8.) Az önkormányzat vállalkozásfejlesztési és vállalkozások működését elősegítő szerepe és lehetőségei, az együttműködés formái kiemelten a munkahelyteremtés vonatkozásában (6)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi és a Pénzügyi Bizottság véleménye.

Az előterjesztés első oldalán jelezték, hogy melyek azok a vállalkozások, melynek véleményét beépítették az előterjesztésbe. Ez egy tárgyalási anyag.

Bocskay István:
Megköszönte azt a nagyon sok javaslatot, kritikát, melyet az anyag elkészítése során kaptak. Leszögezte, hogy nyitott dologról van szó.

Horváth István:
Megkérdezte, hogy a 3. oldal 1. pontjában, valamint a 4. oldal 2. pontjában mit és hol tervez az önkormányzat?

Kozák János:
A 3. oldal 1. bekezdését nem értette. Miért van megkülönböztetés?

Halmai István:
A 6/1. számú előterjesztés formai elkészítését kifogásolta, a jövőben igényesebb anyagot vár.

Bocskay István:
Horváth István képviselőnek válaszolta, hogy az Ipari Park Déli zónájának infrastruktúrája magasabb, mint a volt Esze Tamás Laktanya színvonala. Azonos szintet szeretnének elérni az Ipari Park egész területén, azt kínálni a leendő vállalkozóknak. Közművek, szennyvíz, elektromos energia fejlesztése szükséges.
Export orientált és piac orientált befektetés ösztönzést különböztetnek meg. Nem akarnak olyan befektetőket, akik a már meglévő piacot veszik el. A kicsi tortát nem szeretnék még tovább szeletelni. Olyan befektetőket várnak, akik a helyi munkaerőt foglalkoztatják, helyi beszállítókat alkalmaznak, értéket állítanak elő, ezt a régión kívül értékesítik, és az így képződött pénzt visszahozzák ide. Az ilyen külső pénzek beáramoltatását kellene elősegíteni.

Szűcs Lajos alpolgármester kiment a teremből.
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő.

Horváth István:
Írásban is beadta a képviselői észrevételeit és kérte, hogy teljes szövegével legyen csatolva a jegyzőkönyvhöz.

Kifogásolta, hogy nem a meghívóban szereplő címről szól az előterjesztés. Az együttműködés formáiról nem esik szó, csak a befektetés ösztönzésről és a munkahelyteremtésről. Az együttműködés formáiról nem esik szó, a működést elősegítő szerep is csak a munkahelyteremtés vonatkozásában szerepel az anyagban, egyebek nem. Egyéb tevékenységek nem szerepelnek az anyagban.
Indítványozta, hogy a címben szereplő, de az anyagban nem szereplő kérdések a következő ülésen kerüljenek megtárgyalásra.

A befektetés ösztönzési eszközök - melyeket felsoroltak az előterjesztésben -sok helyütt elfogadásra kerültek, de még mindig vannak olyan dolgok, melyek nem eléggé attraktívak. Konkrétabb szerepet kellene vállalni bizonyos befektetési tevékenységekben.
Ehhez javasolta, hogy már az első főtől kezdődően legyen 150.000,- Ft a kedvezmény (4. oldal 1. pont). 5. oldal 2. pontjával kapcsolatosan infrastrukturális ellátottságtól függő telekárakat javasolt, melyeket nyilvánosságra kell hozni. Ismétlődő beruházás esetén javasolták a 20 % helyett a 40 %-os telekár kedvezményt. A 6. oldal 4-5 pontjához javasolta, hogy az építményadóból is adjanak kedvezményt, ne egy évre, hanem 5 évig legyen érvényes az adókedvezmény, 5 évig fejlődjön a gazdálkodás.
Megvalósíthatósági tanulmány a Termál tó és környékére vonatkozóan, az önkormányzat konkrétabb megfogalmazásban adja meg, hogy milyen szerepet vállal. A 8. oldal 8. pontjában szerepel a halasztott idejű telekvásárlás. Ez esetben a bevétel később érkezne. Minden verzióban legyen kettő év fizetési halasztás. A hozamból tudjon fizetni. A logisztikai célú beruházásokhoz az önkormányzatnak további kiemelt kedvezményeket is kellene adnia. Közös pályázatok is serkentenék a beruházást, mivel azokat a pályázatokat, ahol az önkormányzat is részes, magasabb arányban támogatják.
A város ezekkel a kedvezményekkel a bevételét halasztaná el, de hosszabb távra eredményesebb lenne.

Hiányolta az anyagból a befektetést ösztönző, beruházást segítő szolgáltató szervezet létrehozásának gondolatát, vagy legalább egy egyablakos segítő partneri szolgáltatás kellene, mert pici ügy intézése érdekében is 3-4 napot a hivatalba kell járni. Az eredeti tervezetthez képest sokkal attraktívabbnak tartja az előterjesztést, de még vannak hiányosságok.

Szűcs Lajos alpolgármester bejött a terembe.
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő.

Kozák János:
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az anyagot és az "A" változat elfogadását javasolta az alábbi kiegészítésekkel. Az 1. pont 4. bekezdésében a 20 % késedelmi pótlék helyett 20 % késedelmi kamat szerepeljen. A 2. és a 6. pontok kerüljenek kiegészítésre határidő és felelős megjelölésével. A 9. ponthoz a Megyei Közgyűléssel való együttműködés során, külön megállapodás alapján kerülhet sor támogatás biztosítására. A 7. turisztikai beruházás pontjához az önkormányzat szerepet vállalt, melyek az EU támogatások leírásában szerepelnek. Az önkormányzat már elkötelezett ezen beruházások végrehajtására. Az anyagot elfogadásra javasolta.

