KÖZMEGHALLGATÁS

Szirbik Imre:
Novemberben a költségvetési koncepció elfogadása mindig közmeghallgatással kezdődik. A közmeghallgatás intézményének tartalma, hogy a Képviselő-testület tagjain kívül bárki, az anyaghoz véleményt nyilváníthat. Kérte, hogy aki élni kíván a lehetőséggel, a hangfelvétel és a jegyzőkönyvbe való rögzítés érdekében fáradjon ki a mikrofonhoz, majd közölje nevét és lakcímét.
Megnyitotta a közmeghallgatást.

Dömsödi Teréz, a Mosolygósabb Régióért Egyesület Elnöke:
Tájékoztatta a képviselőket és a lakosságot, hogy az Egyesület 2008. évben 6 civil szervezettel közösen sikeresen hajtotta végre a "Mosolygós Régióért Mosolygós hálózat" projektet. A kulturális projekt a Nemzeti Civil Alapprogram Területi Önszerveződő és Szakmai Kollégiumának 2,5 millió Ft-os támogatásával valósult meg. A projekt valós és tényleges nyertesei az önkormányzat intézményei is lettek, mert a szolgáltatásaik által az összeg jelentős hányadát ők kaptak meg. A pályázat elszámolása megtörtént és problémák nélkül lezárásra került. Azzal a példával illusztrálta, hogy a helyi civil szervezetek képesek és készek együttműködni, összefogni. Az előző ülésen megállapították, hogy a sporttal foglalkozó civil szervezetek elaprózódnak, és nem fognak össze. A kultúra területén látható az ellenpélda, hogy képesek jó célokért összefogni, és forrásokat szerezni. Ahhoz, hogy a Képviselő-testület a szűkülő költségvetési forrásokból a civilekre is gondolva jó döntéseket tudjon hozni, ismerniük kell a civil szervezetek valós helyzetét, tényleges igényeiket és problémáikat.
Nem lehet igazságos döntés az, ha bármely területen dolgozó civil szervezetek közül egy-kettő kiemelt, különböző jogcímen több milliós forráshoz jutna, a többség pedig, bár tevékenysége hatékony és hasznos, forrás nélkül maradna. Kiemelte a civil szervezetek közösségépítő szerepét. Nagyon sok rendezvény van a városban. Mindenki tud rendezvényt szervezni, de a valós igényeken alapuló közösségek száma csökkenőben van. Egyfajta civil feladat egymással beszélgetni, egymásra odafigyelni, a problémákat meghallgatni és önzetlenül segíteni, ha tudnak. Ezen feladatok megvalósításához nincs szükség milliókra, csak gesztusokra és odafigyelésre. Szeretnék, ha a civil szervezetek ezeket a gesztusokat a jövőben is éreznék, megkapnák. A milliók könnyen elfolynak. Úgy érzi, másra kell koncentrálni, meg kell változni, más értéket kell képviselni. A civil szervezeteknek a ténylegesen közfeladatok vállalásához pályázniuk kellene. Nehezen tudnak a civilek pályázni, mert nem rendelkeznek elegendő önrésszel, és nem tudnak hitelhez folyamodni, mert nincs vagyontárgyuk. Nagyobb súlyú és nagyobb rendű feladatnál a szervezet vezető testületének egyik tagja saját személyes vagyona terhére vállal kötelezettségeket. A mai világban erre nem sokan képesek és megfelelő bátorság is szükséges hozzá.

Dömsödi Teréz:
Irritáló, ha egyes szervezetek, vállalkozások sok milliós önkormányzati támogatásáról hallanak. Irritáló akkor, ha az önkormányzat kötelező feladatainak végrehajtásában is nehézségekben ütközik. Lehet vitatkozni, hogy melyek a kötelező és nem kötelező feladatok. Kell-e egy önkormányzatnak saját rádiót, televíziót, újságot működtetnie. Milyen mértékben, hogyan kell támogatni azokat? Nagyszerű, hogy minden média közvetíti a testületi üléseket, de ezt is az önkormányzat finanszírozza. Vitatkozni lehet arról is, hogy az önkormányzatnak kell-e évente 4-5 nagy rendezvényt, fesztivált finanszíroznia. Miért van szükség milliós sztárvendégek meghívására és komoly tűzijátékra? Szép, ha egy rendezvényhez a város legalább 2,2 millió Ft támogatást a turisztikai célelőirányzatból pályázati forrásként megszerez, melyhez kb. 4 millió Ft önerőt kell biztosítani. Ebből a pénzből nagyon sok munkahelyet meg lehetne menteni, illetve lehetne létrehozni. A 6 millió Ft-ból mennyi civil szervezet komoly közcélú feladatát lehetne megsegíteni? Mondhatják, hogy ez filléres probléma. Az 5,3 milliárd Ft-os kötvényforráshoz viszonyítva ez valóban filléres problémának tűnhet, csak időnként "sok kicsi sokra megy". Ez a pénz is gyorsan elfolyhat, Önökön múlik, hogyan, milyen haszonnal használják fel. Kérte, úgy bánjanak ezzel a pénzzel és a hátralévő forrásokkal, mintha a sajátjuk lenne. Ne feledkezzenek meg a civil szervezetekről sem, melyek közül több eredményesen és nagyon sok ember megelégedésére végzi tevékenységét. A költségvetés végleges elfogadásához kellő bölcsességet kívánt.

Sziklai-Juhosz Sándor, nyugdíjas, festőművész:
25 éve jár Szentesre, közel 10 éve él itt albérletben. Szentesi festőnek, szentesi polgárnak vallja magát. Szentes melletti elkötelezettségét több cikk, riport bizonyítja.
Tegnap este az M1 műsorán M. Kiss Csaba Szempont c. műsorában érintették a 18 éve dédelgetett ügynökkérdést is. Németországban, a volt Csehszlovákiában közfunkciót, magas állami pozíciót az ügynökkérdésben érintettek nem vállalhattak. Ezekben az országokban bárki megtekintheti, hogy ki volt ügynök. Magyarországon 1-2 különleges joggal rendelkező emberen kívül senki nem férhet hozzá ezekhez az adatokhoz. A Magyar Hírlap október 22. számában megjelent cikknek van országos és szentesi relációja, mert a cikk országos napilapban jelent meg, az írója pedig szentesi. Néhány napja a cikk szövegét szórólapként megtalálta a postaládájában. Nincs személyi elfogultsága, mert nem ismeri sem a cikk íróját, sem az érintetteket. Jogosak vagy jogtalanok a cikkben szereplő állítások? Mindenkinek a lelkiismeretére bízza, hogy az említett ember, ha csak az egyik állítás is igaz, köztiszteletet, közmegbecsülést vagy közmegvetést érdemel?

Demeter István, Szentes, Kossuth tér 5.:
A ház lakói kérik a görkorcsolyázó és biciklis gyermekek valamilyen módon való "rendszabályozását", mert nagy zajt csapnak és rombolnak. Nem lehet a padokon pihenni, a kisgyermekes anyukák sem tudják nyugodtan sétáltatni a gyermekeket. A gyermekek a Kossuth és a Szent Miklós téren felugrálnak a parapédokra és a szökőkút peremére. Van-e lehetőség a Közterület Felügyelők és a rendőrség által történő esetleges "rendszabályozásra". Kell a gyermekeknek a mozgás, de ezt a tevékenységet az Ifjúsági Ház mögötti "gödörben" vagy a sportpálya mellett kiépített pályán kellene végezniük. Többször szóltak már a gyermekeknek, de csúnyák válaszoltak vissza, nem hallgatnak rájuk. Kérdezte, hogy a panaszukkal kapcsolatban tud-e a Képviselő-testület segíteni?

Svéger József, Szentes, Dobó u. 5.:
A város gépkocsivezetői nem fogadták örömmel a parkolási rendszert. Megéri ez az óriási befektetés és a parkoló őrök alkalmazása, hogy a gépjárműadót becsületesen befizető gépjárművezetőket tovább sanyargassák?
A parkoló ellenőrök a büntetések után kapnak-e jutalékot? Úgy viselkednek, mintha szándékosan erre utaznának."

Svéger József, Szentes, Dobó u. 5.:
A Kossuth téren a szökőkút felöli oldalon egy anyuka a gyermekével kiszállt az autóból, a lámpa felé indultak el megváltani a parkolójegyet, majd a virágbolt kirakatát megnézve ugyanezen úton visszasétáltak. A parkoló őrök addigra már elhelyezték a büntetőcédulát. Az időpont és a kihelyezett büntetés között 3 perc telt el. Van-e és mennyi az a türelmi idő, amely a gépjárművezetők rendelkezésére áll a jegy megváltásáig?
Az önkormányzat továbbra is fenn akarja-e tartani, illetve más területekre ki kívánja-e kiterjeszteni ezt a tevékenységet?
A városban az úttest szélére, a füves területre termésköveket, illetve egyéb akadályokat helyeznek ki az ott élők, pedig az közterület. A szűk utcákban, mint pl. a Bálint utcában nem tud két gépjármű egymás mellett elhaladni.
A Dobó u. 3 sz. előtt a közterületen tetővel ellátott gépkocsibeállót létesítettek. Az önkormányzat vezetőit kérdezte, hogy milyen összeköttetés, baráti kapcsolat lévén lehet ezt megtenni közterületen? Az ingatlana előtti járda és úttest közötti szakaszt ő is elfoglalja, ha van ilyen lehetőség. A fedett gépkocsibeálló a szilárd útburkolattól mintegy 60-70 cm van, mely rendkívül balesetveszélyes. A Szondi utcából kikanyarodó autóval való ütközést úgy tudta elkerülni, hogy lehúzódott az útpadkára és az építménytől kb. 15 cm-re állt meg. Engedélyezett vagy nem ez a tevékenység?
A taxiállomás áthelyezése kényszerű megoldás volt, de kifogásolható, amit a taxisofőrök művelnek. A József A. u. sarkánál állnak, nehéz kilátni az útkereszteződésből. A gépkocsivezetők az úttest felöli oldalon beszélgetnek. Amikor szóvá tette, azt kérdezték, hogy "talán nem fér el"? Természetesen elférnek még a kerékpárosokat előző autók és autóbuszok alatt is. Rendkívül balesetveszélyes ez a helyzet. Kérte, jelezzék ezt a problémát a taxivezetőknek, mert súlyos baleset fog majd ott bekövetkezni. A nagyobb járművek ezen szakaszon gyorsítanak, ezért a nyitott taxiajtók és a beszélgető emberek veszélyeztetik a kerékpárosokat és motorosokat.

Ollai Istvánné:
Átadott egy levelet, mert a levél írója nem tud részt venni az ülésen.

Szirbik Imre:
Megállapította, hogy a levél tartalma egyedi, személyes ügy. Továbbítja az illetékes hatóságnak.
Több hozzászólás nem lévén a közmeghallgatást bezárta.

Kiment a teremből: Pásztor Antal képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő

Szirbik Imre:
Kérte, hogy a költségvetéshez kacsolódó észrevételeket a koncepció tárgyalásakor vegyék figyelembe.
Az I-III. negyedéves beszámoló tartalmazza a parkolási rendszer fenntartásának folyó kiadásait. A dologi kiadás jóval kevesebb a bevételnél. A beruházás megtérülése 5-7 év közé tehető. Megéri a parkolási rendszert fenntartani, mert a közgazdaság számai alapján is nyereséges tevékenység.
A parkoló rendszer bevezetésének eredeti célja a Kossuth utca járhatóvá tétele volt, illetve, hogy az kerékpárral és kismotorral is közlekedésre alkalmas legyen. Korábban az út mindkét oldala az üzletek nyitásakor megtelt, záráskor kiürült és nem lehetett megfelelően parkolni. Ma a parkolók gyorsabban forognak, mely szintén "hozadéknak" tekinthető. A parkolás első 20 perce ingyenes, ezt azonban nem lehet egzaktan mérni, mert nincs ilyen automata. A munkatársakat kérte, hogy kellő humánummal, de az egységes - embertől, személytől, beosztástól független -elbírálás alapján intézkedjenek. Jelezte, hogy a Polgármesteri Hivatal gépjárművével már őt is megbüntették 6 eFt-ra.
Visszaérkezett a terembe: Pásztor Antal képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 23 fő

