6.) A Széchenyi-liget, a Strand, a Parkerdő, a Sportközpont és ezek környékének egységes és komplex, középtávú fejlesztési terve és programja
Fedett uszoda építésének lehetősége (17)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi, a Pénzügyi, a Gyermek, Ifjúsági és Sport, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.
Kérte, hogy az előterjesztéssel együtt tárgyalják a 17. sorszámmal jelzett "Fedett uszoda építésének lehetőségéről" szóló anyagot.

Kiment a teremből: Pásztor Antal képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő

Mészáros Zsuzsanna:
A Széchenyi liget részletes rendezési tervének megfelelően és a 2007. decemberében elfogadott településszerkezeti tervhez illeszkedve elkészült a középtávú fejlesztési terv és program. Az anyagban sok olyan fejlesztési elképzelés került összefoglalásra, amelyet a Képviselő-testület korábban tárgyalt, így a SPA egészségturizmussal kapcsolatos strandfejlesztések és az aktív turizmus területén megvalósítani kívánt fejlesztések is. Komplex középtávú fejlesztési tervről van szó, amely 5-7 éves program. Középtávon 5 évre lehet előre tervezni a pályázatok vonatkozásában. Az elmúlt évben elfogadott idegenforgalmi koncepció ezeket az elképzeléseket részletesen tartalmazza. Az anyagot első olvasatként szánta előterjeszteni.

Kozák János:
Az előterjesztések pénzügyi vonatkozásban is összefüggnek. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta az anyagokat. Kérte, a polgármester úr fejtse ki, hogy ezek a beruházások a többi beruházással együttvéve az adóssággal együtt értelmezve mekkora és honnan felvehető kölcsönből, milyen visszatörlesztési lehetőségekből, fedezetből tehető össze.

Szirbik Imre:
A Pénzügyi Bizottság ülésén ezt már kifejtette. A Képviselő-testület megelőlegezett döntést hoz a pályázat benyújtása kapcsán, hisz még 2008. évi költségvetése nincs az önkormányzatnak. A pályázat benyújtási határideje február 8. A Képviselő-testület korábbi döntései alapján a beruházási programok beadásra kerültek, amelyek összességében 4,3 milliárd Ft önerőt igényelnek 2013-ig. Ez a blokk három részből áll. Egy 1 milliárd Ft-os blokkból, amelyek a korábbi döntésekhez kapcsolódó hitelek kiváltását, jobb kondícióra való átkonvertálását jelenti. A panelprogramnak mintegy 80 mFt-os hitelállománya, a csatornaberuházásnak mintegy 270 mFt-os hitelállománya, megközelítőleg 400 mFt körüli likvidhitel, illetve vannak olyan folyamatban lévő beruházások, melyeknek 2008-ban vannak befejezési pénzügyi rendezési dolgai. Ezeknek a legnagyobb tétele a városközpont rehabilitáció részeként a templom rekonstrukciója és Idősek Otthona építése, valamint az Alsóréten épülő idősek otthona. Ez jelent kb. 1 milliárd Ft-ot.

Visszajött a terembe: Pásztor Antal képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő

Szirbik Imre:
Ezen kívül vannak már elbírált és benyújtott pályázatok. Ebből megközelítőleg 500 mFt összköltségű és 250 mFt önerővel megvalósítható ipari park fejlesztés. Jelenleg 1,4 milliárd Ft-os a SPA program, amely 200 mFt-os önerőt kíván. Beadásra került két általános iskola és két óvoda rekonstrukciója, amelyhez 220-250 mFt-os önerőt kell biztosítani. A Központi Konyha rekonstrukciója nem pályázható, a 350 mFt-os teljes összeget saját önerőből kell kigazdálkodni. Jelentős tétel a hulladék átrakó létesítése, mely beruházásnak a teljes összege 220 mFt, önereje 70 mFt. Ezzel megoldható a hulladék regionális hulladéklerakóba történő elszállítása. 1,3 milliárd Ft-os előirányzattal szerepel a városközpont rekonstrukciója, amely a Kossuth utca rekonstrukcióját foglalja magába. Két beruházás pályázatát még nem írták ki. Az egyik a Kórház rekonstrukciónak a kiemelt kórházak szerkezetátalakítására vonatkozó programja, amely 2,5 milliárd Ft-os felső pályázható határt jelent, 10% önerő biztosítása mellett. A szennyvíztisztító ügye: az Európai Bizottság által rögzített előírás, hogy azokon a településeken, ahol vegyes tisztító van, ott a bebocsátott ipari szennyvizeket nem lehet a támogatás szempontjából figyelembe venni. A támogatási arány hiába 80%-os, Szentesen a bebocsátott szennyvizek 40%-a ipari eredetű, tehát figyelmen kívül kell hagyni.

Szirbik Imre:
Ezáltal a beruházás támogatási intenzitása 50% alá csökken. A mai számítások szerint a szennyvíztisztító teljes rekonstrukciója mintegy 2 milliárd Ft, amelynek a felét kellene fizetni. Ebben a programban így van figyelembe véve azzal a gondolattal, hogy a 2007-2008-as kiírásokat az Európai Unió és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felül fogja vizsgálni. Több város részéről kezdeményezés van abban az irányban, hogy ezeknél a tisztító beruházásoknál - az Európai Unió tiltja az ún. indirekt gazdasági támogatásokat a versenyjogot sértő előírások miatt -, ahol olyan ipari fogyasztónak van szennyvize - számunkra a legnagyobb bebocsátó a Hungerit Zrt. - ahol az ipari üzem megoldotta a szennyvíz tisztítását olyan hatásfokkal, hogy a tisztított szennyvize nem rosszabb, mint a kommunális szennyvíz összetétele, akkor az így bebocsátott szennyvizet figyelembe lehessen venni a támogatásnál, s ekkor a támogatás intenzitása nőhet.
A Csongrád Megyei Közgyűlés 5 milliárd Ft-os kötvény kibocsátásról döntött a saját pályázatainak finanszírozása érdekében. A jelenlegi számítások azt mutatják, hogy a svájci frank és az euro alapú a legjobb az árfolyamkockázatokat is figyelembe véve. 2 év alatt a kamatokat, míg 18 év alatt a tőke összegét kell törleszteni. Mi ennek a fedezeti lehetősége? 2010-ben lejárnak a lakossági takarékpénztári szerződések, amelyeket a lakosság kötött a szennyvízcsatorna program alapján, így 120 mFt felszabadul. A jelenlegi költségvetésben a likvidhitel kamata 50 mFt. Jelenleg megközelítőleg 900 mFt iparűzési adó folyik be a városba. Reálisan lehet számolni azzal, hogy láncindexként évente 5-5,5% növekményre sor kerülhet. Ez láncindexként 200 mFt forrást biztosít a törlesztéshez. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja jelentősen a piaci érték alatt van. Ennek a piaci szinthez való közelítése 70 mFt-ot biztosítana az önkormányzat számára. Ezek azok a források, amelyek 400-420 mFt-ot biztosítanak. Ennek egy döntő feltétele van, hogy a működési költségvetés további hitelfelvételi igényt nem generálhat. A költségvetés felborulása nélkül a mai módon figyelembe vehető kamatlábak és törlesztőrészletek mellett a dolog megáll.
Úgy látja, hogy a mai ülésen a pályázat benyújtásáról pénzügyi oldalról a Képviselő-testület dönthet. A pályázat kétfordulós. Most a megvalósíthatósági tanulmányprogramot nyújtanák be. Ha az első fordulóban támogatást kapnak, akkor van joguk a második fordulót benyújtani, de ha mégis úgy gondolják, hogy nem, akkor az első fordulótól is elállhatnak minden kötelezettség nélkül. Ha a második fordulóban is részt vesznek, akkor a kritériumokat 6 hónap alatt teljesíteni kell, amely azt jelentené, hogy 2009 tavaszán kezdődhetnek el az első munkálatok. 2010. III. negyedévében a létesítményt már birtokba lehet venni.