Baranyi Imre:
A Pénzügyi Bizottság kiegészítésével az "A" változat elfogadását javasolta a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság. Ezzel az anyaggal megtesszük az első lépést.
A Termál tónál sok mindent rendezni kell, első sorban a tulajdonviszonyokat. Leszögezte, hogy kisvárosnak nem ez a legfontosabb feladata. Javasolta csökkenteni a telekértékesítés összegét. Nem azon a néhány forinton múlna, ha értékes beruházást szeretne valaki itt megvalósítani. Vannak az anyagban nagyon jó kezdeményezések.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
A Gyermek- Ifjúsági és Sportbizottság véleményét ismertette. A bizottság támogatta az egészségmegőrzést és sport vonatkozásában előremutató befektetést. Egyebekben az előterjesztést tárgyalásra alkalmasnak tartotta. Kitörési pontot kell keresni, mely irányba fejlődjünk. Ennek feltétele, hogy olyan pályázatok szülessenek, amivel tudunk nyerni. Megemlítette a Strand fejlődését. A pályázaton nyert összegből megtörtént a felújítás, azóta semmi sem történt. Példaként Gyopárosfürdőt említette, amely azóta is folyamatosan fejlődik.

Horváth István:
Javasolta, hogy vállaljon fel az önkormányzat konkrét dolgokat a turisztika ügyében és ezeket fogalmazza meg, hirdesse is meg. A Termál tóval kapcsolatosan is el kellene indulni, a megvalósítási tervet el kellene készíteni. A telekárral kapcsolatos javaslata is arra irányul, hogy annak adjunk telket, aki már valamit megvalósított.

Hornyik László képviselő kiment a teremből.
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő.

Érdemes legyen a vállalkozónak produkálni, hogy még jobb helyzetbe hozza magát. Ami nem kockázat, azt nyugodtan engedjük meg, természetesen megfelelően bebiztosítva magunkat (jelzálog stb.). Óriási a verseny az ipar, a szolgáltatás, a logisztika területén.

Baranyi Imre:
A fejlesztéshez szükséges önrészre hívta fel a figyelmet.
A Horváth István képviselő által említett egyablakos ügyintézésre hívta fel a figyelmet. Ilyen volt a jelen ülés 24. számú előterjesztése is. Hétfőn született a kérelem és már itt van az előterjesztés a Képviselő-testület előtt.

Szirbik Imre:
A módosítási javaslatokra reagált. A Pénzügyi Bizottság javaslatában szereplő 2. és 6. pontnál a határidő és a felelős mindkét esetben 2007. július 1. Felelőse Bocskay István Ipari Park referens.
A 9. pont esetében a megyei fenntartású intézményekkel való együttműködéssel való kiegészítés szükséges.
A 4. oldal 1. pontjában szereplő támogatás a minimum 10 főt foglalkoztató vállalkozás esetében már az első főtől legyen meg, támogatja az elképzelést.

Hornyik László képviselő bejött a terembe.
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő.

Az 5. oldal 2. pont esetében javasolta, hogy induljon 20 %-ról a támogatás és minden fő 1 %-ot jelentsen, így 90 főnél elérheti a 100 %-os támogatást. Az egész támogatás célja nem az egyszeri bevétel, hanem a foglalkoztatás elérése, az elszegényedés és a szociális támogatás csökkentése, biztos jövedelem megléte.

Az ötéves adómentességet elfogadja, mivel a 4-5 pont arra irányul, hogy a helyi ipart hogyan tudjuk támogatni. Nemcsak munkahely létesül a városban, hanem a meglévő vállalkozókat is támogatjuk. A Képviselő-testület kinyilvánítja azt a szándékát, hogy a beruházás egyedi formájának ismeretében lehetőséget biztosít.
Az elmúlt hetekben külföldi befektetőkkel tárgyalt. Arról kell döntenie, hogy itthon vagy külföldön valósítsa meg a beruházását. Feltették a kérdést, garantálja-e, hogy lesz 80-90 fő dolgozni is akaró munkavállaló? Igent válaszolt. Tudja, hisz van elég munkanélküli a térségben, csak az a kérdés, hányan akarnak dolgozni is.

Horváth István:
Örömmel fogadta a 10 fő alatti támogatás indulását. Amennyiben foglalkoztatáshoz kötjük, behatároljuk a feladatot. Lehet, hogy kevesebb fővel is nagy eredményt tudnak elérni.

Szirbik Imre:
Javasolta, hogy vagy létszámhoz, vagy tervezett forgalomhoz kössék a támogatást.

Horváth István:
A turisztikai fejlesztést elfogadja, de jelöljék meg, hogy az önkormányzat mit tesz.
Az egyablakos rendszerhez kapcsolódva elmondta, hogy az mindenki részére álljon rendelkezésre.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Az adókedvezmény kapcsán megkérdezte, hogy milyen kedvezményt biztosít a vállalkozónak?

Szirbik Imre:
Megkérdezte az adóiroda vezetőjét a támogatásról.

Tonnesné Kiss Ildikó:
Kijelentette, hogy vállalkozási célt szolgáló épületek esetében földrajzi elhelyezkedéstől függően lehet adókedvezményt érvényesíteni.

Szirbik Imre:
Javasolta, hogy egy fő alkalmazása 100 millió forint forgalom/főnek számítva legyen adókedvezmény.