Szirbik Imre:
A parkoló további kiterjesztéséről az előző ülésen - megosztott véleménnyel - döntöttek. A kiterjesztést az indokolta, hogy a környező utcákban lehetetlen állapotok alakultak ki, kapubejárók és garázsok elé parkoltak a gépjárművekkel. A Szentesi Élet mai számában megjelent az új parkolási rendszer. Az automaták beszerzését követően várhatóan tavasszal, kora nyáron kell majd az új részeken parkolási díjat fizetni.
A zöldfelületek védelmét és a taxisokra vonatkozó felvetést összekapcsolta. Az emberi együttélésnek van olyan határa, amely a kölcsönös jóindulaton, egymás kölcsönös tiszteletén alapul. Nem lehet minden ügy mellé hatósági közeget állítani. "Felnőtt emberek vagyunk döntő többségében." Kérte, hogy olyan feltételt és elvárást támasszanak a másik emberrel szemben, amit önmaga is teljesít. Az akadályokat azért helyezik ki, hogy megvédjék a gondozott területet. Kérte, tartsák egymást tiszteletben, mert nehéz igazságot tenni ezekben a kérdésekben. A napi odafigyelés sok bosszúságtól és konfliktustól kímélheti meg az embereket.
Fedett gépkocsibejáró közterületen nem létesíthető. A felvetés egyedi hatósági ügy, meg kell vizsgálni, ezért továbbítani fogja az illetékes hatósághoz.
Sziklai Sándor úr felvetésére nem kívánt reagálni. A levelet megkapta, olvasta a cikket és ismeri a szerzőt is. "Hogy lesz egy feltételezésből bizonyosság? Azzal, hogy továbbadjuk." Ez egy családi történet, mely feltételezéseken alapul. Kevés embernek adatik meg, hogy ilyen országos sajtóorgánumon keresztül a saját feltételezésit ténnyé alakítsa, és ezzel a város rossz hírét keltse. Az ügynöktörvényt az elmúlt 20 évben a Parlament többször tárgyalta, módosította. Tiszteli a Magyar Köztársaság jogrendjét, más ország másként döntött. Illene az országnak ezen a kérdésen túllépnie. 1956-ban 3 éves volt, ennyi tehát a cikk megalapozottsága. A szentesi Földi Lászlónak szentesiként Petőfi Sándor, a XX. század költőinek c. verséből üzent: "..ha nem tudsz mást, mint eldalolni saját fájdalmad, s örömed, nincs szüksége rád a világnak, s ezért a szent fát félretedd…" Egy közszereplőnek illik tudnia egyéni sérelmein túllépni.
Több képviselő jelezte, hogy foglalkozzon ezzel a kérdéssel. Gyulai Endre megyés püspök néhány éve azt mondta, hogy nagyon sok embernek a kereszt csak cégér. Reméli, hogy a püspök úr téved. Akinek nem az, az a "Mi atyánk"-nak az alábbi mondatát nagyon sokszor átéléssel mondta el: "Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek".
A város évtizedeken át megőrizte alkotó békéjét. Vitákkal, beszélgetésekkel, időnként csatákkal, de a várost előrébb vitték, de nem konfliktus nélkül. Kívülről, aki a városért tenni akar, akkor tegyen pozitívat, tegyen olyat, amely a város jó és valódi hírét viszi el. Amennyiben vannak ambíciói a városhoz, akkor azt tegye meg úgy, hogy építi, mert ezt az emberek tisztelik és támogatni fogják. A szentesi emberek nem szeretik ezt a stílust. Ez Szirbik Imre - Keserű Imre szavaival - "gyűtt, de nem ment ember" gondolatai.


1.) Szóbeli tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Szirbik Imre:
Két pályázatnál pozitív elbírálás történt. A Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztésére benyújtott pályázaton közel 18 millió Ft-ot nyert a város, mely lehetővé teszi 2009. folyamán a szervezetkorszerűsítést, mely a hivatal munkájának hatékonyságát és ez alapján költségvetésének hatékonyságát teszi lehetővé.

Megérkezett az ülésre: dr. Rébeli Szabó Tamás képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 24 fő

Szirbik Imre:
A téli közmunka program pályázat benyújtásáról rendkívüli testületi ülésen döntöttek. A Szociális és Családügyi miniszter értesítette, hogy kedvezően bírálták el a pályázatot, így a kistérségen belül 40 fő részére tudnak téli közmunkát biztosítani.
November 6-án Szentesen tartotta soros katonai vezetői gyakorlatát a Szerb-Magyar Katasztrófaelhárításban együttműködő sabaci és szentesi alakult. A Szerb-Magyar Együttműködési Tanács magyar elnöke, Szili Katalin és a szerb parlament elnökasszonya elfogadva meghívását 2009. április 30-án Szentesen fognak találkozni. Várhatóan ekkor fogják aláírni Szerbia Európai Uniós csatlakozásához szükséges együttműködés szerződését. Ez Szentes számár olyan diplomáciai siker, mely összefügghet a Szerb-Magyar Katasztrófavédelmi gyakorlattal is.
November 8-án a Sportcsarnokban "10 év 10 tánc" címmel rendezték meg a Kistérségi Ifjúsági Kavalkádot.
November 11-én Alpolgármester úr és Móra József képviselő úr megkoszorúzta a Rákóczi Ferenc utcai Óvoda falán lévő Rákóczi emléktáblát.
E napon, a Szociális Munka Napja alkalmából Lencséné Szalontai Mária, a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályának vezetője Pro Caritate elismerésben, László Gyöngyi, a Gyermekjóléti Szolgálat vezetője Pro Familis Díjban részesült. Mindkettőjüknek gratulált.
November 12-én a kórház vezetőivel látogatást tettek a romániai Zsombolyán. A látogatás célja a két kórház közötti kapcsolatfelvétel volt annak érdekében, hogy közösen tudjanak pályázni az Európai Unió határmenti együttműködési pályázatain először a szakmai együttműködés, majd fejlesztés céljából. A konkrét munka meghatározására december 4-én érkezik a zsombolyai kórház vezetői delegációja.
November 13-án felavatták a dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthont, az intézmény megkezdte működését.
E napon az Árpád Agrár Zrt. meghívására több Budapesten működő nagykövet és a követségek gazdasággal foglalkozó attaséi tettek látogatást a városban.
November 27-én a Csongrád Megyei Közgyűlés a középiskolák vonatkozásában Szentest érintő döntést hozott. A hatásaira a költségvetési koncepció tárgyalásakor tér vissza. A Horváth Mihály Gimnázium és a Boros Sámuel Közgazdasági Szakiskola átadásáról döntöttek, mert a törvény erejénél fogva az átadást teljesíteni kell, ha azt a város kéri. A tanulók több mint 50%-a a város és vonzáskörzetében él, ezért a fenntartást visszaadja Szentesnek. Tárgyalásokat folytatnak azonban a "részletkérdésekről", az időközben történt beruházások és fejlesztések tekintetében, valamint a költségvetéssel összefüggő kérdésekben. A gyakorlati döntésre a költségvetés összefüggésében kerülhet sor. A Pollák Antal Szakközépiskola és a Zsoldos Ferenc Szakiskola a hódmezővásárhelyi Kozmutza Flóra Szakiskolával és a mórahalmi Szociális Otthonnal egy csomagban kerül majd tárgyalásra. A Csongrád Megyei Közgyűlés ezekben a kérdésekben először nemleges választ alakított ki, majd úgy döntöttek, hogy megkezdik a tárgyalásokat. Oktatási intézmények esetében március 31. után nem születhet olyan döntés, mely megváltoztatja az intézmény akkor érvényes státuszát. Amennyiben a két szakiskola esetében a megállapodás március 31-ig nem jön létre, akkor azt nem tudják alkalmazni a 2009-2010. tanévre.
November 14-17. között Országos Madárfesztivál és kiállítás volt a városban.
November 22-én tartották meg a Szegények karácsonya rendezvényt.
A mai napon a Városi Könyvtár Kht-nál megünnepelték a Könyvtár Kht. és az épületben megnyitott könyvtár 10 éves jubileumát, melynek vendége dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter volt.

Hornyik László:
November 11-én a dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonban tartották meg a szociális dolgozók városi ünnepségét. A megjelenteket Bolyánné Szamosközi Gabriella üdvözölte, majd Polgármester úr köszöntötte a szociális szférában dolgozókat.

Hornyik László:
A Parkerdő Otthon munkatársai nagyszerű műsorral kedveskedtek a közönségnek, majd átadták a Szociális és Egészségügyi Bizottság által alapítót köszönő okleveleket. A Bizottság minden évben 5 személyt tüntet ki, akik hivatásuk mellett évek óta a szociális és gyermekvédelem területén kiemelkedő karitatív tevékenységet folytatnak. Idén Agócs Lászlóné a Vöröskereszt Szentesi Szervezetének titkára, Nan Ferencné a Mozgáskorlátozottak Helyi Szervezetének vezetője, dr. Szépe Judit a Magyar Tudományos Akadémia tagja, tudományos főmunkatárs, Kovách Péter a Szentesi Református Egyházközség lelkipásztora és Szatmári Pál virágkertész kapta meg az oklevelet. Segítségüket ezúton is köszönik.
A Ptk. módosítása kapcsán a Szociális és Egészségügyi Bizottság kéri az országgyűlési képviselőket, hogy az élettársi kapcsolatra vonatkozó módosító indítványt ne szavazzák meg. Az egyneműek párkapcsolatát ne emeljék családi szintre, ne fogadhassanak és ne nevelhessenek gyermeket, hisz a társadalom alapja a normális párkapcsolaton alapuló család. Kérte Szirbik Imre polgármestert és Farkas Sándor országgyűlési képviselőket, hogy ne szavazzák meg az indítványt.

Horváth István:
A Pálmások Szövetségének voltak olyan munkatervi javaslatai, amelyek nem kerültek megtárgyalásra. Mikor lehet erre számítani?
A februári testületi ülésen határozatot hoztak a kispiacok helyzetével kapcsolatban, miszerint a város megteremti a jogszabályi feltételeket a tovább működtetésre. Nem történt változás. Mi az elképzelés és a terv?
Az ALDI-áruház megnyitásának milyen kitételei voltak? Az út nem készült el, ezért ott áldatlan állapotok vannak, mely balesetveszélyt okoznak. A megnyitás feltétele volt-e az út megléte?
A Fehér házban lévő Galéria értékesítésével kapcsolatban folyik-e tárgyalás?
A Művészetek Házában lévő Borház milyen funkcióra kapott engedélyt? Van-e engedélye borfogyasztásra vagy csak vásárlásra?
Kérte, hogy az interneten lévő dokumentumok legyek aktualizálva. A Pálmások Szövetségének írásos véleményei nem minden esetben vannak csatolva. A legutolsó aktuális anyag a szeptemberi jegyzőkönyv. Véleménye szerint ennél előrébb kellene tartani.

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
A Horváth Mihály Gimnáziumban brüsszeli diákcsere program keretében 17-18 éves fiatalok jártak. Köszönetet mondott a Polgármesteri Hivatalnak és mindazoknak a szentesieknek, akik hozzájárultak, hogy megfelelően elláthassák a fiatalokat. Biztos abban, hogy a város jó hírét vitték Brüsszelbe.

Dr. Demeter Attila:
November elején a 7. számú választókerületben fogadó órát tartott. A Gaál I. u. ALDI -áruház felöli részén meg kellene vizsgálni, hogy van-e lehetőség sebességcsökkentésre, illetve fekvőrendőrt elhelyezni ezen utcaszakaszra. Az ezzel kapcsolatos lakossági aláírásokat eljuttatták a Polgármesteri Hivatalhoz.
A Közbeszerzési Bizottság november 19-én és 24-én a Vecseri-foki út és parkoló eljárását, valamint a csapadékvíz-elvezetés II. fázisát tárgyalta. Mindkét eljárás eredményes. Az útfelújítások 2008. pályázat közbeszerzése nem volt eredményes, folytatása következik.

Ollai Istvánné:
A Szántó-Kovács János utcában miért kellett 60 db betoncsövet lerakni? Az utca egyik fele fedett, a másik pedig nyitott. Mi ennek az oka? Azt az információt kapta, hogy az utca keskeny, ezzel a megoldással majd elférnek az autók. 40 cm-es az a gödör, amely a betoncső felett van. Nem lett volna jobb, ha egyirányúsították volna az utcát?

Ollai Istvánné:
Egyértelmű lenne az indokolás, amennyiben a Farkas Antal utca és a Soós utca között szakaszt végig betemették volna

Szirbik Imre:
Ez interpellációs kérdés.
Horváth István képviselő napirendre vonatkozó felvetésével kapcsolatban nincs újabb információja. Utána fog nézni.
Nem tud arról, hogy megkeresés vagy tárgyalások folynának a Galériával kapcsolatban.
A Borház engedélyezésével kapcsolatban írásban fog válaszolni
A Gaál István u. és a Szántó-Kovács János u. vonatkozásában interpelláció keretében fognak eljárni.

Dr. Sztantics Csaba:
Az októberi ülés anyaga is fent van az interneten. Átvizsgálják a testületi anyagokat, és a jegyzőkönyvek hiányzó mellékleteit pótolják. Az írott jegyzőkönyvekhez csatolva vannak a Pálmások Szövetségének véleményei. Horváth István képviselő megértését kérte, mert az elmúlt időszak üléseinek jegyzőkönyvei olyan terjedelműek voltak, melyeknek nem volt könnyű a feldolgozása. Az időbeli csúszás és a jegyzőkönyv hitelesítése miatt kerültek fel később az anyagok az internetre.
Az ALDI-áruház engedélyezése rendben van. A Műszaki Osztály hatósági véleménye alapján adta ki a működési engedélyt a Közigazgatási Osztály. Az engedély kiadásakor az áruház már egyik oldalról megközelíthető volt. Az útépítés hiánya kisebb zavart eredményezett. A "nyitás" találkozott a vásárlók kívánalmával, az üzlet tulajdonosainak és működtetőinek akaratával. A tegnapi nap sikere is azt bizonyítja, hogy érdemes volt az üzletet megnyitni.
A Művészetek Házában engedéllyel működik az üzlet, palackozott italok és ajándéktárgyak árusítására van engedélye. Kimért italt nem lehet árusítani.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatást tudomásul veszi, szavazzon.

