1.) Petőfi Szálló felújítása és hasznosítása

Szirbik Imre:
Köszöntötte az ülésen megjelent Zsohár Árpádot, a PENDOLA Kft. ügyvezetőjét és jogi képviselőjét dr. Kocsis Tamás ügyvéd urat.

Írásban mindenki megkapta az előterjesztést, és a hozzá kapcsolódó két szerződés-tervezetet, valamint a Pénzügyi, Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét. Hangsúlyozta, hogy a Petőfi Szálló felújítása kiemelt várospolitikai ügy. A város minden lakójának vágya, hogy minél hamarabb, méltó módon kerüljön helyreállításra az épület és szolgálhassa a lakosságot. Az épület építése 120 esztendővel ezelőtt kezdődött. A Képviselő-testület hosszú évek óta tett erőfeszítéseket arra, hogy a város tulajdonába kerüljön az épület. Két közbeszerzési eljárást írtak ki, mely eredménytelen maradt. Munkájuk során többször találkoztak a Pendola Kft. képviselőivel, akik beleszerettek a Petőfibe. A tavasszal ajánlatot tettek közös kft. alapítására, melynek eredményeként van a Képviselő-testület előtt a két szerződéstervezet, mely jelentős lépcső és forduló az ügyben. A Kft. vállalja az épület felújítását és az üzemeltetésről is gondoskodik.
Első nagy kérdés a biztosítékrendszere a munkának. A szerződés kellő garanciát biztosít a városnak, hiszen a Pendola Kft. tőkeemelése olyan mértékben valósul meg, ahogyan a felújítási munkák folynak. Az épületre rárakódik a tevékenység. A másik garanciás elem a szerződésben, hogy november 30. napjára el kell készülni az épület engedélyes terveinek, egyeztetve a Műemlékvédelmi Felügyelőséggel. El kell készülni a hozzátartozó finanszírozási és üzemeltetési dokumentációnak, mely a város garanciáját tartalmazza. Ennek feltétele az egyhangú határozat, így a kisebb résszel rendelkező fél beleegyezése is szükséges. Garanciális elem, hogy az épület értékének meghatározása az önkormányzat jogköre. Természetesen ezt a másik fél is felméri, és közös megegyezés alapján az apportként szereplő értékkel alaptőke emelés is történik. Ez után két egyenrangú fél kezdi meg az épület felújítását. A tárgyalások során hangsúlyos elem volt a színház kérdése. A színház a '60-as években kialakított formában több mint 40 éve szolgálja a várost. A szerződés szerint az épület teljes egészében kerül felújításra, a színházterem is visszakapja eredeti stílusát, ugyanakkor többfunkcióssá válik. Évi 30 napra az önkormányzat ingyen használhatja a termet, melyből 10 alkalom hétvégére esik.

Van-e kérdése valakinek az üggyel kapcsolatban?

Dongó László:
A FIDESZ frakció támogatja a Petőfi Szálló rekonstrukcióját. Megkérdezte, hogy a beruházáshoz és a tőkeemeléshez szükséges pénzeszközök rendelkezésre állnak-e a Kft-nek?

Zsohár Árpád:
A kérdésre válaszolva kijelentette, hogy természetesen rendelkeznek a szükséges anyagi eszközökkel. A későbbiek során a tőke egy pénzintézet bevonásával lesz biztosított, mely a kijelölt időpontban a számlán fog lenni. A tervek költségeit természetesen finanszírozzák, az önkormányzatnak semmilyen költsége nem merül fel.

Antal Balázs Tibor:
Megkérdezte, miért nem választották az adás-vételi lehetőséget?

Halmai István:
Megkérdezte, hogy készült-e hozamszámításos ingatlanértékelés, és milyen futamidővel számolták a megtérülést?

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
A Felügyelő Bizottság tagjaival kapcsolatban kérdezett, megtörtént-e a szokásos egyeztetés a tagokra vonatkozóan?

Zsohár Árpád:
Mind a három féle számítási módszerrel kiszámolták a hozamot. Az épület felmérése jelenleg is folyik. Nem tudják melyek azok a részek, melyeket teljesen vissza kell bontani, vagy csak fel kell újítani. A bekerülési értéknél keretösszeget számoltak, mely rendelkezésre áll. Ha ettől kevesebbe kerül, a hozam nő, a megtérülési idő rövidülni fog. Október végéig szeretnék a terveket elkészíteni, és bemutatni.

Ollai Istvánné:
Megkérdezte, hogy a színház át fog-e kerülni az új tulajdonoshoz?