Összefoglalta a határozati javaslatokat:

A három bizottság által felvetetteket bocsátja szavazásra azzal, hogy a Pénzügyi Bizottság vélemény 3. francia bekezdése esetében július 1. a határidő és a Polgármesteri Iroda a felelős.
Az utolsó bekezdése a megyei fenntartású intézmények esetében folytatódjon a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság által megfogalmazottak szerint.

Aki a fentieket támogatja, szavazzon.

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal elfogadta a bizottságok javaslatát.

A kamarai vélemény 3. oldalán szereplő kiegészítő témák kerüljenek testületi üléseken napirendre.

Aki ezzel egyetért, szavazatával jelezze.

A képviselő-testület 21 igen szavazattal elfogadta a Kereskedelmi és Iparkamara által felvetett témák újra napirendre tűzését.

A Horváth István képviselő által javasolt a 4. oldal 1. pontjában szereplő minimum 10 fő foglalkoztatása esetén már az első főtől számítható legyen, aki ezzel egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.

Az 5. oldal 3. pontjában szereplő 20 % kedvezmény marad, minden egyes plusz foglalkoztatás esetében 1 %-kal nő. Foglalkoztatásnál 100 millió forgalom egy fővel egyenértékű számítást képez.

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.

Módosító indítvány 6. 4- 5 pontja esetén az adókedvezmény ideje 5 év.

Aki ezzel egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület elfogadta az 5 éves adókedvezményt.

A 8. oldal 8. pontjára vonatkozó módosító javaslat, mely szerint minden egyes telekvásárlás esetén 2 év a halasztás ideje.

Aki egyetért ezzel a javaslattal, szavazzon.

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.

A polgármester kérte a fenti javaslatot megerősíteni azzal, hogy mindaddig, míg a telek értéke kiegyenlítésre nem került a terület biztosítékként nem használható fel.

Aki egyetért azzal, hogy a vételár kifizetéséig az önkormányzat telekkönyvileg biztosítsa a tulajdonjogot, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 19 igen szavazattal 2 nem szavazattal elfogadta a fenti javaslatot.

A módosítási javaslatokat összességében tette szavazásra, aki a fentiek szerint egyetért a határozati javaslat "A" változatának elfogadásával, szavazzon.

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

73/2007. (IV.27.) Kt.
Tárgy: Befektetés ösztönzés

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a befektetés ösztönzéssel kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint dönt:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a befektetések ösztönzésével egyetért és az alábbiak szerint támogatja:

1. A Képviselő-testület önkormányzati tulajdonú telek értékesítése esetén, támogatja azokat a vállalkozásokat, amelyek a megvalósítandó beruházással új munkahelyeket teremtenek. A támogatott munkahelyteremtés mértéke minimum 10 fő újonnan foglalkoztatott dolgozó esetén már az 1. főtől kezdve alkalmazható, új munkahelyenként 150.000 Ft. Foglalkoztatásnál egy fő 100 millió forint/fővel egyenértékű. Az így képződött kedvezmény, a telek vételáránál, mint azt csökkentő tényező beszámításra kerül.
A támogatás további feltételei:
- minimum 5000 m2 föld ingatlant vásárlása,
- a vállalkozó az adásvételi szerződésben vállalja, hogy a szerződés megkötésétől számított 14 hónapon belül a vásárolt területen a beruházást (gyárat, csarnokot, stb.) megvalósítja,
- a vállalkozás alkalmazott munkavállalói létszáma legkésőbb a beruházás megvalósításától számított egy év elteltével a szerződésben vállalt foglalkoztatott dolgozói létszámot eléri, illetve a szerződésben meghatározott ütemezés szerint jár el,
- a telekár megállapításánál figyelembe vett teljes dolgozói létszámot legalább öt évig foglalkoztatja a támogatással létrehozott területen (munkahelyen).
A támogatást az Önkormányzat a feltételek együttes vállalása és teljesítése estén adhatja.
A kedvezmény jogosulatlan igénybevétele esetén az eredetileg esedékes telekárat, + 20 % késedelmi kamattal növelten kell megfizetni az Önkormányzat részére.

2. A Képviselő - testület az Ipari Parkban található önkormányzati tulajdonú területek eltérő árú meghatározását indokoltnak tartja és kéri, hogy értékforgalmi szakértő bevonásával a javasolt árakról előterjesztés készüljön.
Határidő: 2007. július 1.
Felelős: Polgármesteri Iroda

3.A Képviselő - testület támogatja azonos vállalkozások Szentesen történő ismételt beruházásait és ennek ösztönzése érdekében az alábbiak szerint rendelkezik.

Szentes Város Önkormányzata azon vállalkozás részére, amely Szentesen ismételt önkormányzati terület vásárlását követően, azon beruházást hajt végre, a telek árából 20 % nettó telek árkedvezmény nyújt - mely minden egyes plusz foglalkoztatás esetében 1 %-kal nő - foglalkoztatásnál egy fő 100 mFt/fő-vel egyenértékű abban az esetben, ha

- korábban legalább 1 ha önkormányzati tulajdonú földterületet vásárolt és azon tényleges beruházást megvalósítva új munkahelyeket hozott létre és azok számát megőrizte,

- az újonnan vásárolni kívánt önkormányzati tulajdonú földterület nagysága legalább 1 ha és azon tényleges beruházást megvalósítva új munkahelyeket hoz létre és azokat legalább 5 éven át fenntartja,

- a befektető jelöltnek nincs köztartozása,

- a vásárlások között legalább 12 hónap eltelt,
A támogatás a feltételek együttes vállalása és teljesítése estén adható.
A kedvezmény jogosulatlan igénybevétele esetén az eredetileg esedékes telekárat, + 20 % késedelmi pótlékkal növelten kell megfizetni az Önkormányzat részére.