A Képviselő-testület a tájékoztatást 21 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett (2 fő nem szavazott) tudomásul vette.

Szirbik Imre:
Az előző ülésen döntöttek a Közbeszerzési Bizottság felállításáról. A Bizottság külső tagjának, dr. Molnár Zoltánnak esküt kell tennie a Képviselő-testület előtt.

Dr. Molnár Zoltán letette az esküt.

Szirbik Imre:
Tegnapelőtt bemutatásra került a város és a Levéltár közös kiadásában a város díszpolgárait bemutató kötet. Mindenki figyelmébe ajánlotta.


2.) Az Önkormányzat 2008. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztató (4)

Szirbik Imre:
A költségvetés összeállításakor az volt a cél, hogy olyan költségvetést alkossanak meg és hajtsanak végre, amely működési vonatkozásában biztosítja a nullbázist, vagyis a bevételek és kiadások közötti egyensúlyt, a fejlesztés területén a város dinamikus fejlődését. A beszámoló két dologban tér el a kitűzöttektől. A kiegyenlítő támogatás elszámolásánál megállapították, hogy az iparűzési adóbevétel meghaladta a település adóerőképességét, ezért "lefölözés" és nem támogatás illeti meg Szentest. A város adóbevétele az előirányzat szerint magasabban teljesültek volna, ezért közel 50 millió Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett. Az elszámolás korábban történt, mint ahogy a Négy Mancs miatt tisztázódtak volna a Hungerit Zrt befizetései. A cég vezetője szerint a bevételkiesés 2008. évben kb. 50 millió Ft. A költségvetési egyensúlyt várhatóan nem tudja a város tartani, ezért a költségvetés néhány 10 millió Ft-tal a negatív tartományban fog maradni. Ennek következtetéseit a költségvetési koncepció tárgyalásakor figyelembe kell venni.

Dr. Demeter Attila:
A 21. oldalon az intézményközpontnál olvasható, hogy "az összegek pontos tervezését megakadályozta az OEP-pel való szerződéskötés elhúzódása." Kinek a hibájából történt, és miről van szó?

Horváth István:
Mennyit költ a város idegenforgalomra, marketingre?
Az 5. oldalon olvasható, hogy csökkent az idegenforgalmi adóbevétel. Mi az előterjesztő és a szakértők véleménye? Mivel van ez összefüggésben?
A 35. oldalon a városközpont fejlesztéséről van szó. A Kossuth u. fejlesztésével kapcsolatosan mikor láthatnak teljes beruházási, pénzügyi tervet? Az ott lévő vállalkozások mikor kapnak információt arról, hogy mi szerepel a tervben, mit terveznek a területen? Korábban ígéretet kaptak, hogy be lesznek vonva a projektbe.

Dr. Gyenes Ágota:
A 2009. évi költségvetési koncepcióban nem szerepel önkormányzati bérlakás vásárlása és építése?

Szirbik Imre:
Erre a kérdésre a költségvetési koncepció tárgyalásakor vissza fognak térni.

Móróné Tulipán Edit:
Egyes intézményeknél év végére a közüzemi díjak meghaladják a 2008. évi előirányzott összeget. Mi történik akkor, ha az intézmények nem tudnak többletbevételt elérni, honnan fognak a dologi kiadásokra pénzösszegeket átcsoportosítani?
A 49. oldal 1. sz. mellékletében olvasható, hogy az intézményi működési bevételek között a hozam és a kamat címén 2008. évi előirányzatként terveztek 1.618 eFt-ot, a teljesítés szeptember 30-án 16.549 eFt, vagyis 1.022%. Miből származott ez a kamatbevétel és mire fordítják?

Krajsóczki Sándorné:
Az OEP-finanszírozás körébe tartozó feladatok 2 részből tevődtek össze. Az egyik az ügyelethez kapcsolódott, a másik az egészségügyi feladatokhoz, mely a VIGI költségvetésében jelenik meg. Az ügyletet a Többcélú Kistérségi Társulás működteti, melyet teljes mértékben az OEP finanszíroz.

Krajsóczki Sándorné:
A szerződéskötés nem a költségvetés tervezésének időpontjában, hanem a következő évben történik. Felelőst nem tud megjelölni. Ezeket a pénzeszközöket csak a megjelölt feladatokra lehet fordítani, mely fedezi az ellátandó feladatok kiadás szükségletét.
Horváth István képviselő kérdezte, hogy a város mennyit fordít gazdaságfejlesztésre? Amióta a Képviselő-testület elfogadta, hogy az Ipari Parkba betelepülő vállalkozókat és a területeket vásárolókat támogassák, azóta 9.020 eFt támogatást nyújtottak. Jelenleg is vannak folyamatban szerződések, melyben továbbra is biztosítják a képviselő-testületi döntésnek megfelelő kedvezményeket.
Az idegenforgalomra fordított pénzösszegekkel kapcsolatban elmondta, hogy a tájékoztató kimutatása tartalmazza az eddig lebonyolított rendezvények forrásait és kiadásait. Több rendezvényt lehet idegenforgalmi és marketing szempontból is szemlélni. Az Ipari Park marketing kiadásaira 1.209 eFt-ot fordítottak, és 6.362.948 Ft-ot a működési költségek fedezésére.
A költségvetési koncepcióban látható az a törekvés, hogy szeretnék megteremteni az információszükségleteknek az alapját, hogy önkormányzati szinten pontosan lehessen látni azokat a feladatokat, melyeket testületi ülésről testületi ülésre Horváth István képviselő szeretne látni.
A 94. oldalon található, hogy az Ipari Park fejlesztésre 12.336 eFt-ot fordítottak, amely tartalmazza az általános infrastruktúra fejlesztést, az üzleti tevékenység fejlesztését.
Idegenforgalom vonzerejét nem az iparűzési adóbevétel mértékével lehet mérni, mert a 18 év alattiak nem fizetnek idegenforgalmi adót. A városba nagyon sok sportoló és fiatal vendég érkezik, akik nem fizetnek idegenforgalmi adót, de az idegenforgalom szempontjából jelentőséggel bírnak. Az idegenforgalmi adót megfizető vendégek vendégéjszakáinak száma csökkent, de a fiatal korosztály látogatása nőtt. Nem a vonzerő csökken, hanem más korosztály látogatja a várost.
A Kossuth u. felújításával kapcsolatban amint konkrét lehetőség fog nyílni, fórum keretében tájékoztatják a vállalkozásokat és be fogják vonni őket a döntésekbe.
A Dózsa-házból miért csinálnak másik Ifjúsági Házat? A pályázat benyújtásáról a Képviselő-testület döntött.
Az I-III. negyedévi tájékoztatóból látható, hogy a jóváhagyott előirányzatok nem lesznek elegendőek év végéig a számlák kiegyenlítésére. A kiegészítésre a céltartalékban forrást biztosítottak, melyet a decemberi rendeletmódosítás tartalmazni is fog. A működés nem fog veszélybe kerülni.
A 2008. évi költségvetés tervezéskor nem lehetett felmérni a kötvénykibocsátással kapcsolatos hozamokat és pénzügyi folyamatokat, ezért nem tudták számításba venni az azokból származó bevételeket. Folyamatosan tájékoztatja a Képviselő-testületet a kötvénykibocsátás helyzetéről. A fizetési határidőkhöz kapcsoltan a pénzforgalomban a teljesítés megtörténik, az időlegesen szabad pénzek lekötésre kerülnek. A kamatbevételt a forráshiány csökkentésére kívánják felhasználni.

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok, a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi, a Szociális és Egészségügyi, valamint a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság véleménye.

Kozák János:
A költségvetés elfogadásakor csökkentek az állami támogatások és érvénybe léptk a megszorító csomagok, a "Gyurcsány-csomag", mely a város gazdálkodására is hatással volt. Az egész éves gazdasági tervet úgy állították össze, hogy a lehető legtakarékosabban működjenek az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények, illetve a feladatellátás a lehető legkevesebb forrással történjen.

Kozák János:
Vissza kellett fizetni 55 millió Ft-ot az adóerőképesség mutató változása miatt, de a korábbi évek túlfizetései miatt ugyanebből a kasszából majdnem 25 millió Ft-ot kaptak vissza. Voltak olyan pozitívumok, melyekre nem számítottak és a gazdálkodástól független lehetőségekként javították a forráshiány csökkentésére vonatkozó törekvéseket.
A folyamatos közüzemi áremelkedések miatt az intézmények nehéz helyzetbe kerültek. A dologi kiadások tekintetében túl fogják teljesíteni a lehetőségeiket, melyet az önkormányzat pótelőirányzattal fog biztosítani számukra. Ez nem csökkenti, hanem növeli a forráshiány összegét.
A megszorító intézkedések miatt az intézmények feszített létszámgazdálkodással működnek, a szociális intézményeknél a működést is veszélyeztette. A koncepció is foglalkozik azzal, hogy az idősek szociális ellátásnál 5-6 főt kellene még alkalmazni, hogy megfeleljenek a törvényi előírásoknak. Az alacsony létszám a szakmai munka romlását eredményezheti.
A feszített költségvetés miatt kevés pénz jut a létesítmények felújítására, karbantartására. Részt vesznek különböző pályázatokon, de ezek még csak "elképzelések", az intézmények pedig egyre rosszabb állapotban vannak.
Az intézményeknek nagyon kevés lehetőségük van eszközbeszerzésekre.
"Szegényház" volt a 2008. évi költségvetés. A költségvetés bírálatakor megjegyezte, hogy ez az elszegényedés költségvetése, ez sajnos be is következett. Komoly ára van annak, hogy a forráshiány a negatív nullához közelít.
A képviselőknek tudniuk kellene, hogy mi történik azzal a 38 millió Ft-tal, amit a város az adófizetők pénzéből átadott a REHAB Kht-nak. Ezen felül az egyik intézmény részéről történt egy szabálytalan, a Képviselő-testület engedélye nélküli 5 millió Ft-os hitelkifizetés is. Egyre hosszabb idő telik el, és úgy tűnik, hogy ezek a pénzek elvesztek.

Dr. Demeter Attila:
A kérdésére adott választ elfogadta és megköszönte. Az I-III. negyedévi beszámoló arról győzi meg a Képviselő-testületet, hogy most jön meg az eredménye a kereteken belüli gazdálkodásnak. Az elszegényedés ott kezdődik, ha az adósságot nem tudja kifizetni.
A tájékoztató alapos és megnyugtató, mert a tervezett feladatok megvalósulása folyamatos volt, az intézmények működőképessége zavarmentesen történt, a forráshiány pedig csökkent.
A Vecseri-fok és parkoló közbeszerzése lezárult, nincs felesleges pénzkidobás. Horváth István képviselőt kérdezte, hogy mennyibe kerül ezen szakasz élővízzé, illetve élhető vízzé tétele? Erre vonatkozóan nem hallott számadatot. Hivatkozott az Alkotmány 18.§-ára.
A közbeszerzés meg fog valósulni, melynek kultúrája, természetvédelmi szépsége, infrastruktúrája és közvilágítása lesz, valamint biztosítani fogja a környező utcákban a biztonságos közlekedést. Ki fogják váltani jelenlegi por és zajhatást. Az ott élő lakosok nagyon örülnek ennek a lehetőségnek.
A belvíz elvezetési rendszer második fázisa is megtörtént. 2009. évben lehetőség lesz a mélyfekvésű területen is ezen rendszer kiépítésére.
A Gondozási Központ nagyon jól kezelte a DÉMÁSZ Zrt. túlszámlázását, mert a leolvasással valóban csak az elfogyasztott mennyiség után fizeti a díjat. A Terney Béla Kollégiumnál a kompenzálást követően kerül a többlet visszafizetésre. Nem lesz túlszámlázás, ha az intézmények leolvassák az órákat és az alapján fizetik ki a közüzemi díjakat.
Helyesnek tartja, hogy a pályázatokkal kapcsolatban fel kell mérni, hogy azok milyen problémákat okoznak és milyen hatást gyakorolnak a későbbiekben, különösen az előfinanszírozás tekintetében. Nagyon oda kell figyelni arra, hogy mit tudnak előfinanszírozni.
Nagyon jó, hogy szállást tudnak biztosítani a Terney Béla Kollégiumban, melyből a városnak megfelelő bevétel származik. A Szigligettel kapcsolatos felvetéssel egyetért.

Dr. Demeter Attila:
Közfoglalkoztatással kapcsolatban megjegyezte, hogy biztosítsanak takarítót a Hajléktalan Segítő Központba, ha az ott lakók nem takarítanak ki maguk után.
Javasolta, hogy a Képviselő-testület köszönje meg a munkát és fogadja el a tájékoztatót.

