Szentes Város Önkormányzatának

2007. október 26-i ülésének előterjesztései

 

 

1.)

Szóbeli tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
 

2.)

Szentes Város Bölcsődéje intézményvezetői megbízása
 

3.)

Civil érdekképviselet érvényesülése
 

4.)

Környezetvédelmi rendelet módosítása - első olvasat -
 

5.)

Az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
  6.) Fizető-parkolóhelyek működésének és igénybevételének előírásairól szóló rendelet módosítása
 

7.)

Szociális intézmények feladatellátásának átszervezése
 

8.)

Közoktatási intézmények SZMSZ-einek, Pedagógiai, illetve Nevelési Programjainak, Intézményi Minőségirányítási Programjainak, Házirendjeinek módosítása. A módosított szabályzatok, dokumentumok jóváhagyása
 

9.)

Nem szakrendszerű oktatás bevezetése az általános iskolák 5-6. évfolyamain a 2008/2009. tanévtől. A Helyi Tantervek módosítása
 

10.)

Tűzoltóság 2008. évi teljesítményértékeléséhez kiemelt célok meghatározása
  11.) Tűzoltóság szerállományának, technikai eszközeinek cseréjére, korszerűsítésére benyújtandó pályázat
Aktív turizmus fejlesztési lehetőségei a DAOP pályázatok tükrében
Szentes Város Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2008. évi belső ellenőrzési terve
Biomassza kiserőmű beruházás
Interpelláció egyeztetése
A Klauzál Gábor Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása
Rádió Szentes Kht. elhelyezése
Szentes Rehab Kht. alapító okiratának módosítása
Strandfürdő fejlesztési lehetőségei a DAOP pályázatok tükrében

12.) INTERPELLÁCIÓKRA VÁLASZ

Műszaki Osztály

 

12.)

- Kertvárosi NET pavilon eltávolítása (Füsti M. L.)

- Iskola utca közvilágításának felülvizsgálata (dr. Gyenes Á.)

- Nagygörgős u. forgalomkorlátozása (Kálmán J.)

- Batthyány u. és Sima F. u. torkolatánál kialakult parkoló sármentesítése (Kálmán J.)

- Horváth M. u. 4-6. mélygarázsának rosszul szabályozott forgalmi viszonyai (Szűcs L.)

- Schweidel J. u. teherforgalma (Móróné T. E.)

- Szent A. u. és Rákóczi F. u. óvodák környékén való parkolás (Horváth I.)

- Rákóczi F. u.-i piac körül kialakult parkolási viszonyok (Horváth I.)

- Erőtakarmány gyárnál és szemben lévő gömbjuharfák cseréje (Horváth I.)

- Katonai gyakorlótér működése (Horváth I.)

 

  12/1.) - Szarvasi út állapota (Horváth I.)

- DÉMÁSZ lombtalanítás

 

Sportközpont

 

12/2.)

- Uszodai régi öltözőnél, a teniszpályánál lévő iható vizű kút helyreállítása (dr. Rébeli Sz. T.)