4. A Képviselő - testület a helyi kivitelezés erősítését kiemelt fontosságúnak tekinti és ennek megfelelően támogatja, hogy Szentes Város Önkormányzata azon vállalkozás számára, amely a beruházás megvalósítása kapcsán, számlákkal és szerződésekkel igazoltan legalább a nettó beruházási (kivitelezési) érték 80 % -nak megfelelő mértékben (tervezés, kivitelezés, egyéb szolgáltatás céljából) szentesi vagy Szentes kistérségi vállalkozások számára ad munkát, a differenciált adófizetést biztosítson. Az újonnan megvalósított épület(ek), használatbavételi engedélye kiadásának évében a vállalkozás számára az Önkormányzat 95 % adókedvezményt nyújt, amelynek megfelelően a vállalkozást az új beruházás helyi építményadó mértékének 5 %- a terheli. Ez az adókedvezmény a vállalkozási célt szolgáló épületek esetében 5 adóévre a településen belüli földrajzi elhelyezkedése szerint a Képviselő - testület által mindenkor meghatározandó új vállalkozói övezetben (pl. Szentes Ipari Park területe) adható.

A Testület új vállalkozó övezetnek nyilvánítja az Ipari Parkban, illetve az elkerülő út mentén újonnan létesülő beruházások helyszíneit, a határozat mellékletét képező térkép szerint. Az ettől eltérő helyszíneken megvalósuló beruházások támogatásáról egyedi döntést hoz.

5. A Képviselő - testület a megújuló energia beruházások támogatását, mint a mezőgazdaság, illetve a térség környezetvédelme szempontjából meghatározó, új gazdaságfejlesztési lehetőséget kiemelt mértékben támogatja. Ennek megfelelően úgy határoz, hogy Szentes Város Önkormányzata azon vállalkozás számára, amely a beruházás megvalósítása kapcsán, számlákkal és szerződésekkel igazoltan legalább a nettó beruházási (kivitelezési) érték 80 % -nak megfelelő mértékben (tervezés, kivitelezés, egyéb szolgáltatás céljából) szentesi vagy Szentes kistérségi vállalkozások számára ad munkát, a differenciált adófizetést biztosítson. Az újonnan megvalósított épület(ek), használatbavételi engedélye kiadásának évében a vállalkozás számára az Önkormányzat 97 % adókedvezményt nyújt, amelynek megfelelően a vállalkozást az új beruházás helyi építményadó mértékének 3 %- ka terheli. Ez a kedvezmény kizárólag öt adóévre a településen belüli földrajzi elhelyezkedése szerint a Képviselő - testület által mindenkor meghatározandó új vállalkozói övezetben (pl. Szentes Ipari Park területe) adható.

A Testület új vállalkozó övezetnek nyilvánítja az Ipari Parkban, illetve az elkerülő út mentén újonnan létesülő beruházások helyszíneit, a határozat mellékletét képező térkép szerint. Az ettől eltérő helyszíneken megvalósuló beruházások támogatásáról egyedi döntést hoz.

6. A filmipari befektetések támogathatóságához szükséges információk rendelkezésre állását követően a Képviselő - testület felkéri a témafelelőst, hogy szakértő bevonásával készítsen előterjesztést a szakmai lehetőségek részletes bemutatásáról.
Határidő: 2007. július 1.
Felelős: Polgármesteri Iroda

7. A Képviselő - testület egyetért a turizmus fejlesztésével és kinyilvánítja, hogy
elsődlegesen a sportturizmus támogatásában érdekelt. Nem zárja ki a szükséges fejlesztések PPP konstrukcióban történő megvalósítását, de azok teljesülését minden esetben egyedi döntéshez köti.

8. A Képviselő - testület a halasztott összegű telekvásárlási lehetőséget, mint elsősorban, logisztikai jellegű beruházást ösztönző módszert támogatja.
Minden egyes telekvásárlás esetén a halasztás ideje 2 év.
Mindaddig, míg a telek értéke kiegyenlítésre nem került, a terület biztosítékként nem használható fel, az önkormányzat telekkönyvileg biztosítja a tulajdonjogát.
A támogatást Szentes Város Önkormányzata az alábbi paraméterek szerint alkalmazhatja.

- Bruttó 5 millió Forint összegig, önkormányzati tulajdonú telek vásárlás esetén, a szerződéskötés napjától számított 12. hónap utolsó munkanapjára eső pénzügyi teljesítés,

- Bruttó 8 millió Forint összegig, önkormányzati tulajdonú telek vásárlás esetén, a szerződéskötés napjától számított 18. hónap utolsó munkanapjára eső pénzügyi teljesítés,

- Bruttó 10 millió Forint összegig, önkormányzati tulajdonú telek vásárlás esetén, a szerződéskötés napjától számított 20. hónap utolsó munkanapjára eső pénzügyi teljesítés,

Bruttó 10 millió Forint összeg felett, önkormányzati tulajdonú telek vásárlás esetén, a szerződéskötés napjától számított 24. hónap utolsó munkanapjára eső pénzügyi .

A Testület nem zárja ki az ösztönzési forma, más jellegű beruházások esetén történő alkalmazását, de azt minden esetben egyedi döntéshez köti.

