1.) Szóbeli tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Szirbik Imre:
Február 21-én került sor az Év sportolói díjak átadására és a fiatal sportolók elismerésére. A rendezvényen részt vett dr. Kemény Dénes háromszoros olimpiai bajnok, a magyar vízilabda csapat kapitánya is.
Február 24-én a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének szervezésében konferenciát tartottak a munkahelyteremtésről és munkahelymegtartásról.
Február 25-én Sajtótájékoztatót tartottak a szociális kölcsön, a "visszatérítendő szociális támogatás" témában. Szinte az egész magyar sajtó foglalkozott a témával. A pozitív elismerések mellett negatívumként hangzott el, hogy tiltott banki tevékenységet folytat az önkormányzat. Kérte, hogy a továbbiakban a "visszatérítendő szociális támogatás" elnevezést használják. Nagy az érdeklődés, több esetben azonban a problémát más szociális támogatással tudták orvosolni. Jelenleg kb. 20 kérelem van elbírálás alatt, de támogatási szerződés aláírására még nem került sor.
Február 26. - március 1. között Csongráddal közösen részt vettek a Budapest Utazás Kiállításon.
Február 27-28-án a VIII. Télbúcszúztató Karnevál került megrendezésre.
Március 4-én Bertók Róbert és társa sajtótájékoztatót tartottak "A harc" címmel. Felkérték a sportklubokat, hogy a nyári szünetig minél több fiatalt vonzzanak "nyitott akciókkal" a saját sportáguk felé. A fiatalok a sporttal önmagukat fejleszthetik, távol kerülhetnek a devianciáktól és egészségesebb emberekké válhatnak.
Március 5-én részt vett a rendőrség munkaértekezletén.
E napon tartotta a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kistérségi Szervezete kamarai rendezvényét.
Március 6-án ülésezett a Helyi Védelmi Bizottság.
E napon volt a Központi Gyermekélelmezési Konyha avatóünnepsége. Megköszönte mindazok támogatását, akik az átmeneti időszakban segítették a munkát.
Szintén e napon a Vöröskereszt szervezésében került sor a véradók elismerésére, ahol közel 200 fő kapott elismerést.
Március 11-én szintén Alpolgármester úr részt vett a Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola jótékonysági estjén.
Március 14-én Alpolgármester úr vett részt a Kyokushin Karate Knockdown által szervezett Diákolimpián.
Március 15-én megrendezésre került a városi ünnepség.
Március 16-án Alpolgármester úr részt vett a Hajdú Lajos emléktábla koszorúzásán.
Március 17-én Székely Tamás egészségügyi miniszter szakmai fórumot tartott Szentesen. Az SBO 480 millió Ft-os támogatást kap az osztály bővítésére és műszerbeszerzésre. A projektek részletes kidolgozása folyamatban van.
Március 18-án bemutatták azt a 4 db pályázatot, mely az INTERREG, román-magyar együttműködésben Szentest is érinti: 2 db pályázat kórházi, 1 db diákcsere, 1 db energetikai program. Az adattáblák benyújtása megtörtént.
Március 19-én Alpolgármester úrral fogadónapot tartottak.
Március 19-21. között kerül megrendezésre a Miskolci Idegenforgalmi Kiállítás.
Március 23-25. Jegyző úr Lengyelországban részt vett a lengyel-magyar testvérvárosok találkozóján.
Március 25-én katonai attasék látogattak a II. Rákóczi Ferenc Műszaki Dandárhoz.
E napon tartotta munkaértekezletét a Tűzoltóság.
Március 26-án ülésezett a Csongrád Megyei Közgyűlés, melyen a középiskolák átadásának kérdésével is foglalkoztak. Az előterjesztésben 3 variáció szerepelt: A./ változat szerint tárgyaljanak tovább a kérdésben, B./ változat alapján 2009-ben, a C./ változat szerint csak 2011-ben kerüljenek átadásra az intézmények.

Szirbik Imre:
Az A./ változat kapta meg a relatív többséget, a B./ változat szavazásra sem került. A C./ változatot furcsának tartották, mert az előterjesztés azt tartalmazta, hogy a majdan megválasztásra kerülő testületek erősítsék meg a jelenlegi testületek akaratát. Ez a változat a testületek legitimitását kérdőjelezné meg, de nem kapott többséget. A Csongrád Megyei Közgyűlés nem döntött a kérdésben, mert a továbbtárgyalásról nem kellett volna határoznia.
Nyert a Haladéktalan Segítő Központ pályázata.
A Norvég Alap pályázatnál megtörtént a norvég felülvizsgálata. Várhatóan a 7 intézményt magába foglaló 2,2 millió eurós energetikai korszerűsítési pályázat pozitív elbírálást kap.
A 25./ sorszámú előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy Halmai László indítványára tűzte napirendre a Csongrád Megyei Közgyűlés a Horváth Mihály Gimnázium szolgálati lakásainak tanteremmé való átalakítását, a hozzátartozó szabadtéri kertrendezést és a tanári szoba felújítását. Az írásos előterjesztés elkészült, de nem tűzték napirendre. Április elején elinduló beruházás a 150 éves ünnepségre elkészülhet. A 25./ sorszámú előterjesztés arról szól, hogy a város, mint tulajdonos vegye át a beruházói szerepet és biztosítsa a program elindulását, illetve a Csongrád Megyei Közgyűlés nyilatkozzon a ráeső rész biztosításáról.

Kálmán János:
Nagy az érdeklődés a Petőfi Szálló felújításával kapcsolatban. Kérte röviden tájékoztassa a képviselőket és a lakosságot, hogyan áll a felújítás, az apport szerződés kérdése. Tudomása szerint a felújítással kapcsolatban kifizetetlen számlák is vannak.

Kozák János:
A legutolsó testületi ülésen a karate világbajnokság költségvetésével kapcsolatban tett fel kérdést, de nem kapott rá választ. Nem 4,5 millió Ft-os, hanem 15 millió Ft-os támogatást biztosítanak a rendezvényre. A költségvetésben jóváhagyott 17 millió Ft nem került nevesítésre. A 15 millió Ft-os, nem mindennapi támogatást a Képviselő-testület elé kellett volna terjeszteni. Valóban 15 millió Ft támogatást nyújtanak a karate világbajnokság megrendezésére? Mi indokolja ezt? Történt-e már kifizetés és az a 15 millió Ft-ból vagy azon felül történt?

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
Sikeres és igényes program volt a Kulturális és Konferencia Központban megrendezett Nőnapi Gálaműsor. Hölgytársai nevében megköszönte ezt a kedves gesztust.
Kossuth-díjat kapott Gáspár Sándor színművész. Minden interjúban megemlíti, honnan indult pályafutása. Javasolta, hogy a Képviselő-testület fejezze ki elismerését, gratulációját Gáspár Sándor Kossut-díjas művésznek.

Dr. Demeter Attila:
Március 13-én ülésezett a Közbeszerzési Bizottság, ahol a belterületi úthálózat fejlesztésével és felújításával kapcsolatos ajánlatokat bírálták el. 5 db érvényes ajánlat érkezett a bizottság üléséig. A tárgyalásos eljárás során a 3 legkedvezőbb ajánlatot tevőknek lehetőséget adtak ajánlatuk módosítására, de nem tettek módosítást. A Bizottság megállapította, hogy a rendelkezésre álló keretösszegnek 1 ajánlat megfelelt, ezért eredményesnek minősítették a közbeszerzési eljárást és a Duna-Aszfalt Kft-t hirdette ki győztesnek. A Bizottság felkérte a polgármestert, hogy a közbeszerzés nyertesével kösse meg a szerződést.

Hornyik László:
Március 15-én fáklyás felvonulást szervezett a Damjanich János Tagiskola. A megemlékezésen a tagiskola és a Deák Ferenc Általános Iskola tanulói színvonalas műsort adtak elő. A műsort követően több képviselővel megkoszorúzták a Damjanich János emlékművet, illetve az 1948-as hősökről elnevezett utcákon fáklyás felvonuláson vettek részt.

Pásztor Antal:
Március 17-én a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság tagjaként részt vett a "Kistérségi Ifjúsági Párbeszéd" programon, melyen a Csongrád és Szentes kistérségi referensei vettek részt. A régióban 250 település közül 27 olyan referenssel rendelkező település, amely felülvizsgálhatja, elbírálhatja az ifjúság problémáit.

