Szentes Város Önkormányzatának

2009. január 30-i ülésének előterjesztései

 

1.)

Szóbeli tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

2.)

Települési Esélyegyenlőségi Program

3.)

Szentes Város Önkormányzatának ingatlangazdálkodási elképzelései

4.)

Az általános iskolákban és óvodákban feltárt hiányosságok (épületek állapota, berendezése, eszközök ellátása) felszámolására intézkedési terv

5.)

Szentes város közép- és hosszú távú jövőképe, stratégiája, fejlesztési programja, valamint Szentes város és Kistérsége 2007-2013 évi Fejlesztési Terve munkatervi feladatok előterjesztésének elhalasztása

7.)

Helyi adórendeletek módosítása

8.)

A környezetvédelem helyi szabályairól szóló rendelet módosítása

9.)

Az Önkormányzat 2009. évi fejlesztési feladatainak meghatározása

10.)

Szentes Város Önkormányzatának Sportközpontja SZMSZ-ének módosítása

11.)

Beiskolázási körzethatárok felülvizsgálata

12.)

Pályázathoz támogatás kérése

13. Uszodai bérletrendszer felülvizsgálata

Interpellációra válasz:

Jegyzői Iroda:

14.)

Halmai I.: Petőfi Szálló bontott téglái
14/1.) Ollainé Istvánné: Csongrádi úton kitáblázni, merre található a dr. Sipos F. Parkerdő Otthon?
Műszaki Osztály:

14/2.)

Hornyik L.: Tóth J. u-i körforgalomnál lévő járda keskeny

- KaDr. Rébeli Sz.T.: Park Centernél figyelemfelhívó tábla kihelyezése

Dr. Rébeli Sz.T.: A Szentesi Életben, újságokban közzétenni: a lakóövezetekben jobbkéz szabály szerint kell közlekedni
Sipos Antal: Szarvasi úti kerékpárút megvilágítása
Horváth I.: Rákóczi Ferenc utcai gumijavító műhely közterület-használati engedélye
Baranyi I.: Történt-e intézkedés a mg-i gépek tárolásával kapcsolatban. a Csongrádi úton lévő ingatlan tekintetében?

14/3.)

Dongó L.: TESCO-t és az elkerülő utat összekötő út kitáblázása, kiépítése, vagy lezárása

Vagyongazdálkodási Csoport:

14/4.) Pásztor A.: Megyei tulajdonban lévő ingatlanok listája, továbbá azok felújítására a megye külön-külön mennyi pénzt biztosított – utolsó időpont és összeg szerint
14/5.)

Hornyik L.: Megyeháza Erzsébet tér felöli oldalán hullik a vakolat?

14/6.) Hornyik L.: Ady E. utcai fa láda áthelyezése