9. A Képviselő - testület egyetért a szakképzés, felnőtt képzés támogatásával. Kinyilvánítja, hogy alapvetően a gépészeti és különös tekintettel a CNC képzés széleskörű megvalósulásában érdekelt.
Ehhez szükség szerint és a KT. egyedi az alábbi támogatást biztosíthatja:
Az oktatói költségek, a képzési bázis biztosítása és működési költségeinek átvállalása, továbbá speciális gépek pályázati és egyéb forrásból történő beszerzése (CNC marógép).
A Megyei Közgyűléssel való együttműködés során, külön megállapodás alapján kerülhet sor támogatás biztosítására a megyei fenntartású intézmények vonatkozásában.

10. A környezetvédelmi, ökológiai célok érvényesítését a beruházás ösztönzésben a Képviselő - testület meghatározóan fontosnak tartja és az alábbiak esetén, azokat kiemeltnek minősíti és egyedi tárgyalásos formában, illetve egyedi bírálat alapján kezeli.
(1) megújuló energiaforrások (nap-, szél-, vízi-, termálenergia és biológiai eredetű
üzem- és fűtőanyag, üzemanyag cellában előállított energia, biogáz hulladékból)
környezetbarát hasznosítását szolgáló beruházások,

(2) Magyarországon a beruházás indítása idején hatályos határértékekhez, illetve a hazánkban működő legjobb ilyen objektum paramétereihez képest legalább 30 %-kal alacsonyabb káros kibocsátást biztosító technológiával folytatott gazdasági
tevékenységet eredményező új beruházások és fejlesztések;

(3) a környezetvédelmi háttériparhoz tartozó területeken létesített új termelő
kapacitások és fejlesztések;

(4) hulladékok energetikai vagy másodlagos nyersanyagként történő hasznosítását szolgáló, valamint a keletkező hulladékok mennyiségének és veszélyességének csökkentését célzó technológiai beruházások /fejlesztések;

(5) a védett természeti területen környezetkímélő gazdálkodást segítő beruházások

11. A Képviselő - testület a vállalati innováció fejlesztését, a kutatás - fejlesztés ösztönzését mindenkoron támogatandónak nyilvánítja és az ilyen típusú befektetéseket soron kívül, egyedi tárgyalás és döntés alapján kezeli.

12. A Képviselő - testület felkéri a jegyzőt, hogy jelen határozatban foglaltaknak megfelelően az érintett helyi rendeletek módosítását készítse.

13. A Képviselő-testület a későbbi ülésére az alábbi témaköröket tűzi napirendjére:
- az önkormányzat vállalkozásfejlesztési és vállalkozások működését elősegítő szerepe,
- az önkormányzat vállalkozásfejlesztési és vállalkozások működését elősegítő lehetőségei,
- az együttműködés formái

A határozatról értesítést kap:
- valamennyi helyi és kistérségi vállalkozás,
- valamennyi hazai és nemzetközi kereskedelmi kamara,
- valamennyi bank és pénzintézet,
- ITD Hungary,
- Gazdasági és Kereskedelmi Minisztérium,
- Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium,
- a folyamatban levő ügyekben, a befektető jelölt cégek képviselői,
- az Ipari Parkok Fejlesztési Tanácsa,
- gazdasági folyóiratok,
- Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda és általa az érintett Osztály - és Irodavezetők.9.) Beszámoló a Szentes Kistérség Többcélú Társulása tevékenységéről (12)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, a Szociális és Egészségügyi Bizottság, a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, a Művelődési és Oktatási Bizottság, a Pénzügyi Bizottság véleménye.

Korábban már az előterjesztést 4 község tárgyalta, akik elfogadták. A társulás hároméves működése során igazából a környező községek működésének jelent könnyebbséget. Nem kőbe vésett, követendő példa, mert Fábiánsebestyén az orvosi ügyeleti rendszerét saját maga oldja meg, azzal a segítő központtal, melyet korábban létrehozott. A tavalyi évben az orvosi ügyeleti ellátás volt az, ami a legtöbb vitát okozta. A vita arról folyt, hogy ki a támogatás alanya, ki rendelkezik a támogatás jogosságával. Az ügy már rendeződött, finanszírozási problémákat okozott, de a betegellátást nem befolyásolta. A kistérség közvetlenül azt a pénzt lehívta, ami a személyzet kiadásait jelentette, és közvetlenül fizette ki az OMSZ megbízásából az orvosokat és a dolgozókat. A rend helyreállt, jelenleg a községek, és a város megelégedésére szolgál. 2007. évben napirendre kerül és várhatóan az ősz folyamán napirendre kerül a kistérségek joghatósága, a körjegyzőségi kérdés tisztázása után ismét téma lesz. A Szentesi Kistérség kikerül a hátrányos helyzetű kistérségek kategóriájából, melyre büszkék lehetünk, de ennek következménye, hogy egyes pályázati lehetőségekből kikerülünk.

Kérte, fogadják el a beszámolót.

Dr. Sztantics Csaba:
A kistérségi társulásról szóló törvény kétszeri beszámolási kötelezettséget ró az érintett polgármesterekre. Jelen anyag azért ilyen bőséges, mert a Képviselő-testület új tagokkal gyarapodott és szerettek volna részletes tájékoztatást adni. A következő beszámoló már jóval kisebb terjedelmű lesz. Az őszi beszámoló a közbenső időszakot fogja érinteni.