Horváth István:
A beszámolót színvonalasnak, informatívnak tartja. A város költségvetésének és végrehajtásának értékelésekor az adott helyzetből kell kiindulni. Amennyiben a külső környezet, objektív körülmények változnak, akkor azokhoz kell igazodni.

Kiment a teremből: Móra József képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 23 fő

Horváth István:
Objektívnek tatja azokat a körülményeket, amelyek rajtuk kívül változtak. A helyi döntéseket igyekeznek egymás véleményét meghallgatva befolyásolni és a jó irányba fordítani. A költségvetés várható eredménye kedvezőbb lesz, mint ahogyan azt év elején látták. Kozák János képviselő elmondta ennek a kedvező és negatív hatásait.
A stratégiai területek adatai szükségesek ahhoz, hogy a város abba az irányba haladjon, mely a jövőjét és érdekeit képviseli.

Kiment a teremből: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő

Horváth István:
A beszámolóban számtalan olyan információ van, amely kapcsolódik az egyes intézmények működéséhez, illetve mutatja a hiányosságokat. Ezek kiegészítését fogalmazza. Informatívnak tartja az előző évek adóbevételeinek bemutatását. Gazdasági szakember lévén le tudja belőle vonni a következtetéseket, trendeket és tendenciákat.
Javasolta, hogy amennyiben lehetőség van rá, a jövőben az intézmények kiadás-bevételi összevetéseit is úgy mutassák be, hogy az eredmények is láthatóak legyenek.

Visszajött a terembe: Móra József képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 23 fő

Horváth István:
Véleménye szerint amíg "az első kapavágás" meg nem történik, addig nincs eldöntve semmi. A Vecseri-fokkal kapcsolatos közbeszerzést a Közbeszerzési Bizottság sikeresnek nyilvánította, de amíg nem kezdődik meg a kivitelezés, addig lehet és kell beavatkozni. Számításai szerint a Vecseri-fokot nem több mint 20 millió Ft-ból rendbe lehetne tenni és évente 1-2 millió Ft-ból élővízként fenntartani. Környezetvédőbb megoldás lenne az ő javaslata.

Visszajött a terembe: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 24 fő

Horváth István:
A 60-70 millió Ft-ból számos fát ültethetnének, parkolóhelyeket létesíthetnének, közvilágításokat és megfelelő szilárd útburkolatokat létesíthetnének.
A szegély nélkül épült utak sárosak, porosak. Nem tartja ezt Európai Uniós megoldásnak, illetve ez a pénzzel való takarékoskodásnak a téves iránya. Költsenek rá többe, mellyel az a jövő megoldása lehet.

Horváth István:
A dokumentumok szerint azok a funkciót, melyeket a Dózsa-ház bővítésére, Közösségi Élettér kialakítására pályázat útján meg kívánnak valósítani, lehetőség lenne az Ifjúsági Ház kihasználatlan objektumaiban kialakítani. A pályázati összeget az Ifjúsági Ház felújítására és az ott kialakítandó Közösségi Élettér kialakítására fordítaná.
Javasolta, hogy a költségvetési koncepció során vizsgálják felül a felesleges kiadásokat, időben állítsák meg azokat és a forrásokat tereljék a megfelelő irányba.
A beszámolót elfogadásra javasolja, mert azt kiválónak tartja.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatást elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 9 nem szavazat ellenében elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

256/2008. (XI. 28.) Kt.
Tárgy: Szentes Város Önkormányzat 2008. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2008. évi költségvetés I-III. végrehajtásáról szóló tájékoztatót és az alábbiak szerint dönt:

1./ A Képviselő-testület tudomásul veszi a tájékoztatóban foglaltakat az 1-9/a. sz. mellékletekben rögzített adatok szerint.

2./ Megállapítja a Képviselő-testület, hogy az Önkormányzat gazdálkodása a forráshiány ellenére zökkenőmentes, a visszafogott, takarékos gazdálkodás mellett a működőképesség biztosított volt.

3./ Az év hátralévő részében döntést igénylő javaslatokat kizárólag teljesített bevételi többletek, kiadás megtakarítások terhére lehet előterjeszteni, megjelölve a fontosság sorrendjét, valamint a későbbi időszak fenntartási költségeit. Komplexen kell kezelni a Képviselő-testület elé kerülő előterjesztésekből következő kötelezettségvállalásokat, figyelni kell arra, hogy egy-egy külön-külön támogatott feladat pénzügyi szükséglete együtt ne haladja meg az önkormányzat anyagi lehetőségeit.

Felelős: Szentes Város Jegyzője
Határidő: folyamatos

4./ A Képviselő-testület döntését a meghatározott célok szellemében lehet végrehajtani, ettől eltérni nem lehet.

Felelős: Szentes Város Jegyzője
Határidő: folyamatos

5./ További takarékos gazdálkodással, a saját bevételek szigorú behajtásával el kell érni, hogy a forráshiány mértéke a lehető legalacsonyabb mértékig csökkenjen, ezért a 2008. évi költségvetés terhére a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül további kötelezettség nem vállalható.

Felelős: önkormányzati intézmények vezetői
Határidő: folyamatos

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Szentes Város Alpolgármestere
3./ Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája
4./ Szentes Város Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodája
5./ Szentes Város Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája
6./ Szentes Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya
7./ Szentes Város Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya
8./ Szentes Város Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája
9./ Szentes Város Polgármesteri Hivatal Adóirodája
10./ Szentes Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya
11./ Önkormányzati intézmények vezetői - Szentes


3.) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója (5)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Szociális és Egészségügyi, a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi, a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok, a Művelődési és Oktatási, a Pénzügyi, valamint a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság véleménye.
5/1 sorszám alatt az Érdekegyeztető Tanács álláspontja található.
A dokumentum összeállítása "költségvetési pályafutásának" egyik legkiszámíthatatlanabb, legtöbb bizonytalanságot és legnagyobb kihívást jelentette. Az anyag a működési költségvetés forrásoldalát tekintve 3 részből áll: állami költségvetésből számítható bevételek, saját adóbevételek, az intézmények saját bevételei.
Az állami költségvetés adatait a Parlament 3. sz. költségvetése alapján vették alapul. A sarokszámokat a héten fogadta el a Parlament. A helyi adóbevételeket a bizonytalan gazdasági helyzet előre nem látható feltételei miatt a 2008. évhez képest alacsonyabban tervezték. Konzultációkat folytattak a legnagyobb adózókkal, és az általuk ismert számok tükröződnek a koncepcióban. A Képviselő-testület számára nem tettek adóváltoztatásra vonatkozó javaslatot, ezért változatlan adótételekkel és adózási feltételek mellett számoltak.
A kiadások tervezésénél nem vették figyelembe a közalkalmazottak 13. havi munkabérét. Az OÉT tárgyalásra a Kormány a nyugdíjrendszerre és a 13. havi munkabérre vonatkozóan javaslatot fog tenni. Ennek fedezete pótlólagos forrásként és kiadásként fogják módosítani a költségvetés mindkét oldalát.
Az egyéb dologi kiadások a ma ismert adatok alapján kerültek megtervezésre. A költségvetés működési oldalán azt az alapvető rendező elvet keresték, mellyel a költségvetés egyensúlya megőrizhető lesz. Ezt a döntést tavaly, a hosszú távú fejlesztések finanszírozásra a kötvénykibocsátással meghozták. Az egyensúlyi alapszabályt végre kell hajtani. A költségvetés számai ezt a gondolkodást és törekvést tükrözik.
A bevételi oldalon pesszimistábban számoltak. Jelenleg nem tudják felmérni a gazdaság 2009. évi változását, melynek költségvetési következményei vannak. A kérdésre akkor térjenek vissza, ha a költségvetésben jobb pozíció fog bekövetkezni.
A fejlesztések táblázatában csoportokba foglalták azokat a fejlesztéseket, amelyeket megkezdtek, kivitelezés alatt állnak, pályázattal alátámasztottak, de a kivitelezés megkezdésének döntése nem történt meg, pályázati elbírálás alatt állnak, valamint a Képviselő-testület döntött a megvalósításáról, de további lépések még nem történtek. Az intézményfelújítási blokk az elbírálás alatt álló pályázatokra és a Norvég Alap pályázatokra épít. A fejlesztések végén található egy lista, mely a beérkezett "kívánságokat" tartalmazza. Ezek előkészítettsége elétérő, mert vannak közöttük tervvel vagy költségvetéssel alátámasztottak is.

Szirbik Imre:
Elfogadta a Pénzügyi Bizottság azon javaslatát, mely ezen blokk kifejtésére, megalapozottságára és a januári ülésre való előterjesztésre vonatkozik.
A költségvetési koncepció nem kidolgozott költségvetés, alapirányokat fogalmaz meg és a végleges költségvetés kidolgozását teszi lehetővé.
Az anyagot a jelenlegi bizonytalan gazdasági helyzetben egy megbízható és kellően alátámasztott koncepciónak tartja, amely "finomítások után" biztosítani tudja az egyensúlyi működést és a megalapozott városfejlődést.
A középiskolákra vonatkozó számszaki adatok nem kerültek átvezetésre. Várhatóan a Boros Sámuel Közgazdasági Szakközépiskola és a Horváth Mihály Gimnázium 2009. szeptemberétől visszakerül a városhoz. A 2008. évi adatok alapján az intézményeknek az állami és kiegészítő normatívákon felül a működéséhez kb. 50 millió Ft-os pótlólagos támogatásra van szüksége. 2009. évben a középfokú oktatási intézményeket is érinteni fogja a közalkalmazottak 13. havi munkabérének kiesése és a normatívák csökkenése. A Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola és Zsoldos Ferenc Műszaki Szakiskola pótlólagos igénye kb. 25 millió Ft lenne, mert a szakképzési hozzájárulás csökkenteni fogja a város terheit. Amennyiben a 4 középiskola visszakerül a városhoz, akkor teljes költségvetési évre vonatkozóan 70-80 millió Ft többletkiadást fog jelenteni a városnak. A 2009. évi költségvetésben ez időarányosan fog jelentkezni, de a koncepcióban ez sem szerepel számszakilag. Befolyásolni fogja a költségvetés bevételi, kiadási és egyensúlyi oldalát.
Várhatóan december 15-én lesz az ország költségvetésének végszavazás. Az államháztartási törvény értelmében a települések végleges költségvetésének benyújtása 2009. február 15-e lesz, ezért a 2009. évet ideiglenes költségvetéssel kell kezdeni.

Móróné Tulipán Edit:
Az 55. oldal 1. sz. mellékeltében a működési célú bevételek között nem található sem a lakosság számához, sem a feladatmutatóhoz kötött támogatás. Ennek az összege nem ismert, vagy nem is számíthatnak rá?
2009-ben folytatódik-e a 2008. évben elkezdődött tanyavillamosítási program?
A Schweidel utcában igény jelentkezett szociális alapon 10 telek kialakítására, melynek költsége 25 millió Ft. Mit értenek szociális alapon? Kik és milyen feltételek mellett juthatnak a telkekhez?
2008. évben be volt tervezve a Schweidel utca aszfaltfelújítása, de nem történt meg és a 2009. évi koncepcióban sem szerepel. A felújítás el lett vetve vagy meg fog valósulni?

Kálmán János:
A koncepció tartalmazza, hogy át kell gondolni a Művelődési Központ és a Nagyörvény utcai Idősek Otthonának részben önálló intézményként történő működtetését. Át kell gondolni azt is, hogy a felszabaduló munkahelyeken dolgozóknak milyen lehetőséget tudnak biztosítani, illetve mi lesz velük.

Kozák János:
18. oldalon felsorolják azokat a felhalmozási bevételi lehetőségeket, melyeket figyelembe lehet venni. Az Ipari Park területértékesítéséből 97 millió Ft bevétellel számolnak. Mire alapozzák ezt az összeget? 2009-ben a PEDUSC Kft-től a 48 millió Ft kötbér behajtható lesz? Az ingatlanértékesítéseknél 50.900 eFt szerepel, melyeket nem kellene a bevételek között szerepeltetni, mert nem tudják azokat értékesíteni.
Dönteni kellene abban, hogy a Bölcsőde főzőkonyhája milyen formában működjön tovább. Nincs információ arra vonatkozóan, hogy milyen gazdasági vonulatok és lehetőségek mellett dönthetnek. Javasolta, vizsgálják felül az intézményeknél önállóan működő konyhákat, és a jövőben csak a felújított Központi Gyermekélelmezési Konyhában főzzenek.