Megérkezett az ülésre: dr. Gyenes Ágota képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 23 fő

Pásztor Antal:
Sok pályázati támogatás megnyerésére van lehetőség. A program 13-29 év közötti fiatalokat foglal magában. Kevés az olyan jellegű előadássorozat és tájékoztatás, amely a családról, a társválasztásról, a gyermekvállalásról, gyermeknevelésről szól. Erre a problémára próbáltak megoldást találni.

Horváth István:
A Pálmások Szövetsége, valamint a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szentesi Kistérségi Elnöksége megbízásából a következő testületi ülés napirendjére kíván javaslatot tenni. Az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának 19.§-a szerint lehetősége van ezt indítványozni és egyszerű szótöbbséggel a következő ülésen a megszavazott napirendet kötelező megtárgyalni.
Az előző testületi ülésen elhangzott, hogy a Polgármester úr levelet írt a városban és a környéken található vállalkozásoknak, hogy a jelen gazdasági helyzetben milyen javaslataik, kezdeményezéseik vannak a helyzet javítására. Információja szerint ere 38-39 levél érkezett. A Kereskedelmi és Iparkamara Szentesi Szervezete kezdeményezte, hogy a vállalkozások helyzetének javítási lehetőségeivel kapcsolatosan beérkezett javaslatokat, észrevételeket, az azokra tett vagy tervezett intézkedéseket a Polgármester úr terjessze a Képviselő-testület elé tájékoztatásra, illetve a döntés igénylő kérdésekben, ügyekben döntésre.

Szirbik Imre:
A Petőfi Szálló munkálatai lelassultak. A hitelszerződés még nem került aláírásra, mert az építési engedély kiadása késik. Kiemelt országos műemlék esetében a Központi Műemlékvédelmi Hatóság adja ki az építési engedélyt. A vagyoni apportra a szindikátusi szerződés alapján a jogerős építési engedély után kerülhet sor, így az épület a város tulajdonában van. A bontási munkák már megtörténtek.
A vállalkozónak az egyik szállítmányozó vállalkozóval volt vitája. Mindkét felet meghallgatta, s azóta a számlák döntő része kifizetésre került a vállalkozó részére. Más számlavitáról nincs információja.
A Polgármesteri Hivatal rendezvénytámogatásában 15 millió Ft-os kerettel szerepel a karate világbajnokság, illetve 2 millió Ft-tal a Nemzeti Vágta. A 15 millió Ft-os támogatásra vonatkozó szerződés megkötésre került, ennek terhére fizettek ki 2 millió Ft-ot előlegként. A támogatási szerződés tételesen tartalmazza azokat a tételeket, melyek a rendezőbizottságnak kifizethetők. A rendezőbizottság elnöke Szentes Város Alpolgármestere. A VB. rendezési jogát a szentesi klub kapta meg, és azért Budapesten kerül megrendezésre, mert a szentesi infrastruktúra azt nem teszi lehetővé. A város számára nagy marketing és PR. értéket jelent. Ez a tétel nem érinti a sporttámogatás összegét, mert a város marketing kiadása között szerepel.
Őszintén örült Gáspár Sándor kitüntetéséhez és másnap hivatalos levélben gratulált a Képviselő-testület nevében.
Kérte a képviselőket, aki támogatja Horváth István képviselő javaslatát, miszerint a vállalkozások helyzetének javítási lehetőségeivel kapcsolatosan beérkezett javaslatok, észrevételek, az azokra tett vagy tervezett intézkedések kerüljenek a következő ülés napirendjére, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 21 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett (1 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

36/2009.(III.27.)Kt.
Tárgy: A vállalkozások helyzetének javítási lehetőségei

Határozat

Szentes város Önkormányzata Képviselő-testülete a vállalkozások helyzetének javítási lehetőségeivel kapcsolatosan beérkezett javaslatok, észrevételek, az azokra tett vagy tervezett intézkedéseket a következő képviselő-testületi ülésen napirendjére tűzi.

Felelős: Polgármester
Határidő: áprilisi testületi ülés

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a két ülés között fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 20 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta.


2.) Beszámoló a Rendőrkapitányság munkájáról

Szirbik Imre:
Köszöntötte az ülésen Német Károly ezredest, a Csongrád Megyei Főkapitányság képviselőjét és Balogh Szabó Imre rendőr-alezredest, kapitányságvezetőt.
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásba van csatolva a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának véleménye.
Balogh Szabó Imre rendőr-alezredest kérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítése?

Balogh Szabó Imre rendőr-alezredes, kapitányságvezető:
A beszámoló elkészítésekor arra törekedett, hogy részletes és átlátható legyen az állomány sokrétű és színes tevékenysége.

Megérkezett az ülésre: dr. Rébeli Szabó Tamás képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 24 fő

Balogh Szabó Imre rendőr-alezredes, kapitányságvezető:
2008. évben "meg tudtak újulni" és önmagukhoz képest valamennyi területen új eredményeket értek el. A pozitív elmozdulás eredményezte, hogy 5 év legkevesebb bűncselekményével számolhattak, és nem csökkent a felderítés színvonala. 5 év legtöbb közterületi óraszámát tudták maguk mögött hagyni, 1/4-ével csökkent a balesetek száma, 3 közúti közlekedési baleset végződött halálesettel. Hosszú évek óta először történt az, hogy több ember érkezett, mint amennyi távozott a testülettől. Munkájukban hangsúlyosabban jelent meg a bűn és a balesetmegelőzési tevékenység. Valamennyi kistérségben körzeti megbízottat tudtak állítani, így biztosítani tudják a folyamatos rendőri jelenlétet. Javult az állomány erkölcsi-fegyelmi helyzete. 5 év legkevesebb fegyelmi határozatát hozta meg, csak 5 rendőri intézkedés ellen érkezett panasz, és javult az intézkedési kultúrájuk.
A fiatal állomány, mely alig haladta meg a 30 évet, a 2008-ban megfogalmazott terveket teljesítette és megfelelő közbiztonságot szolgált az itt élők számára.

Balogh Szabó Imre:
Továbbra is vannak feladataik, mert a bűnügyi színvonalat fenn kell tartani. A legeredményesebb kapitányságként zárták a 2008. évet a bűnügyi felderítés tekintetében.
Az év első 3 hónap statisztikai adatai alapján növekvő bűncselekményi trenddel állnak szemben, melyet kezelni kell. Fontosnak tartja a közlekedési morál továbbfejlesztését. Helyi sajátosságként a klasszikusoknak kell megfelelni, ezért a körforgalmi közlekedés szabályait kell inkább ellenőrizni. A sétáló utcai közlekedés szintén problémát jelent, mert a kerékpárral, segédmotorkerékpárral és gépjárművekkel való behajtás veszélyezteti az ott közlekedők biztonságát. A járdák és gyalogátkelőhelyek védelmében is vannak teendőik.
A 8 távozó kolléga helyét tudják majd pótolni.
Köszönetet mondott az önkormányzatoknak, a társszerveknek, a civil szervezeteknek, az önkéntes rendészeknek és a lakosságnak, hogy támogatták munkájukat, mert így az állomány zavartalanul végezhette munkáját.

Horváth István:
Mi a magyarázata annak, hogy a statisztikában kiugróan magas a 2007. évi bűncselekmények száma?

Hornyik László:
A Rendőrkapitány úr is jelezte, hogy a sétáló utcában gondok vannak a közlekedési morállal. Az "Ön Hivatala" honlapon megjelent, hogy a rendőrség is behajt a sétáló utcába. Ironikus megjegyzés is olvasható, miszerint biztos a pékségbe mentek friss péksüteményért. Valós ez a felvetés? Személyesen is látta, hogy a rendőrök behajtottak a sétáló utcába.

Dr. Demeter Attila:
A tartás elmulasztása miatt indított eljárások esetében a nyomozati ügyszakban milyen arányú volt az eljárás megszüntetése?
10%-os növekedés figyelhető meg az új lőfegyver tartási engedélyekkel kapcsolatban. Milyen indok szerepel a kérelemben?

Kozák János:
Azért nem tudnak eleget járőrözni pl. a Kisérben, mert kevés az üzemanyagra fordítható összeg? Mekkora összegre lenne szükség ahhoz, hogy el tudják érni a megfelelő számú járőrözést, illetve "kellő hangsúllyal" tudjanak jelen lenni a Kisérben és a külső városrészekben a bűncselekmények számának csökkentése érdekébent?