Szirbik Imre:
Kérte, aki a kistérségi beszámolót elfogadja, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

74/2007. (IV.27.) Kt.
Tárgy: Beszámoló a Szentes Kistérség Többcélú Társulása tevékenységéről

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes Kistérség Többcélú Társulása tevékenységéről szóló beszámolót.
A Képviselő-testület a Társulás tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

A határozatról értesítést kap:
1./ Többcélú Társulás Társulási Irodája
2./ Szentes Város Polgármester


10.) Többcélú Társulási Megállapodás módosítása (7)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, a Szociális és Egészségügyi Bizottság, a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság véleménye.

Dr. Demeter Attila:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság a mai napon tudta tárgyalni az előterjesztést. A bizottság osztja a Kereskedelmi és Iparkamara véleményét, mely szerint az előterjesztés címe és a meghívóban szereplő cím nem azonos.
Kimaradt a határozati javaslatból az egységes szerkezet 23. oldalán szereplő X. fejezet 6. pontja, mely az együttes ülésre vonatkozik és törlésre kerül.

A XI. fejezet az egységes szerkezet 24. oldalán kimaradt.

Dr. Sztantics Csaba:
Az egységes szerkezet az a jelenlegi egységes szerkezet, ez után fog beépülni a módosítás.
Az együttes ülésre vonatkozóan elmondható, hogy a három éves működés alatt egyszer sem volt szükség rá, nem volt ilyen ülés. A vonatkozó rendelkezés sem írja ezt elő.
A cím kapcsán elnézést kért, a tárgyat nem hozta szinkronba a Munkatervvel. A többes számot azért használták, mert arra gondoltak, hogy a függelékként illetve mellékletként megjelölt társulási megállapodásokban is lesz változtatás, de erre nem került sor.

Szirbik Imre:
Kérdés, vélemény?
Mivel nem volt, kérte fogadják el a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

75/2007. (IV.27.) Kt.
Tárgy: Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a települési önkormányzatok többcélú Kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 1.§ (3) bekezdése alapján felülvizsgálta Szentes Kistérség Többcélú Társulási Megállapodását (továbbiakban: megállapodás) és azt az alábbiak szerint módosítja azt:

1.) A megállapodás bevezető része helyébe a következők kerülnek:

"A szentesi kistérség települési önkormányzati képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból - a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény; a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tft.), valamint a többcélú kistérségi társulások 2004. évi támogatása mértékének, igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 65/2004. (IV.15.) Kormányrendelet alapján

a) a kistérséghez tartozó települési önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési rendszere szervezeti keretének biztosítására,

b) térségi közszolgáltatások biztosítására, szervezésére, összehangolására, fejlesztésére, az egyes települések önkormányzatainak teljesítőképességét meghaladó önkormányzati feladat-hatáskör, valamint a közszolgáltatási rendszer közös, ill. térségi rendszerének kialakítására, szervezésére, összehangolására, működtetésére, fejlesztésére,

c) a térség intézményrendszerének integrálására, feladatellátásának összehangolására, fejlesztésére,

d) a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinálására, fejlesztésére, a kistérség területének összehangolt fejlesztésére,

e) a közigazgatási (államigazgatási) feladat- és hatáskörök ellátására,

a közösségi szolgáltatások térségi szinten történő kiegyenlített, magas színvonalú és minőségű ellátása érdekében egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján Társulási Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötnek."

2.) Az "Általános rendelkezések" című I. fejezet az alábbiak szerint változik:

A fejezet 5. bekezdését képező "A Társulás vállalja" kezdetű 11 pontos felsorolás elmarad.

A 4.3 pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"A mikro-körzeti társulás a többcélú társulás egyes funkcióiról, egyes önkormányzati feladat és hatáskör, közszolgáltatás ellátásáról, intézményrendszer fenntartásáról, működtetéséről, szervezéséről, összehangolásáról e Megállapodás keretei között, de külön mikro-körzeti szinten megkötött megállapodásban foglaltak szerint gondoskodhat. A mikro-körzeti társulás működésének szabályait, s az általa ellátott feladatokat a résztvevők szabályozzák."

A 4.4 pontban foglaltak a következő mondattal egészülnek ki:

"4.4 A mikro-körzeti társulás működéséről annak képviselője évente köteles tájékoztatni a Társulás Társulási Tanácsát."

3.) "A Többcélú Társulás célja, funkciója és feladatrendszere" c. II. fejezet a következőkben módosul:

- A Többcélú Társulás célja kezdetű 1.) pontjának 2. francia bekezdése a következőkkel egészül ki:
".a térségi feladatellátás folytán a kistérség önkormányzatainál megszűnő önálló feladatellátást szolgáló intézményépületek hasznosítása"

- Ugyanezen pont utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul:
"A Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei a Társulási Megállapodás keretében szabályozott eljárási rendben és módon szervezik meg, hangolják össze és látják el közösen a Társulási Megállapodásban, valamint külön megállapodásokban, mikro-körzeti megállapodásokban rögzített feladatellátást, közszolgáltatást, közigazgatási szolgáltatást, fejlesztési tevékenységet."

A fejezet a Többcélú Társulás feladat- és hatáskör ellátása c. 3.) pontjának 3.1 pontja helyébe az alábbiak lépnek:
"A Társulás feladat és hatáskör ellátása különösen feladat-ellátási szerződéssel, intézményfenntartó társulások létrehozásával, mikro-körzeti és kistérségi intézmények alapításával történhet. Amennyiben az egyes ellátási formák között a feladattelepítés elvei alapján nem tehető lényeges különbség, az eset összes körülményeinek mérlegelésével a Társulás feladatellátásában részt vevő önkormányzatok szabadon határozzák meg az ellátás formáját. A feladattelepítés elve: a szakmai színvonal, a minőség, az eredményesség, a költséghatékonyság, az, hogy kiegyenlített, a lakóhelyhez közeli, azonos színvonalú közszolgáltatásokhoz juttassa, és emberközeli közigazgatással szolgálja ki a térség lakosságát."

