgy: Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. üzleti terve

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. 2010. évi üzleti tervéről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. üzleti tervét elfogadta azzal, hogy március 31-ig döntsön a Képviselő-testület arról, amennyiben az új cég nem szükséges a közbeszerzési eljárások lefolytatásához, tegyék meg a szükséges intézkedéseket a társaság Szentes Városi Szolgáltató Kft-be való beolvadásához.

Felelős: Tulajdonosi Bizottság
A határozatról értesítést kap:
- Szentes Város Polgármestere
- Tulajdonosi Bizottság
- Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft.


8.) Tájékoztatás a távhőszolgáltatás díjáról (23)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi valamint a Pénzügyi Bizottság véleménye.
Örömmel közölte, hogy a jövő évben a távhő díj nem fog emelkedni, sőt az Áfa értékének változása miatt a fizetendő összeg csökkenni fog.

Móróné Tulipán Edit képviselő visszajött a terembe.
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő.


9.) Társasági vezetők alkalmazási szerződéseinek átvizsgálása (25)

Szirbik Imre:
A Tulajdonosi Tanácsadó Bizottság javasolta az előterjesztésben, hogy kapjon a bizottság felhatalmazást arra, hogy valamennyi gazdasági társaság vezető premizálási feltételeit, alkalmazási szerződéseinek átvizsgálását elvégezhessék és erről a Képviselő-testületet tájékoztassák. Kérte, aki támogatja a javaslatot, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

245/2009.(XI.27.)Kt.
Tárgy: Társasági vezetők alkalmazási szerződéseinek átvizsgálása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tulajdonosi Bizottság beadványát.
A Képviselő-testület felhatalmazta a Tulajdonosi Bizottságot az önkormányzati tulajdonú társaságok vezetői premizálási feltételeinek, alkalmazási szerződéseinek átvizsgálásával.

Felelős: Tulajdonosi Bizottság
A határozatról értesítést kap:
- Szentes Város Polgármestere
- Tulajdonosi Bizottság


10.) Szociális rendeletek módosítása (9)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Szociális és Egészségügyi, Jogi és Ügyrendi valamint a Pénzügyi Bizottság véleménye.

Lencséné Szalontai Mária:
Kérte, hogy az adósságkezelés új szabályozásának figyelembevételével tárgyalják az anyagot, mely alapjául szolgáló rendelet az előterjesztés készítése után jelent meg. Ennek átvezetése szükséges a helyi rendeletbe.

Dr. Rébeli-Szabó Tamás:
Megkérdezte, hogy a költségvetésből ehhez forrást is biztosítanak utólagos elszámolással, vagy az önkormányzatnak kell a forrást biztosítani?

Lencséné Szalontai Mária:
Az adósságkezelési támogatás központi támogatása 90 %-os. Tehát a támogatás összegének 90 %-át megkapja az önkormányzat.

Dr. Papp Zoltán:
A Pálmások Szövetsége is megtárgyalta az anyagot és véleményük szerint elegendő lenne 3,3 %-os díjemelés

Móra József:
Az ülés elején közölték, hogy a díj emelés nem a szolgáltatás változásáról szól, hanem arról, hogy diétás étkeztetéshez is biztosítják az alapanyagot. A 3 %-ot nem tartotta jelentős növekedésnek.

Dr. Papp Zoltán:
Indokolásként elmondta, hogy azért javasolta a 3 %-ot, mert egyes zöldség és gyümölcs árak csökkentek.

Szirbik Imre:
Bölcsőde, óvoda, iskola esetében a különbség napi étkezésre vonatkoztatva 10,- Ft. Ez arról szól, hogy mi kerüljön a gyerek tányérjára. A gyerekek több mint felénél a szülő nem fizeti a teljes térítési díjat, vagy alanyi jogon mentes, vagy nagycsaládos és csak a felét kell fizetnie. A szülő a nyersanyagot fizeti, az elkészítés költségét az önkormányzat és az állam állja.

Kozák János:
Egyetértett a határozati javaslattal. Tavaly estek ebbe a hibába, mint most a Pálmások Szövetsége. Alacsonyabb norma esetén nem tudják azt a minőséget biztosítani. A zöldségek árának csökkenésével nem értett egyet.

Dr. Rébeli-Szabó Tamás:
Tavaly a polgármester úr az ülés végén világosított fel mindenkit az előzőekben elhangzottakról. Ezzel a gyerekekkel tesznek jót, mert jó minőségű és elegendő ételt kapnak. Korábban ígéretet kapott alpolgármester úrtól, mely szerint beszámoló készül, hogy az új konyhának a működtetése és elfogadottsága hogyan sikerült. Ezt a beszámolót várja a decemberi ülésre.

Hornyik László:
Hangsúlyozta, hogy 1266 fő gyerekről van szó, akik élelmezését a város biztosítja. Javasolta, fogadják el az előterjesztést azzal, hogy a mennyiség valójában annyi legyen.

Szirbik Imre:
Megállapította, hogy nincs módosító indítvány. Kérte, aki az eredeti határozati javaslatot támogatja, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 22 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

246/2009. (XI.27.) Kt.
Tárgy: A szociális étkeztetés 2010. évi nyersanyagnormái

Határozat

A Képviselő-testület - a Központi Gyermekélelmezési Konyha szakmai javaslata alapján - a szociális étkeztetés esetében 2010. évre az alábbi nyersanyagnormát határozza meg:

a) reggeli 154,-Ft
b) ebéd 320,-Ft
c) vacsora 200,-Ft.

A határozatról értesítést kapnak:
1. Szentes Város Polgármestere
2. Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda
3. Központi Gyermekélelmezési Konyha Vezetője
4. Szentes Városi Bölcsőde Vezetője
5. Gondozási Központ Vezetője
6. Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Vezetője
7. Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya Számviteli és Tervezési Iroda
8. Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya

Szirbik Imre:
Kérte a rendelet megalkotását a támogatásokra vonatkozóan. Felhívta a figyelmet, hogy rendeletalkotás minősített szavazást igényel.

A Képviselő-testület 22 igen szavazattal megalkotta alábbi rendeletét.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete
32/2009. (XII.12.) rendelete
a pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátásokról szóló 25/1999. (IX.18.) KT.,
valamint a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és
személyes gondoskodást nyújtó
24/1999. (IX.3.) KT rendeletek módosításáról

(A rendelet teljes szövegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.)