Szirbik Imre:
A Petőfi Szállóhoz minden szentesi kötődik. A város érdekeltsége az, hogy az épülettel kapcsolatba maradjon, melyet a Képviselő-testület előtt lévő szerződés-tervezet biztosít és ebben partner a befektető is. A város tulajdona nem szűnik meg. Ez volt a döntő indító oka a közös vállalkozásnak. A város vagyona megmarad, rárakódik a beruházó tevékenysége. A színház használatára vonatkozóan a szindikátusi szerződés tartalmazza, hogy évente 30 alkalommal használhatja. Ha ezen felül akar a város rendezvényt tartani, ugyan úgy bérli, mint bárki más. A használatbavétel költsége az önkormányzatot terheli.
A Felügyelő Bizottsággal kapcsolatosan a befektetővel egyeztettek. Személyes véleménye az, hogy független képviselő képviselje a várost, így Horváth István képviselőt - felkészült közgazdászt, pártpolitikától mentes semleges személyt - javasolta a Felügyelő Bizottságba.

Halmai István:
Az arány a szerződésekben 1:9-hez. A színház használatában már 1:12-höz? Hasonló arányt nem lehetett volna kialakítani?

Szirbik Imre:
A színház többcélú rendezvényház lesz. Öt évre visszamenőleg a rendezvényeket megnézték, 30-35 napot használta az önkormányzat különféle rendezvényekre. Időközben a városnak lettek olyan épületei, mely rendezvények lebonyolítására alkalmas: pl. Megyeháza, Sportcsarnok.

Zsohár Árpád:
A színházhoz kapcsolódva elmondta, hogy az elmúlt időszakban beszélt Alföldi Róberttel, aki itt végzett a Horváth Mihály Gimnáziumban. A színház a későbbiekben ebben a formában nem működhet. Olyan dologban gondolkodnak, hogy a színháztermet kiállító teremnek, szekcióülések tartására alkalmas helyiségnek is alkalmasra kívánják kialakítani, mely a megfelelő fény- és hangtechnikát biztosítani tudja, mely megfelelő lesz az elvárásoknak.

Kozák János:
A FIDESZ frakció nevében indítványt tett, az ingatlanbecslésekkel kapcsolatban. Kérte, hogy az Alföld Ingatlanforgalmi Értékbecslő Kft. Békéscsaba, Árpád sor 18. céget is bízzák meg az ingatlanbecsléssel.

Móra József:
Megköszönte, hogy hozzájárult Zsohár Árpád úr a nyílt ülésen való tárgyaláshoz. Végre nyíltan a lakosság hallhatja a tárgyalásokat, nem lesznek találgatások. Reméli, hogy a Képviselő-testület elfogadja az indítványt, melyet a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolt a Képviselő-testületnek. Bízva abban, hogy a beruházás megvalósítja azt a nagyszerű tervet, melyet a Petőfi Szállóval kapcsolatban kialakítottak.

Kozák János:
Mint a Pénzügyi Bizottság elnöke, a bizottság nevében a két szerződést elfogadásra javasolta.

Baranyi Imre:
Bemutatott egy újságot, melyben a Pendola Kft. Garay téri piaci beruházása látható, melyet személyesen is megtekintettek. Az épületnek 4 szintje a föld alatt, 6 szintje föld fölötti építkezés. Az ott látottak bizonyították a Pendola Kft. igényes munkáját, semmi kifogást nem tudott tenni a munkák elvégzésével kapcsolatban. Beszélt Gáspár Mihállyal a Pendola Kft. munkatársával, aki a munkálatokat irányította. A munka rendben folyt, meggyőzték arról, hogy a Pendola Kft. alkalmas a Petőfi Szálló épületének felújítására.
Szeretné, ha Zsohár Úr ígéretét megismételné, amit ott mondott. Megkérdezte, megismételheti-e?

Zsohár Árpád:
Belegyezését adta, tartja a szavát.

Baranyi Imre:
Zsohár Úr a látogatáskor ígéretet tett, amikor a Petőfi Szálló épületének kulcsát megkapják, a lakosság megnézheti és lefényképezheti belülről is. Ez után 3 év múlva ismét lehetőséget biztosít erre.

Dr. Demeter Attila:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság a Társasági Szerződés 4.2, 4.3, 4.4, 15. pontjaiban pontosításokat javasolt, melyet a bizottsági véleményben rögzítettek.
A Szindikátusi Szerződést elfogadásra javasolta. Az első oldalán a jogalanyok meghatározásánál javasolta az alábbi szöveg beiktatását: Pendola-Szentes Ingatlanberuházó és Szállodaüzemeltető Kft. tagja.

Dr. Gyenes Ágota képviselő megérkezett.
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő.

A V. pontban "C" pont beiktatását javasolta: "Ha a társaság tagjainak száma 1 főre csökken. " szöveggel. Ebben az esetben is megszűnik a szerződés.
A hatályosság: a gazdasági társaság bejegyzésétől tartaná indokoltnak.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Kiegészítésként hozzáfűzte, hogy korábban a Szentes név le lett védve, kiegészítő nyilatkozatot kell adni a Cégbíróság felé.

Horváth István:
A Szindikátusi Szerződés 7. pontjával kapcsolatosan szólt. A szálloda üzemeltetésénél a működési engedély kézhezvételétől számított 5 évig terjedjék a szállodai üzemeltetés kötelezettsége. Ezt támogatná, nem tudja mi indokolta a Városrendezési és Pénzügyi Bizottság véleményét.

Szirbik Imre:
A kötelezettség fennmaradásának szakaszához kapcsolódik a módosító indítvány. A működtetés változtatási tilalma továbbra is a használatbavételi engedély függvényében maradna. Félreértés van. A két vélemény nem üti egymást. Nem zavarja a bizottság álláspontját.

Horváth István:
Átolvasta még egyszer a szöveget, az elhangzott magyarázattal megértette a leírtakat.

Szirbik Imre:
Több hozzászólás hiányában a vitát lezárta, és öt perc szünetet rendelt el a szövegszerű egyeztetésekre.

S Z Ü N E T

Szirbik Imre:
Az egyeztetés után a Pendola Kft. képviselője elfogadta a bizottságok által írásban kiadott véleményekben szereplő módosításokat azzal, hogy a 7. pontban a szerződés aláírásától számított szövegrész kerül bele.
A Pendola Kft. elfogadta a 14. pont "C" ponttal való kiegészítését - amennyiben egy személyes kft-re zsugorodik a társaság.
A másik két javaslatnál az eredeti szerződés-tervezetet tartja fenn.

Dr. Demeter Attila:
Fenntartja az eredeti álláspontját, az alanyok után helyesli a 4. pontban az új társaság megnevezését, de elfogadja a jogi indokolást, ezért visszavonja ezt a javaslatát, valamint a hatálybalépési indítványát.

Szirbik Imre:
Közölte, hogy külön fogja szavazásra bocsátani a szerződéseket.

Aki egyetért a társaság alapító okiratának elfogadásával, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

136/2007. (VI.22.) Kt.
Tárgy: Petőfi Szálló rekonstrukció - Társasági Szerződés

Határozat

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Petőfi Szálló felújítására benyújtott szerződéstervezetet és hozzájárul ahhoz, hogy a Szentes Város Önkormányzata a Pendola Ingatlanberuházó és Szolgáltató Kft-vel a cél megvalósítására korlátolt felelősségű társaságot alapítson, melyben az önkormányzat 10 % tulajdoni hányaddal vesz részt.
Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező Pendola-Szentes Ingatlanberuházó és Szállodaüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Társasági Szerződését.

A Képviselő-testület felhatalmazza Szentes város polgármesterét a Társasági Szerződés aláírására.

A határozatról értesítést kapnak:
- Pendola Kft. Budapest
- Szentes város polgármestere
- Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda és általa az érintettek.

Szirbik Imre:
Szavazásra bocsátotta a Szindikátusi Szerződés elfogadását.

A Képviselő-testület 20 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

137/2007. (VI.22.) Kt.
Tárgy: Petőfi Szálló rekonstrukció - Szindikátusi Szerződés

Határozat

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező, a Pendola Ingatlanberuházó és Szolgáltató Kft-vel kötendő Szindikátusi Szerződést elfogadja, és egyben felhatalmazza Szentes város polgármesterét annak aláírására.

A határozatról értesítést kapnak:
- Pendola Kft. Budapest
- Szentes város polgármestere
- Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda és általa az érintettek.

Szirbik Imre:
Megköszönte mindenki munkáját, aki hozzájárult ahhoz, hogy most a Képviselő-testület ilyen fontos döntést tudott hozni. A szerződések elfogadásával a Képviselő-testület ülését bezárta. Mindenkit tisztelettel meghívott a Konferenciaterembe a szerződések ünnepélyes aláírására és az azt követő sajtótájékoztatóra.

K. m. f.

Szirbik Imre polgármester
Dr. Sztantics Csaba jegyző

Baranyi Imre, Kozák János
jegyzőkönyv hitelesítők