4.) "A feladat- és hatáskör ellátás, az együttműködés lehetséges területei" c. III. fejezet helyébe "Feladat- és hatáskör ellátás" címmel az alábbiak kerülnek:

"III.

FELADAT- ÉS HATÁSKÖR ELLÁTÁS

1.) Feladatellátás rendszere:

- Térségi feladatellátás (Társulási Megállapodás keretében meghatározott feladat ellátása kistérséghez tartozó valamennyi települési önkormányzatra; vagy a kistérséghez tartozó települési önkormányzatok több mint felére kiterjedően.)

- Mikro-körzeti feladatellátás (jelen Társulási Megállapodás keretében a kistérség lehatárolt részére kiterjedően ellátandó feladatellátás.)

- Ágazati feladatellátás (jelen Társulási Megállapodás, valamint külön megállapodás keretében egyes települési önkormányzatok képviselő-testületei által átruházott feladatellátás.)

- Törvényi kötelező feladatellátás (Törvény által kistérséghez telepített feladat- és hatáskörellátás)

1.1. A Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei határozatba foglalják, hogy mely feladat- és hatáskör ellátására társulnak, adnak megbízást, meghatározzák a feladatellátás évétől - a költségvetési határozatban - a pénzügyi hozzájárulás összegét.

1.2. A Többcélú Társuláshoz tartozó települési önkormányzat képviselő-testülete jelen társulási megállapodásban meghatározott feladat- és hatásköröket, közszolgáltatásokat a Többcélú Társulás útján látja el.

1.3. A Többcélú Társulás a társulási megállapodásban rögzített kistérségi feladatokat a kistérség egészére kiterjedően, kistérségi szinten láthatja el.

1.4. A Többcélú Társulás a társulási megállapodásban rögzített kistérségi feladatokat a kistérség egy részére kiterjedően, de kistérségi szinten láthatja el.

1.5. A Többcélú Társulás a társulási megállapodásban rögzített kistérségi feladatokat a kistérség lehatárolt részére, mikro-körzeti szinten láthatja el.

2.) A Többcélú társuláshoz tartozó települési önkormányzat képviselő-testülete egyes önkormányzati feladat- és hatáskört, egyes közszolgáltatásokkal kapcsolatos feladat- és hatáskört átruházhatja a Többcélú Társulásra.

Egyes ágazati feladat ellátására a társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a Többcélú Társulással külön megállapodást kötnek.

3.) A Társulás - utalva ezen megállapodás II. fejezet 3.2. alpontjában kifejezett vállalt feladatok fokozatos bevezetésére - az alábbi feladatok ellátását 2004. szeptember 1-jei kezdő nappal vállalja állami támogatáshoz jutás esetén, kivéve az e fejezet 3.7. pontjában megjelölt kistérségi területfejlesztési feladatok ellátását, amely a társulás megalakulásától folyamatos.

3.1. A közoktatásról szóló 1993. LXXIX. tv. (1) bekezdésének a.) és b.) pontjában meghatározott intézmények fenntartásával összefüggő egyes feladatok.

3.2. Közös gondoskodás egyes pedagógiai szakszolgálati feladatok szervezéséről.

3.3. Gondoskodás egyes gyermekjóléti intézmények közös fenntartásáról.

3.4. Központi orvosi ügyelet közös szervezése, működtetése,

3.5. Nyilvános könyvtári feladatok magasabb színvonalú ellátásának közös szervezése.

3.6. A hatályos jogszabályok szerinti belső ellenőrzési feladatok ellátásának biztosítása.

3.7. Kistérségi területfejlesztési feladatok ellátása.

3.8. Közigazgatási ügyintézés.

3.9. Szociális alapszolgáltatási feladatok ellátása.

4.) A feladatellátás módja:

A Társulás a Társulási Megállapodás III. fejezet 3. pontjában felsorolt feladatokat a Társulási Megállapodás III. fejezet 1.3; 1.4; 1.5. pontokban meghatározott módon láthatja el az alábbiak szerint:

4.1. A közoktatás terén vállalt egyes feladatok ellátása a Szentes-Nagytőke, Szentes-Eperjes és az Árpádhalom-Fábiánsebestyén-Nagytőke települések önkormányzatai képviselő-testületei által létrehozott intézményi társulási megállapodások alapján történik (3. 4. és 5. sz. függelék).

4.2. Egyes pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátását Szentes Város Önkormányzata által fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat közreműködésével vállalja a Többcélú Társulás; a Társulás és Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete közötti külön megállapodás alapján.

4.3. Az egyes gyermekjóléti intézmények (helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona) közös fenntartásából eredő feladatokat a Többcélú Társulás a Szentesi Kistérség Önkormányzatainak Gyermekvédelmi Szakellátási Intézményi Társulásán keresztül biztosítja.

4.4. Központi orvosi ügyelet közös szervezése, amelyben a Többcélú Társulás adminisztratív feladatait a székhely önkormányzat polgármesteri hivatala látja el a társulással kötött külön megállapodás alapján. A Többcélú Társulás a feladat ellátásában szolgáltatóként vesz részt. A Többcélú Társulás a feladat ellátásba egyéb közreműködőket is bevonhat.