11.) A helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása (10)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleménye.
A rendelet módosítása a jogszabályi szinkront biztosítja, az adózók számára hátrányt nem jelent. Az iparűzési adóval kapcsolatban ismertette, mit jelent, hogy az apeh szedi be az adót. Három napon belül átutalja az önkormányzat számára. A vállalkozókkal való együttműködés lehetősége szűnik meg túlfizetés esetén. Az adót továbbra is az önkormányzat veti ki, beszedése az apeh számlára történik.

Dr. Rébeli-Szabó Tamás:
Nem tartotta helyesnek, hogy a törvény két évre levitte az elévülési időt. Ez a lehetőség Budapestnek kedvez, hogy ne fizessék be az iparűzési adót, mert elévül, így az állam elengedi bizonyos embereknek, érdekcsoportoknak.

Kozák János:
Aggályát fejezte ki, hogy 3 napon belül megkapja az önkormányzat a befizetett iparűzési adót.

Szirbik Imre:
Kérte a rendelet megalkotását. Felhívta a figyelmet, hogy a rendeletalkotás minősített többségi szavazást igényel.

A Képviselő-testület 20 igen szavazattal (2 fő nem szavazott) megalkotta alábbi rendeletét.

Szentes Város Önkormányzat
Képviselő - testületének
33/2009. (XII.12.) rendelete
a Helyi iparűzési adóról szóló
többször módosított 3/1993(II.19.) Kt. rendelet
módosításáról

(A rendelet teljes szövegét a 3. sz. melléklet tartalmazza.)


12.) Önkormányzati rendeletek módosítása a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123.EK. irányelv alapján (11)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi, Pénzügyi valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleménye.
Kérdés, vélemény?
Mivel nem volt, kérte alkossák meg a helyi rendeletet. Felhívta a figyelmet, hogy a rendeletalkotás minősített többségi szavazást igényel.

A Képviselő-testület 22 igen szavazattal megalkotta alábbi rendeletét.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
34/2009.(XII.12.) rendelete
az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról, valamint az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 2006/123.EK. irányelvvel való megfelelőségi záradékkal történő kiegészítéséről

(A rendelet teljes szövegét a 4. sz. melléklet tartalmazza.)


13.) Intézmények 2010. évi szolgáltatási díjának megállapítása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi, a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok, a Pénzügyi és a Gyermek, Ifjúsági- és Sport Bizottság véleménye.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
A Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság javasolta, hogy a Szigligeti Üdülő internet használati díját töröljék el. Nem tartják célszerűnek, a napidíjba beletartozik.

Dr. Papp Zoltán:
Javasolta, hogy a Szigligeti Üdülőben csoportos üdülés esetén ne legyen díjemelés. Nagy megterhelés a családnak.

Hornyik László:
Megkérdezte, hogy csak a szentesi gyerekekre gondolt, vagy általában?

Szabics Aranka:
Megkérdezte, hogy mely gyermek-kategóriára vonatkozna a kedvezmény és csak a szentesiekre vagy általában?

Dr. Papp Zoltán:
A kérdésre válaszolva közölte, hogy minden kategóriában és minden gyermekre.

Szirbik Imre:
A módosító indítványokat tette szavazásra. Kérte, aki az internet használati díj eltörlését javasolta, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 19 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta a javaslatot.

Szirbik Imre:
Aki Dr. Papp Zoltán javaslatával ért egyet, hogy valamennyi gyermek és ifjúsági csoport számára a díjemelést eltöröljék, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 4 tartózkodással és 7 nem szavazattal nem értett egyet a javaslattal.

Aki a Gyermek, Ifjúsági- és Sportbizottság javaslatával módosított intézményi szolgáltatási díjakkal egyetért, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 15 igen szavazattal és 7 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

247/2009.(XI.27.) Kt.
Tárgy: Intézmények szolgáltatási díjának megállapítása


Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az intézmények 2010. évi szolgáltatási díjairól készült előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint dönt:

1.) A határozat melléklete szerint kimunkált szolgáltatási díjak mértékét jóváhagyja.

2.) Felhívja a figyelmet arra, hogy az önkormányzat 2010. évi költségvetésében a jóváhagyott díjak mértékével kell számolni, és az intézmények saját bevételei között a megfelelő összeget kell szerepeltetni.

Felelős: intézményvezetők
Határidő: 2010. évi költségvetés benyújtása

A határozatról értesítést kapnak:
1. Polgármesteri Hivatal Jegyzője
2. Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Számviteli ésTervezési Iroda
3. Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája
4. Terney Béla Kollégium igazgatója
5. Szentesi Családsegítő Központ igazgatója
6. Sportközpont Igazgatója
7. Szentesi Művelődési Központ igazgatója
8. Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. igazgatója
9. Irattár


14. Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 2010. évi szolgáltatási díjai (12/1, 12/1/1)
Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 2010. évi Üzleti tervének kiegészítése (2/3)
Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság ülésének jegyzőkönyvéből kivonat (2/3/1)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi, a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Szociális és Egészségügyi, a Gyermek, Ifjúsági- és Sportbizottság valamint a Pénzügyi Bizottság véleménye.
Kiegészítés van-e az anyaggal kapcsolatban?
Igen, az ügyvezető jelezte kiegészítési szándékát.

Deák Albert:
Kiegészítésként elmondta, hogy elemzést végeztek a díjtételekkel kapcsolatosan és azok szerkezetében lévő árarány különbségeket rendezték. Megállapítható, hogy a családok az alacsonyabb összegű kisebb számú belépéseket választották. A felnőtt belépőt 1000,- Ft alá tervezték, ezt felső határnak tekintették. Bérlet esetében a 10, 30, 100 alkalomra szóló bérletkonstrukciót alkalmazzák.
Az üdülőházak színvonalát próbálják azonos szintre hozni, és köztes árat dolgoztak ki a térítési díjára vonatkozóan. A camping díjtételénél is figyelembe vették a strand belépési díjakat, mert eddig jobban megérte sátorozni a strandon, mint belépőt venni. A teniszpálya használatánál alkalomra szóló teniszbérlet bevezetését - melyek pályahasználatra szóltak - tervezték kedvezmények igénybevételével. A Felügyelő Bizottság javasolta, hogy a 65 év felettiek ingyen léphessenek be. Ezt nem támogatták, mivel összesen 20 fő 65 év feletti vendég váltott technikai bérletet. Mindenképpen szükségesnek tartotta díjtétel megállapítását.

Hornyik László:
Ügyrendi javaslatot közölt: a Szociális és Egészségügyi Bizottság nevében kérte, vegyék le a napirendről az előterjesztés tárgyalását.

