Jegyzőkönyv

Készült Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. július 16. napján a Városháza Dísztermében megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen voltak:
Szirbik Imre polgármester
Szűcs Lajos alpolgármester
 
Antal Balázs Tibor
Dr. Bácskainé Fazekas Márta
Földvári Nagy István
Füsti Molnár Lajos
Geréné Dunaháti-Vas Márta
Hornyik László
Horváth István
Kálmán János
Kozák János
Móra József
Pásztor Antal
Dr. Rébeli Szabó Tamás
Sipos Antal
Törőcsik Zoltán
Varga Árpád
képviselők


Távolmaradását jelezte:
Baranyi Imre
 
Dr. Demeter Attila  
Dongó László  
Dr. Gyenes Ágota  
Halmai István  
Ollai Istvánné  


A Polgármesteri Hivatal részéről:
Dr. Sztantics Csaba
jegyző
Dr. Seres Ilona
jegyzői irodavezető
Szilvássy Árpádné vagyongazdálkodási irodavezető
Krajsóczki Sándorné tervezési irodavezető
Czirok Jánosné műszaki osztályvezető


Szirbik Imre:
Megállapította, hogy a 23 képviselőből hatan jelezték távolmaradásukat, így 17 képviselő van jelen az ülésen. A határozatképes ülést megnyitotta.

A rendkívüli ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek Hornyik László és Dr. Rébeli Szabó Tamás képviselőket kérte fel.

Megkérdezte, van-e módosító indítványa valakinek?
Mivel nem volt, szavazásra bocsátotta javaslatát.

Kérte, aki egyetért a jegyzőkönyv hitelesítők személyével, szavazzon, egyben ellenőrizze készülékét, a szerint működik-e, ahogyan döntött!

A Képviselő-testület 16 igen szavazattal 1 tartózkodással az ülés jegyzőkönyv hitelesítésével Hornyik László és Dr. Rébeli Szabó Tamás képviselőket megbízta.

Megkérdezte, hogy mindenki rendelkezésére áll-e a később kiosztott 6-7-8. számú előterjesztés, és a sorszám nélkül most kiosztott Horváth István képviselő sürgősségi indítványa?

Kozák János:
Javasolta, hogy a most kapott anyagok tárgyalása előtt rendeljenek el szünetet, hogy legyen idő a felkészülésre.

Szirbik Imre:
Kérte, aki a 6-7-8. számú előterjesztés napirendre vételét támogatja, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal, 2 tartózkodással és 1 nem szavazattal egyetértett az előterjesztések napirendre vételével.

Szavazásra bocsátotta a Horváth István képviselő sürgősségi indítványának napirendre vételét.

Kérte, aki a sürgősségi indítvány napirendre vételét támogatja, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 4 tartózkodással (1 fő nem szavazott) a napirendre vétel mellett döntött.

A fentiek figyelembevételével kérte, fogadják el a mai ülés napirendjét.

A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, 2 tartózkodással a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

180/2007. (VII.16.) Kt.
Tárgy: Napirend

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:


NAPIREND

1.) A Kertvárosi Óvodai Munkáltatói Körzet vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására megbízás
2.) A Szentesi Rendőrkapitányság kapitányságvezető kinevezésének véleményezése
3.) A településrendezési feladatok megvalósulása érdekében történő változtatási tilalom elrendeléséről szóló 2/2007. (III.10.) rendelet módosítása
4.) Szentes Alsórét Részletes Szabályozási Terv módosítási eljárásának megindítása
5.) Előterjesztések
6.) Horváth István képviselő sürgősségi beadványaHornyik László:
Bejelentette, hogy a mai naptól nem kíván tovább dolgozni az MSZP-SZDSZ frakcióban. Mától független képviselőnek tekinti magát. Esküjéhez híven továbbra is Szentes Város javát szolgálja, kérte döntése tudomásulvételét. Okát zárt ülésen kívánja elmondani, mivel a legutóbbi zárt ülésen elhangzottak miatt döntött részben így, akkor nem volt lehetősége, hogy reagáljon az elhangzottakra. Szeretne átülni Füsti Molnár Lajos képviselő mellé és kérte, hogy tőle jobbra foglaljanak helyet. Szeretne középen helyet foglalni, mint független képviselő.

Szirbik Imre:
Közölte, hogy a képviselő nyugodtan helyet foglalhat ott, ahol kíván.

Kérte, folytassák munkájukat.

Füsti Molnár Lajos:
Egyetértett Hornyik László képviselő döntésével.