Kozák János:
A 26-27. oldalon, az osztályok átlaglétszámával kapcsolatos javaslat beépítését komolytalannak tartja, mert az intézmények nem fogják azt betartani. Nem kell újabb határozatot hozni, a korábbiakat kell betartani.
Az anyag sok feladatot sorol fel. A koncepció 28-án a Terney Béla Kollégium közoktatással kapcsolatos finanszírozhatóságával foglalkozik. Nem tudja eldönteni, hogy a felsoroltakból melyek finanszírozatóak és melyek hagyhatók el. A felelősségteljes döntés érdekében részletesebben kellene előkészíteni a művelődéssel, közoktatással kapcsolatos anyagokat. A Rákóczi utcai Óvoda konyháját nem kellene felújítani, hanem a funkciót át kellene helyezni a Központi Gyermekélelmezési Konyhához.
A 4 középiskola visszavételével kapcsolatban a Polgármester úr 70-80 millió Ft különbözetet említett, a 29. oldalon 90.971 eFt szerepel. A város nem volt ilyen nehéz anyagi helyzetben, amikor a kórház fenntartását átadta a megyének. A középiskolákat a nagyon nehéz gazdasági helyzetben akarják visszavenni? Korábban úgy döntöttek, hogy vizsgálják meg a feltételeket és a 4 középiskolát együttesen vegyék vissza.
A jelenlegi pénzügyi helyzet nem teszi lehetővé az ingatlanvásárlást.

Szirbik Imre:
Jelezte, hogy még a kérdéseknél tartanak.

Kozák János:
Szabad-e beterjeszteni a költségvetésbe az előbb említett bevételeket?
Az 50. oldalon olvasható, hogy "a felújítási és felhalmozási feladatokhoz az intézmények költségvetése nem tartalmazhat előirányzatot". Természetesen nem, mert nincs rá pénz. Mi ez, ha nem szegénység? Hány évet bírnak ki az intézmények felújítás és karbantartás nélkül?
Az 51. oldalon foglalkoznak a marketing iroda megnyitásával. A jelen gazdasági helyzetben felszabad vállalni ezt a feladatot?

Horváth István:
Az Ipari Park fejlesztésére 367,3 millió Ft-os projektet tartalmaz az anyag, melyből a 2009. évi költségvetési koncepcióban 292,5 millió Ft van betervezve. A Képviselő-testület 500 millió Ft-os projektről döntött. Mi a kettő közötti különbség és miért?
Jóváhagyásra került a gazdaságfejlesztési és ösztönzési program, de az anyagban nem szerepel akció és akcióprogram arra vonatkozóan, hogy 2009-ben miképpen akarják intenzifikálni.
A napirend előtti kérdéseknél nem kapott választ és a koncepció sem tartalmazza, hogy mi az elképzelés a kispiacok helyzetével kapcsolatban. Milyen elképzelések vannak erre vonatkozóan?
Milyen mértékű felzárkóztatás történik 2009-ben a diák-pedagógus létszámarány megyei és országos létszámátlagtól történő elmaradásának korrekciójára? Milyen anyagi kihatásai lesznek? Mennyit terveznek?
Mit értenek az Integrált Városfejlesztési Stratégia alatt?
Az óvodák esetében döntöttek arról, hogy melyik fejlesztéseket nem hajtják végre. A Mátéffy Ferenc utcai Óvodánál 10 millió Ft-os fejlesztési-felújítási feladatot tartalmaz a koncepció. Ezt komolyan gondolják? Szabad abba az ingatlanba beinvesztálni?

Antal Balázs Tibor:
Az önkormányzatnak vannak kötelező és nem kötelező ellátási feladatai. A város lakossága 30 ezer fő alá csökkent, így bizonyos feladatellátások nem kötelezőek pl. az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, valamint a Hajléktalan Segítő Központ fenntartása. Mennyivel fog ez az önkormányzatnak 2009-ben többe kerülni? Mennyi normatív támogatástól esnek majd el?

Ollai Istvánné:
Korábban szó volt a Móricz Zsigmond Művelődési Ház értékesítéséről. A Közösségi Tér kialakításával kapcsolatos támogatást miért nem fordítják az Ifjúsági Ház és a Dózsa-ház felújítására?
Mi lesz azzal az 51 idős személlyel, akik a Nagyörvény utcai Idősek Otthonában ebédelnek? A busz kiviszi majd az új otthonba, de azért is fizetniük kell. A dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonból hogyan jönnek haza az emberek, ha nem akarnak végig ott maradni? Kérte, hogy maradjon meg a Nagyörvény utcai Idősek Otthona. Költöttek már olyan dolgokra is, amelyekre nem kellett volna.
A Fodor tanya bekerítése 14 millió Ft-ba kerülne. Ez nem az önkormányzat feladata. Nem lehetne más megoldást találni erre a problémára? A kidobni való pénzt inkább az idősekre költsék.
A 38. oldalon 7,5 millió Ft-os tárolási díj található. Ebből a pénzből egy épületet is tudtak volna vásárolni, melyet az önkormányzat tovább tudott volna hasznosítani.

Dr. Gyenes Ágota:
A 2009. évi költségvetési koncepcióban nem szerepel önkormányzati bérlakás vásárlása és építése. Ez azt jelenti, hogy 2009-ben nem számíthatnak új szociális önkormányzati bérlakásra?

Pásztor Antal:
A 42. oldal szerint az uszoda kútfúrása csak akkor lehetséges, ha pályázaton nyernek rá támogatást. 42. oldalon: uszoda kút pályázat útján.
A szociális rendelet elfogadását követően a 24. oldalon szereplő rendszeres szociális segély esetében az önkormányzat önereje 10%-ról 20%-ra fog emelkedni. Meglehet határozni az összeget?

Sipos Antal:
A nagyhegyi földutak pormenetesítését 2008. évre ígérték, de nem történt meg. Mikorra várható a feladat elvégzése? Kérte, hogy ne legyen elhanyagolva ez a városrész. Több helyen nincs kiépítve a vezetékes víz. Mikorra várható a vezetékes víz kiépítése?

Szirbik Imre:
Az 55. oldalon a bevétel nincs megbontva, egy összegben szerepel. A végösszesent tudják megbontani, mert a belső megbontáshoz szükséges adatok nem álltak rendelkezésre.
2009-ben a működési költségvetés nullbázisát próbálják megteremteni. Ez azt jelenti, hogy a fejlesztések esetében számba vették azokat a bevételeket, amelyeket az önkormányzat fejlesztési céljára meg tud célozni. A számokat látva, a jelenlegi forrás és a lehívható kötvényt is figyelembe véve, azok a fejlesztések valósulhatnak meg, melyek az I-III. fejezetben találhatók. Ezek a jelenleg folyamatban lévő, a Képviselő-testület által benyújtott, az elbírált, de el nem indított kivitelezések, valamint a benyújtás alatt álló pályázatok. Az újabb feladatokat a "kívánságlistába" tudják beírni. A bevételek határozzák meg, hogy a listában szereplők közül, mely beruházások valósulnak meg.
A részben önálló költségvetési intézmény azt jelentené, hogy a gazdasági tevékenységet nem az intézmény alkalmazottai, hanem másik gazdálkodási szervezet végezné el. Ez létszám felszabadulással jár. Amennyiben a felszabaduló munkakör betöltött lesz, akkor az az átszervezés költségei között fog megjelenni. A Művelődési Központ és a Nagyörvény utcai Idősek Otthonával kapcsolatban el kell végezni. Át kell gondolni, hol vannak olyan mozgásterek, amelyek jelentős hátrányt nem okozva a költségvetés egyensúlyát biztosítani tudják.
A város 2008-ban a szociális háló építésében két hatalmas lépést tett.

Szirbik Imre:
A Református Egyházzal közösen megnyitották az 50 férőhelyes otthont, valamint a 100 férőhelyes dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthont, mely nemcsak bentlakásos intézmény, hanem különféle ellátási formákat is biztosít. A vizsgálat során ki fog derülni, hogy keletkezett-e párhuzamos ellátás, amely "felesleges pénzkidobást" vagy irreálisan magas ráfordítást jelent. A vizsgálatnak az is része lesz, hogy az alkalmazottaknak és szakalkalmazottaknak milyen lehetőségei lesznek. A Parkerdő Otthonban nem töltöttek fel minden munkahelyet. A döntést a Képviselő-testület fogja meghozni.
Az Ipari Parkban az előkészített területek ára 6,5 euró/m2, ez akkor realizálódik, ha a befektető ezt megfizeti. Nem minősítették a bevételeket, csak az értékeket állapították meg. Az egyéb ingatlanoknál felsorolt értékek ingatlanbecsléssel vannak alátámasztva, illetve a kollégák tapasztalatai által számba vett adatok.
A PEDUSC Kft-vel szemben peresített eljárás van folyamatban. A cég rendelkezik a forrással, de a végrehajthatóság és a magyar bírósági rendszer kiszámíthatóságától függ, hogy mikor folyik be az összeg.
A középiskolákkal kapcsolatos adatok a leírtakat követően változtak. A tájékoztatójában a tegnapi Csongrád Megyei Közgyűlésen elhangzott adatokat ismertette. Ezt most nem tudják egzaktul megfogalmazni. A Képviselő-testület kimondta, hogy ne csak a Horváth Mihály Gimnáziumot, hanem mind a 4 középiskolát igényelje vissza. Ennek tett eleget 2008. nyarán. A Boros Sámuel Közgazdasági Szakiskola és a Horváth Mihály Gimnázium esetében a törvény lehetővé teszi a visszavételt, mert a tanulók több mint a fele a városból és vonzáskörzetéből kerül ki. A másik két intézménynél ez az arány 40-45%-ot jelent.
Az Ipari Parkkal kapcsolatban úgy döntöttek, hogy használják ki a teljes pályázati lehetőséget. Nem mondtak le a pályázati lehetőségről, de a két energetikai vonal felújítását második körben fogják megvalósítani. A teljes északi zónát megpályázták, és várhatóan a jövő héten rendelkezésre fog állni minden dokumentum, mely lehetővé teszi a támogatási szerződés aláírását.
A gazdaságfejlesztési program népszerűsítésével kapcsolatban a városban működő vállalkozásokkal folyamatos gazdasági konzultációban vannak. A Legrand Rt-vel a héten folytattak tárgyalásokat. Az ITD Hungary-n, valamint a Budapesten működő nagykövetségek gazdasági attaséin keresztül kiajánlásokat végeznek. Az ITD Hungary-nál jelenleg 3 élő kiajánlása van a városnak, egy esetben már tettek befektetői látogatást Szentesen.
Az IVS Integrált Városfejlesztési Stratégiát jelent, melyet a Képviselő-testület a településrendezési terv előkészítésekor fogadott el. Jelenleg ennek aktualizálása folyik. A dokumentumból indul a városközpont rekonstrukciójának területlehatárolása. Az a tervezőcsoport végzi ezt a munkát is, amely a városrendezési tervet készíti. A KSH adatlekérése megtörtént. A lehatárolást követően tudnak az érintett vállalkozókkal tárgyalásokat kezdeményezni. Bízik abban, hogy ez az ünnepek előtt, de legkésőbb január hónapban megtörténhet.
A Mátéffy F. utcával kapcsolatos igény a "listában" szerepel. A bevételek határozzák meg, hogy ezekből mi valósulhat meg.
Az önkormányzati törvény alapján a kötelező feladatokat a gazdasági helyzettől függetlenül el kell látni. A Képviselő-testület fenntartja korábbi kötelező feladatát vagy felvállalhat egy újabbat. Ezt követően az intézményre és az apparátusra nézve kötelező feladattá válik és fedezetéről a költségvetésben gondoskodni kell. Lehet vitatkozni azon, hogy megszüntessék-e a mára már nem kötelező hajléktalan ellátást. Az önkormányzatnak ebben sem pénzügyi nyeresége sem vesztesége nem keletkezik. Attól függetlenül, hogy az önkormányzat kötelező vagy felvállalt feladatot lát el, a feladat ellátásához állami normatíva jár. A normatíva és a tényleges bekerülési költség közötti differenciát a város költségvetésében kell biztosítani.
A Közösségi Tér kialakításával kapcsolatos pályázatban megnyert támogatást nem lehet másra fordítani. A pályázat visszalépése eseté csak az önerő átcsoportosítására van lehetőség, mely 4-5 millió Ft-ot jelent. A pályázati pénzt nem lehet az Ifjúsági Ház vagy a Móricz Zsigmond Művelődési Ház felújítására felhasználni.

Szirbik Imre:
A DÉMÁSZ Zrt. értékesítés céljából felajánlotta az önkormányzatnak az Ady E. utcában lévő irodaházát. Amennyiben az önkormányzat nem vásárolja meg az ingatlant és azt a cég piaci alapokon értékesíti, akkor a Fürdő kerítése nagyon sokáig a jelenlegi helyén fog maradni.
14 millió Ft-ba kerülne a zajvédő fal építése, mely eltakarná a Fodor tanyát. Nincs olyan hatósági megoldás, mely a tulajdonost a fal megépítésére kötelezné. A Képviselő-testületnek kell a kérdésben döntenie.
A Református Nagytemplom felújításakor egy alvállalkozó vállalta a tároltást. Az önkormányzat nem ismerte el a számla összegét, a vállalkozó I. fokon megnyerte a peres eljárást, melyet megfellebbeztek. Számolni kell az összeggel, mint kötelezettség.
A koncepcióban jelenleg nem szerepel bérlakás építése és vásárlása, illetve nem nyerhető olyan támogatás, amely csökkentené a város terheit.
Az uszodával kapcsolatos SPAR-pályázat benyújtásakor tudták, hogy a fedett uszoda kialakítása a wellnes-turizmus támogatásában "határeset". Az ismert pályázati kiírások alapján Európai Uniós forrásból nincs lehetőség fedett uszoda kialakítására. Vállalkozók ajánlatot tettek egy közös beruházásra, melynek részleteit még nem tudja a Képviselő-testület elé terjeszteni. A strandpályázat visszamaradt részeit aktív turizmusra és wellnes-turizmusra kívánják szétválasztani.
A 21./ sorszámú előterjesztésben szerepel a Nagyhegy-széli út kérdése. A többi felvetése a "kívánságlistába" kerül felvételre és a bevételek függvényében térnek rá vissza.