Halmai István:
A sportuszoda beruházása kapcsán előzetes számítások készültek-e a megtérülésről, a várható látogatottságról? Mennyi idő alatt térülhet meg a beruházás?

Szirbik Imre:
Arra vonatkozóan készültek számítások, hogy a költségvetésre többletterhet ne rójon. Azzal számolnak, hogy az inflációnál nem magasabb belépődíjak mellett a látogatottságnak növekedni kell. Paradigmaváltás lesz, és erre felkészülve, hogy milyen szervezeti módszerekkel és milyen prioritásokkal tudják azt biztosítani, hogy a fizető vendégek száma jelentősen növekedjen.

Kálmán János:
Mindkét előterjesztést támogatta. A beszámolóból hallhatták, hogy a kibocsátott ipari szennyvízmennyiség 40%-a az összmennyiségnek, ezért ez a pályázatnál milyen hátrányként jelentkezik. Ezt valamilyen formában nem tudják kompenzálni az adott iparüzemek, hogy az önkormányzatot kíméljék a költségekben?

Szirbik Imre:
A 40% döntő hányadát a Hungerit Zrt. bocsátja ki. A Hungerit Zrt. az elmúlt években mintegy 1,5 milliárd Ft-os beruházással kiépített egy olyan szennyvíztisztító rendszert, hogy az általuk kibocsátott szennyvíz tisztább, mint a kommunális szennyvíz. Egyetlen út van, a mostani beadást elengedjük. Az Európai Bizottságnál kezdeményezik ennek a kritériumnak a feloldását. Ha eredményes tárgyalások lesznek, akkor az ipari szennyvizek figyelembe vételével jobb kondícióba kerülhetnek.

Kozák János:
Kálmán János képviselő felvetésével egyetértett. A válasz nem győzte meg. Egyetértett azzal, hogy tiszta szennyvizet vezet ki a Hungerit Zrt., de akkor ne a szennyvíztisztító telepre, hanem máshová vezesse. Ha nincs ez a mennyiség, akkor sokkal kisebb teljesítményű telepet kellene építeni, amelynek a költsége is lényegesen alacsonyabb. Ha mégis bevezeti a szennyvizet, akkor a beruházásba szálljon bele valamilyen arányban. Nem esett szó egyéb beruházásokról, pl. ivóvíz bázis tisztítása Szentes és környékén, Kajánújfaluban. Nagy valószínűséggel Szentesen is meg kell valósítani. Részt kell venni az ivóvíz kezelési programban. 2013. év előtt ezeket a kérdéseket meg kell oldani. A Kiss Zsigmond utcai híd problémájáról sem esett szó. További iskolák, intézmények felújítása is szükséges. Számtalan más feladat is lesz, ami pénzt és önerőt fog igényelni. Milyen forrásból fogják az egyéb beruházásokat finanszírozni? Megszorításokra fog sor kerülni. A felelősségteljes döntés meghozása érdekében szeretne ebben a kérdésben részletes elemzést kapni.

Szirbik Imre:
Egy város fejlődése sosem befejeződött állapot. El kell tudni dönteni, hogy mi az a prioritás, amelyet követnek. Mindig találnak olyan feladatot, amelyhez nem lesz forrás. Kérte, hogy az előterjesztett pályázatról döntsenek.

Baranyi Imre:
Próbálják a kockázatokat kiszűrni. Megtérül-e? Kockázat nélkül nincs fejlesztés. Mi az, ami elhagyható fájdalom nélkül? Ha a szennyvíztisztítót nem csinálják meg, növekszik a bírság összege, amelyet a lakosság fog megfizetni. A Hungerit Zrt. 1600 főt foglalkoztató cég. A fejlesztési önerő 25%, az ott dolgozó emberek hozzák meg. Iparűzési adót termel, nem kellene ilyen irányba elmenni. Az ott dolgozó emberek vásárlóerőként megjelennek a boltokban. Szeretné, ha pozitívan döntenének.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Megkérdezte, hogy az első olvasat csak a 6. számú előterjesztésre vonatkozik?

Szirbik Imre:
Igen.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
A liget vonatkozásában lehetőség lenne-e fedett lovaspálya kialakítására? Ennek a felülvizsgálatát el kellene végezni. Megoldást kellene találni téli jégpálya kialakítására, hogy ne kelljen Szegedre utazni korcsolyázni.

Horváth István:
Véleménye szerint 10-15 éves tartamról kellene tárgyalni. Középtávú 10-15 éves távlatokban gondolkodva mondja el kiegészítését. Jó, színvonalas előterjesztés van a képviselők előtt. A helyzetelemzésben és a célkitűzés részben meg kellene próbálni néhány hazai és nemzetközi összehasonlító adatot megszerezni ahhoz, hogy tudják hol vannak és hova akarnak eljutni.

Horváth István:
Ezen minőségi és mennyiségi mutatók alapján a látogatottság, a vendégéjszakák száma, a kínálat mutatóit meg kellene állapítani, utána ki kellene tűzni egy célt, hogy bizonyos év után mit szeretnének, milyen mértékű növekedést akarnak elérni. A helyzetelemzésnél fontos, hogy értékeljék azt a szituációt, amely jelen pillanatban van. A környező települések egy részén ki vannak építve azok az attrakciók, amelyek az anyagban célkitűzésként vannak felsorolva. A konkrét fejlesztési elképzelésekhez kapcsolódva lényegi dolog, hogy a rendezési tervnek területi horizontját ki kellene terjeszteni a Kurca túlsó részére is. Potenciális fejlesztési terület az egészség és sportturizmus tekintetében elvileg rendelkezésre áll.
Követelményként kellene meghatározni a folyamatos, rendszeres karbantartást, az öntözőrendszer működtetését és a liget melletti kerékpárút környékének, a kerítésnek a rendezését, világítás kiépítését.
A Liget hotel jelen pillanatban a Családsegítő Központ épületébe van tervezve. Úgy gondolta, hogy nem szállodát kellene megcélozni, mert ha megépül a Petőfi Szálló, a férőhelyek meglesznek. Ha kell egy alacsonyabb színvonalú hotel, akkor a liget parkerdőbe tenné. Móra József képviselő a Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülésén felvetette, hogy a mozgáskorlátozottaknak lehetne a jelenlegi Családsegítő Központ épületébe kialakítani megfelelő szolgáltatást nyújtó helyiségeket. De lehetne különböző szépészeti szolgáltatások centruma is.
Az üdülőház- és kemping fejlesztésénél gondolkodni kellene a Kurca másik oldalában az egykori Kutató területének bekapcsolásával.
Javasolta az anyagban szerepeltetni, hogy termálkútnak azt a réteget kell megfúrni, amely a gyógyvizet adja.
A parkerdővel kapcsolatosan írják bele az anyagba, hogy olyan további létesítményekkel terhelhető, amely csak turisztikai célokat vagy azokat kiszolgáló célokat valósít meg.
A Vecseri fok betemetésével kapcsolatban elmondta, hogy inkább szépen rendbe kellene tenni és egyirányú forgalomra alkalmas utat építeni a Kontaset Kft. mellé.
Továbbra is ellenzi a leszedhető oldalú polietilén közlekedőfolyosók létesítését.
Víziturisztika a Kurcán: merjenek álmodni. Kisebb kirándulóhajók közlekedésére alkalmas állapotba lehetne hozni.
A teniszpályák jelenlegi állapotát és helyét átgondolásra javasolta. Át lehetne telepíteni a Kurca másik oldalára vagy a jelenlegi sportpályára.
A Csongrádi út és a Kurca között lévő, valamint a Hegedűs László utcával bezáródó területnek meg kellene tervezni a területhasználati tervét 15-20 évre előre. Ebben a következők elhelyezését kellene megfontolni. A Sportcsarnokot ide kellene áttelepíteni, és a jelenlegi Sportcsarnoknak más közösségi funkciót találni, például vásárcsarnok, műjégpálya.
Ezekhez a fejlesztésekhez a Sportszálló mögötti terület tulajdoni jogát meg kellene szerezni.
A Pusztai László Sporttelep rendezése tekintetében a kőkerítést el lehetne bontani és esztétikusabbat kialakítani, majd az öltözőépületeket megszüntetni és a Dózsaház bővítésével megoldani.
Mondják ki ebben a koncepcióban, hogy kereskedelmi üzletláncnak itt nincs helye. Legyen egy prognosztizált költségvetési kalkuláció. Ne az legyen a vezérfonal, hogy a költségvetésbe mi fér bele, hanem mire lenne szükség ahhoz, hogy ez megvalósuljon. A tervdokumentációt ki kellene dolgozni, ha kiírásra kerülnek a pályázatok, akkor már meglegyen. A következő olvasatra ezeket az észrevételeket javasolta.