Horváth István:
Szintén a napirendről való levételt javasolta. A korengedményes belépések és az ifjúsági belépések azonosak legyenek. Át kellene dolgozni, hogy az egyes belépési fajtákhoz milyen éves árbevétel kötődik. Az üzleti tervhez elmondta, hasznosnak tartotta a költségek megbontását. Az üdülőházaknál is van önkormányzati támogatás, aminek nem látja szükségességét. A közmunkaprogram támogatását is a Kft-nek kellene viselni, nem az önkormányzatnak. Halasszák el a tárgyalást.

Dr. Rébeli-Szabó Tamás:
Javasolta kerüljön a napirendről levételre. A diákok és a nyugdíjasok díjtétele legyen azonos. Az éves bérlet vonatkozásában indokolta, hogy az emelés akár kétszeresnek is tekinthető a 100 alkalomra szóló bérlet esetében. Logikailag nem érti az előterjesztést. Nem értett egyet a drasztikus áremeléssel, mert alacsonyabb emelés több árbevételt eredményezne.

Kozák János:
Hangsúlyozta, hogy a gyerekek és a nyugdíjasok bérlete nem lehet azonos, mivel a gyerekek mögött aktív kereső szülők állnak.

Szirbik Imre:
Ügyrendi kérdés merült fel. Kérdezte, aki azzal az ügyrendi indítvánnyal ért egyet, hogy ne ma, hanem a következő ülésen tárgyalják az előterjesztést "igen"-nel, aki tárgysorozatba kívánja tartani az "nem"-mel szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 9 tartózkodással (1 fő nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:

2482009.(XI.27.)Kt.
Tárgy: Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 2010. évi szolgáltatási díjai

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete meghallgatta az intézményvezető beszámolóját a 2010. évi szolgáltatási díjak változtatására vonatkozóan, de levette napirendről az előterjesztést.

A határozatról értesítést kap:
Szentes Város Polgármestere
Üdülőközpont vezetője

A polgármester 10 perc szünetet rendelt el.

SZÜNET

Szirbik Imre:
Kérte folytassa munkáját a Képviselő-testület.


15.) A Képviselő-testület 2010. évi munkatervének elfogadása (13)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi, Szociális és Egészségügyi, Gyermek, Ifjúsági- és Sportbizottság, a Pénzügyi Bizottság valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.

Közölte, hogy a következő esztendő nem szokványos lesz, amit a napirendek számában mérlegelni kell. Hagyomány volt, hogy az országgyűlési választások hónapjában a Képviselő-testület nem tartott ülést. Ebből következően szeptember hónapban tarthatják a jelen felállásban az utolsó munkaülést, mert októberben helyhatósági választások lesznek, amikor már az új testület tartja alakuló ülését. Vegyék számításba, vannak kötelező napirendek. Javasolta, hogy viszonylag szűk napirendekből álló előterjesztés szerinti munkatervet fogadjanak el. A Képviselő-testület javasolja a bizottságoknak, hogy az egyéb napirendeket tárgyalják meg. Sor kerül még egyéb napirendek megtárgyalására is, mely a választásokkal kapcsolatos. Fontos azonban, hogy legyen egy olyan napirend, ahol a jelenlegi testület a határozatok végrehajtását vizsgálja meg.

Csányiné dr. Bakró-Nagy Vera:
Bejelentette, hogy a tervezetben a Klauzál Gábor Általános Iskola beszámolója kétszer szerepel. A decemberi ülésről javasolta kihúzni a beszámolót.

Horváth István:
Nem értette az előterjesztés hátoldalán lévő előterjesztéseket.

Szirbik Imre:
Javasolták, hogy ezeket az illetékes bizottságok tárgyalják meg.

Dr. Papp Zoltán:
Az elhangzottak ellenére kérte, hogy a Dr. Bugyi István súlyponti kórház helyzetének tárgyalását vegyék napirendre.

Hornyik László:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság nevében kérte, hogy a Dr. Bugyi István Kórház helyzetét a márciusi ülésen tárgyalják.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Javasolta, hogy május 28-án lévő ülést tegyék előbbre, mert nem lesz idő beszámolni a gazdasági társaságoknak.

Szirbik Imre:
Javasolta, hogy a május 28-i ülés május 21-én legyen, egy héttel korábban.

Horváth István:
Megköszönte, hogy a Pálmások leltározási javaslatát elfogadták, javasolta továbbra is Szentes város jövőképi stratégiájának tárgyalását, hiszen az Integrált Városfejlesztési Stratégia sem lett formálisan előterjesztve és elfogadva. Három éve szorgalmazta, javasolta, hogy januárban tűzzék napirendre. Az ifjúsági cselekvési tervet is javasolta februárban napirendre venni. A Tulajdonosi Bizottság tett javaslatot a napirendre. Megtárgyalhatja bizottsági hatáskörben, de döntést a Képviselő-testület hozhat. Kérte, hogy a Tulajdonosi Bizottság Liget Kft-vel kapcsolatos előterjesztését januárra, a Beruházó és Vagyonhasznosító Kft.-vel kapcsolatos előterjesztést februárra, az önkormányzati tulajdoni érdekeltségű társaságokkal kapcsolatos előterjesztést még decemberben, vagy jövő év januárjában tárgyalják.

Dr. Rébeli-Szabó Tamás:
Hangsúlyozta, hogy ez utóbbiban most hoztak döntést, hogy március 31-ig döntenek a Beruházó és Vagyonhasznosító Kft. további működéséről. Februárban akkor felesleges még erről tárgyalni. Megjegyezte, hogy a bizottságok arról tárgyalnak amiről akarnak, és azt terjesztenek a Képviselő-testület elé, amit akarnak az SZMSZ szerint.

Szirbik Imre:
Egyetértett az elhangzottakkal.

Dr. Demeter Attila:
A Közbeszerzési Bizottság beszámolója a ciklus végén esedékes. Szeptemberre javasolta.

Szirbik Imre:
Összegezte az elhangzottakat.
Horváth István képviselő úr az ifjúsági cselekvési terv tárgyalását februárra javasolta. Dr. Bugyi István Kórház ügyét a márciusi ülésre javasolta.

Kozák János:
Praktikus okokból az ifjúsági cselekvési tervet a II. félévben javasolta tárgyalni.

Szirbik Imre:
Mint elmondta, a II. félévben egyetlen ülése lesz ennek a testületnek

Horváth István:
A stratégia ügyben mi a válasz?

Szirbik Imre:
Kijelentette, az új testületre bízná megtárgyalását. A stratégiai kérdések ciklus elején a Képviselő-testület dolga. Ciklus végén inkább a beszámolás és az összegzés.