Krajsóczki Sándorné:
A koncepció alapfeladata, hogy számba vegyék a bevételeket és kiadásokat, ezért a koncepció számított bevételre és kiadásra épül. A jelenlegi intézményszerkezetben felmérték a kiadásszükségletet, melyben szerepelnek azok a kötelező és nem kötelező feladatok, melyeket a Képviselő-testület jóváhagyott. Ezen adatok összehasonlításából lehet felmérni a helyzetet és meghatározni a tervezés elveit. Ezek nem a költségvetés végszámai.
A normatív és szja támogatások a központi költségvetéshez kapcsolódnak, ezért azt csak az Országgyűlés döntése után lehet pontosan meghatározni. A lakosságszámhoz és mutatókhoz kötött támogatásokat központilag határozzák meg, ezért szerepelnek együtt az adatok.
Az Ifjúsági Ház és a Nagyörvény utcai Idősek Otthona esetében a hivatali apparátus kötelessége, hogy javaslatot tegyen a lehetőségen belüli takarékos és hatékonyabb feladatellátásra. A felmérést követően készülő anyag tartalmazni fogja a dolgozókra vonatkozó lehetőségeket is.
A Központi Gyermekélelmezési Konyha felújítás alatt áll. Ezt követően is csak ebben az intézményben, a Szarvasi úti konyhában és a Bölcsődében történik főzés, az intézményeknél csak tálalókonyhák vannak. A Bölcsőde bővítésére pályázatot nyújtottak be, melynek elbírálása még nem történt meg.
Kozák János képviselő komolytalannak tartja a 26-27. oldalon leírtakat, ezt azonban teljesen komolyan gondolják. A Képviselő-testület határozatait mindenkinek kötelessége betartani, ennek érdekében igyekeznek mindent megtenni.
A gazdaságfejlesztési akciókkal kapcsolatosan elmondta, hogy előre lépés várható a marketing iroda működésével.
Az Integrált Városfejlesztési Stratégiával kapcsolatos adatgyűjtés utolsó fázisánál tartanak, az igényfelmérés december elejére várható. A lakossági, vállalkozói egyeztetésekre a munkaanyag befejezését követően kerül sor. A publikálható anyagok folyamatosan megtalálhatók szentes honlapján a "koncepciók" címszó alatt. A civil szféra kérdéseit az ivs@szentes.hu e-mail-en küldhetik el, melyeket igyekeznek figyelembe venni.

Szűcs Lajos:
A Mátéffy F. utcai óvoda felújítását az ÁNTSZ írta elő. Nem tudja előre megítélni, hogy mikor lesz az épületből újból óvoda.
A Rákóczi utcai Óvodánál a tálalókonyha és az óvoda épülete közötti terület felújítását szeretnék megvalósítani, hogy a gyermekek részére modernebb körülmények között tudják az ételeket elvinni.

Dr. Sztantics Csaba:
Horváth István képviselő a kispiacok kérdését már az I. féléves beszámoló tárgyalásakor is felvetette. A Kossuth utca rehabilitációja kapcsán érintve lesz ez a terület, ezért várnak ezzel a beruházással. Ez nem indokolja a Kertvárosi kispiac felújításának elhalasztását, de gazdaságosabbnak tartják, ha a két kispiac felújítását együtt kezdik majd meg.

Kálmán János:
A koncepciót átolvasva azt a következtetést vonta le, hogy borúlátó év elé néznek. Ez annak köszönhető, hogy Magyarország gazdasága évek óta nem tudott megfelelően fejlődni, melyhez most csatlakozott a gazdasági válság. A koncepció szerint 20%-kal kevesebb pénzt fog kapni a város, mint korábban. Reálértékben sem tudják megkapni a központi támogatás, melyről nem tehetnek, hacsak a Polgármester úr, mint országgyűlési képviselő szavazataival hozzájárult a fenti döntésekhez. A működési oldalon is annyira leszűkítették az intézmények pénzügyi kereti, hogy az lassan veszélyeztetni fogja a feladatellátást. A fejlesztési oldalon át kell gondolni a Képviselő-testület által hozott döntéseket. Olyan döntések kerültek elfogadásra, mely 2009. évre 300 millió Ft-ot jelent. Ilyen helyzetben nagyon meg kell gondolni, hogyan fogják beállítani a költségvetést. Elviekben megtörtént a középiskolák visszavétele. Nem döntöttek konkrétan az iskolák visszavételéről, csak a tárgyalások kezdeményezéséről. A Jobboldali Frakció támogatja a 4 középiskola visszavételét. A város jelenlegi anyagi helyzete sokkal rosszabb helyzetben van, mint az átadáskor. Javasolta a tárgyalások folytatását és annak prognosztizálását, hogy 2011. őszétől vegyék vissza az intézményeket. Lehetőséget biztosítanának ezzel a következő Képviselő-testületnek arra, hogy az akkori anyagi helyzet függvényében döntsön ebben a kérdésben. Minden "fillért" meg kell fogni és többször meg kell nézni, hogy mit mire költenek.
Ezek figyelembevételével gondolják át a koncepciót, és olyan költségvetést alkossanak, mely biztosítani fogja a "túlélést". A következő év nehezebb helyzetbe hozza az önkormányzatot, mint korábban.

Móra József:
Nem a túlélés költségvetésének, hanem a város dinamikus fejlődésének folytatását szolgáló koncepcióról van szó.
A koncepcióban a Képviselő-testület által hozott határozatok vannak számszakilag kifejtve. Az önkormányzat 2009. évi feladatait és több új feladatot is tartalmaz. A dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon teljessé tette a szentesi szociális hálót.
A város infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatban fontos lenne az Új utca kinyitása a Mátyás király utca felé, melynek kialakítása kb. 30 millió Ft-ot jelentene. A városszerkezeti terv készítésekor már tárgyaltak a Bajcsy-Zsilinszky u. kinyitásáról, mellyel új közlekedési korridor nyílna meg a Kossuth utca alternatívájaként és lecsökkenhetne a városközpont forgalma.
Meg kellene fontolni egy új híd építését a Hegedűs L. u. folytatásaként az Arany János u. összekötésével, mert az elkerülő úttól a Kunszentmártoni útig megnyílna a közlekedés. A koncepcióban szerepeltetni lehetne az ehhez szükséges terveket és hatósági okiratok beszerzését.
A Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága a koncepciót támogatta. Kérte a Képviselő-testület támogatását.

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
Kevés szó esett a város iskoláiról, óvodáiról és közművelődési intézményeiről.
A Művelődési és Oktatási Bizottság javasolta a Terney Béla Kollégium felújítását. Jól működik az intézmény szállásrésze, és magas bevételi forrást biztosít a városnak. Konkurencia hiányában a szállást igénybevevők nem is tudnak máshol elhelyezkedni. A kollégiumban élő gyermekek szinte otthonuknak tekintik az intézményt, ezért a XXI. századnak megfelelő körülményt kellene biztosítani. A Bizottság kéri, hogy a Terney Béla Középiskolai Kollégium felújítása az első helyen szerepeljen. Ne aprózzák el a felújításokra fordítható összeget, hanem egy-egy intézményre koncentrálva, teljes körű felújítást végezzenek.
Megérti a sajátos gazdasági helyzetet, de vannak olyan megszerzett jogok és vívmányok, amelyekből nem szívesen engedne. Kérte, hogy az átgondolás úgy történjen meg, hogy ne következzen be színvonalcsökkenés az óvoda, az iskola és a közművelődés területén.
A koncepció azt tartalmazza, hogy a megyei és országos tanulmányi, valamint művészeti versenyekre való utaztatás költségeivel nem lehet számolni. Kérte vizsgálják meg, hogy milyen mérvűek a versenyek és továbbra is finanszírozzák a gyermekek utaztatását.
Szükség van a 0,5 fő ifjúságvédelmi felelősre, mert egyre több halmozottan hátrányos helyzetű gyermek és fiatal van az óvodákban, és iskolákban.
Az Arany János Tehetséggondozó Programban való szociálisan hátrányos helyzetű tehetséges és szorgalmas gyermekek számára továbbra is célszerű lenne anyagi támogatást biztosítani. Pontosítani lehetne a rászorultság kritériumait.
Amennyiben a tanulmányi eredmények után járó jutalmazást a Művelődési és Oktatási Bizottság szűkíti, az a pedagógusok díjazásának csökkentését is jelentené, melyek jelenleg is szinte eszmei elismerések. Ne vonják ezt meg, mert szükség van a pedagógusok munkájának elismerésére. Pedagógusként nem tudja azt mondani, hogy magas a kitüntetések száma. Kérte, hogy a vívmányokat továbbra is igyekezzenek megtartani.
Egyetért a nagy rendezvények és ingyenes előadások számának csökkentésével. Nem örömmel jelenti ki, de ha az a cél, hogy a város talpon maradjon akkor, engedni kell. A koncepcióban olvasta, hogy a közművelődés területén +20%-os elvonásra is sor kerülhet. Az oktatás és kultúra két alapvető dolog. Lehet nélkülük továbbélni, de hogyan?
Kérte, a vizsgálatok során nézzék meg azt is, hogy a tervezett elvonások milyen hatással lesznek az intézmények működésére. A rendezvényekhez csak bizonyos összegű hozzájárulást kapnak az intézmények, melyeket önerőből visznek tovább a gyermekek, a pedagógusok és szülők.
Kultúra nélkül nem maradhat a város.
A feladatok csökkenésével indokolják a Művelődési Központ részben önálló intézményként történő működtetésének lehetőségét. Nem ért egyet ezzel az indokkal, mert a Tóth József Színház feladatkörből való kikerülése, valamint a könyvkiadás Könyvtár Kht-hez csatolása nem jelent nagy feladatcsökkentést. A Konferencia Központ átvételével nőttek az intézmény feladatai.
Kérte gondolják át a felvetéseket és megfelelő bölcsességgel alkossák meg a költségvetést.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Az ország és a város költségvetése, valamint az emberek helyzete "nem rózsás". A döntéselőkészítésekbe be kell vonni a képviselőket is. A Közbeszerzési Bizottság munkájára nincs rálátásuk a képviselőknek. Kérte, hogy a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos bizottsági ülésekről a képviselők kapjanak értesítést, hogy azokon tanácskozási joggal részt vehessenek.
Elmondható, hogy minden nagy beruházás perrel fejeződik be. A beruházások nincsenek műszakilag megfelelően előkészítve. Az Idősek Otthonánál gázfűtést használnak, pedig lehetőség lett volna más fűtési rendszer kialakítására.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
El kellene gondolkodni azon, hogy az 50 méteres medence felújításakor lehetőség van-e a medence padlófűtéssel való fűtésére a téli időszakban. A képviselőkkel való műszaki egyeztetések kizárnák a problémákat és megkönnyítenék a döntéseket.
Másodszorra van elhalasztva a nonprofit kft. és a Sportközpont vezetői megbízása. Szükség van a két intézmény vezetői kinevezésére? A nonprofit kft-re a fedett uszoda kialakítása miatt lett volna szükség. A nonprofit kft. létrehozása esetén nincs szükség a Sportközpont vezetői megbízatására, mert az intézménynél csak a Sportcsarnok és a labdarúgó pálya maradna. Mennyire tartják fontosnak a két intézményvezető kinevezését? A döntést tovább lehet-e vinni a következő évre vonatkozva, amikor a városnak nincs pénze semmire.
Javasolta, készüljön előterjesztés arra vonatkozóan, hogy milyen költségkihatással bír a nagyhegyi földutak szakaszolása és rendbetétele.
Megköszönte a Művelődési és Oktatási Bizottság elnökének, hogy a korábbi javaslatával egyetértve kiemelten fontosnak tartják a Terney Béla Kollégium felújítását, mert az a városa idegenforgalmi és turisztikai szempontjából is nagy jelentőséggel bír.
Az Érdekegyeztető Tanács véleményének jelentős része a pedagógusokkal foglalkozik, a koncepció "mélyebb dolgokat" is felvethetett volna.