Pásztor Antal:
A 4. oldalon olvasható, hogy 9 fő kábítószer terjesztéssel gyanúsított személy ellen folyik eljárás. Van-e már ítélet és mi az?
A családon belüli erőszak az egyik legsúlyosabb társadalmi probléma. Ez a számadat azonos az előző évi számadatokkal. Van-e változás, vagy ugyanaz a réteg követi el az erőszakot?
Az anyagot jónak, átláthatónak tartotta és megköszönte.
Az ittas vezetéssel kapcsolatban a 3. oldalon "68", a 6. oldalon "36", a 9. oldalon "355 pozitív" szerepel. A 8.046 esetből 355 eset lett pozitív?
A 8. oldalon szerepel, hogy a kereskedelmi egységekben fokozottan ellenőrizték a fiatalkorúak szeszesitallal való kiszolgálását. Büntettek-e meg kereskedelmi egységet és mivel?
Van-e statisztika arra vonatkozóan, hogy mennyire jellemző a börtönből kikerült emberek visszaesése?
A 15. oldalon szerepel, hogy kiosztásra került az "Év rendőre" cím. Ki kapta az elismerést?

Dr. Gyenes Ágota:
Iskola rendőre program gyakorlati szintű megoldásával kapcsolatban a 9. oldalon olvasható, hogy az iskolák részéről pozitív fogadtatásra talált. A szülők szempontjából is pozitív a fogadtatás. Kérte, hogy a Rendőrkapitány röviden ismertesse ezt a programot. Az iskolarendőr tevékenysége kiterjed-e az iskolába érkezés és távozás közlekedési szabályainak maradéktalan betartására? Amennyiben igen, azt hatékonyabban valósítsák meg, ha nem, akkor fokozottan figyeljenek oda elsősorban a Koszta József Általános Iskola előtti kaotikus közlekedési viszonyokra.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
A rendőri létszám évről évre csökken. A 9. oldali táblázatban a 2004-2008. év viszonylatában a helyszíni bírságolások száma 2.245-ről 3.976-ra, a szabálysértési feljelentések 1.166-ról 2.030-ra emelkedett. Mi az oka ennek? Az állampolgárok morális vagy jogsértő magatartása, illetve egyéb mutatók, utasítások?
Az anyagot nagyon színvonalasnak tartotta és megköszönte.

Balogh Szabó Imre rendőr-alezredes, kapitányságvezető:
A helyszíni bírságok számának növekedését az indokolja, hogy az emberek nem jogkövetőek, illetve az a plusz létszám, amely a közterületi órák számának növekedésénél is jelentkezett.
A Koszta József Általános Iskolánál történő ellenőrzéssel kapcsolatban elmondta, hogy a polgárőrséggel és más társszervekkel megpróbálják úgy szervezni a szolgálatot, hogy ott is biztosítani tudjanak rendőri jelenlétet. Minden reggel nem tudnak valamennyi iskolánál jelen lenni, általában a bíróság előtti körforgalomnál láthatók, mert itt több intézmény is található.
Az iskolarendőr program tavaly ősszel indult el, mely magában foglalja, hogy legyen egy állandó rendőri kontaktus az adott intézményben pl. egy telefonszám, egy arc. Induláskor valamennyi intézményben bemutatták a kollégát, aki ellátja a Dada-programban, az ellenszer-programban, a drogprevenció programban foglaltakat és a megelőző tevékenységet.
Az "Év rendőre" elismerésben 5 fő részesült, akik szakterületükön kiemelkedő munkát végeztek. Ez egy helyi kezdeményezés, a kollégák elismerő emléklapot és emléktárgyat kaptak.
A kereskedelmi egységek ellenőrzése folyamatos, minden hétvégén tartanak "mini akciókat", melyekbe a társszerveket is bevonják. A problémás helyeket többször ellenőrzik Komolyabb szankcióra nem került sor, bírság kiszabása és feljelentés történt.
Ittas járművezetőkkel szemben 68 esetben folytattak le büntetőeljárást, ebből 36 esetben volt gyorsított eljárás -bíróság elé állítás. A 355 eset pozitív szondákat jelentett, tetten érték az embereket, hogy ittak, de ittasságuk nem minősült bűncselekménynek.
A családon belüli erőszak vonatkozásában nem állandó az a kör, akivel az állománynak foglalkoznia kell. Jelzéssel élnek a társszervek felé, de ha úgy ítélik meg, eljárást is kezdeményeznek .
A kábítószerbűnözés kapcsán nincs információja az ítéletekről, tudomása szerint az eljárások folyamatban vannak.
Elegendő az állomány üzemanyag és a technikai felszereltség. A rendelkezésre álló technikai és emberi állománnyal el tudják végezni a feladatokat. Az erőforrásokat igyekeznek a lehető legjobban felhasználni.
A lőfegyver iránti kérelmeket többségében önvédelmi célból igénylik.
A sétáló utcára történő rendőri behajtással kapcsolatban nem hiszi, hogy "ekkora szarvashibát" követnek el a kollégái. Elképzelhetőnek tartja, hogy rendőri beavatkozást igénylő esemény miatt hajtottak be kollégái. Utána fog nézni a felvetésnek.
Az ismertté vált bűncselekmény 2007. évi mutatóinak növekedését az indokolja, hogy kevesebben voltak; volt egy 400 "renbeliségi" ügy, illetve nem voltak elég hatékonyak.

Ollai Istvánné:
A januári interpellációjára azt a választ kapta, hogy 2009-ben nem érkezett bejelentés a Kiséri városrészből besurranással, lopással kapcsolatban. A választ nem fogadta el. Tyityán alezredes úr azt mondta, hogy a zárakat le kell cserélni, de ma minden zárat ki lehet nyitni. Az alezredes úr azt is elmondta, hogy 15 járőrrel nehéz a szolgálatot ellátni.
Az utóbbi időben a Kisér városrészben több idős válláról, illetve a rokkantkocsi csomagteréből vették el a táskát, két kocsmát, a Soós utcai boltot és a 100 Ft-os boltot is feltörték. A Rendőrkapitány úr az interpellációs válaszában azt írta, hogy biztonságban vannak a Kisériek. Nincsenek biztonságban. Hol van a Kisérben közbiztonság? A Kisér városrész lakossága nevében kérte, hogy biztosítsanak gyalogos hogy ilyen ne fordulhasson elő. A kisér városrész lakossága nevében kérte, hogy "antkocsi csomagteréből is, két kocsmát és a 10rendőrt a területen. Este nem mernek az emberek az utcára menni.
Az egyik fiatalembernek 44 eset van a "rovásán", és még szabadon van. Megvárják, hogy a szám továbbnövekedjen?
Vegyenek fel embereket, ha nem elég a jelenlegi állomány. A beszámoló elején a "védd meg a rendet" helyett "védd meg az embert" kellene írni.

Móra József:
A Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága az előterjesztés elfogadását javasolta. Javasolta továbbá, hogy a rendőrség, mentő, tűzoltóság központi információs rendszerét úgy alakítsák át, hogy a helyi hívások a szentesi központokba érkezzenek. A mobiltelefonról hívott százas előjelű számokon Békéscsaba, Kecskemét és Szeged jelentkezik be. Problémát jelent az is, hogy hosszú idő telik el a központban, amíg a megfelelő számot meg tudják adni. Hatékonyabban és gyorsabban lehetne intézkedni, ha a hívás időben érkezne. Vizsgálják meg az információs rendszer átalakítását, amennyiben ez nem lehetséges, a mobilszolgáltatóval egyeztetve állapítsanak meg egy előhívó számot a százas szám elé a gyorsabb kapcsolat megteremtése érdekében.
A beszámolót nívósnak, a számokat versenyképesnek tartja.
Javasolta, hogy a problémák és nehézség ellenére határozatban fejezzék ki köszönetüket a kapitányság dolgozóinak az elmúlt ében végzett munkájukért és kérjék, hogy a jövőben is ilyen lelkiismeretesen lássák el feladataikat.

Móróné Tulipán Edit:
Választókerülete a város peremterületén helyezkedik el, több tanya tartozik oda. Kérte gyakrabban legyenek jelen a lakosság biztonsága érdekében.
Az Ipartelepi úton gyorsan közlekedő motorosok és a gépjárművek miatt életveszélyes a kerékpáros közlekedés.
A Schweidel utca elején a teherautók nem veszik figyelembe a súlykorlátozó táblát és behajtanak. A rendőrség rendszeresebb jelenléte visszatartó hatású lenne, kevesebb baleset történne, illetve a lakosság biztonságban érezhetné magát.
A beszámolót részletesnek és elfogadhatónak tartja. További jó munkát kívánt.