Összegezte a módosítási javaslatokat: Horváth István képviselő az ifjúsági terv és a stratégia megtárgyalását kérte, Dr. Papp Zoltán a Kórház ügyét, Dr. Demeter Attila a Közbeszerzési Bizottság beszámolóját javasolta tárgyalni.

Kérdezte, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület ciklusában hozott határozatok végrehajtásáról januárban tárgyaljanak, szavazatukkal jelezzék.

A Képviselő-testület 22 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.

Szirbik Imre:
Kérte, aki egyetért azzal, hogy az Ifjúsági cselekvési tervet februárban tárgyalják, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, 4 tartózkodással, 3 nem szavazattal elfogadta a javaslatot.

Szirbik Imre:
Kérdezte, aki a március 26-i képviselő-testületi ülésen akarja tárgyalni a Dr. Bugyi István kórház helyzetét, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 20 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta a javaslatot.

Szirbik Imre:
Kérte, aki egyetért azzal, hogy a Közbeszerzési Bizottság beszámolóját a szeptemberi ülésen tárgyalja a Képviselő-testület, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 22 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.

Szirbik Imre:
Aki az elhangzott módosításokkal elfogadja a Képviselő-testület 2010. évi munkatervét szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 22 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

249/2009. (XI.27.) Kt
Tárgy: A Képviselő-testület 2010. évi munkaterve

Határozat

Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2010. évi munkatervre vonatkozó javaslatot és az alábbiak szerint határoz:

1. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2010. évi munkatervét a melléklet szerint jóváhagyta.

2. Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a munkaterv érdekelteknek történő kiadásáról.
Határidő: 2009. december 15.
Felelős: dr. Sztantics Csaba jegyző

A határozatról értesítést kapnak:
1. Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája
2. Az érintettek

(A Képviselő-testület 2010. évi Munkatervét a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza)


16.) Szentes Város Önkormányzata Ifjúsági Koncepciójának felülvizsgálata (14)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Művelődési, a Gyermek, Ifjúsági- és Sportbizottság valamint a Pénzügyi Bizottság véleménye.

Szűcs Lajos:
Közölte, hogy a bizottsági vélemények között szereplő Gyermek, Ifjúsági- és Sportbizottság javaslatát elfogadta.

Virág Olga:
Az Ifjúsági Koncepcióval kapcsolatban a Képviselő-testület korábban kérte, hogy egészüljön ki az ifjúság véleményével. Ezen kérésnek eleget tettek, véleményük az anyagban szerepel. Közölte, hogy más anyagok tartalmaznak olyan adatokat, mely az ifjúság egészségi helyzetére és lakáshelyzetére vonatkozik. Elmondta, hogy 59 bérlakás került átadásra, 17 fő fiatal, és 113 gyermek az, aki ezekben a bérlakásokban lakik.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Kifogásolta, hogy az érintett bizottsági üléseken nem látja az ifjúsági polgármestert.

Dr. Gyenes Ágota:
Kiegészítést javasolt az anyaghoz. A 9. oldalon szerepel, hogy a problémákkal küzdő családokkal eredményesen foglakozik a Szentesi Családsegítő Központ. Kiegészíteni, hogy ebben partner a Drogambulancia is. Ezen az oldalon a lap alján szerepel, hogy 2006. évben készült felmérés a szenvedélybetegségekről. Ezt az adatot nagyon réginek tartotta, aktuális felmérés kellene. Ehhez pályázati lehetőség felkutatása lenne szükséges. Megkérdőjelezte, hogy csökkent a játékgép-függők száma és új kategóriát jelent az internet-függőség is. A 2006. évi felmérésből kiderül, hogy milyen százalékban kell számolni a szentesi ifjúság körében a dohányzás és az alkoholfogyasztással. Adatokat idézett a felmérésből, melyeket javasolt beemelni az anyagba. Megemlítette, hogy a városban anorexiás és bulémiával kezelt betegek száma is növekvő tendenciát mutat. A 10. oldalon szerepel, hogy a szenvedélybetegségek vonatkozásában jól működik az addiktológus szakrendelés. Ezt kérte javítani helyesen additológiai dolgozóra.

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
Közölte, hogy az Oktatási és Kulturális Bizottság ülésein többször részt vett a Diákönkormányzat vezetője. A bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolta.

Móra József:
A koncepció kiegészítéseként elmondta, hogy rendkívül tanulságos volt a kérdőíven a fiatalok válaszai. Megdöbbentő dolgokkal találkozott. Ilyen volt, hogy az általános iskolai korosztály plázát szeretne a városban. Nem sportuszodát, amin már régóta vitatkozik a Képviselő-testület. Rendben van, hogy sokféle intézmény van, de kellenek hozzá közösségek. Támogatni kell, hogy ezek a közösségek szerveződjenek. Elgondolkodtató volt a válaszadóktól, akik azt mondták, hogy a város lassan fejlődik. Tükröt is tartottak a válaszadók maguk elé, mert arra a kérdésre, hogy mi nem tetszik a városban, azt válaszolták, hogy koszos. Ezért ők tehetnek a legtöbbet. A vonulási útvonalaikon van a legtöbb szemét. Javasolta, hogy a koncepciót fogadják el és az üzeneteket próbálják apceptálni.

Dr. Rébeli-Szabó Tamás:
Nem lepte meg, hogy a fiatalkorú gyerekek plázát szeretnének. Nincsenek meg az értékrendek, ami mellett a gyerekeknek élni kellene. Kérte, hogy a mindenki által "kocsmarendeletként" ismert rendeletet újra kellene tárgyalni, megpróbálni a fiatalokat a rendelet erejével távol tartani a káros szenvedélyektől.

Dr. Gyenes Ágota:
Megjegyezte, hogy a plázázás divatos dolog mostanában. Felhívta a figyelmet az értékes közösségekre, mint a művészeti iskolákra és azok jelenlegi helyzetére. A jövő évi koncepcióban jelentős összegű támogatást hagytak jóvá ezen iskolák számára. Megállapította, hogy ezek a közösségek ott lapulnak Szentes városban is. Ezek értékteremtő közösségekké tudnak válni, ahol a gyerek ilyen közösségben is jól tudja érezni magát.

Dr. Papp Zoltán:
Felmerült a városban a kábítószer fogyasztás is. A rendőrséggel közös fórumon kérték a büntetési tételek emelését, mert most annak nincs visszatartó ereje. Ennek érdekében megkérte a két országgyűlési képviselő közbenjárását, tegyenek javaslatot a büntetési tételek változtatására.

Horváth István:
Véleménye szerint érdemes volt az előterjesztést átdolgozni. Értékes a felmérés. A népesség alakulásával kapcsolatosan nem érzékelhető az adatokból az ifjúság száma és számaránya a város népességéhez képest hogyan alakult. A negatív változásokról nincsenek konkrét számok. Fel kellene sorolni ezeket és mellé tenni, hogy milyen intézkedések történtek ezek megakadályozása érdekében. Nem csak a jelen állapotról kellene képet adni a lakáshelyzettel kapcsolatban, hanem visszamenőleg legalább 10 évet és megnézni milyen intézkedések segítették pl. a fiatalok lakáshelyzetének javítását. Véleménye szerint a válaszadók elsősorban a felnőtteknek mutattak tükröt, akik nevelték ezt a korosztályt. Ki kellene emelni kevesebb, de konkrétabb célokat, és oda kellene mellé tenni, hogy milyen intézkedést teszünk a megvalósításért és azért ki a felelős. Szűkebb, konkrétabb célokat kell meghatározni, felelőssel, határidővel és forrással.

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
Hangsúlyozta, hogy egy-egy véleményről nem lehet messzemenő következtetéseket levonni. Mindig mögé kell nézni, milyen körülmények befolyásolják a véleményét, értékrendjét. Nem kell ettől ennyire megijedni. Köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a kérdőívek kitöltésében.

Baranyi Imre:
Kiegészítette az előzőeket. A táblázatban előkelő helyet foglal el az újonnan kialakítandó szabadidő park, a gokard pálya, a kalandpark létesítése.

Szűcs Lajos:
A felmérésből az is látszik, hogy koncertre, színházba is sokan járnának. Mikor tudják ezt megvalósítani. Ez pénzkérdés. Egyetértett Dr. Gyenes Ágota képviselő asszonnyal, újabb felmérést kell csinálni. Azóta minden változott. Kérte, hogy vegyék úgy, hogy sokkal színesebb, másabb felmérésből állították össze az anyagot. A szemeteléssel kapcsolatban elmondta, hogy nem hiszi, hogy a vidékről érkező fiatalok dobálják el a papírzsebkendőt, kifli véget stb. A gyerekeket meg kell próbálni terelni a jó irányba. A felmérésből sok olyan következtetést lehet levonni, amely mutatja mely irányba kell haladni. Jó kiindulópontnak tartotta. Kérte, hogy támogassák a koncepciót azzal, hogy a cselekvési tervet jobban kibontják, az újabb felméréseket majd megcsinálják.

Szirbik Imre:
Elismerésnek tekinti, hogy a fiatalok lassúnak tartották a város fejlődését. Elismerés az, hogy érzik, látják a fejlődést. A fiataloktól azt kell várni, hogy többre vágyik, van jövőképe. Az lenne a baj, ha meg lennének elégedve. Bízik abban, hogy nem külső szemlélők akarnak lenni, hanem gyorsítói a fejlődésnek. Annak örül, hogy van igény, meglátás arra, hogy mi nem jó. Konvertálódjon ez cselekvéssé. Más világban élnek most, mint korábban. Ez természetes, a mostani világ alapvetően más. Ma az interneten bár mit meg lehet találni, jót is és rosszat is. A fiatalok emberi szelektáló képességét kell megadni, hogy az információk között szelektálni tudjon, tudja hol a határ. Az anyagban képet látnak, amelyek cselekvésre ösztönöznek. Megköszönte a vitát. Egyetértett a sportbizottság javaslatával, és javasolta, hogy azzal együtt fogadja el a Képviselő-testület a határozati javaslatot. Szavazásra bocsátotta az előterjesztést.

A Képviselő-testület 22 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

250/2009. (XI.27.) Kt.
Tárgy: Szentes Város Önkormányzata Ifjúsági Koncepciójának felülvizsgálata

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes Város Önkormányzata Ifjúsági Koncepciójának felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és a következő határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a 136/2005. (VI.24.) Kt. számú határozattal elfogadott Szentes Város Ifjúsági Koncepcióját felülvizsgálta, a jelen határozat mellékletét képező koncepciót a benne foglalt kiegészítésekkel és módosításokkal együtt egységes szerkezetben jóváhagyta.
2. Jelen Koncepció Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete ifjúsági területtel kapcsolatos elvi alapvetéseit tartalmazza.
3. Jelen Koncepció pénzügyi intézkedéseket nem tartalmaz, azokat az önkormányzat pénzügyi lehetőségeinek függvényében, a konkrét tevékenységhez rendelve a 2010-ben elkészítendő Ifjúsági Cselekvési Terv foglalja majd magában.

A határozatról értesítést kap:
1. Szentes város Polgármestere
2. Szentes város Alpolgármestere
3. a Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája
4. a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya
5. a Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája
6. SZIDÖK és az Ifjúsági Polgármester


17.) Tehetségpontok kialakításának lehetőségei (15)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Művelődési és Oktatási, a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság valamint a Pénzügyi Bizottság véleménye.

Móra József:
Kijelentette, hogy az előterjesztés rendkívül tanulságos. Javasolta, hogy figyelmeztetni kellene a tehetséggondozókat, mert nem csak az iskoláknak kell tehetséggondozónak lenni. Gondolt a Szilver Tánccsoportra. A mozgásban is felfedeznek tehetségeket és próbáljanak ők is pályázni, ne csak az iskolák.

Dr. Rébeli-Szabó Tamás:
A Sportbizottság nem támogatta a határozati javaslat 2. pontját. Nem tartják helyesnek ezt, a pedagógusnapi jutalmazásban szerepel.

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
Véleménye szerint minden intézménynek és mindenkinek ajánlható a tehetségpont felkutatása. Kijelentette, hogy mindenkiben van tehetség, a környezet feladata azt kimunkálni, támogatni. Véleménye szerint a határozati javaslat megállja a helyét, az elismerések odaítélésénél kellő higgadtsággal össze lehet hasonlítani a pedagógusok munkáját. Kiválasztható az a pedagógus, aki sok más kollégával együtt méltó az elismerésre. A bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolta.

Szirbik Imre:
Módosító javaslatot bocsátotta szavazásra. Aki egyetért azzal, hogy a határozati javaslat 2. pontja törlődjön, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 5 tartózkodással és 7 nem szavazattal nem fogadta el a javaslatot.

Szirbik Imre:
Kérte, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, 8 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

251/2009.(XI.27.) Kt.
Tárgy: Tehetségpontok kialakításának lehetőségei

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tehetségpontok kialakításának lehetőségei tárgyú előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:
1./ A Képviselő-testület elfogadja a tehetségpontok kialakításának lehetőségei tárgyú előterjesztést.

2./ A Képviselő-testület felkéri a Művelődési és Oktatási Bizottságot, hogy az intézményvezetők által felterjesztett pedagógusok közül válassza ki, azt az egy személyt, aki a "Tehetséggondozás területén végzett kiemelkedő munkásságáért" elismerésben részesül a városi pedagógusnapi ünnepségen, mely az önkormányzat céltartalékában meghatározott pedagógus napra elkülönített keretösszegen túl költségvetési többletigénnyel nem járhat.

Határidő: 2010. évi pedagógusnapi ünnepség és folyamatos
Felelős: Művelődési és Oktatási Bizottság

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Szentes Város Alpolgármestere
3./ Szentes Város Önkormányzatának Művelődési és Oktatási Bizottsága
4./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda
5./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda


18.) Szentes Város Gondozási Központja pályázatának benyújtása (16)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Szociális és Egészségügyi valamint Pénzügyi Bizottság véleménye.

Dr. Gyenes Ágota:

Felajánlotta a Dr. Bugyi István Kórházban dolgozó szakemberek segítségét a sikeres pályázat érdekében.

Szirbik Imre:
Kérdezte, aki a pályázat benyújtásával egyetért, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 22 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

252/2009. (XI.27.) Kt.
Tárgy: Szentes Város Gondozási Központja pályázatának benyújtása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Társadalmi Megújulás Operatív Program "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok" támogatása című pályázattal kapcsolatos előterjesztést, és az alábbiak szerint határoz:

1. A Képviselő-testület egyetért a Szentes Város Gondozási Központja pályázati célkitűzésével és támogatja annak benyújtását.
2. A pályázat elkészítésével és benyújtásával megbízza Szentes Város Gondozási Központja vezetőjét.
3. A Képviselő-testület a pályázat megvalósításához szükséges 65 % ( 6.360 eFt) előleget a 2010. évi költségvetése terhére biztosítja.

Felelős: Puskásné Halál Ágnes
Határidő: a pályázat beadásának határideje

A határozatról értesítést kapnak:
1. Szentes Város Polgármestere
2. Szentes Város Jegyzője
3. Gondozási Központ Vezetője
4. Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya Számviteli és Tervezési Iroda
5. Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya


19.) A Szentesi Hivatásos Önkormányzati tűzoltóság 2010. évi teljesítményértékeléséhez kiemelt célok meghatározása (17)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Pénzügyi Bizottság véleménye.

Köszöntötte Kajtár Istvánt, a Tűzoltóság Parancsnokát. A Képviselő-testület előtt elismerését fejezte ki a Tűzoltóság csapatának az országos versenyen elért eredményéért. Mivel ez volt a harmadik győzelmük, végleg elhódították a trófeát. Gratulált a csapatnak.
Kérdezte a parancsnok urat, van-e szóbeli kiegészítés?
Kérdés, vélemény? Mivel nem volt, kérdezte a Képviselő-testületet, aki a teljesítménycélokkal egyetért, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 22 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

253/2009. (XI.27.) Kt.
Tárgy: Szentesi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2009. évre szóló teljesítmén követelménye

Határozat

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentesi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság előterjesztését és a 2009. évre szóló teljesítménykövetelményekkel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:

1. A Tűzvédelmi törvényben az önkormányzat részére meghatározott kötelező közszolgálati feladatokat jó felkészültségű, magas teljesítményt nyújtó, motivált, megfelelő létszámú, és kiegyensúlyozott összetételű, elkötelezett személyi állománnyal valósítsa meg. A készenléti szolgálati állomány jelentős megújulása miatt, fordítson kiemelt figyelmet a kiképzésre, felkészítésre, gyakorlati képzésre, a munkavédelmi szabályok érvényesülésére.

2. A rendelkezésre álló szakfelszerelések, eszközök, gépjárművek alkalmazására a személyi állományt készítse fel. Fordítson kiemelt figyelmet a komplex tűzoltási, műszaki mentési, katasztrófa-elhárítási gyakorlatok szervezésére, az állomány sokirányú felkészítésére.

3. A hatósági, szakhatósági, tűzvizsgálati feladatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően, az ügyfélbarát és a szolgáltatói szemléletet erősítve végezze el. Elemezze a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004 évi CXL törvény módosításának hatásait, valósítsa meg az elektronikus kapcsolattartás lehetőségét az ügyfelekkel.

4. A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Polgárvédelmi Kirendeltségével erősítse a szakmai együttműködést. Vegyen részt a HVB és a KEOMCS munkájában.

5. Folytassa a tűzoltóság épületének állagmegóvó, karbantartó munkálatait elsősorban az alapító okiratba foglalt közcélú foglalkoztatás alkalmazásával. A munkálatok megtervezésénél a gazdasági lehetőségek függvényében helyezze előtérbe az elhelyezési körülmények javítása mellett, az épület működőképességének fenntartását, így elsősorban a teljes külső szennyvízhálózat rekonstrukcióját, a torony épület külső homlokzatképzését, valamint a használati melegvízrendszer felújítását.

6. Kísérje figyelemmel a pályázati lehetőségeket, törekedjen a források felkutatására, célirányos kihasználására.

7. Az intézmény gazdálkodási feladatait a források optimális, takarékos, hatékony felhasználásával valósítsa meg. A szakmai feladatok ellátásának veszélyeztetése nélkül - az alapító okiratban foglalt kiegészítő tevékenység végzésével - törekedjen a saját bevételek növelésére.

Határidő: Folyamatos
Felelős: Kajtár István tü. alez. Parancsnok


20.) Szóbeli tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Szirbik Imre:
A Magyar Tíztánc bajnokságot megrendezték a városban, azóta már László Csabáék tovább erősítették Szentes hírnevét, a Bécsi Világkupán 4. helyezést értek el.
178 felsőfokú tanulmányait folytató diáknak adták át a város ösztöndíját. Megkezdték a 2010. évi közmunka program terveinek kidolgozását. Folytatódtak a kistérségi közkincs programok, Nagymágocson volt, jövőre folytatódik. A Könyvtár eredményes pályázatot nyújtott be a könyvtárfejlesztésre. Megegyezés született a kórház esetében a Megyei Közgyűlésen. November 12-én megünnepelték a szociális munka napját és elismerések átadására került sor. Tíz részből álló sorozatot forgatott a Duna Televízió a Református Egyház munkájáról. Részt vett a műjégpálya avatáson. Megújult a város honlapja. Kérte, aki még adatait nem adta le, tegye meg. Tokács Lajos emléktáblát avattak. Megrendezésre került a hagyományos goblein kiállítás. Vasárnap részt vett Kaarinán a testvérvárosban a város 700 éves ünnepségein. Jelenleg megállapodás előkészítése zajlik a miskolci egyetemmel a geotermikus mérnökök szakmai gyakorlatának képzéséről. Sikerült megállapodni, hogy a Kórház Laboratóriumában ebben az évben nem vezetik be a várólistát, ugyanakkor december 15-ig kidolgozzák a vizsgálatra utalók laborhasználatának rendjét. Közölte, hogy a Nagyhegyszéli kerékpárút nem tudott nyerni, újra kell pályázni, ugyanakkor az útépítés nyert. Az önkormányzat "Befektető barát önkormányzat" címet nyerte el az Önkormányzati Minisztériumtól. December 2-án a Könyvtárban Szentes Kincsei könyv bemutatására kerül sor, melyre tisztelettel meghívta a jelenlévőket.

Dr. Demeter Attila:
Tájékoztatta a képviselőket, hogy egy nagy ügy került lezárásra. A csapadékvíz-elvezető árkok közbeszerzésével kapcsolatban indult 2004. évben az ügy. A Legfelsőbb Bíróság az I. fokú bíróság kedvező döntését az önkormányzat részére helybenhagyta.

Dr. Rébeli-Szabó Tamás:
Javasolta, hogy a Képviselő-testület határozatban ismerje el a Tűzoltóság munkáját.
Örömmel fogadták, hogy a Petőfi utcán az egyirányusítás megszűnt a felújítások miatt, de az Ady Endre után a fedlapok helyzetét felül kell vizsgálni, mert nincsenek rendesen a helyükön.

Dr. Papp Zoltán:
Közölte, hogy a női vízilabda sport területén július 1. és 12. között Belgrádban universiade zajlott, ahol szép eredményt értek el a helybeliek. Győri Eszter és Jankovics Eszter valamint Dr. Tóth Gyula szövetségi kapitány köszöntésére sort kellene keríteni.

Dr. Gyenes Ágota:
A mai napon oltópontot hozott létre a kórház, és minden hétköznap reggel 8 órától este 8 óráig várják a pácienseket, akik térítés ellenében be akarják adatni a H1N1 vírus elleni védőoltást.

Szirbik Imre:
Közölte, hogy három hete felvette az oltást, és semmi mellékhatást, következményt nem tapasztalt.

Szeretné, ha visszatérnének a két szavazásra.


- Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet módosítása (7)

Kocsis László:
Közölte, hogy a társaság által benyújtott üzleti terv és díjemelési javaslatot a Felügyelő Bizottság, a Pénzügyi Bizottság illetve a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is támogatta. Az üzleti terv tartalmazza a bevételi tervet is, amennyiben ez a Képviselő-testület számára elfogadható, az alábbi javaslatot tette: a társaság a bevételi tervét nem kívánja módosítani, javasolta, hogy a vízszolgáltatási díj lakossági és nem lakossági díja maradjon az előterjesztés szerinti. Új indítványként a csatornamű használatáért fizetendő díj a lakossági nettó 167,- Ft a nem lakossági 305,- Ft legyen. Így a lakossági és nem lakossági ágazatban összességében 21,- Ft lenne az emelkedés.

Szirbik Imre:
Kérte, aki egyetért a most beterjesztett indítvánnyal, szavazatával jelezze. Önkormányzati rendelet módosításáról van szó, tehát a döntés minősített többségi szavazatot igényel.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal és 8 nem szavazattal megalkotta alábbi rendeletét.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
35/2009. (XII.12.) rendelete
az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról szóló
14/1994. (IV.23.) Kt. rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.)


- Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. 2010. évi Üzleti terve

Szirbik Imre:
Így tárgyalhatóvá vált a vízmű üzleti terve. Kérdezte, kinek van kérdése, véleménye?
Mivel nem volt, kérte aki a vízmű üzleti tervét elfogadja, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

254/2009. (XI.27.) Kt.
Tárgy: Szentes-Víz Kft. 2010. évi üzleti terve

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint tulajdonos, a Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. 2010. évről szóló Üzleti tervét a Felügyelő Bizottság véleményét figyelembe véve elfogadja.

A határozatról értesítést kap:
Szentes Város Polgármestere
Szentes-Víz Kft. Szentes, Csongrádi út 2.


- Szentes város helyi tömegközlekedési díjai és azok alkalmazási feltételeiről szóló rendelet módosítása (6)

Szirbik Imre:
Az eredeti előterjesztést bocsátotta szavazásra. Felhívta a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásánál minősített többségű szavazatra van szükség.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással 11 nem szavazattal nem fogadta el a rendelet-tervezetet.

Szirbik Imre:
A Horváth István által javasolt díjtételeket tette szavazásra.

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodással, 8 nem szavazattal nem fogadta el a javaslatot, nem változtatta meg a tömegközlekedés díjait.

Szirbik Imre:
Megjegyezte, hogy a közfelkiáltást, mint szavazási módot nem ismeri a Képviselő-testület SZMSZ-e, de aki egyetért Dr. Rébeli-Szabó Tamás javaslatával, miszerint ismerje el a Képviselő-testület a Tűzoltóság munkáját, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 16 igen szavazattal (6 fő nem szavazatott) az alábbi határozatot hozta:

255/2009. (XI.27.) Kt.
Tárgy: Tűzoltóság munkájának elismerése

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete elismerését fejezte ki a Tűzoltóság állományának lelkiismeretes, magas színvonalú szakmai munkájáért.

A határozatról értesítést kap:
Szentes Város Polgármestere
Szentes Városi Tűzoltóság


Interpellációkra válasz

Városellátó Intézmény
18.) Ofotért előtti díszburkolat (Kálmán J.)
Üdülőközpont
18/1) Úszómedencék reggeli használata (Dr. Papp Z.)
Jegyzői Iroda
18/2.) Katolikus egyház szolgáltatási díjai (Ollainé)
Közigazgatási Osztály
18/3.) Arabella Étterem zajszintje (Hornyik L.)
Műszaki Osztály
18/4.) Járdák javítása és aszfaltozása (Dr. Gyenes Á.)
Szarvasi úton lévő kanyar fokozottabb jelzése (Móra J.)
Kasza utcai áteresz, Szegfű utcai forgalom (Ollainé)
Vagyongazdálkodási Iroda:
18/5.) Vételi ajánlat (Horváth I.)
Városközpont Rehabilitációval kapcsolatos kérdőívek (Hornyik L.)

Szirbik Imre:
Megkérdezte Kálmán János képviselőt, hogy az OFOTÉRT előtt megsüllyedt díszburkolattal és a Görög sarok tisztántartásával kapcsolatos interpellációjára a 18. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Kálmán János:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Dr. Papp Zoltán képviselőt, hogy az uszoda medencéinek használatával kapcsolatos interpellációjára a 18/1. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Dr. Papp Zoltán:
Az interpellációra adott választ nem fogadta el, kérte hogy reggel 6 órától legyen a 33-as medence is nyitva a látogatók előtt.

Szirbik Imre:
Kérte a Képviselő-testületet, aki mégis elfogadja a választ az "igen"-nel, aki a képviselő úrral egyezően nem fogadja el a választ az "nem"-mel szavazzon.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 12 nem szavazattal nem fogadta el az interpellációra adott választ.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Ollai Istvánné képviselőt, hogy az előző ülésen elhangzott, illetve írásban beadott katolikus egyház által végzett szolgáltatások díjával kapcsolatos interpellációjára a 18/2. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Ollai Istvánné:
Az interpellációjára adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Hornyik László képviselőt, hogy a Nagy Ferenc utca 1. szám alatt található Arabella Étterem zeneszolgáltatásával kapcsolatos interpellációjára 18/3. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Hornyik László:
Az interpellációjára adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Dr. Gyenes Ágota képviselő asszonyt, hogy járdajavítással kapcsolatos interpellációjára a 18/4. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Dr. Gyenes Ágota:
Az interpellációjára adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Móra József képviselőt, hogy a Szarvasi úttal kapcsolatos interpellációjára a 18/4. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Móra József:
Az interpellációjára adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Ollai Istvánné képviselőt, hogy a Kasza utca 19. számú ingatlan előtti járdával illetve a Szegfű utca forgalmával kapcsolatos interpellációjára a 18/4. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Ollai Istvánné:
Az interpellációjára adott választ nem fogadta el.

Szirbik Imre:
Kérte a Képviselő-testületet, aki mégis elfogadja a választ az "igen"-nel, aki vele egyezően nem fogadja el a választ az "nem"-mel szavazzon.

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 4 tartózkodással, 11 nem szavazattal nem fogadta el az interpellációra adott választ.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Horváth István képviselőt, hogy a mezőgazdasági vállalkozó kérelmével kapcsolatos interpellációjára a 18/5. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Horváth István:
Az interpellációjára adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Hornyik László képviselőt, hogy a városközpont rehabilitációval kapcsolatos interpellációjára a 18/5. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Hornyik László:
Az interpellációjára adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Dr. Papp Zoltán képviselőt, hogy a szentesi kórház patológiájának átköltöztetésével kapcsolatos interpellációjára a 18/6. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Dr. Papp Zoltán:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Ismételten megkérdezte Dr. Papp Zoltán képviselőt, a sajtó tájékoztatásával kapcsolatos interpellációjára adott 18/7. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Dr. Papp Zoltán:
Interpellációjára adott választ elfogadta.

Hornyik László képviselő távozott az ülésről.
A Képviselő-testület létszáma: 21. fő.


Interpelláció

Szirbik Imre:
Felhívta a figyelmet, hogy az interpellációk benyújtásának alapvető módja az írásbeliség, de halasztást nem tűrő közügyben szóbeli interpellációnak is helye van.

Horváth István:
Jelezte, hogy a korábbi interpellációjára - melyet a Képviselő-testület nem fogadott el - a kifogásolt Liget melletti kerítés ügyében nem kapott ismételten választ.
A Park Center építése során az Opel bejáratánál az eltávolított kandeláberek nem kerültek visszahelyezésre.
A Kodály és a Bartók utcánál a lámpa kihelyezésre került, visszahelyezése szintén elmaradt.
Nagyhegyen Kikelet utca és a Levendula utca elágazásánál a csatornázási munka utáni út visszaállítása nem történt meg, illetve borzalmas állapotok uralkodnak ott. Rendbetételét kérte.
Az Ady Endre utca állapota is szörnyű, aszfaltozás után hullámos az út felülete.
A Kolozsvári utcában megsüllyedt az aszfalt.
A Garázsdűlő állapota a Nagyhegyen borzalmas.
Kérdezte, hogy a megszüntetett buszmegállók a Szarvasi úton újjáépítésre kerülnek-e?
Nagyhegyen egy játszótér építésére lenne szükség, az ott lévő önkormányzati telken.
Parkolás kiterjesztése következtében gondot okoz, hol a legközelebbi parkolóóra. A Kossuth utca 19. előtt az OTP-nél vagy a Piramis előtt van, de nincs kiírva, hogy hol található. Többször e miatt büntettek a parkolóőrök.
Nagyhegyi kerékpárútnál esett szó. A Szarvasi út menti kerékpárút - igaz volt már felújítás - de egyes szakaszai nagyon rossz állapotban vannak.
Kérte, hogy a bevásárló központokban is helyezzenek el szelektív hulladékgyűjtőt. Több lakos ott szeretné lerakni a szelektíven gyűjtött hulladékot.

Kálmán János:
Kifogásolta, hogy a Petőfi Szálló előtt ki van téve a 30 km-es korlátozó tábla, de a másik oldalról eltűnt a feloldó tábla. Megkérdezte mi az oka ennek, kérte a visszahelyezését.
Egy éve interpellált, hogy a Batthyány utca - Bálint utca kereszteződésében a járda megsüllyedt. Csapadékos időjárásban nem lehet rajta közlekedni a mély víz miatt. A mai napig nem történt semmi.

Baranyi Imre:
A Tűzoltóság előtt eső esetén 10 cm-es víz áll, amit nem lehet kikerülni, pont a kanyarban van. Kisebb sebességnél is lecsapják a járdán közlekedőt.

Szirbik Imre:
Több jelentkezőt nem látván, megköszönte a Képviselő-testület eddigi munkáját, elköszönt a rádió hallgatóktól, tv nézőktől. Kérte, hogy zárt ülés keretében folytatódjék a munka. A Képviselő-testület nyílt ülését 21 órakor bezárta.

K. m. f.

Szirbik Imre polgármester
Csányiné dr. Bakró-Nagy Vera aljegyző

Halmai István, Dr. Bácskainé Fazekas Márta
jegyzőkönyv hitelesítők