Halmai István:
A koncepció akkor sem lenne másabb, ha nem lenne válság az országban. 2002-ben az MSZP és SZDSZ molinóján olvasható volt, hogy "Több pénzt az embereknek, több pénzt az önkormányzatoknak!" A koncepciók tárgyalásakor mindig az hangzott el, hogy "minden eddiginél nehezebb, takarékosabb, óvatosabb, összehúzzuk a nadrágot, nehézségek" várhatók. A hazugság akkor kezdődött, amikor Medgyessy Péter volt a miniszterelnök. A Polgármester úr 2006-ban bekerült a Parlamentbe és döntéshozó helyzetbe került.
Polgármester úr egyszer elmondta, hogy a parlamenti munkában a józan ész, az érzelem és a szív vívja harcát egymással. Konkrét aggálya van azzal kapcsolatban, hogy a választópolgárok arra hatalmazták volna fel, hogy az ő gazdasági problémájukat sokszorosítsa, nehezítse, elszegényedésbe szorítsa. Kérte, hogy egyszer győzzön a szív legalább olyan szinten, hogy fogalmazzon meg kritikát, mondja el nyíltan és határozottan véleményét. Látsszon az, hogy a Polgármester úr az egyéni választókörzetének a képviselője nem pedig egy notórius hazudozó háttérmunkatársa.

Szirbik Imre:
Nem kommentálja Halmai István képviselő gondolatait. Az eszére legyen büszke. Vannak fenntartásai az elmondottak kapcsolatban.

Kozák János:
Az előző évihez képest 20%-kal kevesebb az állami költségvetés támogatása. A helyi adóknál +- nullát tervezett a költségvetés, mellyel egyet ért. Ahhoz, hogy a 20%-hoz képest az összes bevétel 10%-kal legyen, többet kellett tervezni a saját bevételek tekintetében. Miből lesz saját bevételnövekedés? A díjak emeléséből? Ezzel nem ért egyet. Minden oldalról sanyargatva vannak az emberek és a díjakat is megemelik? A díjemelésből lehet, hogy bevételt érnek el, de a szolgáltatásokat kevesebben fogják igénybe venni.
Nincs betervezve a közszférában a béremelés és a 13. havi juttatás.
Jelentősen "meg vannak nyirbálva" a szociális juttatások is. 10%-ról 20%-ra emelkednek az önkormányzatokra áthárított költségek. A szociális támogatások szinten tartásához a városnak is pénzt kell szereznie.
Az anyag szerint a felhalmozásra és felújításra nem jut pénz.
A szociális kiadásokra vonatkozóan ismertetett néhány adatot, melyek csökkenést mutatnak. Azt kívánta, hogy ezzel kapcsolatban pozitív elmozdulások legyenek.
Új híd tervezését is javasolták, de a régi híd felújítása, bővítése sem történt meg. Kérte, lassan fejezzék be az álmodozások korát, térjenek át a magyar és a szentesi valóságra.

Kozák János:
A költségvetésnek a fejlesztési és beruházásokkal foglalkozó fejezetéből megállapítható, hogy a már elfogadott, Képviselő-testületi határozattal alátámasztott feladatok forint igénye messze meghaladja a lehetőségeket. A jelenlegi pénzügyi-gazdasági helyzetben nem javasolja a további 2,4 milliárd Ft-os kötvénylehívást.
A költségvetési koncepciót több héten keresztül készítik elő. Ne várják el a képviselőtől, hogy 1-2 szabad délután vagy hétvégén az anyagot átolvassa olyan felelősségteljes döntést hozzanak, mely beruházásokat kell megvalósítani, illetve elhalasztani. Nincs olyan képviselő, aki egy ésszerűen előterjesztett beruházási javaslattal szembe menne és azt mondaná, hogy erre nincs szüksége a városnak. Elvárható lenne, hogy az előterjesztések az eddigieknél megalapozottabbak és átgondoltabbak legyenek. Azokra a beruházásokra kell helyezni a hangsúlyt, melyekre a városnak valóban szüksége van.
A Pénzügyi Bizottság javaslatát a Polgármester úr magáévá tette, mely arra vonatkozott, hogy az apparátus dolgozzon ki egy részletesen átgondolt javaslatot a beruházások továbbvitelére, rangsorolására. Így rendelkezésre fog állni egy olyan anyag, amelyre támaszkodhatnak. Elképzelhetőnek tartja, hogy nem lesz szükség a teljes 2,4 milliárd Ft-os kötvénylehívásra. Nagy kockázatvállalásnak és felelőtlenségnek tartaná, ha megtörténne a 2,4 milliárd Ft-os kötvénylehívás.
Intézmények feladataival kapcsolatban is ki kell dolgozni az apparátusnak egy javaslatot, melyek azok a feladatok, amelyeket 2009-ben javasolnak megvalósítani. Figyelembe kell venni a Norvég Alap pályázat lehetőségeit.
Az igények messze túlhaladták a pénzügyi lehetőségeket. Ezeket komoly átgondolás után összhangba kell hozni.

Horváth István:
Kb. két éve szorgalmazza egy jövőkép és stratégiai program elfogadását, melyben priorizálnák a fejlesztési elképzeléseket, mellérendelnék a forrásigényeket, felsorolnák a beruházásokat, és ezt követően tudnának pályázni.
Határozati javaslata, hogy a 2009. évi költségvetés előterjesztését előzze meg a város középtávú, jövőképes stratégiája fejlesztési programjának elfogadása. Nevezzék ezt Integrált Városfejlesztési Stratégiának, de ezt előzze meg Szentes kistérségének ugyanezen programja. Szorosan összefüggnek a városi és a kistérségi fejlesztési programok és feladatok, valamint a működési feladatok. A program a költségvetést megelőzően január vagy február hónapban kerüljön a Képviselő-testület elé.
Az IVS-sel kapcsolatban elmondta, hogy 15 fős team tagjaként foglalkozott már ezzel a kérdéssel, de a jelen programról nincs információja. Lehetőség lenne az elvégzett munkákból "meríteni" és megfontolás tárgyává tenni, hogy azokat, akik korábban dolgoztak ezen a témán ne csak a végleges, hanem a "szerkesztés" alatt álló munkába is bevonják. Szívesen részt venne a programban, ha igényt tartanak munkájára.
A 2009. évi kiadási, fejlesztési és működési költségek csökkentésével kapcsolatban tett fel kérdéseket. Első kérdése a sportlétesítmények működésére, működtetésére és támogatására vonatkozott. Milyen költségtérítéssel, ki és hogyan veheti igénybe ezeket? Világosan kellene látni, hogy a sportlétesítményeknek mennyi a teljes működtetési költsége, és az mennyibe kerül, ha azt 1 órát használják. Javasolta, hogy ezt a díjat a használó 100%-ban fizesse meg. A költségvetés konkrétan tartalmazza, hogy ezen igénybevételhez kinek milyen mértékű támogatást biztosít és miért. Ezzel átlátható lenne a sportlétesítmények működési költségvetése, azoknak a bevételi és kiadási oldala, valamint a támogatások összege. Jelentős mértékű támogatásban részesülnek az igénybevevők azzal, hogy nem vagy csak részben kell fizetniük.
Nem kapott választ a diák-pedagógus arány felzárkóztatással kapcsolatos ütemtervre vonatkozóan.

Horváth István:
A szünetben tájékoztatták, hogy a Dózsa házra, mint alternatív közösségi térre azért is van szükség, mert az Ifjúsági Házat nem fogják a közalkalmazottak kinyitni, hogy ott diszkót és egyéb rendezvényeket lehessen szervezni. Tisztában van azzal, hogy a pályázati támogatás csak a projektre használható fel. A létrehozott intézményt üzemeltetni is kell. Amennyiben van adott intézmény és belefér az adott program, mellyel magasabb hatékonyságú és kihasználtságú lesz , akkor ott kell kialakítani és nem plusz létesítményt kell létrehozni.
Uszoda pályázattal kapcsolatban ismertette, hogy Gyopárosfürdő 900 millió Ft-ot, Hódmezővásárhely hasonló összeget nyert uszodafejlesztésre.
A fejlesztési programoknál el kellene jutni a megvalósíthatósági tanulmány szintjéig. Nem jelentene nagy költséget Szentes belvárosa közlekedés hálózata fejlesztésének megvizsgálása. Szembesülnek vele, ha bármilyen közlekedésfejlesztési témához "nyúlnak". Ennek felvételét fogják javasolni a munkatervbe. Ez most kiadást jelent, de hosszabb távon kiadáscsökkentést, a város működtetésének hatékonyságát, javulását eredményezné.

Szirbik Imre:
Kérte, hogy közgazdasági alapon két táblázatot vessenek össze. A 63. oldalon látható, hogyan áll össze a működési költségvetés kiadási oldala, mely az ezévi várható 5,8 milliárd Ft-tal szemben 5,250 milliárd Ft-os költségvetést mutat. 5 tételben lesz változás, az egyik a 13. havi munkabér kiadás csökkenése, mely TB-vel együtt mintegy 300 millió Ft. A másik tétel az átadott pénzeszközök csökkentése, a tartalék csökkenése, illetve kisebb tételek csökkenése, mely összességében 600 millió Ft. Az így számított kiadásokat összevetve a passzívan számított bevételekkel, akkor megállapítható, hogy az utóbbi évek legalacsonyabban tervezett költségvetési hiányával indulhat 2009. A 62. oldalon a működési hitel alapján elmondható, hogy számszakilag egyensúlyhoz közeli állapotot tükröz. Az észnek képesnek kell lennie megtalálni a megoldások között azt, amit a szív számára megtehet, de ez nem konfliktusmentes. A felelősségteljes gondolkodás azt jelenti, hogy nemcsak múltja és jelene, hanem jövője is legyen egy közösségnek, akkor meg kell hoznia azokat a döntéseket is, amelyet nem jó kedvében hoz, de látja a következményeit és annak folytatását.
A város az elért szintről és eredményről gondoskodni tud. A 62. oldalon található adatokból a mínusz normatívák is kiemelhetők. A normatíva a 13. havi bérek fedezetét is tartalmazza. A normatívák végösszesenje 2009-ben 20 millió Ft-tal kevesebb, mint 2008-ban. A 13. havi munkabér a TB-vel együtt 300 millió Ft, így a differencia +280 millió Ft.
A fejlesztésekkel kapcsolatban egyetért azzal, hogy a fantázia szárnyal. A lehetőség nem tudja azt követni, azért kell a józan ész, hogy ezt összehangolja. A fejlesztési lista lehetne hosszabb is. A költségvetési koncepció jó iránytű ahhoz, hogy egy megőrzött színvonalat nem áldozatoktól mentesen, de meg tudják őrizni. Bízik abban, hogy az áldozat is csökkenhet, ha az Országos Érdekegyeztető Tanács kerekasztalnál megszületik az a kompromisszum, amely a közalkalmazotti szféra alsó fizetési osztályban a 13. havi munkabért lehetővé téve a megélhetést nem töri agyon. Vállalható, kidolgozható és megalkotható lesz a költségvetés.
Horváth István képviselő kiegészítő javaslatával egyetért bővebb kitekintési körben tartalmazza a Pénzügyi Bizottság javaslatát. Kérte, hogy ebben mindenki működjön közre. Dr. Rébeli Szabó Tamás "nyitott kapukat dönget", hogy a képviselők számára szeretnének mindent megmutatni és semmit nem eltitkolni. A közös bölcsességet akkor lehet gyakorolni, ha mindenki az információ közös birtokában van. Kérte, vegyenek részt az egyeztető tárgyalásokon.
A felújítások számszakilag a fejlesztések között szerepelnek, nem az intézmények költségvetésében. Ez nem azt jelenti, hogy az intézményeknél nem tervezhető felújítás. A felújítások külön táblázatban vannak felsorolva mintegy 60 millió Ft összegben.
Kérte, hogy Horváth István képviselő javaslatát emeljék határozat szintjére és aktív közreműködést kért a költségvetés kidolgozásában.

Horváth István:
A Közbeszerzési Bizottság figyelmébe ajánlotta dr. Rébeli Szabó Tamás képviselő észrevételét, mely az ülésekre való meghívásra és az információk biztosítására vonatkozik.

Kozák János:
A Pénzügyi Bizottságnak 2 javaslata volt. A kisebbségi önkormányzatok támogatására vonatozó javaslatot is be kellene emelni a határozatba.

Horváth István:
Nem kapott választ a pedagógus-diák létszámarány felzárkóztatásra vonatkozóan. Hogyan ütemezik? Mi lesz a 2009. évi tervezett ütem és milyen anyagi vonatkozásaival számolhat a koncepció?

Szirbik Imre:
A megvalósítás lehetőségét a költségvetés mellékleteként a Képviselő-testület elé terjesztik, mert a beiratkozásra vonatkozó irányelvek, az osztálylétszámok akkor fognak eldőlni, az osztályok közötti átjárhatóság pedig a felső és alsó tagozat váltásakor történhet meg. A törvény által engedélyezett osztályösszevonásokat a tanév indításakor megtették.
Kérte a képviselőket, aki a Pénzügyi Bizottság és Horváth István képviselő indítványát elfogadva a 2009. évi költségvetési koncepciót támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 9 nem szavazat ellenében elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

257/2008. (XI. 28.) Kt.
Tárgy: Szentes Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója

Határozat

Szentes város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetési koncepciót megtárgyalta és a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. 91. § (1) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva - figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 70. § előírásaira - az alábbi határozatot hozza:

1./ A Képviselő-testület a város 2009. évi költségvetési tervjavaslatának kidolgozását megalapozó költségvetési koncepció alapelveit elfogadja, az előterjesztés "tervezési elvek, feladatok" fejezetben megfogalmazott főbb tervezési irányokat a további munka alapjának tekinti.