Móra József:
Véleménye szerint szerteágazó, részletesen elkészített az anyag. Az előterjesztés arra van kihegyezve, hogy pályázni tudjanak. A pályázat támogatási intenzitása 50-80%-os. A városközpontban nagy beruházások valósulnak meg. Az idelátogatók ne csak a szálloda szolgáltatását vegyék igénybe, hanem a strandfürdőt is, de az anyagban szereplő funkciókkal kell egészíteni. Az egész komplexumot a jövőnek építik.

Móra József:
Bizottsági ülésen beszéltek arról, hogy milyen funkciót találjanak a Családsegítő Központnak. A mozgáskorlátozottak számára is kellene biztosítani a minőségi pihenést. A gyógyfürdő által végzendő szolgáltatások közül néhányat ki lehetne vinni oda, hogy a vendégek igénybe tudják venni. Ez a kötvény kibocsátással rendeződne. A saját korlátainkkal kell szembenézni. Ezek a fejlesztések egy idő után egyre több látogatót vonzanak, akik egyre több pénzt akarnak majd elkölteni, amelyből az önkormányzatnak lesz látható bevétele. Kérte a képviselőket, hogy a fejlesztési elképzeléseket szavazataikkal támogassák.

Szirbik Imre:
Tudni kell, hogy sportlétesítményt a SPA pályázat határesetként támogat. Kérte, hogy a mozgáscentrum szót használják.

Kozák János:
A liget hotel kialakításával nem igazán ért egyet. Felül kell vizsgálni, át kell gondolni. A városban komoly szálláskapacitások vannak. Varsóban megtekintettek egy sátorponyvás uszodát. Kiderült, hogy az uszoda hagyományos épületből van, a sportközpont területe a ponyvás. Belátták, hogy a sátras létesítmény nem az igazi. Hódmezővásárhelyen is megnézték az uszodát, ahol számtalan olyan holt tér van, amelyre az uszoda szempontjából nincs szükség. Olcsóbban meg lehet építeni egy olyan fedett uszodát, amely funkcionálisan a célt tökéletesen szolgálja. Szakmailag a programot támogatja. A 6. számú előterjesztést támogatta, de a liget hotel kialakítása idejét múlt.

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
Elképzelhető, hogy a helyzetelemzésben szereplő swot-analízis nem szorosan illeszkedik az anyaghoz. Az analízis rávilágít a gyengeségekre és erősségekre. A városmarketing és hírnév szempontjából valami kimaradt az anyagból, amely nemzetközi elismerést is hozott városunknak. Szentes város neve fogalom a művészvilágban, a nagyközönség előtt, amelyet a Gimnázium drámai tagozata hozott el városunknak. Óriási szellemi érték van a birtokunkban.

Szirbik Imre:
Egyetértett a Családsegítő Központ átalakítására vonatkozó felszólalásokkal, ezt megfontolásra és tovább gondolásra javasolja.
Kérte a képviselőket, aki a 6. sorszámú "A Széchenyi-liget, a Strand, a Parkerdő, a Sportközpont és ezek környékének egységes és komplex középtávú fejlesztési terve és programja" című előterjesztést első olvasatként elfogadja, és továbbgondolásra alkalmasnak tartja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 21 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

6/2008. (I.25.) Kt.
Tárgy: A Széchenyi-liget, a Strand, a Parkerdő, a Sportközpont és ezek környékének egységes és komplex középtávú fejlesztési terve és programja - 1. olvasat

Határozat

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Széchenyi-liget, a Strand, a Parkerdő, a Sportközpont és ezek környékének a mellékletet képező egységes és komplex középtávú fejlesztési tervét és programját első olvasatként elfogadja és továbbgondolásra alkalmasnak tartja.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodája

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a 17. sorszámú "Fedett uszoda építésének lehetősége" c. előterjesztésben szereplő pályázat benyújtásával egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (22 igen szavazattal) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

7/2008. (I.25.) Kt.
Tárgy: Fedett uszoda építésének lehetősége

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Fedett uszoda építésének lehetőségével kapcsolatos előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a fedett uszoda megépítését a tanulmánytervben szereplő műszaki és szerkezeti leírásoknak megfelelően.
A Dél-alföldi Operatív Program keretében 2007. október 5-én megjelent "Dél-Alföldi Spa" egészségturisztikai létesítmények komplex fejlesztése pályázati kiírás keretén belül, a "Strand- és Termálfürdő egészségturisztikai fejlesztése" címmel, így a fedett uszoda megépítésére vonatkozó pályázat benyújtásával egyetért.

A Képviselő-testület vállalja, hogy a pályázathoz szükséges önerőt 2008-2010. évi költségvetésében biztosítja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőben történő benyújtásáról gondoskodjon.

Felelős: polgármester
Határidő: 2008. február 8.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzője és általa az érintettek


7.) Dél-alföldi Régió ivóvízminőség javító program

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, valamint a Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el. Kérte a képviselőket, aki egyetértve a Pénzügyi, valamint a Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsággal a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (22 igen szavazattal) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

8/2008. (I.25.) Kt.
Tárgy: Dél-alföldi Régió ivóvízminőség javító program

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium által lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében nyertesként kihirdetett és megbízott AQUAPROFIT Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt. által vezetett tervezői konzorcium részére a következő megbízást adja, illetve, annak ellátásához az alábbi "Meghatalmazás és Megbízólevél" című dokumentumot írja alá:

MEGHATALMAZÁS ÉS MEGBÍZÓLEVÉL

Alulírott, Szirbik Imre Szentes Város Önkormányzatának Polgármestere a Képviselő-testület 8/2008. (I.25.) Kt. határozata alapján ezúton meghatalmazom az

AQUAPROFIT Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt.
által képviselt és vezetett konzorciumot
konzorciumi tagok:

1. AQUAPROFIT Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt.
(7621 Pécs, Rákóczi u. 1.),
2. FŐMTERV Fővárosi Mérnöki Tervező és Tanácsadó Zrt.
3. ÖKO Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt.,
ill. a konzorcium jogszerű képviseletét ellátó AQUAPROFIT Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt.-t, hogy a

"Dél-alföldi Régió ivóvízminőség javítása - Ivóvíz 3.1"

tárgyú program keretén belül, a településen szolgáltatott ivóvíz minőségének javítására irányuló előkészítési és tervezési feladatokhoz az előzetes megvalósíthatósági tanulmányban felsorolt változatok közül:
a) az önkormányzat által a tervismertető tárgyaláson megfogalmazott vélemény figyelembe vételével,
b) a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium Konzorciumi Tanácsa jóváhagyása esetén, a DARFT Kht., mint Megbízó,
c) a Környezetvédelmi- és Vízügyi Minisztérium szakfőosztálya és Fejlesztési Igazgatósága, mint Közreműködő,
d) és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint Támogató -
- a felsoroltak mindegyike -
által elfogadott és továbbtervezésre javasolt megoldás-változatok elvi vízjogi engedélyeztetése és környezetvédelmi engedélyeztetése során, az érintett hatóságok előtt az önkormányzat nevében eljárjon.

A Megbízott személyesen, illetve a nevében és a Megbízott felelősségével eljáró bármely természetes vagy jogi személy, az eljárása során köteles a fenti szervek által elfogadott és jóváhagyott megoldást és álláspontot képviselni. Eljárásáról a megbízó kérésére írásban vagy személyes megjelenés keretében helyzetjelentést, tájékoztatást ad, amiről a Megbízó Önkormányzat polgármestere a belső szervezeti és működési, hatásköri szabályai szerint köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni, vagy szükség esetén határozathozatalt kezdeményezni.

A felek az a)- d) pontokban felsoroltak által jóváhagyott dokumentumokba foglalt kötelezettségeket kötelesek végrehajtani, tűrni vagy elősegíteni.

Jelen határozatot a Képviselő-testület a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium Konzorciós Szerződésében, valamint a "A Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Programja" című, EU támogatással megvalósítani tervezett nagyprojekt előkészítésének részleges finanszírozása (NFH-ENV 1/2005.) tárgyú Támogatási Szerződésben foglalt kötelezettségeire való tekintettel hozta meg.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ DARFT Kht. Szeged, Oroszlán u. 2.


8.) Alapító okiratok módosítása

Szirbik Imre:
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el. Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadásra javasolja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (22 igen szavazattal) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

9/2008. (I.25.) Kt.
Tárgy: Alapító okiratok módosítása


Határozat

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az intézményi alapító okiratok módosítása tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza:

1. Szentes Város Önkormányzatának Sportközpontja alapító okiratában a 354754-2-03 törzsszám helyett 638485, a 926100 szakágazat helyett 931100,
2. a Terney Béla Kollégium alapító okiratában a 355344-0-00 törzsszám helyett 355344, az 55130 szakágazat helyett 559000,
3. a Városellátó Intézmény alapító okiratában feltüntetésre kerül a 355366 törzsszám, a 9002 TEÁOR besorolás helyett 3811, a 900200 szakágazat helyett 381100,
4. a Városi Intézmények Gazdasági Irodája alapító okiratában a 355410-0-00 törzsszám helyett 355410, a 8010 TEÁOR besorolás helyett 8411, a 80110 szakágazat helyett 841115,
5. a Deák Ferenc Általános Iskola alapító okiratában a 355410-2-02 törzsszám helyett 638517, a 8010 TEÁOR besorolás helyett 8520, a 80120 szakágazat helyett 852010,
6. a Petőfi Sándor Általános Iskola alapító okiratában a 355410-2-04 törzsszám helyett 638528, a 8010 TEÁOR besorolás helyett 8520, a 80120 szakágazat helyett 852010,
7. a Koszta József Általános Iskola alapító okiratában a 35410-2-28 törzsszám helyett 638539, a 8010 TEÁOR besorolás helyett 8520, a 80120 szakágazat helyett 852010,
8. a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola alapító okiratában a 355140-2-31 törzsszám helyett 638540, a 8010 TEÁOR besorolás helyett 8520, a 80130 szakágazat helyett 852020,
9. a Klauzál Gábor Általános Iskola alapító okiratában a 355410-2-33 törzsszám helyett 638551, a 8010 TEÁOR besorolás helyett 8520, a 80120 szakágazat helyett 852010,
10. a Szentesi Családsegítő Központ alapító okiratában feltüntetésre kerül a 638562 törzsszám, a 8532 TEÁOR besorolás helyett 8899, a 853200 szakágazat helyett 889900,
11. Szentes Város Önkormányzata Bölcsődéje alapító okiratában feltüntetésre kerül a 638573 törzsszám, a 8532 TEÁOR besorolás helyett 8891, a 853200 szakágazat helyett 889110,
12. a Szentesi Művelődési Központ alapító okiratában a 355421-0-00 törzsszám helyett 355421, a 9231 TEÁOR besorolás helyett 9002, a 9232 TEÁOR besorolás helyett 9004, a 9234 TEÁOR besorolás helyett 9329, a 9272 TEÁOR besorolás helyett 9328,
13. a Központi Gyermekélelmezési Konyha alapító okiratában feltüntetésre kerül a 356923 törzsszám, a 5551 TEÁOR besorolás helyett 5629, az 555100 szakágazati besorolás helyett 562900,
14. Szentes Város Gondozási Központja alapító okiratában feltüntetésre kerül a 357414 törzsszám, a 8532 TEÁOR besorolás helyett 8810, a 853200 szakágazat helyett 881000,
15. a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Szentes alapító okiratában a 358093-0-00 törzsszám helyett 358093, a 7525 TEÁOR besorolás helyett 8425, a 752520 szakágazat helyett 842520,
16. Szentes Város Hajléktalan Segítő Központja alapító okiratában feltüntetésre kerül a 358717 törzsszám, a 8532 TEÁOR besorolás helyett 8899, a 853200 szakágazat helyett 889900,
17. az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratában feltüntetésre kerül a 358785 törzsszám, a 8010 TEÁOR besorolás helyett 8520, a 8021 TEÁOR besorolás helyett 8531, a 80520 szakágazat helyett 856000,
18. a Központi Óvoda alapító okiratában a 359265-1-00 törzsszám helyett 359265, a 8010 TEÁOR besorolás helyett 8510, a 80110 szakágazat helyett 851020,
19. a Kertvárosi Óvoda alapító okiratában a 359276-1-00 törzsszám helyett 359276, a 8010 TEÁOR besorolás helyett 8510, a 80110 szakágazat helyett 851020,
20. a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon alapító okiratában a 8531 TEÁOR besorolás helyett 8730, a 8532 TEÁOR besorolás helyett 8810, a 853100 szakágazat helyett 873000, a 853200 szakágazat helyett 881000
besorolást hagyja jóvá 2008. január 1-jei hatállyal.
21. Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala alapfeladatait meghatározó "módosított tevékenységi kör" elnevezést "alapító okirat" elnevezésre módosítja és az alapító okiratban feltüntetésre kerül a 354754 törzsszám, a 7511 TEÁOR besorolás helyett 8411, az 5522 TEÁOR besorolás helyett 5520, a 7140 TEÁOR besorolás helyett 7721, a 9261 TEÁOR besorolás helyett 9311, a 9272 TEÁOR besorolás helyett 9329, a 751115 szakágazat helyett 841105 besorolást hagyja jóvá 2008. január 1-jei hatállyal.

A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a változásokat az intézményi alapító okiratokon, valamint a költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartásán vezesse át.

Felelős: Jegyző
Határidő: 2008. január 31.

A határozatról értesítést kapnak:
1. Szentes Város Polgármestere
2. Polgármesteri Hivatal Jegyzője
3. Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda
4. Önkormányzati intézmények vezetői
5. Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatósága
6. Irattár


9.) Szentes, külterület 19572. és 19573. hrsz.-ú ingatlanok felmentése a változtatási tilalom alól

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.

Czirok Jánosné:
A Képviselő-testület 2007. márciusában alkotta meg a településrendezési feladatok megvalósulása érdekében történő változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendeletét. A rendelet 2.§ /2/ bekezdése lehetőséget ad arra, amennyiben azon a területen, ahol a változtatási tilalommal érintett ingatlanok elhelyezkednek, olyan beruházási szándék jelentkezik, amely nem ellentétes a rendezési tervben meghatározott célokkal, akkor az építtető kérelmére a Képviselő-testület felmentést adhat a változtatási tilalom alól.
Az egyik előterjesztésben a biomassza kiserőmű megvalósítása céljából kérik a felmentést az építtetők. A tervezett beruházási szándék megegyezik a településszerkezeti tervben erre a helyre kijelölt felhasználással.
A másik előterjesztésben a Fábiánsebestyéni út és a Kunszentmártoni út közötti zárt kertek között lévő két ingatlan felmentését kérik a változtatási tilalom alól. Az indok, hogy építési engedély alapján, de attól eltérően készült gazdasági épületre csak abban az esetben adható meg a felmentés, ha a két ingatlan összevonásra kerül, amelyhez szükséges a változtatási tilalom alóli felmentés megadása. Amennyiben a két ingatlan megkapja a felmentést, a gazdasági épület megkaphatja a fennmaradási engedélyt. Ez nem ellentétes az oda meghatározott fejlesztési céllal. Ez üvegházas és fóliasátras mezőgazdasági területként van kijelölve a szerkezeti tervben, amely céllal nem ellentétes a gazdasági épület fennmaradása.
A harmadik előterjesztés a Kunszentmártoni úttól északra, a termál tótól keletre húzódó területről szól. Ezt a területet a szerkezeti terv üdülőterületnek jelölte ki. A terület egy része zártkertekké van kialakítva. Jelenlegi formájában is alkalmas arra a célra, amit a szerkezeti terv meghatároz hétvégi házak elhelyezésére. A másik része jelenleg még nagytelkes. Tekintettel arra, hogy a falusi turizmus nem valószínű, hogy önmagában eltudja tartani a családot egy kis gazdaság megvalósítása célszerű. Ez a gazdaság csak olyan lehet, amelyik nem akadályozza az üdülő funkció betöltését. Erre kéri a kérelmező a változtatás alóli tilalom felmentést.

Szirbik Imre:
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem merült fel. Kérte a képviselőket, aki támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 21 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

10/2008.(I. 25.) Kt.
Tárgy: Szentes, külterület 19572 és 19573 hrsz-ú ingatlanok felmentése a változtatási tilalom alól

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes, külterület 19572 és 19573 hrsz-ú ingatlanok változtatási tilalom alóli felmentéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

Czirokné Gömöri Szilvia kérelmére Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete felmentést ad a Szentes, külterület 19572 és 19573 hrsz-ú ingatlanokat terhelő változtatási tilalom alól. A felmentés a 19572 hrsz-ú ingatlanon tervezett lakóépület és a 19573 hrsz-ú ingatlanon tervezett 8 db egyenként 400 m2 alapterületű fóliasátor engedélyezésére vonatkozik a tervezéskor és az engedélyezéskor betartandó alábbi feltételekkel:
- szintterületi mutató: 0,2,
- beépítési százalék: max. 20%
- építménymagasság: max. 6,0 m
- zöldfelület: min. 60%.

A határozatról értesítést kap:
1./ Czirokné Gömöri Szilvia 6600 Szentes, Veres P. u. 4/2.
2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája
3./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya
4./ Irattár


10.) Szentes, zárkert 19740/1. és 19740/2. hrsz.-ú földterületek felmentése a változtatási tilalom alól

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.

Dr. Demeter Attila:
Figyelemmel a Ket. szabályaira az ügyfelet tájékoztatni kell arról, hogy az építési és használatbavételi engedélyek nem helyettesítik a művelési ág változtatás miatt szükséges eljárást. Vannak olyan egyéb hatósági eljárások, amelynek következtében valaki azt hiszi, hogy ezáltal mentesülnek. Még ha zártkertről is van szó, művelési ág kivonása alóli engedélyeztetési eljárási kötelezettsége van.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (22 igen szavazattal) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

11/2008. (I. 25.) Kt.
Tárgy: Szentes, zárkert 19740/1. és 19740/2. hrsz.-ú földterületek felmentése a változtatási tilalom alól

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes 19740/1 és 19740/2 helyrajzi számú zártkerti ingatlanok változtatási tilalom alóli felmentésére irányuló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

A szentesi tulajdoni lapon felvett, Szentes zártkert 19740/1 és 19740/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, mindkettő kert és út művelési ágú, 995 m2 területű földrészletekre vonatkozóan, a településrendezési terv megvalósulása érdekében történő változtatási tilalom elrendeléséről szóló Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007. (III.1.) rendelet 2. § (2) bekezdése alapján egyedi felmentést ad a változtatási tilalom alól.
A felmentés csak a 19740/1 és a 19740/2 helyrajzi számú földterületek összevonásának telekalakítására és azon megvalósult gazdasági épület fennmaradási engedély építéshatósági eljárásának lefolytatására vonatkozik. Nem terjed ki a felmentés egyéb építésigazgatási eljárás (építési, rendeltetésmód változási, bontási engedély) lefolytatására.

Felelős: Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya
Határidő: folyamatos

A határozatról értesítést kapnak:
1. Szentes Város Polgármestere
2. Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály
3. Kun Katalin 6600 Szentes Petrovics S. u. 15/a.


11.) Szentes, belterület 4139/1. hrsz.-ú ingatlan felmentése a változtatási tilalom alól

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem merült fel. Kérte a képviselőket, aki támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 20 igen szavazattal (2 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

12/2008. (I.25.) Kt.
Tárgy: Szentes, belterület 4139/1 hrsz-ú ingatlan felmentése a változtatási tilalom alól

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes, belterület 4139/1 hrsz-ú ingatlan változtatási tilalom alóli felmentéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

A CO-VER Energia Szentes Kft. (8200 Veszprém, Rákóczi u. 5.) képviseletében Andrea von Finckenstein ügyvezető kérelmére Szentes Város Önkormányzata Képviselőtestülete felmentést ad a Szentes, belterület 4139/1 helyrajzi számú ingatlant terhelő változtatási tilalom alól. A felmentés a tárgyi ingatlanon tervezett biomassza kiserőmű építési engedélyezésére vonatkozik.

A határozatról értesítést kap:
1./ A CO-VER Energia Szentes Kft. 8200 Veszprém, Rákóczi u. 5.
2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája
3./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya
4./ Irattár

Elment az ülésről: Geréné Dunaháti-Vas Márta képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő


12.) Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv (15)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Művelődési és Oktatási, valamint a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság véleménye.