Baranyi Imre:
A beszámolót színvonalasnak és tartalmasnak tartotta. A statisztikai számok azt mutatják, hogy javult a közbiztonság. Azt kellene mindenkiben tudatosítani, hogy probléma esetén azonnal hívják a rendőrséget a gyors intézkedés érdekében.
A Rendőrkapitányság a közbiztonsági tevékenység javítása érdekében motoros járőr beállítását tervezik. A Baloldali Frakció nevében javasolta, hogy a Képviselő-testület két robogó megvásárlásához biztosítson forrást a Rendőrkapitányság részére.

Hornyik László:
A beszámolót színvonalasnak tartotta. Az eset, melyet említett, nem egyedi, többször is előfordult. Ezzel kapcsolatban meg is keresték, hogy a beszámolókor ezt jelezze a Rendőrkapitány felé.

Földvári Nagy István:
Gratulált, hogy a rendőrkapitányság hosszú évek óta a megye első, illetve második legeredményesebb kapitánysága. Sokan hiányolják a közterületről a rendőrt. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy korábban 105, most 85 fő a hivatalos állomány létszáma. Az emberek az utcáról hiányoznak. A kapitányság a rendelkezésre álló eszközökkel tud dolgozni. A járőrök nem tudnák megfelelően ellátni feladatukat, ha a szolgálat alatt minden frekventált helyen meg kellene jelenniük.
A Kisér városrészben történt betörések gyanúsítottját már letartoztatták.
Mennyire jó vagy rossz a város közbiztonsága? Szentes város közbiztonsága nem rossz.
A Rendőrkapitány úr ki fogja vizsgálni a sétáló utcába való rendőri behajtásokat, megteszi a szüksége intézkedést az Ipartelepi úti száguldozókkal kapcsolatban. Az önkormányzatnak nemcsak motort, hanem sebességmérőt is kellene venni a rendőrség részére. Bízik abban, hogy a munka elismerése mellett technikai eszközökkel is megpróbálják támogatnia kapitányságot, mert ott is a város polgárai dolgoznak.
Egyetért az idézettel: "a rend megvéd bennünket". Megköszönte az éves munkát.

Horváth István:
A Pálmások Szövetsége nevében gratulált és megköszönte a munkát. A beszámoló tartalmát és szerkesztését, kidolgozását tekintve rendkívül színvonalas munka. Gratulált ahhoz, hogy a felderítési és eredményességi mutatókban az első helyen szerepel a kapitányság.
Csatlakoznak ahhoz a felvetéshez, hogy több gyalogos járőr legyen az utcákon, mert fontos a személyes jelenlét, biztonságérzetet ad és visszatartó erő.
Az igazoltató-intézkedő rendőri fellépés legyen határozott, de ne arrogáns. Legyen határozott az elkövetőkkel, főként a bűnelkövetőkkel szemben, de próbáljanak meg disztingválni.
A Pálmások Szövetsége korábban már felvetette, hogy a Koszta József Általános Iskola és a Kiss Bálint Református Általános Iskola előtti utca kerüljön egyirányúsításra. A problémára a Rendőrkapitányság és a város illetékeseinek kompromisszumos megoldást kellene találnia.
További jó munkát és eredményeket kívánt.

Ollai Istvánné:
Azt az információt kapta, hogy az udvarban álló terepjáró megjavítása esetén - melynek költsége 50 eFt,- - azzal külszolgálatot is tudnának teljesíteni. Valóban így van? Amennyiben igen, javasolja, hogy a város nyújtson ehhez támogatást.

Kozák János:
Támogatja Ollai Istvánné képviselőnek a Kisér városrész helyzetével kapcsolatos hozzászólását. A városrész megérdemelné a rendőri jelenlétet, mert az utóbbi időben több baleset is történt. Jelezte, hogy egy nap kétszer is igazoltatták, pedig szabályosan közlekedett. Erre van ereje a rendőrségnek, de a Szent Anna templom mellől már nem mennek le a Kisérbe. Nem mindig az autósokat kellene igazoltatni, hanem a Kisérben is lehetne járőrözni.
A parkolást tiltó tábla ellenére továbbra is megállnak az autók a Szent Anna utcai kiskocsmánál. Nem ellenőrzik és nem büntetik őket.
A Rendőrkapitány úrnak egy kérelmet kellene összeállítani arra vonatkozóan, hogy melyek azok a legszükségesebb dolgok, melyek néhány millió Ft-os támogatással megvalósíthatók lennének. Az önkormányzat támogatni fogja a rendőrséget abban, hogy meglegyenek a szükséges feltételeik.
A rendőrkapitányság a rossz feltételek mellett is nagyon jó eredményeket ért el. Rossz az emberek mindennapi közérzete, melyen változtatni kellene.

Pásztor Antal:
Jelezte, hogy nem kapott választ arra a kérdésére, hogy van-e információ arra vonatkozóan, hogy a börtönből kikerült emberek mennyire tudnak visszailleszkedni a társadalomba? Mennyien vannak azok, akik nem tudnak visszailleszkedni, és miért?
Szeretné, ha az "Év rendőre" címben részesülőket név szerint ismertetné. Gratulált az elismeréshez.

Halmai István:
A figyelmeztetés, mint eszköz teljesen megszűnt vagy lehet még alkalmazni? Szemtanúja volt annak, hogy egy ellenőrzés alatt az összes igazoltatott gépjárművezető csekket kapott. Először figyelmeztetésben kellene részesíteni az embereket, ezt is lehetne rögzíteni, a második alkalommal már büntethetnének is.

Balogh Szabó Imre:
A táskalopás elkövetőjét 2 héttel ezelőtt elfogták és büntetőeljárás alá vonták. A fiatalember Makón is hasonló jogsértéseket követett el, ott előzetes letartóztatásba helyezték.
A kocsmafeltöréssel, betöréssel kapcsolatban a sikeres nyomozás eredményeként a múlt héten eljárás alá vonták az elkövetőt, aki 18 rendbeli hasonló jogsértéssel gyanúsítható.
Besurranásos lopásokkal kapcsolatban Tyityán úr a rendelkezésére álló tájékoztatást adta. Amennyiben a rendőrség felé nem érkezik bejelentés, akkor nem tudnak benne intézkedni.
Nem tudja, ki mondta a rendőrkapitányságon, hogy a terepjáró javítása 50 eFt-ba kerül? Két telepjárója van a kapitányságnak, melyek 17-18 évesek, de még működnek.
A Kisér városrészben való gyalogos járőrszolgálattal kapcsolatban elmondta, hogy nem sokkal vannak többen, mint 2007. év végén, 2008. elején, de úgy próbálják megszervezni a szolgálatot, hogy azon a területen is legyen járőr. Amennyiben a Képviselő-testület megszavazza a 2 db segédmotorkerékpár vásárlására fordítható összeget, akkor nagyobb számú rendőri jelenlét várható a kiséri városrészben is.
A telefonos elérhetőség vonatkozásában jogos a felvetés, mert ezzel kapcsolatban ő is többször kapott jelzést. A kapitányság ügyelete hívható a 06/20-428-6154 telefonszámon. Ezt a telefonszámot a sajtóban is meg fogják jelentetni, hogy mindenki számára elérhető legyen ez az információ.
Megígérte, hogy az Ipartelepi útra is kitelepítik a sebességmérőt, és ezzel lassítani fogják a forgalmat. Eddig nem érkezet feléjük ilyen jelzés. Mindegy, hogy a város mely területén végzik ezt a munkát.
Folyamatos a súlykorlátozás hatálya alá eső utak ellenőrzése. Hetente 2-3 szabálysértéses feljelentés történik abban a körzetben, de ezen területre sem tud állandó rendőri jelenlétet biztosítani. A behajtani tilos és a védett területeken fokozottabb az ellenőrzés.
Szégyellené magát, ha a rendőrök szolgálati autóval azért hajtanának be a sétáló utcába, hogy ott vásároljanak. Utána fog járni és megvizsgáltatja a felvetést.
A szolgálat szervezésével el tudják érni, hogy a kollégák a gépjárműből kiszállva gyalogosan teljesítsenek szolgálatot. Mobilaknak kell lenniük, mert esemény esetén rövid időn belül kell reagálniuk.
Kisér városrészt is lefedték körzeti megbízottal, akinek fokozott feladata lesz, hogy a nap meghatározott szakaszában lehetőség szerint gyalog, egyenruhában teljesítsen szolgálatot, beszélgessen az állampolgárokkal.
Minden felajánlást, támogatás szívesen fogadnak, mert nem a legoptimálisabb körülmények között végzik feladataikat.
Kollégái három féle szankciót alkalmaznak jogsértés, szabálysértés esetén: figyelmeztetés, helyszíni bírság, szabálysértési feljelentés. Az adott cselekmény vonatkozásában a kollégái a helyszínen döntik el, hogy melyik szankciót alkalmazzák.
Év rendőre elismerésben részesült bűnügyi területen Csányi Konrád rendőrzászlós, közrend védelmi területen Gergely Zsolt rendőr-főtörzszászlós, igazgatásrendészet területén Konczné Tóth Mária, az év közalkalmazottja Pagyinszkiné Stabarecz Edit asszony.