2./ Megállapítja a Képviselő-testület, hogy a 2009. évi gazdasági körülmények által befolyásoltan az önkormányzat forráslehetőségei nem bővülnek, ezért a korábbi döntésekkel felvállalt kötelezettségek teljesítését a működési költségvetésben nincs lehetőség figyelembe venni, azok végrehajtását későbbi időpontra halasztja.

Határidő: 2009. január 31.
Felelős: Szirbik Imre polgármester
Dr. Sztantics Csaba jegyző

3./ A Képviselő - testület szükségesnek tartja az integrált gazdasági és gazdálkodási rendszer bevezetését, a vezetői és testületi információs igény felmérését, melynek alapján a 2009. évi költségvetésben a bevezetéshez szükséges forrásokat figyelembe kell venni.

Határidő: 2009. költségvetési rendelet beterjesztése, illetve a feltételek teljesítését követő bevezetés
Felelős: Szirbik Imre polgármester
Dr. Sztantics Csaba jegyző

4./ A párhuzamos feladatellátás megszüntetése, a költséghatékonyság növelése érdekében egyet ért a Képviselő-testület a Gondozási Központ Nagyörvény utcai telephelyén történő feladatellátás megszüntetésének vizsgálatával úgy, hogy az ellátásra jogosultakról való gondoskodást a legkörültekintőbben az ellátottak sérelme nélkül kell megoldani. A feladat átrendezéssel felszabaduló forrásokat a szociális ágazat hiányzó személyi feltételeinek biztosítására kell fordítani.

Határidő: 2009. január 1.
Felelős: Szirbik Imre polgármester
Dr. Sztantics Csaba jegyző

5./ Felkéri a Képviselő-testület a bizottságait, tisztségviselőit, az önkormányzati intézmények vezetőit, hogy a város 2009. évi költségvetési tervjavaslatának a kidolgozását kísérjék figyelemmel, feladat- és hatáskörükbe tartozó ügyekben döntéseikkel segítsék a tervezési munkálatokat.

Határidő: 2009. január 31.
Felelős: Szirbik Imre polgármester
Dr. Sztantics Csaba jegyző
Bizottságok elnökei
Intézményvezetők

6./ A fejlesztési és felhalmozási feladatok tekintetében az önkormányzat 2009. évi költségvetésének kidolgozása kapcsán elsősorban a már megkezdett beruházások, feladatok befejezését kell figyelembe venni. A beadott és még el nem bírált pályázatokat a tervezés során figyelembe kell venni, de újabb feladat megvalósításával a Képviselő-testület döntése nélkül csak abban az esetben lehet számolni, amennyiben az rendkívüli helyzet megoldására irányul, és azok forrásai rendelkezésre állnak.

Határidő: 2009. évi költségvetés beterjesztése
Felelős: Szirbik Imre polgármester
Dr. Sztantics Csaba jegyző

7./ A városfejlesztési célok megvalósításához korábban eldöntött Szentes II. kötvény kibocsátást elő kell készíteni a finanszírozásra javasolt feladatok megjelölésével, a pénzpiaci változások elemzésével elő kell készíteni és a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

Határidő: 2009. első negyedév
Felelős: Szirbik Imre polgármester
Dr. Sztantics Csaba jegyző

8./ A tervezési munkálatok feladatainak összehangolásával biztosítani kell a költségvetési rendelettervezet elkészítését.

Határidő: A költségvetési rendelet tervezet elkészítésére: 2009. február
Felelős: Dr. Sztantics Csaba jegyző

9./ A 2009. évi költségvetést meg kell előznie a város középtávú jövőképes stratégiája fejlesztési programjának és Szentes Kistérségének ugyanezen programjának.

Határidő: 2008. január, február
Felelős: Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodája
Kistérségi Iroda

10./ A 2009. január havi képviselő-testületi ülésre készüljön előkészítő anyag a realitások, a lehetőségek és a gazdasági helyzet figyelembevételével a fejlesztési feladatok vonatkozásában, melyben bemutatásra kerülnek a prioritások és a beruházások sorrendje.

11./ A Képviselő-testület a Kisebbségi Önkormányzatok támogatását a 2008. évi szinten javasolja támogatni 2009. évben is.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Szentes Város Alpolgármestere
3./ Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzője
4./ Szentes Város Polgármesteri Hivatal szervezeti egység vezetői
5./ Önkormányzati intézmények vezetői - Szentes

Kiment a teremből: Móra József képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 23 fő

Szirbik Imre:
A 6./ előterjesztést követően néhány anyag a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó ár- és díjmegállapításokkal foglalkozik. Év vége felé ez olyan feladat, amely senkinek nem okoz alapvető örömet, a legjobb megoldás az lenne, ha nem kellene "hozzányúlni", és az álomkategóriába tartozna, ha csökkentésről lehetne szó. Az önkormányzat a szolgáltatások terhét - a szükséges és megfelelő mértékig, megfelelő korlátozás mellett - áthárítja a szolgáltatást igénybevevőkre. Amikor a szolgáltatások díjai nem érik el az önköltség szintjét, akkor direkten vagy indirekten a költségvetés áll jót a kiadásokért, melyek nem térülnek meg. Vannak olyan díjtételek, amelyek viszonylag kis kört, illetve nem szentesieket érintenek, ilyen a kollégiumi díjtétel. Vannak, akik közvetlen szolgáltatást vesznek igénybe alkalomszerűen, pl. a közterülethasználat, a vásárok és piacok díjételei, valamint a közlekedési tarifák. A lakosság nagy rétegét érinti a szemétszállítási, a víz- és csatornadíj, valamint a gyermekintézményekben a napközis térítési díjak. Nem mellékes, hogy ezek összességében milyen díjtételt jelentenek az itt élők számára.
Számításokat végzett a szemétszállítási, a víz- és csatorna, valamint a napközis térítési díjakkal kapcsolatban. A módosítási javaslatok összességében 3-9%-os emelkedést tartalmaznak. Szentesen az 1 főre jutó vízfogyasztás 2,7 m3/fő/hó. Az előterjesztés a bölcsődei ellátásra 12%-os, az óvodai és általános iskolai ellátásra 7%-os térítési díjváltozást tartalmaz. Minden évben belső ellenőrzés keretében vizsgálják a kiszolgáltatott étel minőségét és mennyiségét, valamint a normatíva felhasználását. A térítési díj a megfőzött étel nyersanyag normáját jelenti, a rezsiköltséget az önkormányzat biztosítja. A törvény értelmében vagy a szociális helyzet alapján a gyermekek 2/3 részénél ez a díjtétel csak részben vagy egyáltalán nem jelenik meg, mert azt az önkormányzat téríti meg. A 100%-os térítési díj megfizetése kb. 1.500 gyermeknél terheli a családi kasszát.

Szirbik Imre:
Egy átlagos családnál - 2 felnőtt és 2 gyermek - a 110 literes edényzet 25,- Ft/hét, a víz-és csatornadíj az A./ változat alapján 257,- Ft/m3, a B./ változat szerint 358,- Ft/m3 terhet jelent, melyhez a gyermekek napközis térítési díja is kapcsolódik. E 3 nagy tétel érinti a családok döntő hányadát, amennyiben a vízdíj esetében a B./ változat mellett döntenek 1.125,- Ft, az A./ változat esetén 1.025,- Ft többletet jelent.
A rendeletekben tételesen döntenek, de összefüggésében kívánta bemutatni a módosításokat.
Az ész és szív hogyan működik? A díjtételekkel biztosítani kívánják a költségvetési egyensúly helyzetét, a jobb szolgáltatást és bővebb lehetőségeket, a hiányzó tételeket pedig az intézményeknek kell "előteremteniük".


4.) A közterületek és közterület jellegű területek használatának egyes városképi,köztisztasági és építésügyi előírásairól szóló rendelet módosítása (6)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Jogi és Ügyrendi, a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi, a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok, valamint a Pénzügyi Bizottság véleménye.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Hiányolja a Polgármester Úr kiegészítésből, hogy a lakosságnak milyen reálbér növekedése lesz 2009-ben, 4,5-9%-os díjtétel emelésekről van szó.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki támogatja a rendeletmódosítást, szavazzon. A rendeletmódosítás minősített többséget igényel.

A Képviselő-testület a javaslatot 12 igen szavazattal, 10 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A közterületek és közterület jellegű területek használatának egyes városképi, köztisztasági és építésügyi előírásairól szóló rendelet nem került módosításra.


5.) Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet módosítása (7)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Jogi és Ügyrendi, a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Pénzügyi Bizottság véleménye.
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el.
Kérte a képviselőket, aki a B./ változat szerint támogatja a rendelet módosítását, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal, 11 nem szavazat ellenében (1 fő nem szavazott) nem fogadta el.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki az A./ változat szerint támogatja a rendelet módosítását, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, 11 nem szavazat ellenében (3 fő nem szavazott) nem fogadta el.

Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet nem került módosításra.


6.) Szentes város helyi tömegközlekedési díjai és azok alkalmazási feltételeiről szóló rendelet módosítása (8)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Jogi és Ügyrendi, a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Pénzügyi Bizottság véleménye.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Az előterjesztés szerint részben az indokolja a díjemelést, hogy emelkedtek az üzemanyag árak. A mostani tendencia ennek ellenkezőjét mutatja, és várhatóan az elkövetkező időben is ez várható. Ez alapján a díjtételemelés nem megfelelő.

Mező István, a Tisza Volán Zrt. képviselője:
Az üzemanyag ára csökkent, de nem biztos, hogy továbbra is ez tartós tendencia marad. A tarifaváltozást az üzemanyagárak emelésén kívül az is indokolja, hogy 2007-ben a "közlekedési kormányzat" a tanuló és nyugdíjas bérletek után járó árkiegészítést fixesítette, mely 2008. és 2009. évre vonatkozóan nem változott. A tanulóbérleteket legalább 20%-kal kellene megemelni, hogy a bérletár és árkiegészítés elérje a dolgozóbérlet árát, amint az 2006. végéig történt. Az inflációval is kell számolni. Az önkormányzat és a normatív támogatás együttesen sem elegendő, évről-évre különböző csatákat vívnak, hogy a nullszaldót kihozzák. Szentes jó helyzetben van, hogy a TESCO áruház hozzájárul a tömegközlekedéshez. A TESCO, az önkormányzati, valamint az állami normatív támogatás együtt képes 2008. évre a nullszaldót biztosítani. 2009-re nagyobb hiánnyal számolnak. Kérte, hogy támogassák a tarifaemelést, mely diákbérlet esetében 75,- Ft, dolgozói bérletnél kb. 200 Ft-ot, a jegynél 10,- Ft-ot jelent.

Ollai Istvánné:
A két új áruházakat is meg lehetne kérdezni, hozzájárulnak-e a támogatáshoz. Így kisebb áremelésre lenne szükség.

Mező István:
Nem tartotta rossz ötletnek. A Polgármesteri Hivatallal közösen ezt a lépést meg tudják tenni, bár a vonal már ki van építve és található egy buszmegálló is. Ettől függetlenül meg lehet próbálni.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Az előterjesztés tartalmazza, hogy a gázolajnál további világpiaci árnövekedéssel számolnak. Nem látja az anyagban, hogy milyen vezetői és egyéb bérmegtakarításokat, átszervezéseket hajtanak végre a költséghatékonyabb működés érdekében.

Mező István:
Nem tértek ki ilyen részletekre. Amennyiben az üzemanyagár nem fog olyan mértékben emelkedni, mint ahogyan prognosztizálták, illetve a vezetői bérekben a közelmúltban napvilágra látott állami intézkedés megtörténik, akkor az ebből származó megtakarítás az anyag végén bemutatott 7 millió Ft mínuszt fogja csökkenteni. Ez nem olyan mértékű, hogy ne legyen tarifaemelés, mert anélkül a jelenlegi 7 millió Ft-os hiány 8-9 millió Ft lenne.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Ügyrendi javaslata volt, hogy a feltett kérdések megválaszolásáig vegyék le az előterjesztést a napirendről. Lesznek még testületi ülések ebben az évben.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki dr. Rébeli Szabó Tamás képviselővel egyezően egyetért az előterjesztés napirendről való levételével, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 5 tartózkodás mellett elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

258/2008.(XI.28.) Kt.
Tárgy: Szentes város helyi tömegközlekedési díjai és azok alkalmazási feltételeiről szóló rendelet módosítása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentes város helyi tömegközlekedési díjai és azok alkalmazási feltételeiről szóló rendelet módosítását levette a napirendről.

Határidő: decemberi képviselő-testületi ülés
Felelős: Vagyongazdálkodási Iroda

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Tisza Volán Zrt. - Szeged
2./ Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodája