1.) Szóbeli tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Szirbik Imre:
Május 26-án megrendezésre került a városi DAMO gyermeknap, melynek részeként átadásra került a Közéleti Ifjúsági Díj. Ünnepséget rendeztek az "50 éves az ének-zene oktatás a Petőfi Sándor Általános Iskolában" alkalmából. Megrendezésre került az "Óvodától az Olimpiáig" nemzetközi úszóverseny.
Május 29-én az alpolgármester úr részt vett Szegeden a Megyei Közoktatási Kuratórium ülésén. Ugyanezen a napon a két óvodai megbízatással kapcsolatban szakmai tárgyalásokon is részt vett.
Május 30-án alpolgármester úr jelen volt a Rigó Alajos Iskola által szervezett gálaműsoron a színházban.

Június 1-jén a Petőfi Sándor Általános Iskola évzáró táncbemutató estjét megtartották.
Június 1-jén és 9-én Pedagógus Napi ünnepséget szerveztek, illetve kiemelkedő tanulmányi munkát és versenyeredményt elérő diákokat jutalmaztak.
Június 6-án Szekeres Imre honvédelmi miniszter látogatást tett a laktanyába. Bejelentette, hogy az alakulat hosszú távon Szentesen marad.
Június 8-án jómagam fogadtam a kínai könnyűipari minisztert delegációjával együtt a városban, aki kelet-európai látogatása során hozzánk is eljött.
Június 9-én aktfotó kiállítást nyitott meg.
Június 10-én időközi helyi önkormányzati képviselő választást tartottak a 2-es választókerületben Janó Tibor halála miatt.
Június 16-án megtörténtek az általános iskolai ballagások.
Június 18-án alpolgármester úr nyitotta meg a zeneiskola zenei táborát.
Június 20-án az Árpád Agrár Zrt.-nél találkozott a Visegrádi Négyek agrárkamaráinak elnökei.
Június 21-én Szentes adott otthont a Kertbarátok országos találkozójának.
Június 22-én megtartották a Köztisztviselői Napot.
Június 23-án a Gólyás házban megnyitották az újszentesi állandó kiállítást.
Június 28-án ülésezett megyei közgyűlés. A 41. sorszámú előterjesztés tárgyalásakor a középiskolák kérdésében a Képviselő-testületnek véleménynyilvánítási joga van.
Köszöntötte az ülésen megjelent dr. Várkonyi Katalint, a dr. Bugyi István Kórház igazgatóját.
A mai napon a szentesi futballcsapat kapusának honosítása megtörtént.

Dongó László:
Megkérdezte a polgármestert, hogy a Református Nagytemplom ügyében elmozdulásról be tud-e számolni.

Kálmán János:

Ezúton is megköszönte az időközi választáson résztvevők fáradozását. Kérte, hogy Szentes városért gondolkodjanak és dolgozzanak együtt.
A városban az a szóbeszéd járja, hogy kínai ipari cég készül letelepedni jelentős kínai kolóniával, amely csak kínaiakat foglalkoztatna. Ha igaz a hír, tájékoztatást kért az ügyről.

Szirbik Imre:
A mai nap folyamán engedményezési nyilatkozatokat írt alá, amely azt a tárgyalássorozatot zárja le, miszerint az alvállalkozók késedelmes fizetéséből adódóan levonultak az építkezési területről. Az a megegyezés született, ha a Polydom Zrt. engedményezi az alvállalkozók kifizetését, akkor ők hétfőn gyorsított ütemben folytatják a munkát.
Kálmán János felvetésére elmondta, hogy jelen pillanatban kínai termelő vállalkozás megtelepedéséről a városban nem folynak tárgyalások. Egyértelműen leszögezte, semmilyen formában nincs napirenden kínai munkavállalók Szentes térségébe való telepítése, letelepedése. Felmerült, hogy Budapesten nyílik meg a Kínai Gazdasági Minisztérium ún. Európai befektetési irodája. Ez azt tartalmazza, hogy 1.200 termelő kínai cég európai irányítása Budapestről történne. Felröppent a hír, hogy Dunaújvárosban koreaiakat foglalkoztatnak. Tájékoztatásul elmondta, hogy az 1240 alkalmazottból 44 fő nem magyar.
Kérte a képviselőket, aki a tájékoztatást tudomásul veszi, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (21 igen szavazattal) elfogadta.

Kórház helyzetéről beszámoló

Dr. Várkonyi Katalin:
Megköszönte a lehetőséget, hogy beszámolhat a Képviselő-testület előtt a kórház helyzetéről. Sok pletyka kering a városban a Kórház jövőjével kapcsolatban.

Dr. Várkonyi Katalin:
Mi vezetett oda, hogy a kórház gazdasági helyzete nehéz lett, és melyek azok a lehetőségek, amellyel megpróbálják ezeket orvosolni annak érdekében, hogy a szentesi kórház talpon maradjon és biztosítsa a betegellátást. Az elmúlt 1,5 évben háromszorosára nőtt az adósságállomány, amely eléri a 700 mFt-ot, 340 mFt körüli összeg a lejárt szállítói állomány. Ez a kórház teljes bevételének a 30%-a. Nem volt elég körültekintő a gazdálkodás. Bizonyos lépeseket nem tettek meg időben.
2007. április 1-jén jött egy egészségügyi reform. A 2006. évi CXXXII. törvény meghatározta az egészségügyi reform folyamatát. A szentesi kórház kiemelt kórház lett, amelyben a polgármester úrnak is nagy szerepe van. A kórházban az aktív ágyszám 385-ről 306-ra, a krónikus betegágy száma 126-ról 111-re csökkent. Összességében 19%-os ágyszámcsökkentés érintette a kórházat. Látható, hogy néhány osztálynak jelentősen csökkent az ágyszáma, pl. traumatológiai, szülészet-nőgyógyászati osztály. A krónikus ellátást nyújtó ágyak száma csökkent, de az ápolási ágyak számát is kénytelenek voltak csökkenteni.
Életbe lépett egy újabb beutalási rend. A beutalási rend előnyösen érintette az intézményt olyan szempontból, hogy bővült az ellátási terület, de ezekhez az ellátásokhoz nem kaptak plusz ágyakat. Megnőtt az ellátási terület fül-orr-gégészet, urológia, fertőző ellátás, gyermeksebészet vonatkozásában 87 ezerről 133 ezer főre, miközben az ágyszám csökkent.
Kérdéses a Tiszazugi kistérség sorsa. 20 ezer lakosa a szentesi kórházban kapja az ellátást, azonban hivatalosan Szolnokhoz tartozik. A betegek ellátása a szentesi betegek ellátásának hátrányára történhet. A helyzet megoldása érdekében a Csongrád Megyei Közgyűlés, mint fenntartó felvette a kapcsolatot az önkormányzatokkal. Se ágyat, se finanszírozást nem akarnak adni, pedig csak 6 ágyat kérnének, amellyel stabilan biztosítható lenne a betegek ellátása.
Az OEP szerződés megkötése hátrányosan érintette a kórház sorsát. A Tvk - teljesítmény volumen korlát - azt határozza meg, hogy finanszírozottan hány beteget tudnak ellátni.
Nőtt az ellátási terület, de csökkent az ágyszám, ehhez egy fokozottabb kapacitáscsökkentést, egy volumencsökkentést szenvedett el a kórház. Az előző félévben 8400 súlyszámból gazdálkodhatott a kórház. Egy súlyszám megközelítőleg egy beteget jelent. Az új szerződésben április 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakban 6156 súlyszámból gazdálkodhatnak, amely 27%-os csökkenés. A kiemelt Tvk kiemelten kezeli az onkológiai, a gyermekgyógyászai, a traumatológiai és a kardiológiai ellátásokat. 3574 Tvk-ról azt kell tudni, hogy minden szakmai csoportban megad egy kontingenst, amelyet a kórház teljesíthet. Ez úgy lett meghatározva, hogy a 4 szakmacsoportból 3-ban a kórháznak gyakorlatilag esélye sincs ezt a kontingenst teljesíteni. Ha ezeket a kontingenseket nem használják fel, akkor ennek a terhére a további betegek a másik osztályokon nem láthatók el. A többi 14 osztálynak 2582 súlyszámon kell egy félévben megosztoznia. A dián látható, hogy a súlyszámok hogyan alakultak.
Áprilisban, májusban, júniusban pontos számítások állnak rendelkezésre, hogy hány beteget tudnak ellátni. A dián látható, hogy az első félévben az ellátható betegszám mennyi, azonban a tényleges nem ennyi volt, mert ha többen jönnek, őket is el kell látni. Havonta 250-300 beteggel kevesebbet tudnak ellátni, ha betartják a volumen korlátot.
Aktív fekvőbeteg ellátás 306 ágyon történik. Április 1-jétől emelkedett a Tvk. súlyszám értéke. Korábban 136 eFt volt 1 súlyszám, most 146 eFt. A járóbeteg ellátásban is volt emelkedés. A 6%-os Tvk. emelés jó dolog lenne önmagában. Az egészségügyi reform azt célozta, hogy sok a fekvőbeteg ellátás. A vizitdíj bevezetése érezhetően visszavette a betegforgalmat. A táblázatból kitűnik, hogy a kórháznak miből van bevétele. Az első félév 2006. október 1-jétől 2007. március 31-ig, a második félév pedig április 1-től szeptember 30-ig tart, mert ilyen az OEP finanszírozási év.
A bevétel kiesés 45 mFt fél év alatt. Júliusban lesz az első hónap, amikor a kórház a csökkentett bevétellel fog szembesülni. A kórház vezetése 2006-ban vett fel 61 mFt-os hitelt, a hitel másik részét februárban. Májusban is fedezet hiánnyal zártak.

Dr. Várkonyi Katalin:
Miért lesz kevesebb pénze a kórháznak innentől kezdve? A havi fedezethiányt 30 mFt-ra saccolta. A 13. havi bért az intézmény megkapja a központi költségvetésből. Csökkentett finanszírozás megjelenik, amelyet a kórház gazdálkodásában meg kell találni. Mi vezetett a kialakult fedezethiányhoz? Gyorsan nőtt az adósságállomány, megoldási kísérletek történtek, de lényeges megoldás nem történt. Köttettek olyan szerződések, amelyek a kórház számára nem kedvezőek, ezek érintik a gyógyszerbeszerzést, az élelmezést, a mosodát, a labort. Az épületek idősek, vannak cserére szoruló eszközök pl. kazánok. A cserére 8,5 mFt-ra lenne szükség. Rossz a víz- és csatornahálózat. Korszerűtlenek a műtők. Magasak a működési költségek, áram- és gázdíjra sokat fizetnek. Sok a telefonköltség és gépkocsi kiadások is magasak. A helyzetet kezelni kell. A fenntartó önkormányzat önkormányzati biztost jelölt ki a főigazgató mellé. Feladata, hogy tanácsokat adjon, a közgyűlés feladata pedig, eldönteni, hogy kivitelezhető-e. Leszabályozta, hogy mi történhet az intézményben és kidolgozta a cselekvési tervet. Az előterjesztés úgy került elfogadásra, minden ponthoz azt a feladatot tűzték ki, hogy a biztos a kórház menedzsmentjével együtt dolgozzák ki a részleteket. Történjenek meg azok a háttérszámítások, amely alapján a fenntartó a kórház érdekében tud úgy dönteni, hogy a kórház talpon maradhasson. Mit tudnak tenni? Az osztályos tevékenységeket át kell világítani. Az osztályok 80%-a fedezethiányos. Ellátási protokollokat szeretnének kidolgozni a szakma bevonásával úgy, hogy költséghatékonyan tudjon működni. Ez több éves munka lesz. Kontrolling funkciót, vezetési irányítási funkciót szeretne elérni, hogy az adatok naprakészen álljanak, megbízható adatokból tudjon dolgozni. Pályázati forráshoz jutottak, a struktúra átalakítási pályázatból 120 mFt-ot kapott a kórház, melyből osztályokat tudnak jobb helyzetbe hozni, felújítani.
A további pályázati forrásoktól sem szabad megfeledkezni. Jelenleg a finanszírozás miatt nincs előny a súlyponti szerepből, egy előny van, hogy az ágyakat nem vehetik el.
A kórházat fenn kell tartani ahhoz, hogy Szentes és a környék lakosságát el tudják látni.

Szirbik Imre:
Megköszönte az igazgatónő tájékoztatását. Reméli, hogy korrekt áttekintést kapott mindenki, hogy az intézményben mi folyik. Elhangzott, hogy a Csongrád Megyei Közgyűlés intézkedési tervet fogadott el, amely 12 sort tartalmaz. A létszámon nagy vita volt. Az előterjesztés arról szólt, hogy 129 létszám csökkentését kell végrehajtani a 773 főből. A "csaták" eredménye az lett, hogy maximum 129 álláshely szűnik meg. A kórházban 62 üres álláshely van, tehát 67 főt érint. A határozatba beemelésre került, hogy a minimum feltételeket teljesíteni kell. A közgyűlés kimondta, hogy olyan mértékű visszalépésre nem kerülhet sor, amely veszélyezteti a törvényben megfogalmazott ágyszámok működését.
Az a./-m./ pontig felsorolásban 3 olyan sor van, amely folyamatos intézkedést jelent, pl. szállító állomány csökkentése, a szállítók átütemezése. A többi sor arra vonatkozik, hogy vizsgálatot és annak eredményeként döntés előkészítést tegyen a közgyűlés elé. Ilyen az energetikai kérdés, a gyógyszerek kérdése, szállítási logisztika. A létszámra vonatkozólag azonnali végrehajtás van. Július 15. a pályázat benyújtási határideje az állami költségvetés elé. Mindent megtesznek, hogy a lehető legkisebb fájdalommal, a lehető legkevesebb személyi konfliktussal végezzék. Felajánlotta a kórház menedzsmentje számára, hogy azoknak a kórházi dolgozóknak, akiknek a szakmája egyezik az ápolási otthonokban létesülő munkahelyekkel, azoknak a város ezeket a munkahelyeket felajánlja.

SZÜNET


2.) Központi Óvodai Munkáltatói Körzet körzeti vezetőóvónői megbízása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Művelődési és Oktatási Bizottság véleménye.
A Képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően a 4 óvodai munkáltatói körzet helyett 2 körzetet alakítanak ki. Az átalakuló rendhez a vezetők kinevezésére is szükség van. Nyílt pályázat kiírására került sor, melyre két pályázat érkezett.
Megkérdezte Palástiné Kunos Mariannát, hogy hozzájárul-e a nyílt ülésen való tárgyaláshoz?

Palástiné Kunos Marianna:
A nyílt ülésen való tárgyaláshoz hozzájárult.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Ternainé Fodor Mariannt, hogy hozzájárul-e a nyílt ülésen való tárgyaláshoz?

Ternainé Fodor Mariann:
A nyílt ülésen való tárgyaláshoz hozzájárult.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki hozzájárul ahhoz, hogy a jelöltek programját 3-3 percben meghallgassák, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 20 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) elfogadta.

Palástiné Kunos Marianna:
A Művelődési és Oktatási Bizottság ülésén már élt pályázata kiegészítésével. Fontos számára a Klauzál utcai tagóvoda további sorsa. Furcsának tartja, hogy a rossz műszaki állapotban lévő óvodát akarják foltozgatni. Az elmúlt 2 évben 5 európai uniós tagóvodában voltak továbbképzésen. Nagy tapasztalatokra tettek szert, új dolgokat láttak. Kérte a Képviselő-testületet, ha olyan lehetőség előtt állnak, amellyel segíthetik az óvoda korszerűségét, akkor kérjék ki a nevelőtestület véleményét is.

Ternainé Fodor Mariann:
A Kossuth utcai Óvodai Munkáltató Körzetnek 8 éve vagyok vezetője. Sok vezetői tapasztalattal rendelkezem. Az elmúlt 8 évben nehézségek és sikerek is voltak, a nehézségekből sikerült kilábalni. Eddig elhivatott nevelőtestülettel és alkalmazotti közösséggel dolgozhattam együtt. Ismerve az Apponyi téri óvodai munkáltatói körzet dolgozóit, ez továbbra is így maradhatna. Dolgozóitól 3 alkalommal bizalmat kapott. Nagyszerű kezdeményezések a HEFOP pályázat kapcsán a kompetencia alapú oktatás-nevelési projekt. Jó kezdeményezés indult el az integrált nevelés, a hátrányos helyzetű gyermekek nevelését segítő és célzó projektekben. Az Új Magyarország Fejlesztési tervben szereplő hálózat építésben Szentes város óvodái elsősorban kapnának feladatot oly módon, hogy kiemelt mesterintézményi rendszerben nyújthatnának három megyényi óvoda nevelőközösségeinek segítséget a kompetencia alapú oktatás-nevelés bevezetésében.

Szirbik Imre:
Felhívta a figyelmet, hogy a minősített többséghez 12 igen szavazat szükséges. Kérte a képviselőket, aki Palástiné Kunos Marianna kinevezését támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében 14 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Kérte a képviselőket, aki Ternainé Fodor Mariann kinevezését támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 14 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében 4 tartózkodás mellett (1 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot.

139/2007.(VI.29.) Kt.
Tárgy: A Központi Óvodai Munkáltatói Körzet körzeti vezetőóvónői megbízása

Határozat

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.§ (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/A (1) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102.§ (2) bekezdés e) pontja, továbbá a 138/1992.(X.8.) Kormányrendelet alapján

Ternainé Fodor Mariann-t
(lakás: 6600 Szentes, Arany J. u. 3.)

2007. augusztus 16-tól 2012. augusztus 15-ig

megbízza a Központi Óvodai Munkáltatói Körzet magasabb vezetői teendőinek ellátásával.

Jelen magasabb vezetői megbízás a nevezett közalkalmazotti kinevezését nem befolyásolja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg.

A határozatról értesítést kapnak:
1.) A kinevezett magasabb vezető
2.) Központi Óvodai Munkáltatói Körzet
3.) Városi Intézmények Gazdasági Irodája
4.) Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa érintettek osztály- és irodavezetők

Szirbik Imre:
Gratulált a megválasztott vezető óvónőnek, jó munkát kívánt.


3.) A Kertvárosi Óvodai Munkáltatói Körzet körzeti vezetőóvónői megbízása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Művelődési és Oktatási Bizottság véleménye.
Megkérdezte Geréné Dunaháti-Vas Mártát, hogy hozzájárul-e a nyílt ülésen való tárgyaláshoz?

Geréné Dunaháti-Vas Márta:
Nem járult hozzá a nyílt ülésen való tárgyaláshoz.

Szirbik Imre:
Megkérdezte Hornyik Lászlónét, hogy hozzájárul-e a nyílt ülésen való tárgyaláshoz?

Hornyik Lászlóné:
Hozzájárult a nyílt ülésen való tárgyaláshoz.

Szirbik Imre:
Bejelentette, hogy az előterjesztés megtárgyalásához ZÁRT ülést rendelt el.

Szirbik Imre:
Megnyitotta a nyílt ülést.
Felkérte a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy a titkos szavazás eredményét ismertesse.

Dr. Demeter Attila:
Ismertette, hogy a Szavazatszámláló Bizottság működését 15.45 órakor megkezdte. Az első szavazó az urnát rendben találta, lezárták, hitelesítették. 19 szavazólap került kiosztásra, melynek átvételét aláírással igazolták. A szavazás befejezését követően megállapították, hogy 3 érvénytelen szavazat volt. Geréné Dunaháti-Vas Márta 6 szavazatot, míg Hornyik László Károlyné 10 szavazatot kapott. A minősített többséghez 12 egybehangzó szavazat szükséges, ezért eredménytelennek nyilvánították a szavazást. Indítványozta, hogy a szavazást ismételjék meg. A szavazás jegyzőkönyvét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Szirbik Imre:
Megállapította, hogy a pályázat elbírálása eredménytelenül zárult. A Képviselő-testület döntési kompetenciája, hogy megismétlik a szavazást. Ha nem születik döntés, akkor egy tanévre megbízással gondoskodni kell az intézmény vezetéséről.
Kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy az ülés végén ismételjék meg a szavazást, szavazzon.

A képviselő-testület a javaslatot 14 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 4 tartózkodás mellett (1 fő nem szavazott) elfogadta.

Kiment a teremből: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő


4.) A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának megbízása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Művelődési és Oktatási Bizottság véleménye.
Megkérdezte Mihály Bélát, hogy hozzájárul-e a nyílt ülésen való tárgyaláshoz?

Mihály Béla:
Hozzájárult a nyílt ülésen való tárgyaláshoz.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki hozzájárul ahhoz, hogy Mihály Béla 3 percben kifejtse pályázatát, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 14 igen szavazattal elfogadta.

Mihály Béla:
Az előző 5 évben igazgatói vezetői tevékenységében az iskola feladatait 2 fő területen határozta meg. Egyrészt a színvonalas iskola nevelő-oktató munka, másrészt a zenei közművelődési terület ellátása, fejlesztése. Új módszertani kihívásokat, társadalmi és egyéb környezeteket próbálják követni, új módszertani dolgokat fognak bevezetni. A kollégák új törekvését támogatni fogja. A több évszázad alatt kialakult művészeti és emberi értékek támogatását is nagyon fontosnak tartja. Ezen fő gondolatok jegyében kívánja munkáját végezni.

Halmai István:
A FIDESZ-KDNP frakció nevében jó egészséget kíván az elkövetkezendő 5 évre az igazgató úrnak.

Móra József:
A szakértői vélemény utolsó mondta szerint "A település közművelődésében ugyanakkor olyan intézmény lesz továbbra is jelen, mely Szentes kulturális életének egyik meghatározójává válik." Véleménye szerint jelenleg is meghatározó intézménye Szentesnek a művészeti iskola. Nem magától jött létre, kellett a szakmai műhely, melynek irányítója a pályázat benyújtója. Kérte a képviselőket, hogy szavazzanak bizalmat a pályázónak.

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
Elfoglaltsága miatt a legutóbbi Művelődési és Oktatási Bizottsági ülésen nem tudott jelen lenni, ezért a bizottság álláspontját Dongó László képviselő úr fogja ismertetni.

Pásztor Antal:
Az alkalmazotti közösség 30 főből 30 igen szavazattal, a nevelőtestület 25 főből 24 igen szavazattal javasolta a pályázót. Sok sikert kívánt a pályázónak.

Dongó László:
A Művelődési és Oktatási Bizottság egyhangúlag támogatta Mihály Béla kinevezését, melyet személy szerint is messzemenően támogat.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki Mihály Béla igazgatói megbízatásának 5 évvel való meghosszabbítását támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (20 igen szavazattal) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

141/2007.(VI.29.) Kt.
Tárgy: A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának megbízása

Határozat

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.§ (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/A (1) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102.§ (2) bekezdés e) pontja, továbbá a 138/1992.(X.8.) Kormányrendelet alapján
Mihály Bélát
(lakás: Szentes, Petőfi S. u. 3. II/5. sz.)

2007. augusztus 16-tól 2012. augusztus 15-ig

megbízza a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola (Szentes, Kiss B. u. 11. sz.) magasabb vezetői teendőinek ellátásával.

Jelen magasabb vezetői megbízás a nevezett közalkalmazotti kinevezését nem befolyásolja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg.

A határozatról értesítést kapnak:
1.) Mihály Béla 6600 Szentes, Petőfi S. u. 3. II/5.
2.) Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola
3.) Városi Intézmények Gazdasági Irodája
4.) Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa érintettek osztály- és irodavezetők


5.) Bölcsőde vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására megbízás

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Művelődési és Oktatási, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleménye.

Móra József:
Sajnálja, hogy a Bölcsőde vezetője ilyen lépésre szánta el magát. Megköszönte, hogy ilyen módon vezette az intézményt. Kéri, hogy utódja is hasonló kvalitással vezesse az intézményt.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki Makai Lajosné kinevezésével egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (20 igen szavazattal) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

142/2007.(VI.29.) Kt.
Tárgy: Szentes Város Bölcsődéjének vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására megbízás

Határozat

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.§ (4) bekezdésében biztosított hatáskörében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról tárgyú 257/2000.(XII.26.) Kormányrendelet 4.§ (13) bekezdése alapján a következő határozatot hozza:

1. Megbízza Szentes Város Bölcsődéje (Szentes, Vásárhelyi út 2.) vezetői teendőinek ellátásával
Makai Lajosné sz. Korpa Editet
(lakás: 6600 Szentes, Dózsa Gy. u. 185.)

2007. szeptember 1-től az intézményvezetői pályázat végleges elbírálásáig.

Jelen megbízás a nevezett közalkalmazotti kinevezését nem befolyásolja.

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg, és gondoskodjon a Szentes Város Bölcsődéje igazgatói állásának meghirdetéséről.

A határozatról értesítést kapnak:
1.) Makai Lajosné Szentes, Dózsa Gy. u. 185.
2.) Szentes Város Bölcsődéje
3.) Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda, és általa az érintettek Helyben


6.) A Szentesi Művelődési Központ magasabb vezetői megbízás visszavonása, a vezetéssel kapcsolatos feladatok ellátására megbízás

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Művelődési és Oktatási Bizottság véleménye.
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem érkezett. Kérte a képviselőket, aki Varróné Szabó Ildikó megbízásával egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 19 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

143/2007.(VI.29.) Kt.
Tárgy: Magasabb vezetői megbízás visszavonása,
A Szentesi Művelődési Központ vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására megbízás

Határozat

1. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.§ (4) és a 103.§ (1) bekezdése a) pontjában biztosított hatáskörében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23.§ (4) bekezdése, a 37/B (1) f.) pontja, valamint a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996.(XII.6.) Kormányrendelet alapján
> Kruzslicz Pál 2003. június 1-től 2008. május 31-ig fennálló magasabb vezetői megbízását 2007. augusztus 31-ével visszavonja.
> Hozzájárul korengedményes nyugdíjba vonulásához. A létszámváltozás hatását az intézmény költségvetésben a soron következő rendeletmódosításkor szükséges átvezeti a pontos számítások figyelembevételével.

2. Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentesi Művelődési Központ engedélyezett dolgozói létszámát 2007. szeptember 1-től 1 létszámmal csökkenti.

3. Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.§ (4) bekezdésében biztosított hatáskörében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 23.§ (1) bekezdése alapján
Varróné Szabó Ildikót
(lakás: 6600 Szentes, Bartók B. u. 9.)

2007. szeptember 1-től az intézményvezetői pályázat végleges elbírálásáig

megbízza a Szentesi Művelődési Központ (Szentes, Tóth J. u. 10-14. sz.) vezetői teendőinek ellátásával.

Jelen megbízás a nevezett közalkalmazotti kinevezését nem befolyásolja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg, és gondoskodjon a Szentesi Művelődési Központ igazgatói állásának meghirdetéséről.

A határozatról értesítést kapnak:
1./ Kruzslicz Pál Szentes, Somogyi B. u. 1/B
2./ Varróné Szabó Ildikó Szentes, Bartók B. u. 9.
3./ Szentesi Művelődési Központ
4./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa érintettek osztály- és irodavezetők


7.) Városi kitüntetések odaítélését előkészítő bizottság

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.

Szirbik Imre:
Ferwagner Péterné dr. sajnálatos halála miatt a bizottságban egy hely megürült. Korábban konszenzusos jelölés volt érvényben. Magyar Józsefet, Szentes város díszpolgárát, a Hungerit Zrt. vezérigazgatóját javasolja a bizottság tagjának. A nyár folyamán a bizottságnak munkája lesz. Elő kell készíteniük a szeptemberi ülésre a díszpolgári cím adományozásáról szóló előterjesztést. A díszpolgári cím, valamint a Szentes városért emlékéremre való javaslattal kapcsolatos felhívás a lakosság felé megtörtént.

Kálmán János:
Ügyrendi javaslata, hogy az előterjesztést vegyék le napirendről. Ferwagner Péterné dr. halála óta már hosszabb idő eltelt. Hiányolta az időben való egyeztetést.

Szirbik Imre:
Politikai egyeztetés született a Képviselő-testületen belül arról, hogy a jelölések rendje milyen. Ferwagner Péterné dr. helyére a politikai egyeztetés alapján az arra jogosult szervezet tette meg a jelölést.
Kérte a képviselőket, aki egyetért az előterjesztés napirendről való levételével, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, 12 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett (1 fő nem szavazott) nem fogadta el.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal, 5 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

144/2007. (VI.29.) Kt.
Tárgy: Városi kitüntetések odaítélését előkészítő bizottság

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a díszpolgári cím, valamint "A Városért" Emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 21/1992. (X.9.) Kt. sz. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a városi kitüntetések odaítélését előkészítő bizottság tagjának

Magyar József díszpolgár
Szentes, József A. u. 26. sz. alatti lakost
jelöli ki.

A határozatról értesítést kap:
1./ Az előkészítő bizottság tagjai
2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa érintett osztály- és irodavezetők


8.) A helyi birtokhasznosítási bizottságba delegálás

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.

Szirbik Imre:
A birtokhasznosítási bizottságba a korábbi Műszaki Osztály vezetője végezte ezt a tevékenységet. Mivel ő már nem dolgozik a hivatalba, ezért javasolta, hogy a jelenlegi osztályvezetőt, Czirok Jánosnét delegálják a bizottságba.
Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el. Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (20 igen szavazattal) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

145/2007. (VI. 29. ) Kt.
Tárgy: A helyi birtokhasznosítási bizottságba delegálás

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő- testülete a Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény 4/A. § (3) bekezdése alapján a helyi birtokhasznosítási bizottságba Czirok Jánosné Szentes, Kodály Z. u. 5. sz. alatti lakost, a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályának vezetőjét választja meg.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
3./ Czirok Jánosné Szentes, Kodály Z. u. 5.

Visszajött a terembe: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő


9.) Szennyvíztelep felújítása - Szentes város szennyvíztisztításának helyzete

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, valamint a Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.

Ikládi András, a Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője:
A szegvári önkormányzat csatlakozási szándékát elfogadta, számukra írásban megadta. Ezzel gyakorlatilag 9000 m3-es kapacitású szennyvíztelep felújításának terveztetését folytatják.

Kiment a teremből: dr. Demeter Attila képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Kálmán János:
Az 1. sz. melléklet 1. oldalán található számadat azt jelzi, hogy esős időben 30-40%-kal megnő a telep terhelése. Ön nem gondolja komolyan, hogy a fedlapoknál folyik be ez a vízmennyiség a szennyvízcsatornába. Többször jelezte, hogy Szentes város területén sokan a csapadékvizet bekötik a szennyvízcsatornába, amely jelentősen megnöveli a szennyvíztisztító terhelhetőséget. Ezeket az illegális bekötéseket fel kellene deríteni, megszüntetni.

Ikládi András:
Észrevételében van némi igazság. Megpróbálják kiküszöbölni. Amikor csatornarendszert átvesznek tervek alapján, a kollégák kimennek, megvizsgálják, ekkor nem történhet illegális bekötés. A vízóra leolvasóknak feladata, alkalomszerűen ellenőrizzék, hogy a későbbiek során egy-egy városi fogyasztó esetleg rácsatlakoztatja a csapadékcsatornáját a szennyvízhálózatra. A teljes felülvizsgálat nagy költséget és munkaerő kapacitást jelentene. 3-4 évbe beletelne a felülvizsgálat. A csapadékcsatorna rendszeren keresztül jelentős mennyiségű víz kerül a szennyvízcsatorna hálózatokba, mert az út alatt szivárgó rendszereknél is folyik.

Dongó László:
Látják-e annak realitását, hogy a médián keresztül a lakosság figyelmét felhívják, hogy szüntesse meg a törvénysértő megoldásokat. Ha lenne valamilyen szankció, akkor a felhívással közzé lehetne tenni.

Ollai Istvánné:
2006. augusztusában olvasták le a vízóráját. Még most is 8 m3-rel van előrébb. 1 éve nem fizet vizet. 35 m3-t számláztak le. Ilyen ne legyen a jövőben.

Földvári N. István:
A Pálmások Szövetsége írásban tett fel kérdéseket a napirendhez. Tavaly felmerült, hogy a régi szeméttelepre kerül kihordásra a szennyvíziszap. A Derzsi K. J. utcában és a környéken lakók bűzt éreznek. Engedéllyel helyezik-e el? Ha nem engedéllyel helyezik el és máshová kellene elhelyezni, akkor a Remondis lerakóban történő elhelyezés milyen költséget vonna maga után?

Szirbik Imre:
Az előterjesztéshez a véleményt a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szentesi Kistérségi Elnöksége adta.

Ikládi András:
Élni fognak azzal a lehetőséggel, hogy a médián keresztül felhívják a lakosság figyelmét és szúrópróba szerű ellenőrzést fognak végezni.
Ollai Istvánné képviselő asszonynak elmondta, hogy ilyen esetek ritkán fordulnak elő. Elnézést kért. Megvizsgálja és írásban értesíteni fogja.
Földvári N. István képviselő úr kérdésére elmondta, hogy a régi szeméttelep mellé hordják az iszapot, amely szóbeli engedélyezés alapján történik. Az 1990-es évek elején, amikor a Településtisztasági Vállalat bezárta a magyartési szennyvízfogadó medencéjét, akkor a sűrített iszap került kiszállításra. A Remondis Kft.-vel valóban van szerződésük. 2005-ben a szennyvíztelep üzemi és vízjogi engedélye lejárt, amelyet meg kellett újíttatni. A Remondis Kft.-nál 5-7.000,- Ft/m3 befogadói ár van. Ha teljes mennyiségben kiszállítanák, akkor 20 mFt-os költségnövekedést jelentene.

Kozák János:
Örömmel olvasta az anyagot. Az előző években próbálta külsős bizottsági tagként elősegíteni a szennyvíztisztító telep rekonstrukcióját. A vízterhelési díj értéke rövidesen elérheti a 60-70 mFt-ot évente, amely a lakosság szennyvízdíjaira osztódik vissza. Minden szentesi lakos érdeke, hogy rekonstrukció alá kerüljön a telep és modernebben működjön. A kíséri lakosok érzik a szennyvíztisztító telep szagát, amely arra utal, hogy nem teljesen jól működik a telep. Támogatja az előterjesztést.

Szirbik Imre:
A Nemzeti Fejlesztési Programba jelezték a telep rekonstrukcióját, amelyet a KEOP program 2010-es megvalósítással befogadott. A tényleges munkálatok elkezdődtek. Horváth István feltette a kérdést, hogy a szennyvíztisztító 2005. évi rekonstrukciós költsége 1,2 millió forint. A Nemzeti Fejlesztési Programban 1,6 milliárd szerepel az inflációs hatás figyelembe vételével. Jelezte, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslatát elfogadta.
Kérte a képviselőket, aki elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (20 igen szavazattal) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

146/2007.(VI.29.) Kt.
Tárgy: Szentes város szennyvíztisztításának helyzete

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Szentes város szennyvíztisztításának helyzetéről szóló beszámolót, és az alábbi határozatot hozza:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a beszámolót elfogadja. Felkéri Ikládi Andrást a Szentesi Víz- és Csatornamű Kft ügyvezető igazgatóját, és a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályait és irodáit, hogy a tanulmányterv javaslata alapján a szennyvíztelep bővítésének megvalósításához szükséges feladatokat az alábbi ütemezés szerint végezzék el:

- A szennyvíztelep bővítési tervének és a hatástanulmánynak elkészíttetése a Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. költségvetése terhére.
Felelős: Ikládi András ügyvezető igazgató
Határidő: 2007. december 31.

- Ingatlan-kisajátítás
Felelős: Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya, Műszaki Osztálya és
Közgazdasági Osztálya
Határidő: 2008. március 31.

- A tervezői szerződés teljesítése és a vízjogi létesítési engedély megszerzése
Felelős: Ikládi András ügyvezető igazgató
Határidő. 2008. december 31.

- Pályázati lehetőségek keresése, pályázatbeadás
Felelős: Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda
Határidő: pályázat kiírás függvényében 2008-2009.

- Közbeszerzési eljárás lefolytatása
Felelős: Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Iroda
Határidő: pályázatkiírás függvényében 2009.

- Építés megkezdése külső pénzügyi források bevonásával
Felelős: Ikládi András ügyvezető igazgató és Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Határidő: pályázat függvényében 2010.

- Építkezés befejezése, vízjogi üzemelési engedély beszerzése
Felelős: Ikládi András ügyvezető igazgató és Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály
Határidő: pályázat függvényében 2011-2012.

A határozatról értesítést kap:
1./ Ikládi András a Szentesi Víz- és Csatornamű Kft ügyvezető igazgatója
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal jegyzője és általa az érintett osztályok és irodák


10.) Szentes városban folytatott közszolgáltatói tevékenységekről szóló rendelet módosítása (12)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Jogi és Ügyrendi, a Pénzügyi, valamint a Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.
A városban eddig 3 cég végezte a folyékony hulladék kezelését, melyből 2 magánszemély. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy nem egy céget hatalmaz fel, mint közszolgáltatót, hanem védte a kisvállalkozókat. Ezt a Közigazgatási Hivatal többször kifogásolta. Ma már két magánvállalkozó foglalkozik vele. Az előterjesztésben az a javaslat szerepel, hogy a Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. kapja ezt a feladatot, ne írjon ki koncessziós eljárást ebben az ügyben a Képviselő-testület. Az alvállalkozókkal a Vízmű szerződést köt.

Dr. Sztantics Csaba:
Jelen előterjesztés a szilárd hulladékkal kapcsolatos módosítási tevékenységnek a második felvonása. A Közigazgatási Hivatal a hiányosságot egyszer kifogásolta és a határidőt 2007. június 30-ában szabta meg. Ezt a megoldást arra az időszakra tartogatták, amikor elmondhatják, hogy a városban jelentős számban rákötöttek a csatornahálózatra, megkönnyítve a döntést.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a rendelet módosításával egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (20 igen szavazattal) elfogadta és megalkotta alábbi rendeletét:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2007. (VII.16.) rendelete

a Szentes városban folytatott közszolgáltatói tevékenységekről
szóló 2/1996. (I.26.) KT. rendeletének
módosításáról

(A rendelet teljes szövegét a 3. számú melléklet tartalmazza.)


11.) Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. 2006. évi eredménytartalékba helyezett adózott eredményének felhasználása (40)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi Bizottság véleménye.
A Képviselő-testület a Kft. beszámolójának tárgyalásakor kérte, hogy az eredmény felhasználására vonatkozóan a társaság terjessze be javaslatát.

Ikládi András:
A 2006. évi adózott eredmény eredménytartalékba helyezésének felhasználásáról született egy képviselő-testületi határozat. Úgy gondolta, hogy a képviselő-testület együttesen lássa a társaság 2007. évi beruházási és fenntartási tervét. Az előterjesztés táblázatban szereplő adatok jelentős része megvalósításra került.

Baranyi Imre:
A Felügyelő Bizottság megtárgyalta az anyagot, melyet támogat.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (20 igen szavazattal) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

147/2007. (VI. 29.) Kt.
Tárgy: Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. 2006. évi eredménytartalékba helyezett adózott eredményének felhasználása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. a 2006. évi eredménytartalékba helyezett adózott eredményének felhasználásáról szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2007. évi aktualizált beruházási tervben foglaltakat elfogadja és hozzájárul, hogy a Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. az eredménytartalékba helyezett adózott eredményt a mellékletben felsorolt 2007. évi beruházási célok megvalósításához használja fel.

A határozatról értesítést kap:
1.) Szirbik Imre Szentes Város Polgármestere
2.) Ikládi András Szentesi Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezetője


12.) Szentes Városi Szolgáltató Kft. 2006. évi eredménytartalék felhasználása (36)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, valamint a Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.

Szirbik Imre:
Az előterjesztés arra irányul, hogy a társaság teljes eredménytartaléka a kertvárosi lakótelep fűtőműjéhez tartozó távvezeték cseréjéhez kerüljön felhasználásra. Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el.
Kérte a képviselőket, aki a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal (2 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

148/2007.(VI.29.) Kt.
Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft. 2006. évi eredménytartalék felhasználása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes Városi Szolgáltató Kft. 2006. évi eredménytartalék felhasználásával kapcsolatos előterjesztést és az alábbiakról dönt.
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 7.827.000,- Ft eredménytartalék a 2007. évi Kertvárosi lakótelepi fűtőműhöz tartozó távvezeték cseréjéhez felhasználásra kerüljön.

Felelős: Döbrőssy Iván ügyvezető igazgató

Határozatról értesítést kapnak:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Szentes Városi Szolgáltató Kft.
3./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintett osztály és irodavezetők


13.) Szentes város bel- és csapadékvíz elvezetési helyzete, a fejlesztés lehetőségei (10)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.

Korom Pál:
A Kamara véleményén végigvonul az a kérdés, hogy van-e mögötte koncepció, szakmailag megalapozott-e az elgondolás. Kétféleképpen lehet értelmezni. Egyrészt van-e olyan elgondolás, hogy hol és milyen szerkezetben legyenek csapadékcsatorna felújítások, építések. Másrészt milyen műszaki megoldással kívánják ezeket megoldani?
Az első tekintetében elmondta, hogy az 1999-2000-es belvizes időszak után szakmai konszenzus van abban a tekintetben, hol kell építeni, rekonstrukciót végezni a csapadékvízcsatorna hálózaton. Az elgondolás tervek formájában megvan, de nem volt olyan pályázati lehetőség, amelyet igénybe vehettek volna. 2005-ben döntés született, hogy hitel terhére megcsináltatja a város a legszükségesebb munkákat. Tavaly a közbeszerzés is kiírásra került azokra a munkálatokra, amelyeket a legfontosabbnak tartottak. Kiderült, hogy ebben az évben komoly pályázati lehetőség lesz, ezért a közbeszerzési eljárást megszakították. A pályázat benyújtásra került.
A Kamarai véleményben a műszaki megoldás használatával kapcsolatban merül fel a hatékonyság és a gazdaságosság. A hatékonyságot 3 különböző szempontból kell vizsgálni.

Korom Pál:
Annak a tükrében tudják eldönteni, hogy mi hatékony és mi nem. Az első, hogy a veszélyeztető nagy mennyiségű csapadékot a lehető leggyorsabban károkozás nélkül levezessék. A másik a felső talajrétegből minél hatékonyabban eltávolítsák a vízmennyiséget. A harmadik az aszályos időszakban minél inkább visszatartsák a területre leesett vizet. A vélemény kimondja, hogy az a korszerű és jövőbe mutató, ha zárt csapadékcsatornákat építenek a városban. Ezzel szakemberként a hatékonyság és gazdaságosság szempontjából gondjai vannak. Nem felel meg a 3 szempontnak arányosan. A most leesett csapadékok jelentős része el sem ért a Nagyvölgyi átemelő telepig. A 6-8 mm-es esők a városban elszikkadtak. Az elszikkasztott szennyvízmennyiség, havi 50 ezer m3 nem szikkad el. Szentes területe egyre inkább fedett, több a beton, a díszburkolat, amely akadályozza a vízleszivárgást. Hatékonyság szempontjából a nyílt burkolt csapadékárok a legjobb megoldás azokon a helyeken, ahol ennek a lehetősége adott. Gyorsan képes levezetni, könnyen karban tartható.
A gazdaságosság két szempontból értékelt. Egyik szempont, hogy mennyire képes a kárlehetőségeket kiküszöbölni. A másik szempont, hogyan tudnak kevés pénzből a legtöbb munkát elvégezni. A megfontolások eredményeként állt elő a terv, hogy ahol szűk hely van, burkolatok épülnek, utat veszélyeztet ott zárt csapadékcsatornát kívánnak létesíteni, egyéb helyeken pedig a 2 m hosszú áttört mederburkoló elemekkel, amely a karbantartást könnyűvé teszi. Nagyon erős a nyomás a lakosság részéről. A gépjárművel történő megállás miatt szeretnének sokan zárt csatornát építeni.
A Kamara véleményében szerepel, hogy "teljesen téves felfogás az, amely szerint az ingatlanok előtti csatorna tisztítása az ingatlan tulajdonosok kötelessége, feladata." A helyi környezetvédelmi rendelet szerint "Az ingatlan előtti nyílt csapadékvíz csatorna állapotáért, karbantartásáért az ingatlan tulajdonosa, illetve bérlője, használója, haszonélvezője a felelős." Felhívta a figyelmet, hogy amióta Szentesen az önkormányzat szabályozza, azóta ez a pont szerepel a rendeletben. 180 km csapadékcsatorna hálózatot, 7600 kapubejárót lehetetlen központilag folyamatosan karbantartani. A Városellátó Intézmény több km csatornát és több kapubejárót rendbe tesz.

Móra József:
Megkérdezte, hogy a Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményét elfogadja-e az előterjesztő?

Korom Pál:
Azzal kapcsolatban merült fel a módosítási javaslat, hogy valamilyen módon meg kell oldani a külterületi csatornák üzemeltetését, amelynek a sorsa rendezetlen. Az 1999. évi XLIX. törvény foglalkozik a földrendezéssel. Az a lényege, hogy 1999-ben azokat a csatornahálózatokat, amelyek közcélúnak voltak minősítve a földhivatal átírta önkormányzati tulajdonúvá. 176 hrsz.-on m2 adattal. Az elmúlt évben befejezték a kataszteri felvételét, és kiderült, hogy 130 km önkormányzati tulajdonú külterületi belvízcsatornát jelent. Most próbálják tisztázni, hogy volt-e vízjogi engedélye. A vízjogi engedélyek a volt üzemeltető nevére szólnak. A gond az, hogy a műszaki dokumentációi elvétve vannak meg. A vízügyi törvény 7.§-a úgy fogalmaz, hogy "a helyi önkormányzat a tulajdonában lévő vizekről, vízlétesítményekről, tekintettel a 9., 10., 13.§-ban foglaltakra is központi és önkormányzati költségvetésben meghatározott pénzeszközök felhasználásával kell, hogy gondoskodjon erről, lehetőleg a vízgazdálkodási társulatok útján, de nem okvetlenül." Ebből az a probléma következik, hogy a teljes rendszer engedélyeztetése és fennmaradási engedélyeztetését el kellene végezni, amely csak állapottervvel lehetséges. Ez kalkulációk szerint megközelítőleg 50 mFt. Ebben az ügyben megkereste dr. Kozák Pétert, az Ativizig szakértőjét és megkérdezte, hogy van-e olyan kötelezettség, amely ennek kapcsán áthárítható a vízgazdálkodási társulatra. Nincs ilyen. Vízjogi engedélyes hálózatokat hajlandó átvenni. Előttünk álló, rendkívül komoly feladat.

Kozák János:
Fontosnak tartja a kérdéskört. A város csapadékvíz elvezetésének kérdését a legrövidebb időn belül meg kell oldani. Érezhetők a klímaváltozásból eredő különbségek, amelynek egyik jellemzője a rendkívül intenzív, gyorsan lehulló nagy csapadékmennyiség, amelynek az elvezetése egyre nagyobb problémát fog okozni. Ha a város nem készül fel arra, hogy ezt a nagy mennyiségű csapadékot levezesse, akkor előfordulhat, hogy az utcán fog hömpölyögni. Szakmailag kifogástalannak tartotta Korom Pál szóbeli kiegészítését. Pénzügyi oldalról nézve 248 mFt van betervezve a beruházás elvégzésére. Bíznak abban, hogy a pályázatot elnyerik, ekkor viszont 48 mFt-os önrészt kell biztosítani, mert a 3 öblözet ennyibe kerül. A 4. öblözet a Váradi L. Á. utca környéke. A kültéri csatornákat illetően elmondta, hogy nagy aggodalomra ad okot, mert a víz nemcsak a városból önthet el, hanem kívülről befelé is.

Móra József:
A Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság kifejtette véleményét. Véleménye szerint a határozati javaslat utolsó előtti bekezdése nem szükséges. Ezeknek a belvízelvezető csatornáknak az üzemeltetése a víztársulat kötelezettsége. Olyan dolog történik meg, amely kettős adózásról szól. A víztársulatnak minden külterületi földtulajdonos tagja kell, hogy legyen. A társulati hozzájárulás biztosítja a csatornák fenntartását, karbantartásának elvégzését. A társulati hozzájárulás adók módjára behajtható. A külterületi földek tulajdonosai nem tudnak a kötelezettség alól kibújni, mert a társulati hozzájárulás, kvázi adó. Az önkormányzat felvállalja, hogy beszerzi a vízjogi üzemelési engedélyeket és az 50 mFt-ot kifizetik. A város teljes lakossága fogja kifizetni azért, hogy a külterületi tulajdonosok ne legyenek belvíz által veszélyeztetve. Ha ezekre az üzemelési vízjogi engedélyekre szükség van, szerezze be a víztársulat és a víztársulat az éves közgyűlését emelje meg a társulati hozzájárulást.

Visszajött a terembe: dr. Demeter Attila képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő

Móra József:
Hibás felfogás, hogy a külterületi belvíz a várost is veszélyezteti. 1912-ben megépítették az átemelő szivattyút, amely a Tiszába emeli át a Kommün csatornából a plusz vizeket. Belvízi veszélyeztetettség külterületről a várost nem fenyegeti. A külterületi belvízcsatorna hálózatok esetén tisztázni kellene a tulajdonviszonyokat. A belvízelvezető csatorna akkor tud biztonságosan üzemelni, ha az üzemeltetési vízjogi engedélybe leírtak szerint üzemel. Nem kell külön beszerezni valamit, ami feltétele annak, hogy biztonságosan üzemeljen. Megállapodást kell kötni a víztársulattal, hogy ezt végezze el, mert erre alakult, ezt vállalta, ez a feladata. A város a saját külterületi ingatlanai után is fizeti a hozzájárulást. A város bocsássa rendelkezésre azokat a csatornákat, amelyek a tulajdonában vannak, üzemeltetésre adja át a társulatnak.

Dr. Demeter Attila:
A vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII.26.) Korm. rendelet nem egészen úgy fogalmaz, ahogy Móra József képviselő elmondta, nem beszélve a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LIII. törvényrő. Megtudják mondani hány ha terület után fizet érdekeltségi hozzájárulást az önkormányzat.
73 ezer ha érdekeltségi terület van. A város területét tekintve csekély az a hányad, amely érdekeltségi egységet jelent. 10-15 ha után fizet a város, amelyet 750,- Ft + Áfa összeggel kell szorozni. Minimális pénz. Jogszabályból fakadó kötelezettség a hozzájárulás fizetése. Víziközmű társaságok esetén is adók módjára beszedhető köztartozásról van szó. Kényszer tagság van. Meg kell nézni, hogy a város területe milyen nagyságú. Fizessenek érdekeltségi hozzájárulást.

Dr. Demeter Attila:
Ha forrás nincs, nem lehet a vízgazdálkodási feladatokat pénz hiányában elvégezni. Pályázat útján próbálnak pénzhez jutni. Ehhez a jogszabályok pontos ismerete szükséges. A Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat 73 ezer ha érdekeltségi területen gazdálkodik.

Törőcsik Zoltán:
Mindenkit arra kért, hogy segítse a szakemberek abba, hogy a belvízelvezető árkokat teremtsék meg, utána majd karbantartják.

Szirbik Imre:
A terv arról szól, hogy a befogadóktól visszafelé szintezve az egész város beszintezésre került, függetlenül attól, hogy van-e meglévő csatorna. Ha van, milyen állapotú. Minden kapubejáró szintje meghatározásra kerül. A 3 öblözet kivitelezése ez alapján történik. Azt jelenti, hogy városi pénzből szakvállalkozással elvégeztetve a város a csapadékcsatornáit kialakítjuk. Ahol a műszaki szükségszerűség úgy kívánja ott zárt módon történik.
Az emberek nagy része képes arra, hogy a koszt kilapátolja, ha tudja, hogy milyen szintet kell tartani. A konfliktust az fogja okozni, amikor minden kapubejáró mellett ott lesz a szintet megállapító műtárgy, az ún. meder betonelem, sok helyen ki fog derülni, hogy a kapubejáró nincs jó helyen magasságilag és keresztmetszetben. Ha ezt végigviszik a ciklus végére elmondható lesz, hogy valamennyi közmű, valamennyi utcában ott lesz. Az előterjesztést szakmailag megalapozottnak és hosszú távon végrehajthatónak tartja.

Sipos Antal:
A nagyhegyi városrész ivóvíz, csapadékvíz, kábeltévé ellátásban alacsony szinten van.

Szirbik Imre:
A csatorna megy, az ivóvízhálózat épül.
Megkérdezte Korom Pált, hogy a Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményét elfogadja-e.

Korom Pál:
Magáévá teszi. Kérdés, hogy találhatnak-e más megoldást. A törvény elég egyértelműen fogalmaz, nyitva hagy más típusú megoldást.

Szirbik Imre:
Javasolta, hogy a külterületi csatornák kérdésében utalja a kérdés megvizsgálását a Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság hatáskörébe utalja és kerüljön vissza a Képviselő-testület elé. Kérte a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal (3 fő nem szavazott) elfogadta.

Az előterjesztés módosítással nem érintett részeit bocsátja szavazásra.
Kérte a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal (3 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

149/2007.(VI.29.) Kt.
Tárgy: Szentes város bel- és csapadékvíz elvezetési helyzete, a fejlesztés lehetőségei

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Szentes város bel- és csapadékvíz elvezetési helyzetéről, a fejlesztés lehetőségeiről szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért az előterjesztésben foglalt fejlesztési feladatok meghatározásával. Felkéri a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályait és irodáit, hogy a fejlesztési célok megvalósítása érdekében szükséges feladatokat az alábbi ütemezés szerint végezzék el:

- Már benyújtott pályázat sikeres elbírálása estén a kivitelezési munkák elvégeztetése
Felelős: Műszaki Osztály és Vagyongazdálkodási Iroda és Városellátó Intézmény
Határidő: a pályázat függvényében folyamatos

- Várady L. Á. utca és környéke vízelvezető rendszere építése és teljes rekonstrukciója megvalósításához pályázati lehetőség megkeresése, pályázati anyag elkészítése, és sikeres pályázat esetében a kivitelezési munkák elvégeztetése
Felelős: Polgármesteri Hivatal Kabinet Iroda, Műszaki Osztálya és
Közgazdasági Osztály
Határidő: folyamatos

- Szentes város teljes belterületi csapadék- és belvízelvezető rendszere vízjogi üzemelési engedélyének beszerzése
Felelős: Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya
Határidő. 2007. december 31.

- Külterületi belvízcsatorna hálózat ügyének megvizsgálását a Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság hatáskörébe utalja. A vizsgálatot követően kerüljön a külterületi belvízcsatorna hálózat ügye a Képviselő-testület elé.
Felelős: a vizsgálat koordinálásáért Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya

- Az önkormányzat vízkárelhárítási tervének elkészíttetése ill. aktualizálása, az ÁSZ ellenőrzés javaslatában szereplő feladatmeghatározás aktualizálása
Felelős: Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály
Határidő: jogszabályi változások függvényében folyamatos

A határozatról értesítést kap:
1./ Városellátó Intézmény
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal jegyzője és általa az érintett osztályok és irodák


14.) A környezetvédelem helyi szabályairól szóló rendelet módosítása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Jogi és Ügyrendi, valamint a Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.
Az ingatlanok előtti közterületek rendben tartásáról szól az előterjesztés. A módosítást az indokolta, hogy a közintézményekre és a társasházakra nem volt egyértelmű a rendelkezés. A közterület rendben tartása az útburkolat szélétől az épület határfaláig a mindenkori tulajdonos hatásköre. Kivételek azok a közterületek, amelyet a város tart rendben.

Dongó László:
Lépni kellene a szemetelőkkel szemben. Az első lépéseket a médiában történő felhívással kellene megtenni. Először kéréssel, utána rendeletalkotással szankciókat foganatosítva.

Ollai Istvánné:
A városban járva látott olyan önkormányzati intézményeket, ahol a fű nincs lenyírva. Fel kellene hívni az intézményvezetők figyelmét erre.

Szirbik Imre:
Megteheti azzal, hogy az igazgatót visszahívja a nyári szabadságról, aki rendezi majd a kollégájával.
Kérte a képviselőket, aki a rendelet módosításával egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (21 igen szavazattal) elfogadta és megalkotta alábbi rendeletét:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2007. (VII.16.) rendelete

A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 21/1993. (XI.19.) KT. sz.
rendeletének módosításáról

(A rendelet teljes szövegét a 4. számú melléklet tartalmazza.)

Kiment a teremből: dr. Bácskainé Fazekas Márta képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő


15.) Szentes Város Idegenforgalmi Koncepciója (11)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Művelődési és Oktatási, a Városrendezési,- fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.
Legutóbb 2003-ban tárgyalta a Képviselő-testület az idegenforgalmi koncepciót. Többször szóba került, hogy irányokat kellene megszabni és találni a város számára, amely az adottságai kiaknázását biztosítja. Az előterjesztés próbálja bemutatni számszakilag és tendenciájában a változások következményeit.

Földvári N. István:
Nagyon jól összeállított anyagnak tartja.
Az előterjesztés 8. oldal 3. bekezdésében szerepel, hogy 1968-ban gyógyvízzé nyilvánították a kórházi kutat. Utána úgy folytatódik, hogy Szentesen 32 kút található. Ez azt jelenti, hogy 32 gyógyforrás van a város környékén, amely hasznosítható lenne?

Kozák János:
Az előterjesztés 6. oldalán a "Háttér-infrastruktúra" címszó alatt szerepel, hogy az E75-ös főút 40 km-re nyugatra van. A 22. oldalon viszont az van leírva, hogy az autópályától való távolság 35 km. Tudomása szerint 36 km. Ha 1-2 eredményt kiemelnek, akkor meg kellene említeni, hogy 1981-ben bajnoki ezüst érmet nyert a férfi vízilabda csapat. A női csapat 10 aranyéremmel és egy BEK győzelemmel jeleskedik.
A 22. oldalon szerepel, hogy "a kistérségben sok a jól kvalifikált, egyetemet végzett szakember". Miből állapították meg és mihez képest sok? A megállapítást mi támasztja alá?
A "gyengeségek" között szerepel, hogy a "kistérségben a legtöbb szolgáltatás Szentesre koncentrálódik" Ez miért gyengeség?
A "lehetőségek" között a sportturizmust nem látja megjelenni.
Van tudományos munka a Kertészeti Kutatóban? Dr. Szalva Péter idején még volt.
A 23. oldalon "a kistérségi vasúti infrastruktúra fennmaradása, elsorvadása" Melyik jelenti a veszélyt?
Véleménye szerint a "lehetőségek" közé be kellene tenni a sportrendezvényeket.
Kérte, hogy az általa elmondottak kerüljenek kijavításra.

Dr. Gyenes Ágota:
Az előterjesztés 12. oldalán szerepel a gyógylovagoltatás. Megkérdezte, hogy Szentesen hol végeznek gyógylovagoltatást.
A 27. oldalon "A gyógyfürdő bevételeinek, kiadásainak alakulása" c. táblázatból kitűnik, hogy a nappali kórház veszteségesen működik. A mostani finanszírozásban, az új finanszírozási szerződésben szerepel-e a továbbra is a befogadás. Hogyan alakul a nappali kórház finanszírozása? Milyen pácienseket várnak?

Domokos Andrea:
A 32 gyógyvízzel kapcsolatban elmondta, hogy a paraméterek hasonlóak, egy rétegből kapják a vizet. Ezek csak akkor lesznek gyógyvizek, ha azzá minősítik.
Kozák János képviselő észrevételeit megköszönte. Mennyi szakember van a kistérségben? A szentesiek közül sokan tanulnak egyetemen, főiskolán. A város azon dolgozik, hogy a főiskolát, egyetemet végzettek Szentesen megtalálják a helyüket. A sportturizmussal kiegészítésre kerül a gyógy- és wellness turizmus.
A kistérségi vasúti infrastruktúrával kapcsolatban arra gondoltak, hogy gyengeség az lesz, ha eltűnik a vasúti infrastruktúra.
A mellékletből kimaradt sportrendezvények lehetőségek, de kiegészítésre kerül. A gyógylovaglás Kistőkén működik.
A nappali kórház finanszírozásával kapcsolatban elmondta, hogy január 1-jén fogadta be az OEP. A tavalyi adatok azért negatívak, mert nem volt teljes üzemelése a nappali kórháznak, ezért nem tudtak teljes adatokat produkálni. Január 1-jétől működik a finanszírozás, azt remélik, hogy innentől kezdve gazdaságos lesz a nappali kórház üzemeltetése.

Földvári N. István:
Az előterjesztés 34. oldalán szereplő "Prioritások Szentesen" sorrendjét a következőképpen javasolta: 1. egészség- és sportturizmus, 2. aktív turizmus, 3. infrastruktúra fejlesztés (szálláshelyek mennyiségi és minőségi fejlesztése) 4. kulturális turizmus.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottsági ülésen felmerült kérdésekre az előterjesztő nem adta meg a választ. Véleménye szerint a 12. oldalon a tiszai strandról bővebben kellett volna fogalmazni. Földvári N. István által elmondott, a prioritásokra vonatkozó sorrenddel egyetértett.
A 35. oldalon az 50 m-es medence felújítása funkcióváltással akkor kerüljön szóba, ha az azt megelőző beruházások megtörténtek. Ne vegyenek el addig vízfelületet az uszodában, ameddig nem tudnak biztosítani fedett uszodát, vagy egyéb más formában vízfelületet.
A 36. oldalon leírásra került, hogy szükséges lenne egy 6 m x 4 m-es móló építésére a Széchenyi ligetben. Ott katonai pontonhíd van lerakva.
A Petőfi Szálló felújítását aktualizálni kellene.
A 46. oldalon az adottságok között a Sportcsarnok nem szerepel. A koncepcióba bele kellene tenni.
Olyan pályázati kiírásokban kellene lobbizni a szakembereknek, amelyre Szentes városnak szüksége van, nem pedig a pályázatok után a lehetőséget keresni.
A határozati javaslat 2. pontjába javasolta a következő kiegészítést: ".pályázati lehetőségek fokozott figyelemmel kísérésére."

Hornyik László:
A Szentes és térsége prospektusban szerepel, hogy a Lecsófőző fesztivál 1999. óta az egyik legnépszerűbb rendezvény. Tájékoztatásul elmondta, hogy első alkalommal 2001-ben lett megrendezve.
Szintén a prospektusban szerepel, hogy "közel 30 ezer" lakosú városban 5.400 fő sportol. Szentesen több mint 30 ezren élnek.

Dr. Gyenes Ágota:
Arra a kérdésére, hogy az egynapos kórházba milyen betegeket várnak, nem kapott választ. Úgy gondolta, hogy reumatológiai megbetegedésben szenvedőket tudnak fogadni.

Móra József:
A gyógyvíz és termálvíz között különbség van. Termálvíz minden olyan víz, amelyiknek a hőfoka a kifolyónál 35 foknál melegebb. Nem minden termálvíz gyógyvíz. Balneológiai csoport végzi a gyógyvízzé minősítést. Több éven keresztül vizsgálni kell, hogy a víz hatására a betegségben szenvedőknél javulás történt-e, illetve milyen a víz minősége. 1-1,5 mFt-ba kerül a gyógyvízzé minősítést. Egy víz hasznosítását az üzemelési vízjogi engedély adja meg, amelybe le van írva, hogy a vizet mire lehet használni. A környéken lévő 32 termálkút üzemelése energetikai céllal történik. Az egynapos kórház lényege az volna, hogy a Szentesre érkező mozgásszervi problémákkal küszködő beutalót kapott beteg, egy nap több kezelést tudjon felvenni pihenéssel beiktatva.
A Kutatóban működik élelmiszerellenőrző és élelmiszervizsgáló állomás, amely korszerű tudományág. Az állomáson a legkorszerűbb vizsgáló módszereket alkalmazzák.
A koncepciót rendkívül jól összeállított anyagnak találta, amely gyakorlatilag a Csongrád Megyei Idegenforgalmi Koncepciójával, valamint a Dél-Alföldi Turizmus Fejlesztési Stratégiával összhangban van. Elfogadásra javasolja.

Dr. Gyenes Ágota:
Móra József képviselő úr is beleesett abba a hibába, hogy egynapos kórházat említett. Ez egy nappali ellátás. Nappal a kezelést megkapják, estére hazamennek a páciensek. A legnagyobb előnye az, hogy jutányos áron tudnak itt maradni, mert részben van egy OEP finanszírozása.

Földvári N. István:
A 7. oldalon szerepel a "Természeti adottságok", a későbbiek során lehetőségként szerepel a sportturizmusnál a termáltó. Érdemes lett volna megemlíteni a termáltavat, ami természeti adottság.
A határozati javaslat 3. pontjában szerepel, hogy "Felkéri a polgármestert a Program végrehajtására". A program felsorolásokkal, határidőkkel, felhasználói erőforrásokkal, felelősökkel szerepel. Szeretné, ha úgy kerülne a polgármester elé, hogy az végrehajtható lenne.

Kozák János:
Továbbra is fenntartja azt a véleményét, hogy a Kutatónál nem folyik kutatási munka, csak laboratóriumi munka van.
A 37. oldalon a Széchenyi liget és a Kurca parti sétány fejlesztésével kapcsolatosan olvashatunk. Egyetértett azzal, hogy díszburkolatot kapjon a jelenlegi járda meghosszabbítása az Ifjúsági Ház felé. A következő ütemben nem a Makai hídig és a Kórházig kellene továbblépni. A Bíróságtól a Makai hídig, illetve a Makai hídtól az Örvény sorig nem lehet végig sétálni. Ezeket a területeket javasolta előtérbe helyezni, utána lehetne gondolkozni a további járdaépítéseken a Kurca parton.
Nem örülne, ha a jelenlegi Sportszálló felújításra, korszerűsítésre kerülne. Sem a környezete, sem az épület kinézetére nem lehetünk büszkék. Ha a Családsegítő Központot átköltöztetik az Általános Iskolai Kollégium helyére, akkor a Ligetben felszabadul egy értékes épület. Azt át lehetne alakítani sportszállóvá magán befektetéssel. A jelenlegi sportszálló épületét előbb-utóbb le kellene bontani.

Hornyik László:
Az előző felszólalásokban elhangzott, hogy Szentes és környékén 32 termálkút van, amely mind gyógyvizű-e. A 21. oldalon az "Erősségek" címszó alatt szerepel, hogy "Szentes termálenergiában gazdag, a termálvíz paraméterei jók, egyik kútja gyógyvíz minősítésű." Ez a mondat elkerülhette képviselőtársa figyelmét.

Domokos Andrea:
A prioritásokkal kapcsolatban elmondta, hogy első helyen szerepelt az egészség és sportturizmus, második helyen a kulturális turizmus, majd aktív turizmus. Nagy dilemma volt, hogyan tudják versenyeztetni ezeket az erőforrásokat, illetve mik legyenek a prioritások. A prioritások nagyban függnek attól is, hogy milyen pályázatok kerülnek kiírásra. Miután a Petőfi Szálló sorsa jó irányba terelődik, talán a kulturális és hivatás turizmusban is újabb lendületet tudnak venni azáltal, hogy lesz a városnak egy jó szállodája. Az elhangzott észrevételeket megköszönte, átgondolásra kerülnek.

Szirbik Imre:
Javasolta, hogy a prioritások sorrendje a következő legyen: 1.) sport- és egészségturizmus, 2.) aktív turizmus, 3.) kulturális turizmus, 4.) infrastruktúra. A turisztikai fejlesztési irányok két nagy terület köré csoportosulnak. Az egyik a szálláshely fejlesztési program, amely elsősorban a meglévő szálloda kapacitások korszerűsítését szolgálja. Reméli, hogy a Petőfi Szálló kapcsán aláírt szerződésbe belefoglalt remények valóra válnak és pályázati programok nélkül a Petőfi Szálló 2010-ben Szentes idegenforgalmát növelheti.
A Sportszálló esetében Liget Szállóként fogalmazna és nyitva hagyná a konstrukciót. A Koszta József Múzeum épülete lassan kiürül. Felhívta a figyelmet, hogy a koncepció készítése óta hozták meg a Petőfi Szállóról a döntést.
Elfogadta dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő határozati javaslat 2. pontjára tett javaslatát. A programnak azt a részét, amelyről Földvári N. István képviselő szólt, egyrészt a pályázatok rangsorolásában szerepel, de saját érdekünkben is el kell készíteni, hogy az ún. erőforrás mátrixot hozzá tudjuk rendelni. A pontosítások átvezetésre kerülnek.

Kérte a képviselőket, aki a kiegészítéssel a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 19 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

150/2007. (VI. 29.) Kt.
Tárgy: Szentes Város Idegenforgalmi Koncepciója

Határozat

1. Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a város turisztikai adottságairól és fejlesztési lehetőségeiről szóló jelen határozat mellékletét képező - Szentes Város Idegenforgalmi Koncepcióját elfogadja, az abban foglalt célkitűzésekkel egyetért.

2. A Képviselő-testület felkéri az idegenforgalmi referenst a pályázati lehetőségek fokozott figyelemmel kísérésére, és - a város pénzügyi lehetőségeihez mérten - az idegenforgalmi fejlesztést célzó pályázatok benyújtására a koncepció megvalósítása érdekében.

3. A Képviselő-testület felkéri Szentes Város Polgármesterét a program végrehajtására.

Felelős: a polgármester

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Polgármestere
2./ Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága
3./ Polgármesteri Hivatal Idegenforgalmi Referense