Ollai Istvánné:
Tyityán úrtól kapta az információkat.

Pásztor Antal:
Kétszer tette fel kérdését a börtönből visszakerülők társadalomba való visszailleszkedésével kapcsolatban, de nem kapott rá választ.

Balogh Szabó Imre:
Nincs ilyen jellegű információja, nyilvántartása.

Szirbik Imre:
A biztonságérzet és közbiztonság relatív fogalmak. A város jó helyzetben van, mert nem kell a bűnözés bizonyos szintjével természetes módon együtt élni. A Rendőrkapitányság állománya hosszú évek óta olyan szintű munkát végez, hogy az emberek biztonságban érezhetik magukat. Örül annak, hogy a kapitány úr úgy fogalmazott, hogy minden segítség jól jön, mely a munka színvonalát segíti, az állomány lehetőségeit bővíti. Tudják, hogy a feladat adott, melyet a rendelkezésre álló eszközökkel és állománnyal meg kell tudni oldaniuk. Megköszönte a kapitányság vezetőjének, személyi állományának és valamennyi segítőjének, hogy hozzájárultak az elért munka színvonalához Javasolta, hogy a Képviselő-testület Baranyi Imre képviselő indítványát döntésével erősítse meg. A rendőr a gépkocsiban csak válltól felfelé, motoron pedig teljes alakjával látszik, teljes intézkedési súlyában megjelenik. Könnyebb robogóval megállni, azt a rendőrt megszólítani, illetve az eseményekre is könnyebben lehet reagálni.
Kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület fejezze ki köszönetét a Rendőrkapitányság állományának az elvégzett munkájáért, valamint felhívja a figyelmet arra, hogy ez egy szint, melyen csak felül lehet teljesíteni, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (24 igen szavazattal) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

37/2009.(III.27.)Kt.
Tárgy: Beszámoló a Rendőrkapitányság munkájáról

Határozat

Szentes város Önkormányzata Képviselő-testülete a Rendőrkapitányság munkájáról szóló beszámolót elfogadta, valamint köszönetét és elismerését fejezi ki a Rendőrkapitányság vezetésének és teljes személyi állományának a 2009. évben a közbiztonság és közrend védelme érdekében végzett munkájáért.

A határozatról értesítést kap:
1./ Rendőrkapitányság - Szentes, Kossuth u. 43.

Szirbik Imre:
Javasolta, hogy Baranyi Imre képviselő javaslatával kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből csoportosítsanak át 500 eFt-ot 2 db gépjármű beszerzésére. Az átcsoportosítás nem módosítja a költségvetés hiányát. A gépjárművásárlást követően a rendőrség tartson közvetlen kontaktust az emberekkel.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a javaslat elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (24 igen szavazattal) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

38/2009.(III.27.)Kt.
Tárgy: A Rendőrkapitányság járműbeszerzésének támogatása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Rendőrkapitányság részére gépjármű beszerzésére 500 eFt-ot csoportosít át a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből. Az átcsoportosítás nem módosítja a költségvetés hiányát.
A Képviselő-testület felkéri a Rendőrkapitányságot, hogy a gépjárművásárlást követően tartsanak közvetlen kontaktust az emberekkel.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Rendőrkapitányság - Szentes, Kossuth u. 43.
2./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája


3.) Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztés támogatására pályázat benyújtása (11)

Szirbik Imre:
Köszöntötte az ülésen Szabó Istvánt, Derekegyház polgármesterét.
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi, a Művelődési és Oktatási, a Pénzügyi, valamint a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság véleménye.

Szabó István:
A pályázatot kollégái elkészítették, de a beruházás végösszegében pontosításra van szükség. A 20 millió Ft helyett 19.492 eFt-ba kerül a Derekegyházi Általános Iskola beruházása, melyhez 1.950 eFt önerőt biztosított Derekegyház Község Képviselő-testülete. Kérte a Képviselő-testület támogatását is.

Szabics Aranka:
A 3. oldalon a Rákóczi F. utcai Óvoda önerejének megjelölésében elírás történt, ezért a 12 millió Ft-ot vegyék figyelembe. A határozati javaslat 1.) pontja az alábbiakra módosul. "1.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 8/2009.(II.26.)ÖM rendelet alapján kiírt pályázaton az önkormányzat részt vegyen. A pályázathoz összességében szükséges 13.950 eFt-os önerő az alábbiak szerint kerül biztosításra: - Koszta József Általános Iskola Derekegyházi tagintézménye infrastrukturális fejlesztéséhez az 1.950 eFt-ot Derekegyház Község Önkormányzata, - a Rákóczi Ferenc utcai Óvoda (Szentes, Rákóczi F. u. 46-48.) infrastrukturális fejlesztéséhez a 12.000 eFt-ot Szentes Város Önkormányzata költségvetéséről szóló 7/2009.(III.9.) rendelet 2.§. /3/ bekezdésében megállapított keret terhére, a 4. sz. melléklet VI. pontjában foglalt önkormányzati intézmények felújítási, kiemelt állagmegóvási feladataira jóváhagyott összegből."

Horváth István:
Az Apponyi téri Óvoda fűtése milyen rendszerrel lesz korszerűsítve? Mi indokolja a Pedagógiai Szakszolgálat fűtési rendszerének leválasztását?

Szűcs Lajos:
Az Apponyi téri Óvoda gázfűtésével kapcsolatban számításokat végeztettek a szolgáltatóval. A fűtőműtől való elvezetés és a termálvíz hasznosítása 50 év alatt térülne meg, ezért a 4 csoportos óvoda esetében gazdaságosabb a gázfűtés.
A Pedagógiai Szakszolgálat és a Terney Béla Kollégium működési rendszer eltér egymástól, ezért az egész rendszert fűteni kell. A leválasztással gazdaságosabb lesz a fűtési rendszer.

Szirbik Imre:
Az előterjesztés nem az Apponyi téri Óvodáról és a Pedagógiai Szakszolgálatról szól, hanem a Rákóczi F. utcai Óvodáról és a Koszta József Általános Iskola Derekegyházi Tagintézményéről. Az előterjesztésben azért vannak felsorolva a beruházások, mert azok tervezése szerepelt abban a §-ban, melyre a Művelődési és Oktatási Bizottság hivatkozott, mert azok elhagyása volt a pályázat önerejének fedezete. Az Apponyi téri Óvoda beruházása a Norvég Alap pályázatban szerepel.

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
A Művelődési és Oktatási Bizottság támogatja a pályázat benyújtását. Kérte, hogy a képviselők is támogassák.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a Művelődési és Oktatási Bizottság javaslatával támogatja a pályázat benyújtását, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 23 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

39/2009.(III.27.) Kt.
Tárgy: A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igényléséhez pályázat benyújtása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint a közösségi buszok beszerzése támogatás igényléséhez pályázat benyújtásával kapcsolatos előterjesztést, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 8/2009.(II.26.)ÖM rendelet alapján kiírt pályázaton az önkormányzat részt vegyen. A pályázathoz szükséges 13.950 eFt-os önerő az alábbiak szerint kerül biztosításra:

- Koszta József Általános Iskola Derekegyházi tagintézménye infrastrukturális fejlesztéséhez az 1.950 eFt-ot Derekegyház Község Önkormányzata,
- a Rákóczi Ferenc Utcai Óvoda (Szentes, Rákóczi F. u. 46-48.) infrastrukturális fejlesztéséhez a 12.000 eFt-ot Szentes Város Önkormányzata költségvetéséről szóló 7/2009.(III.9.) rendelet 2.§. /3/ bekezdésében megállapított keret terhére, a 4. sz. melléklet VI. pontjában foglalt önkormányzati intézmények felújítási, kiemelt állagmegóvási feladataira jóváhagyott összegből.