Szűcs Lajos:
A Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv első része van a képviselők előtt, amely egy helyzetelemzés. 2007. júliusában kezdődött az adatgyűjtés. A régió 2007. szeptemberében kiírta a pályázatot. Az adatgyűjtés során kiderült, hogy Szentes városban a hátrányos helyzetű tanulók aránya eléri a 40%-ot. Ez azt jelentette, hogy az Oktatási Minisztérium szakembereivel közösen tudják elkészíteni az anyagot. Az anyag elkészítéséhez szükséges szakértői díj 400 eFt és 1 mFt között van. Szeptember 28-án az összes érintett oktatási intézmény vezetőinek, nevelőinek szakértői tájékoztatót tartottak. Az adatgyűjtést október végére teljes körűen megcsinálták, amelyet decemberben továbbították a Minisztériumba. Ez a helyzetelemzés sokrétű munkát igényelt, hiszen sok adatot kellett összegyűjteni ahhoz, hogy megállapítsák milyen arányban és melyik iskolában vannak hátrányos helyzetű tanulók. Vannak a HH-s - hátrányos helyzetű - , HHH-s - halmozottan hátrányos helyzetű -, és SNI - sajátos nevelési igényű - tanulók. Az előterjesztésben látható, hogy melyik iskolában hány gyerek van, mennyi gyerekből mennyi a HH-s, HHH-s, és az SNI-s gyermek. Ez a helyzetelemzés az alapja annak, hogy az akciótervet elkészítsék. Kérte, hogy az akciótervhez ötletekkel adjanak útmutatót. A helyzetelemzés elkészítését az indukálta, hogy a különböző pályázatokhoz kötelező leadni az akciótervet és helyzetelemzést. A pályázatokhoz csatolni kell, milyen tervvel és hogyan próbálják a hátrányos helyzetű gyerekeket felzárkóztatni. Ez a helyzetelemzés egy pontos statisztika. Az akciótervhez a javaslatokat várja.

Móra József:
A határozati javaslat 2.) pontjában szerepel, hogy az akciótervet 2008. december 20-ig kell elkészíteni. Ez a dátum miért nem a tanévhez igazodik? A 26. oldalon szerepel a helyzetelemzés összefoglalása. A problémapontoknál olvasható, hogy "A település közoktatási intézményei nem veszik igénybe a képesség kibontakoztató és integrációs támogatást. Viszonylag nagyszámú HH és HHH tanuló ellenére a különböző támogató programokat nem veszik igénybe az intézmények (Útravaló program)." Miért nem veszik igénybe ezt a pályázati lehetőséget? Szentesen a hátrányos helyzetűek száma hogyan viszonyul az országos mérésekhez képest? Adminisztratív eszközökkel meg lehet-e oldani, hogy a hátrányos helyzetű tanulók ne 1-2 intézménybe koncentrálódjanak?

Szűcs Lajos:
Nem lehet adminisztratív eszközökkel megoldani. Vannak iskolai körzethatárok. A Petőfi Sándor Általános Iskolában 44%, míg másik iskolában alig van. Az egyházi iskolákban 1-2 hátrányos helyzetű tanuló van. Ez rávilágít arra, hogy milyen különbségek vannak az iskolák között. Némelyik iskola nagy problémákkal küzd. Szabad iskolaválasztás van annak ellenére, hogy körzethatárok vannak. Nem látja azt, hogy adminisztratív eszközökkel lehetne ezen változtatni. Országosan Szentes középkategóriában van. Vannak hátrányok, hiányok abban, hogy az intézmények a pályázatokat nem veszik figyelembe. Tettek lépéseket. A Petőfi Sándor Általános Iskolában tanít olyan felzárkóztató tanár, aki a hátrányos helyzetű gyerekekkel külön foglalkozik. A Deák Ferenc Általános Iskolában az órán két tanár tanított, az egyik a lemaradó gyerekekkel foglalkozott.

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
A Művelődési és Oktatási Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolta. Látható, hogy mi a lényege a közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervnek. A helyzetelemzés alapos, ilyen jellegű feltáró munkával még nem találkoztak. Az anyag megfelelő az akcióterv kidolgozásához.

Kálmán János:
A 2. oldalon olvasható, hogy "a képviselő-testületnek is tárgyalnia kell és jóvá kell hagynia, azonban változtatni már nem lehet rajta." A képviselők kész tények elé vannak állítva. Úgy gondolta, hogy az esélyegyenlőségi célkitűzés egy tüneti kezelés. Gyökerei mélyre hatóak, társadalmi probléma. Összefügg a hátrányos helyzetű gyerekek számának a növekedése az életszínvonal csökkenésével. A hátrányos helyzetű tanulókhoz a gyengébb képességű és különböző tanulási zavarokkal küszködő tanulók is tartoznak. A szülőknek egyre kevesebb ideje jut, hogy a gyerekkel foglalkozzanak. Az akcióterv és helyzetelemzés célja, hogy bizonyos pályázatok benyújtásához szükség van rá. Kényszerpályára viszik az oktatási intézményeket, mert ha ennek nem tesznek eleget, akkor kizárják a pályázatból. A szabad iskolaválasztás lehetősége bizonyos mértékben korlátozódik. Az iskolák rákényszerülnek arra, hogy nagyobb számban vegyenek fel ilyen tanulókat, mert a pályázatból kiesnek. Esélyegyenlőségnél megkérdőjelezhető a tandíj kérdése.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
A Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság megtárgyalásra alkalmasnak tartotta azzal, hogy a határozati javaslat 2.) pontjában található határidő 2008. augusztus 10-re módosuljon.

Halmai István:
Helyzetelemzés készítésekor legközelebb vegyék figyelembe, hogy nem minden képviselő pedagógiai végzettségű, ezért a rövidítések mellé írják ki a jelentésüket.
A helyzetelemzés 2.1. pontjában a demográfiai adatok között olvasható, hogy Szentes lakónépesség száma 30.362 fő. Továbbá olvasható, hogy "a csökkenés mértéke 1990-2006. között nem számottevő, így megállapítható, hogy a lakosság száma stagnál." Szentes város honlapján pedig 33 ezer fős lakosságlétszám szerepel.
A gyereklétszám 2000-2006 között 600 fővel, vagyis 20%-kal csökkent.
Nem tudja, hogy a beköltözők számát tartalmazó 2. számú táblázat milyen időszakra vonatkozik.
Az 5. oldalon szerepel, hogy "A város mindent elkövet azért, és a jövőben még többet kell tennie, hogy azonosítani és regisztrálni tudja a HHH gyermekeket, és így még hatékonyabban támogathassa hátránykompenzálásukat, esélyüket növelhesse."
Az Apponyi téri óvodában a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek száma magas. Sajátos nevelési igényű gyermekek szinte csak ott vannak. Ehhez hogyan aránylik a főállású pedagógusok létszáma? A pedagógusok leterheltek.
Az inkluzív nevelés mit jelent?

Móra József:
A helyzetelemzés 4. oldalán szerepel "a Kurca-folyó két oldalán" szövegrész. Felhívta a figyelmet, hogy a folyónak partja van, nem oldala.
A 13. oldalon "az óvodák összegzésszerű jellemzése" című rész első bekezdésében olvasható, hogy az "óvodák infrastrukturális helyzete, eszközellátottsága egyenletesnek mondható". Véleménye szerint egyenletesnek, jónak mondható.
Az anyag készítője nem összegezte, hogy melyik iskolában mennyi hátrányos helyzetű, mennyi halmozottan hátrányos helyzetű és mennyi sajátos nevelési igényű tanuló van. Számítása szerint a Koszta József Általános Iskolában 23%, a Klauzál Gábor Általános Iskolában 55%, a Petőfi Sándor Általános Iskolában 60%, a Deák Ferenc Általános Iskolában és Damjanich J. Tagiskolában 53%, a Kiss Bálint Református Általános Iskolában 23%, a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában pedig 3,5%. Az óvodákban ez a % hogyan alakul? 36%-nak számolta. Mi az oka, hogy ekkora eltérés van? A helyzetelemzés erre nem ad egyértelmű választ. Nincs meg a megfelelő információáramlás. Miből adódik a hátrányos helyzet? Nemcsak a szociális helyzetből. Nem kapott választ arra, hogy miért nem a tanévhez kapcsolódik az akcióterv kidolgozásának dátuma. Javasolta, hogy az akcióterv a júniusi ülésre legyen beterjesztve, amikor az óvodai és iskolai csoport,- és osztálylétszámokról tárgyalnak. Az előterjesztést támogatásra javasolta.
Ügyrendi javaslata, hogy a határozati javaslat 2.) pontjában szerepelő dátum 2008. július 1-jére legyen módosítva.

Szűcs Lajos:
Elfogadta a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság a határozati javaslat 2.) pontjára tett javaslatát, miszerint az akcióterv 2008. augusztus 10-ig készüljön el.
A Képviselő-testület jóváhagyta a körzethatárokat, nem azon kell változtatni. Az anyagban szerepel, hogy melyik iskolában mennyi hátrányos helyzetű gyermek van, ezért nem értette a kifogást.
Az óvodákban az ellátás egyenletesen jó. Kijavításra kerül, hogy a Kurca-folyónak partja van.
Halmai István képviselővel egyetértett abban, hogy fel kell kutatni a hátrányos helyzetű gyerekeket, ezt teszik, amely sokrétű munkát igényel az osztályfőnöktől, az ifjúságvédelmi felelőstől és szülőktől.
Ne tévesszék össze a hátrányos helyzetű gyerekeket a szegény gyerekekkel, mert nem egy a kettő. A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók közé tartoznak azok, akiket diszgráfia, diszlexia, logopédia és egyéb ellátásban kell részesíteni. A társadalmi problémákhoz és szegénységhez nincs köze. Az óvodában a felzárkóztatás olyan szintű, hogy amikor a gyerek az 1. osztályt megkezdi, akkorra már lényeges változás történik a gyerek beszédtechnikájában és mozgásterápiájában.
Kálmán János képviselő által elmondottakkal részben értett egyet. Nemcsak azért hátrányos helyzetű a gyerek, mert a szülő nem ér rá vele foglalkozni.
Nemcsak akkor kapnak az iskolák pályázati pénzt, ha a helyzetelemzést elvégzik.

Hornyik László:
Az óvodák eszközellátottsága a körülményekhez képest kifejezetten jó, amely nem az önkormányzatnak köszönhető, hanem az óvodai alapítványoknak. Dicséret illeti azokat a pedagógusokat, akik munkaidő után, szabadidejükben írnak pályázatot, és a megnyert összeget eszközfejlesztésre fordítják.

Halmai István:
Alpolgármester úr ugye nem nekem magyarázta el, hogy a hátrányos helyzet nem szegényt jelent? Nem szólt arról, hogy a hátrányos helyzet szegényt jelentene.
Nem kapott választ arra, hogy rendben van-e az Apponyi téri óvoda pedagóguslétszáma?

Szűcs Lajos:
Rendben van. Ebben az óvodában van egy külön hátrányos helyzetű gyerekekből álló csoport, akikkel külön pedagógus és gyógypedagógus foglalkozik.
Általánosságban jegyezte meg, hogy a hátrányos helyzet nem egyenlő a szegénységgel, nem személy szerint Halmai István képviselőnek szánta.

Móra József:
A 16. oldalon lévő helyzetelemzés megállapítja, hogy "Iskolai körzet módosítása aktuálissá válhat". Ha augusztus 10-ig csinálják meg az akciótervet, akkor nem tudják meghozni a döntést időben.

Halmai István:
Ha külön csoport van, akkor a 7 főállású pedagóguslétszámban benne van az a pedagógus létszám is, aki a hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozik? Ha benne van, nem tartja korrektnek. Ha 7 fő pedagógusra jut 78 gyerek, akkor nem egyenlő a leterheltség szintje a többi óvodához képest.

Szűcs Lajos:
Ennek utánajár és a következő ülésen beszámol róla. Azért kell a körzethatárokat módosítani, mert megszűnt egy iskola, amelynek körzetét fel kell osztani. Sokan mentek át a Klauzál Gábor és Petőfi Sándor Általános Iskolába.

Szirbik Imre:
Felhívta a figyelmet, hogy az augusztus 10-i időpont a júniusi testületi ülés időpontja, mert nyáron nincs képviselő-testületi ülés.
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság határozati javaslat 2.) pontjára tett módosításával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 19 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett (1 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

13/2008. (I.25.) Kt.
Tárgy: Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Határozat

1.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv első, esélyegyenlőségi Helyzetelemzés című részét.

2.) A Terv második, Akcióterv című részét folyamatosan készítse a Művelődési Iroda.

Határidő: 2008. augusztus 10.
Felelős: Alpolgármester

A határozatról értesítést kap:
1./ Minden érintett intézmény
2./ Szentes Város Alpolgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája


13.) Interpellációkra válasz (12, 12/1)

Műszaki Osztály

12.) - Mentő u. 59. ingatlan műszaki állapota (Ollainé)
- DÉMÁSZ-tulajdonú oszlopok (Kozák J., Horváth I.)
- Szent A. u. - Örvény sor felőli szakasz balesetveszélyes (Kozák J.)
- Tóth J. u. elején "várakozni tilos" tábla (Dongó L.)
- Alsórét 256. ingatlan, Fodor-tanya állapota (Horváth I.)
- Soós u. - Farkas A. u. torkolatában hirdetőtábla (dr. Gyenes Á.)

12/1.) Kossuth téri jelzőlámpa hangjelzéssel történő ellátása (Sipos A.)

Szirbik Imre:
Megkérdezte Ollai Istvánné képviselő asszonyt, hogy a Mentő u. 59. sz. alatti ingatlan műszaki állapotával kapcsolatos interpellációjára a 12. sorszám alatt adott választ elfogadja-e.

Ollai Istvánné:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Kozák János képviselőt, hogy a DÉMÁSZ-tulajdonú oszlopokkal kapcsolatos interpellációjára a 12. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Kozák János:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Kozák János képviselőt, hogy a Szent Anna utca Örvény sor felőli szakasz balesetveszélyes állapotának megszüntetése érdekében tett interpellációjára a 12. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Kozák János:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Dongó László képviselő úr nincs jelen az ülésen, ezért interpellációjára a válasz a következő ülésen újra beterjesztésre kerül.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Horváth István képviselőt, hogy a DÉMÁSZ oszlopokkal kapcsolatos interpellációjára a 12. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Horváth István:
Az interpellációra adott választ elfogadta, de figyelemmel fogja kísérni az eseményeket.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Horváth István képviselőt, hogy a villamos vezetékek alatti fanyeséssel kapcsolatos interpellációjára a 12. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Horváth István:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Horváth István képviselőt, hogy az Alsórét 256. sz. alatti ingatlanon történő különböző anyagok tárolásával kapcsolatos interpellációjára a 12. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Horváth István:
Az interpellációra adott választ elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte dr. Gyenes Ágota képviselőt, hogy a Soós utca és Farkas Antal utca torkolatában kihelyezett hirdetőtábla áthelyezésével kapcsolatos interpellációjára a 12. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Dr. Gyenes Ágota:
Felhívta a figyelmet, hogy a határidő 2007. december 31-e volt, és még a tegnapi nap folyamán is ott volt a tábla. Kéri az eltávolítását.

Kiment a teremből: Szűcs Lajos alpolgármester
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Szirbik Imre:
Megkérdezte Sipos Antal képviselőt, hogy a Kossuth téri forgalomirányító lámpa hangjelzésével kapcsolatos interpellációjára a 12/1. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Sipos Antal:
Az interpellációra adott válasz 2.) változatát fogadja el, ami a kulcstartóra fűzhető rádiós bejelentkező egységre vonatkozik. Az ottlakóknak gondot okoz a zaj, ezért a távkapcsolós megoldás lenne mindenkinek a legjobb. Ha ez megoldódna, elfogadná.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki az interpellációra adott válasz 2.) változatát, azaz a kulcstartóra fűzhető rádiós bejelentkező egységre vonatkozót fogadja el, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 14 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett elfogadta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Sipos Antal képviselőt, hogy a Szeszfőzde dűlőnél lévő fénysorompó és a Munkás utca közötti járda felújítását és a két kissorompó közötti út ismételt felújításával kapcsolatos interpellációjára a 12/1. sorszám alatt adott választ elfogadja-e?

Sipos Antal:
Az interpellációra adott választ elfogadta.


14.) Interpellációk

Szirbik Imre:
Felhívta a figyelmet, hogy az interpellációk alapvető formája az írásbeliség, de halasztást nem tűrő közügyben szóbeli interpellációnak is van helye.

Kálmán János:
A Klauzál utca és Arany J. u. kereszteződésében az Arany J. u. 17. sz. előtti járda a terepviszonyok miatt olyan mélyen helyezkedik el, hogy a víz megáll, emiatt az ingatlannál a ház fala megsüllyedt és megrepedt. Véleménye szerint nem a legmélyebb pontján van a csapadékvíz-elvezető akna. Kéri ennek a kivizsgálását, megszüntetését.

Kozák János:
A Petőfi Szálló rekonstrukciója miatt a Szálló előtt ki lett téve a 20 km/h -s sebességkorlátozó tábla. Kérte, hogy a kresz szabályai szerint az építkezés után oldják fel. A kresz szabályai szerint azt jelenti, hogy a következő útkereszteződésig tart a 20 km/h-s sebességű korlátozás. Indokolatlan az olyan hosszan történő sebességkorlátozás.

Visszajött a terembe: Szűcs Lajos alpolgármester
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő

Kozák János:
A Szent Anna utca végén a tükör elhelyezésén kívül az Örvény sor felőli oldalán a kanyarnak, vagyis a Kurca parton ferde állásban 10 parkoló elhelyezését javasolta, ezáltala burkolat kijavításra kerülne. Így kitilthatják a parkoló autókat a kis utcából, amelyek a vendéglátó egység előtt állnak.
E munka elvégzésekor az Örvény soron a kanyarban három helyen kellene az útburkolatot javítani, valamint a Mentő utcában is, ahol a Gergely utcából felkanyarodik az út, jelentős mértékben le van töredezve a burkolat. Kérte az úthibák kijavítását.

Hornyik László:
A volt Megyeháza épületét már régen átadták, azonban a mai napig nincs az épület falán feltüntetve a benne helyet kapó Kulturális és Konferencia Központ, Levéltár és Koszta József Múzeum neve és nyitvatartási ideje. Szeretné, ha ez felkerülne.

Dr. Demeter Attila:
A Csongrádi úton, a Mátéffy és Váradi Lipót Árpád utcákban az útburkolat felújítása megtörtént, szegélykővel ellátottak. Amennyiben a Közútkezelő Kht. illetékes, illetve a Közterület-Felügyelet munkatársai figyeljenek oda, hogy az útszegély mellé leálló gépjárművek ne tegyék tönkre a leálló részeket. Tönkreteszik a szegélyköveket, felhordják az útra a sarat, amely veszélyforrást jelent.
A rekonstrukció után vannak munkák, amelyet el kell végezni. A Mátéffy utcában a megépített út melletti részt felháborító módon bontották fel. Az ilyen esetekre oda kellene figyelni.

Ollai Istvánné:
A Szent Anna utca végén nem tükör kellene, hanem megállni tilos táblát kellene kihelyezni.

Móróné Tulipán Edit:
A Mágocsi út 2. sz. alatt 4 önkormányzati bérlakás van. Az udvari bejárati ajtó, a vaskapu életveszélyes állapotban van. Kérte ennek kijavíttatását.

Ígéretet kapott arra, hogy a Berekháti buszváró üvegezése 2007. december 31-ig megtörténik. Ez a mai napig nem valósult meg. Kérte ennek a pótlását.

Kérte a főkertész asszonyt, vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogyan lehetne Lapistót szebbé varázsolni fák, bokrok, cserjék, padok elhelyezésével. Ennek a költsége beleférhessen a költségvetésbe.

Sipos Antal:
Kérte, hogy a Jókai utca - Damjanich utca sarkán lévő buszváró legyen fedett, sok gyerek vár a buszmegállóban.

Sipos Antal:
A Mol benzinkúttól a Szeder temetőig tartó kerékpárúton a Nagybani piactól a Szeder temetőig kiépült a közvilágítás, amelyet két napja adtak át. Azóta két lámpa nem világít. A tönkrement égőt garanciában cserélik vagy a város fizeti?

Horváth István:
Véleményként mondta, hogy a szarvasi úton elkészült világítás helyett esztétikusabb lámpatartókat kellett volna elhelyezni a város bevezető szakaszára.

A volt Megyeházánál és az Ady Endre utcában elhelyezett valamennyi faláda állapota nem megfelelő, több láda el van töredezve. A tavaszi felújítások alkalmával erre figyelni kellene.

A Rákóczi utcán működő gumiszervizesnek milyen jogosítványai vannak? Időnként nagy munkagépek és teherautók gumicseréjét végzik a közúton, balesetveszélyes közlekedési akadályokat okozva.

Jelezte, hogy a volt Megyeháza falán általában nem világítanak a lámpák.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Bízik abban, hogy működni fognak azok az oszlopok, amelyek a Csongrádi út városból kivezető szakaszán, a laktanya résznél vannak. Meg kellene gondolni, hogy a Csongrádi úton lévő várostáblát kintebb kellene helyezni, hogy ne hozzák kellemetlen helyzetbe a lakosságot.

Korábban is kérte, hogy a Csongrádi úton lévő második körforgalom Honvéd utcára bevezető szakaszát közvilágítással kellene ellátni. A tervezésnél ezt vegyék figyelembe.

Dr. Demeter Attila:
Bejelentette, hogy a képviselők megkapták a vagyonnyilatkozat íveket. Kérte, hogy határidőre tegyenek eleget a kötelezettségüknek.

Ollai Istvánné:
Megkérdezte, hogy a záróvonal mellett lehet-e parkolni? A Tóth J. utca elején számtalan esetben lát ilyet.

Szirbik Imre:
Bejelentette, hogy a Képviselő-testület további munkáját zárt ülésben folytatja.

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba jegyző
Szirbik Imre polgármester

Baranyi Imre - Ollai Istvánné
jegyzőkönyv-hitelesítő