Határidő a pályázat benyújtására: a pályázati kiírás szerint
Felelős: a Művelődési Iroda

2.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a pályázaton elnyert és az önkormányzat által felajánlott összeget az intézmények rendelkezésére bocsátja.

3.) A Képviselő-testület vállalja a pályázattal összefüggő jogok és kötelezettségek gyakorlását.

4.) A Képviselő-testület a Koszta József Általános Iskola Derekegyházi tagintézménye fejlesztéséhez szükséges saját forrást Derekegyház Község Önkormányzata által erre a célra átadott pénzeszközből biztosítja.

5.) Eredményes pályázat esetén a pályázati saját erőként figyelembe vett összeggel az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosításáról gondoskodni kell.

Határidő: A pályázati döntést követő költségvetési rendelet módosításakor
Felelős: Közgazdasági Osztály Számviteli és Tervezési Iroda vezetője

A határozatról értesítést kapnak:
1.) Szentes Város Polgármestere
2.) Szentes Város Alpolgármestere
3.) Derekegyház Község Önkormányzata
4.) Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóság
5.) Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda
6.) Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda
7.) Koszta József Általános Iskola
8.) Kertvárosi Óvoda

EGYEBEK

Szirbik Imre:
A Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolta, hogy a város jegyzőkönyvben fejezze ki köszönetét Juhász Márta főépítésznek a város érekében végzett sokéves munkájáért.
Kérte a képviselőket, aki egyetért Juhász Márta főépítész munkájának jegyzőkönyvben való elismerésével, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (24 igen szavazattal) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

40/2009.(III.27.) Kt.
Tárgy: Juhász Márta főépítész munkájának elismerése

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki Juhász Márta főépítésznek a város érdekében végzett sokéves munkájáért.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Juhász Márta főépítész
2./ Szentes Város Polgármestere


4.) Beszámoló a Képviselő-testület által a Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottságnak átadott támogatási keret felosztásáról (3)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, valamint a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság véleménye.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Horváth István képviselő írásban kezdeményezte, hogy a képviselők kapják meg a részletes kimutatást. A kimutatás a tételes költségvetést tartalmazó beszámoló mellékletét fogja képezni. Az anyag arról szól, hogy a Bizottság elvégezte a Képviselő-testület által átadott feladatot.

Móra József:
Holt lehet megtalálni és megtekinteni a részletes felosztást?

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Szóbeli hozzászólása erre irányult. Az anyag a 2009. áprilisi testületi ülésen a gazdálkodásról szóló beszámoló mellékletét fogja képezni. A Bizottság ülései nyilvánosak, a jegyzőkönyvek megtekinthetők.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a tájékoztatást tudomásul veszi, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 24 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

41/2009.(III.27.)Kt.
Tárgy: Beszámoló a Képviselő-testület által a Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottságnak átadott támogatási keret felosztásáról

Határozat

Szentes város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottságnak átadott támogatási keret felosztásáról szóló beszámolót tudomásul vette.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Gyermek-, Ifjúsági és Sportbizottság Elnöke
2./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája
3./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája


5.) Szentes város és Kistérsége II. Nemzeti Fejlesztési Tervhez (Új Magyarország Programhoz) kapcsolódó 2007-2013. évi Fejlesztési Terve. Fejlesztési "kulcs projektek" meghatározása, kidolgozási akciótervük meghatározása. A fejlesztésre fordítható saját források felosztási terve prioritások szerint (4)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásba van csatolva a Pénzügyi, a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok, valamint a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.

Szirbik Imre:
Az anyag több lépcsőben került kialakításra. Az előterjesztés egy része már a teljesedésről is szól, de egy munkaközi anyagnak is tekinthető. A folyamatban lévő Integrált Városfejlesztési Stratégiában több párhuzamos és átfedő dokumentum is található. A Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolta, hogy az IVS-t nagyságára és fontosságára tekintettel önálló anyagként, rendkívüli testületi ülésen tárgyalják meg. Kérte, hogy erre tekintettel mérlegeljék az anyagban foglaltakat.

Horváth István:
Az előterjesztést alacsony színvonalúnak tartja. Nem érzékelhető a város és kistérségének szerves együttműködésén alapuló munkája. A Pálmások Szövetsége indítványozza az előterjesztés napirendről való levételét és májusban, az IVS jóváhagyását követően kerüljön vissza a Képviselő-testület elé.
A cím 3 feladatot foglal magában: 1./ 7-8 évre szóló középtávú fejlesztési terv, 2./ ehhez kapcsolódó kulcsprojekt, 3./ a forrásstruktúra meghatározása, a saját erő és külső forrás megjelölése, prioritások sorrendje. Az anyag egyik feladatnak sem tesz eleget, ezért azt Szentes város középtávú Integrált Városfejlesztési Stratégiáját követően tárgyalják meg.
A 20 oldalas anyagból 8 oldal az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tervét ismerteti, melynek minimális köze van Szentes és kistérsége fejlesztési feladataihoz. Kb. 1,5 oldalban lehetett volna megjegyezni, hogy miért készül el az anyag.
Az előterjesztés olyan hivatkozásokat is tartalmaz, melyek nem helytállóak és nem idézhetőek. A 19. oldal tartalmazza, hogy elkészült Szentes és kistérsége fejlesztési koncepciója. Nincs ilyen dokumentum.
A 2006. év előtti dokumentumokra lehet hivatkozni, csak azok nem aktuálisak.
A 20. és 22. oldalon hivatkoznak a 2005-ben készült Szentes Város Településfejlesztési Koncepciójára. Az előterjesztő megállapítja, hogy 2007-2008. évben sok minden történt, a követendő utat átírták, ezért a város a fenntartható és versenyképes helyi gazdaságot helyezte előtérbe. A város első számú prioritásként a gazdaság versenyképességének javítását határozta meg. Nem aktuális egy 4 évvel ezelőtti anyagra hivatkozni, illetve a Képviselő-testület nem mondta ki, hogy a gazdaság versenyképességének javítása az első számú prioritás. Először egy átfogó középtávú stratégiára van szükség, melyre hivatkozni lehet.
A 23. oldalon található táblázattal kapcsolatban elmondta, hogy Szentesnek és kistérségének sincs olyan dokumentuma, amely rögzítené a 2007-2013. közötti prioritás rendszerét.
A projektek felsorolásánál 5, a kistérségnél 4 prioritás, 8 cél szerepel, melyből a szöveges rész csak 3 programmal foglalkozik.
Nem fogadja el, hogy egy középméretű kistérségi településnek 2013-ig csak 4 programja van: járdaépítés, szennyvíz, óvoda és iskola program.
Amennyiben első számú prioritás a gazdaságfejlesztés, akkor ezzel kapcsolatban legalább egy programnak kellene lennie.
Az anyagban nincs strukturált projektgyűjtemény, a projektek nem kapcsolhatók a prioritáshoz, a célhoz és a programokhoz, illetve elavult dokumentumokra hivatkoznak.
Ügyrendi javaslata az előterjesztés napirendről való levétele.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért Horváth István képviselő indítványával, miszerint az előterjesztést vegyék le a napirendről, igennel, aki ezzel ellentétben tárgysorozatban kívánja tartani, nemmel szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 5 nem szavazat ellenében, 6 tartózkodás mellett elfogadta.

Szirbik Imre:
Horváth István képviselő javasolta, hogy az előterjesztés az IVS elfogadása után kerüljön napirendre, de az IVS-sel kapcsolatos rendkívüli ülés időpontja nincs meghatározva. Javasolta, hogy az előterjesztést az IVS elfogadását követő második soros testületi ülésen terjesszék a Képviselő-testület elé.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a javaslat elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (24 igen szavazattal) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

42/2009.(III.27.)Kt.
Tárgy: Szentes város és Kistérsége II. Nemzeti Fejlesztési Tervhez (Új Magyarország Programhoz) kapcsolódó 2007-2013. évi Fejlesztési Terve. Fejlesztési "kulcs projektek" meghatározása, kidolgozási akciótervük meghatározása. A fejlesztésre fordítható saját források felosztási terve prioritások szerint

Határozat

Szentes város Önkormányzata Képviselő-testülete a "Szentes város és Kistérsége II. Nemzeti Fejlesztési Tervhez (Új Magyarország Programhoz) kapcsolódó 2007-2013. évi Fejlesztési Terve. Fejlesztési "kulcs projektek" meghatározása, kidolgozási akciótervük meghatározása. A fejlesztésre fordítható saját források felosztási terve prioritások szerint" tárgyú előterjesztést levette a napirendről.

A Képviselő-testület az előterjesztést az Integrált Városfejlesztési Stratégia elfogadását követő második soros testületi ülésén tárgyalja meg.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája
2./ Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodája

Szirbik Imre:
Kérte Horváth István képviselőt, segítse az előterjesztők munkáját, hogy szakmailag megfelelő anyagot tudjanak előkészíteni.


6.) Szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet módosítása (5)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Jogi és Ügyrendi, a Pénzügyi, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleménye. Ismertette a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményét.

Hornyik László:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata arra irányul, hogy az időseknek valóban csak azt kelljen kifizetniük, amit el is fogyasztottak.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatával, miszerint a rendeletmódosítás 3.§-ában meghatározott személyi térítési díj befizetésének határideje ne módosuljon, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (24 igen szavazattal) elfogadta.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a pontosított rendeletmódosítást támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (24 igen szavazattal) elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete
9/2009. (IV.1.) rendelete
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó 24/1999.(IX.3.) Kt. rendeletek módosításáról

(A rendelet teljes szövegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.)

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (24 igen szavazattal) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

43/2009.(III.27.) Kt.
Tárgy: A szociális étkeztetés 2009. évi nyersanyagnormái

Határozat

A Képviselő-testület - a Központi Gyermekélelmezési Konyha szakmai javaslata alapján - a szociális étkeztetés esetében 2009. évre az alábbi nyersanyagnormát határozza meg:

a.) reggeli 154,-Ft
b.) ebéd 306,-Ft
c.) vacsora 198,-Ft.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája
3./ Központi Gyermekélelmezési Konyha Vezetője
4./ Gondozási Központ Vezetője
5./ Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon Vezetője
6./ Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya
7./ Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya


7.) A fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének előírásairól szóló rendelet módosítása (6)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásba van csatolva a Jogi és Ügyrendi, a Pénzügyi, a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok, valamint a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.

Czirok Jánosné:
A bizottsági tárgyalások során felmerült, hogy a javaslatban szereplő előre nyomtatott parkolási szelvényekre is érvényes-e a 10 perces kedvezmény? Az előterjesztés nem tartalmazza, de a fogalom-meghatározásban szerepel, hogy minden előre megváltott parkolási jegyre vonatkozik a kedvezmény.
A Pálmások Szövetsége, valamint a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara írásban feltett kérdése a 7./ sorszámú előterjesztésre vonatkozik.
A Polgármesteri Hivatal kimutatása alapján 2005-2008. között 8.700 eFt parkolóhely megváltási díjat fizettek be, melyből 4,8 eFt-ot nem lehet felhasználni, mert az építkezés még nem kezdődött meg, elállás esetén a befizetett összeget vissza kell fizetni.
2006-ban a Jövendő utcai parkolóban TRFC- pályázat keretében 1 db mozgáskorlátozott, 45 db személygépjármű és 3 db buszparkoló került kialakításra útépítéssel 70.746 eFt összegben. Szintén 2006-ban készült el a Diagnosztikai Központ előtt 2 db mozgáskorlátozott és 25 db gépjármű parkoló, mely 4 millió Ft-ba került. 2006-ban összesen 70 db személygépkocsi, 3 db mozgáskorlátozott és 3 db autóbusz parkoló létesült.
2007-ben a Kálvária temetőnél 25 db, a Hékédi temetőnél 10 db személygépkocsi parkolóhelyet alakítottak ki útalap szinten, a Bölcsődénél 8 db, a Ligetben 32 db, a Kossuth u. 15. sz. előtt 15 db aszfaltozott parkolót létesítettek 6.140 eFt-ból.
2008-ban megtörtént a Hékédi temetőnél létesített 10 db, a Szeder temetőnél 16 db útalap szintű parkoló aszfaltozása. Az intézményi parkolóépítési program keretén belül 4,2 millió Ft összegből a Köztársasági utcai Óvodánál 10 db, a Mátéffy F. utcai Óvodánál 8 db, a Rákóczi utcai Óvodánál 3 db aszfaltozott parkoló, a Klauzál utcai Óvodánál 4 db gyephézagos betonburkolatú parkoló, a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpontnál 5 db aszfaltozott parkoló felújítására került sor. Útpadka szélesítéssel az Árpád utcai Óvodánál 4 db, a Villogó utcai Óvodánál 5 db, a Vásárhelyi úti Óvodánál 4 db, a Nagyörvény utcai Öregek Napközi Otthonánál 4 db, a Nagyörvény utcai Gyermekrendelőnél 2 db parkolót alakítottak ki.
2006-2008. között a pályázati önerőt figyelembe véve 35.395 eFt-ot fordított az önkormányzat parkoló építésére a befolyt 8,7 millió Ft-tal szemben. 181 db új parkoló épült, 63 db parkoló került felújításra és aszfaltozásra.

Kozák János:
Több intézmény található a Kossuth utcán és a parkolórendszer területén belül. Miért csak a 3. oldal 5. pontjában szereplők kaphatnak kedvezményes parkolási lehetőséget? Mindenki vagy senki ne kapjon kedvezményes parkolójegyet.
A 7. pontban szerepel, hogy a kistérségi önkormányzatok is kapjanak kedvezményt. Szegeden ők sem kapnak kedvezményt.
Bérlet helyett parkolószelvény. A vevő bemegy az üzletbe, megkapja a parkolószelvényt, melyet elhelyez a gépkocsijában, vásárol. Mi lesz a parkolószelvénnyel a 30 perc leteltét követően? Eldobják vagy másik helyen újra felhasználják? Az automata által kiadott jegyen az időpont is szerepel, melyet csak egyszer lehet felhasználni. A parkolószelvény jelentős visszaélésre ad lehetőséget. Fizető parkolás van a városban. meg kell váltani a parkolószelvényt.

Sipos Antal:
Történt-e felmérés arra vonatkozóan, hogy mely időszakban mekkora a "parkolási forgalom"? Reggel és délután többen parkolnak, napközben azonban ingyenessé lehetne tenni. Az emberek kiadásait ezzel is csökkenteni lehetne.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Érdemes volt bevezetni a parkolási rendszert? Több lesz a kedvezményezetti kör, mint azt a bevezetéskor gondolták. A parkolás bevezetésének célja a város belterületének forgalomkorlátozása volt, de a felmentésekkel és területbővítésekkel más irányba mennek el.

Horváth István:
Értelmezésre került a türelmi idő. A jegy megváltására mennyi türelmi idő van meghatározva?

Czirok Jánosné:
A Képviselő-testület októberben döntött arról, hogy a Városi Bíróság, a Klauzál utcai orvosi rendelő dolgozói részére kedvezményes bérletet biztosít, melynek árát a rendelet módosításkor állapítja meg. A javaslatban pluszként szerepel a Klauzál utcai és a Kossuth tér 5. sz. alatti gyógyszertár. A Képviselő-testület dönt arról, hogy kiegészíti-e korábbi határozatát vagy nem.
A kistérségi önkormányzatok kedvezményére vonatkozóan kérés érkezett a Jegyző úrhoz. A Képviselő-testület döntésén múlik, hogy ez a kedvezmény bekerül a rendeletbe vagy nem.
Kozák János képviselő szerint a parkoló szelvény visszaélésre ad lehetőséget. A szegedi parkoló szelvény alapján készítenék el a szelvényeket, mely tartalmazza a hónapot, napot, órát és percet is. Ez korrekt módon ellenőrizhető. Amennyiben a vásárló a fél órát nem az adott üzletbe tölti el, lehetősége van a fennmaradó parkolási időt máshol igénybe venni.
A türelmi idő 1 óránál rövidebb pakolójegy váltása esetén 5 perc, 1 óránál hosszabb idő esetén 15 perc.

Dr. Bujdosó Károly, a Városellátó Intézmény képviselője:
Sipos Antal képviselő kérdésére elmondta, hogy nem történt ilyen jellegű felmérés, de a tapasztalatok alapján a csúcsidőszak 9-11.30 és 14.30-17.00 óra között van. Nehéz lenne számszerűsíteni az adatokat és nem lenne célszerű megbontani a parkolási időszakokat.
Dr. Rébeli Szabó Tamás képviselő kérdésére elmondta, hogy az üzemeltetési tapasztalatok és a visszajelzések alapján célszerű volt bevezetni a parkolási rendszert. Lehet és kell is finomítani a rendszert.

Sipos Antal:
Az automatákban nem lehet megnézni, hogy bizonyos időszakok alatt mekkora összegű parkoló szelvényt váltottak az emberek?

Dr. Bujdosó Károly:
Ez programozás kérdése, ha igénylik, akkor a szoftvert ez alapján állítja be az üzemeltető. Eddig ez nem merült fel igényként.

Sipos Antal:
A Kossuth utcai vállalkozóknak segítenének azzal, ha a kisforgalmú időszakban ingyenesen lehetne parkolni.

Szirbik Imre:
Kérte, hogy véleményét a vitában fejtse ki.

Kálmán János:
Folyamatosan nyújtanak engedményeket, melyre joggal tarthatnának igényt a saját tulajdonú vállalkozások és intézmények is. Nem lehet különbséget tenni egyes intézmények között. Elégedetlenek és tiltakoznak az emberek a parkolási rendszer ellen.

Kálmán János:
Nem tartja indokoltnak a képviselők és a bizottsági tagok ingyenes parkolását az Erzsébet téren, mert a Polgármesteri Hivatal udvarában kialakítható lenne egy parkoló a dolgozók, a képviselők és bizottsági tagok részére. A Képviselő-testületnek legyen önkritikája, vizsgálja felül korábbi döntéseit és tegye meg azokat a lépéseket, melyek feloldják az áldatlan állapotot és elégedetlenséget.

Horváth István:
A Pálmások Szövetsége nem támogatja a fizető parkolási övezet bővítését. A nehéz gazdasági helyzetben az önkormányzatnak nem a lakosság és a vállalkozások terheinek növelését, hanem önmegtartóztatást vagy könnyítést kellene fontolgatnia. Amennyiben a rendelet elfogadásra kerül, vagyis átmegy a "szavazógépezeten", akkor a térítésmentes parkolási bérletre legyen jogosult az a vállalkozás is, amelynek székhelye, üzlete, irodája a fizetős övezetben van és fizetett parkolóhely létesítési hozzájárulást. Nem támogatják az 5./, 6./ és 7./ pontokban szereplő kedvezmények elfogadását. A Polgármesteri Hivatal udvarán kellene a méltatlan állapotot megszüntetni, és viszonylag "minimális" költségből egy beléptető rendszerrel biztosítani azt, hogy csak a beléptető kártyával rendelkezők vegyék igénybe az udvari parkolót; parkolóház, sorompó.

Móra József:
"Horváth úr! Szavazógépezet Ön is. Része annak a gépezetnek, csak az a baj, hogy mindig a nem gombot próbálja nyomogatni, ésszerű javaslatait pedig velünk próbálja elfogadtatni." A parkolási rendszerrel kapcsolatban szelektív hallással rendelkeznek. A Képviselő-testület egyik része csak azt hallja meg, hogy nem jó a parkolási rendelet és rendszer, a másik pedig mérlegeli a helyzetet és látja, hogy a rendszer mentesíti a belvárosban élőket a tumultustól és a környezetszennyezéstől. A parkolási rend azért is fontos, mert nem a szociálisan rászorultak szoktak autóval közlekedni. A kerékpárosok közlekedése is kedvezően alakult a Kossuth utcán. Javasolta a parkolási rendszer bővítésének elfogadását.

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
Érvek és ellenérvek hangzottak el, hogy kik kapjanak kedvezményt. Nem hallott arról, hogy mi legyen az ott lakókkal? A rendelet-módosítás alapján lakásonként 1 autó kaphat teljes kedvezményt, a második gépjárműre kedvezményes bérletet kell vásárolni. Ezt negatív diszkriminációnak tartja. Javasolta, hogy "kérelmére annak a lakosnak, akinek állandó lakhelye a korlátozott várakozási övezet területen van és az ingatlan fekvése, beépítettsége nem teszi lehetővé, hogy tulajdonában, üzemeltetésében lévő, vagy tartós bérletében álló személygépkocsit az ingatlan területén elhelyezze, kapjon térítésmentességet." Ez más városokban is működik, és helyes eljárásnak tartaná.

Czirok Jánosné:
Dr. Bácskainé Fazekas Márta képvelő javaslatát támogatná, de a rendelkezésre álló parkolási helyek nem teszik lehetővé. A kiterjesztett parkolási övezetben 2.141 lakás és 958 parkoló van. Felmérés alapján ezen a területen 888 gépjármű van bejelentve, melyből 105 esetben több gépjármű is van a családban. Több a gépjármű, mint a parkolóhely. Kb. 790 olyan parkolóhely van, ahová lakossági parkolójegyet lehetne kiadni. Ezért javasolták a második gépjárműre vonatkozó kedvezményt.

Szirbik Imre:
Az új rendeletet is változtatni kell, mert az élet újabbnál újabb megoldásokat hoz, melyekre reagálni kell. A Kossuth u. északi és déli oldalán lévő lakótelepeken lehetetlenné vált az ott lakók napközbeni élete. A parkolási rendszer kibővítését az indokolja, hogy akik nem ezen a területen laknak, de hosszú távon használják a parkolókat, azok ne a lakások előtt parkoljanak. A kiterjesztés a területen lakók érdekét szolgálja.

Szirbik Imre:
Kedvezmények körével kapcsolatban elmondta, hogy az udvarban történő parkolás is ingyenes lenne, de ott nem látják az emberek.
A 2009. évi költségvetésben szerepel a Polgármesteri Hivatal udvarának felújítása és egy sorompó felállítása.
Nehéz meghatározni a mentesség határát. Korábban kérték, hogy tegyenek javaslatot a rendelet-tervezettel kapcsolatban. A fizető övezetben lévő kereskedők leveleikben kérték, hogy az önkormányzat biztosítson olyan lehetőséget, mellyel az ideérkező vásárlók parkolási lehetőségét tudják biztosítani. A vállalkozó a jegyeket számla ellenében tudja megvásárolni, melyet költségként elszámolhat. Nem éri versenyhátrány, inkább ez egy reklámfogás: "ha hozzám betér, akkor a parkolását átvállaljuk".
A kiterjesztéssel megvédenék a Kiss Bálint utcát és biztosítanák az övezetben lakók parkolását. A 2. és a 3. gépjárműtulajdon esetében fel lehet vetni a szolidaritás kérését.
Kérte a képviselőket, aki egyetért Horváth István képviselő javaslatával, miszerint a térítésmentes parkolási bérletre legyen jogosult az a vállalkozás is, amelynek székhelye, üzlete, irodája a fizetős övezetben van és fizetett parkolóhely létesítési hozzájárulást, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 1 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében, 13 tartózkodás mellett (3 fő nem szavazott) nem fogadta el.

Szirbik Imre:
Horváth István képviselő az előterjesztés 5./, 6./ és 7./ pontjának elhagyását javasolta.

Baranyi Imre:
Kérte, hogy a pontokról külön-külön döntsenek, mert támogatja, hogy a kistérségi önkormányzatok a Polgármesteri Hivatal környékére kapjanak 1 autóra szóló ingyenes parkolójegyet.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért a 3. oldal 5./ pontjának elhagyásával, igennel, aki a megtartásával, nemmel szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében, 12 tartózkodás mellett (1 fő nem szavazott) nem fogadta el.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki Horváth István képviselővel egyezően a 6./ pont elhagyását javasolja, igennel, aki fenntartását támogatja, nemmel szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében, 12 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a 7./ pont elhagyását javasolja igennel, aki megtartását, nemmel szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, 6 nem szavazat ellenében, 10 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki dr. Bácskainé Fazekas Márta képviselővel egyezően a 2. és 3. gépjárműre vonatkozó kedvezménnyel egyetért, igennel, aki nem kívánja kiterjeszteni a kedvezményt, nemmel szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 14 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki az előterjesztett rendelet-módosítást támogatja, szavazzon. Jelezte, hogy a rendeletmódosítás minősített többséget, 13 igen szavazatot igényel.

A Képviselő-testület a javaslatot 12 igen szavazattal, 11 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Szirbik Imre:
Megállapította, hogy a jelenleg hatályban lévő rendelet maradt érvényben.


8.) A gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzbeni megváltásáról, a parkolóalap képzéséről és felhasználásáról szóló rendelet módosítása (7)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Jogi és Ügyrendi, valamint a Pénzügyi Bizottság véleménye.
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el.
Kérte a képviselőket, aki támogatja a rendelet módosítását, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 9 nem szavazat ellenében elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2009. (IV.1.) rendelete
a gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzbeni megváltásáról, a parkolóalap képzéséről és felhasználásáról szóló 12/1999. (III. 31.)KT. számú rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.)