4.5. Nyilvános könyvtári feladatok magasabb színvonalú ellátásának közös szervezését Szentes Városi Könyvtár Kht. látja el a Többcélú Társulással kötött megállapodás alapján.

4.6. Hatályos jogszabályok szerinti belső ellenőrzési feladatok ellátását az erre a célra létrejött Szentes Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása biztosítja (6. sz. melléklet).

4.7. A kistérségi területfejlesztési feladatok ellátását a Többcélú Társulás elkülönült munkaszervezete biztosítja.

4.8. A közigazgatási ügyintézés a kistérségi önkormányzatok által létrehozott Szentes Kistérség Hatósági-igazgatási Társulása kereteiben történik a hatósági-igazgatási társulási megállapodásban meghatározott ügyek vitele céljából (7. sz. melléklet).

4.9. A személyes gondoskodás keretébe tartozó, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. alapján szociális alapszolgáltatási feladatok ellátását
- házi segítségnyújtás
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- közösségi ellátások
- nappali ellátás (hajléktalanok nappali ellátása)
a Többcélú Társulás a Szentesi Kistérség Önkormányzatainak Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézményi Társulásán keresztül, vagy a Társulási Megállapodás III. fejezet 1.4. illetve 1.5. pontokban meghatározott módon biztosítja.

5.) "A Társulás tagsági viszonyai" c. IV. fejezet 7.) pontja "A Társulási megállapodás felmondása, egyes feladatellátás felmondása" címet kapja.

Az eddig 7.) ponttal jelölt szövegrész 7.1. jelölést kapja, és a 7.) pont 7.2 ponttal egészül ki.

"7.2. A Társulás tagja naptári év utolsó napjával - december 31-i hatállyal - minősített szavazataránnyal meghozott határozatával a társulási, mikro-körzeti feladatellátást felmondhatja. A döntést legalább három hónappal korábban köteles a Társulási Tanáccsal, illetve a Társulás tagjaival közölni"

6.) "A Társulás szervezeti rendszere" c. V. fejezet
"A Társulás szervei" alcímének számozása 1-ről 3-ra,
a "Társulási Tanács" alcímének számozása 2-ről 4-re,
a "Társulás Elnöke" alcím 3-ról 5-re,
a "Társulás Elnökhelyettesei" alcímének számozása 4-ről 6-ra,
a "Bizottságok" alcím 5-ről 7-re,
a "Hivatali és munkaszervezete" alcím 6-ról 8-ra,
a "Jegyzői Kollégium" alcím 7-ről 9-re változik.

Ezen fejezet
- "A Társulás szervei" c. 3. alcímében "A Tanács Bizottságai" szövegrész , illetve a "Bizottságok" c. 7. alcímében a Bizottságok alcím után "(Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság, mikro-körzeti bizottságok stb.)" zárójeles szöveg kerül.

- A "Bizottságok" c. 7. alcím 1. pontja helyébe az alábbiak kerülnek: "A Társulási Tanács egyes feladatainak ellátására, döntéseinek előkészítésére, végrehajtásának szervezésére állandó vagy eseti jelleggel hoz létre és működtet munkabizottságot."

- A "Hivatali és munkaszervezet" c. 8. alcím címe "Munkaszervezet" címre változik, és az eddigi szövegezés helyébe a következők lépnek:

"8. Munkaszervezet

1. A Társulási Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását a Társulási Tanács - Kistérségi Társulási Iroda néven működő - költségvetési szervként létrehozott elkülönült szakmai munkaszervezete közreműködésével látja el. A munkaszervezet emellett ellátja a térségi pályázatok, beruházások projektek előkészítését, bonyolítását, elszámolását.

2. A munkaszervezet vezetőjét - mint irodavezetőt, közalkalmazottként - a Társulási Tanács által a jogszabályok keretei között meghatározott szakirányú felsőfokú végzettség és szakmai gyakorlat megléte esetén a Társulási Tanács pályázat alapján nevezi ki határozatlan időre. Esetében a munkáltatói jogokat a Társulási Tanács, míg az egyéb munkáltató jogokat a Társulási Tanács Elnöke gyakorolja.

3. A munkaszervezet beosztott dolgozói (közalkalmazottak) esetében a munkáltatói, valamint az egyéb munkáltató jogokat a munkaszervezet vezetője gyakorolja."

- A "Jegyzői Kollégium" 9. alcím 1. és 4. pontja az alábbiak szerint változik és a következő 6., 7. ponttal egészül ki:

"1. A kollégium tagjai a Társulást alkotó települési önkormányzatok jegyzői és körjegyzői."

"4. A Tanács egyes napirendjeinek megtárgyalása során együttes ülést tarthat a kollégiummal."

"6. A Térségi feladatellátás fejlesztésére a Kollégium ajánlást készít; Társulás működésére olyan szervezési vagy más megoldást dolgoz ki, amely elfogadása a közszolgáltatások igénybevételét hatékonyabbá teheti. Az ajánlás tartalmazza a közös közszolgáltatás hatékonyabb működtetéséhez szükséges paramétereket. Meghatározza, hogy mekkora számú települési együttműködés esetén lehetséges a feladat együttes, hatékony ellátása."

"7. A Társulás tagjai az ajánlás alapján maguk döntik el, hogy az ajánlásban foglaltakat elfogadják-e. Az ajánlás elfogadása az ajánlásban megnevezett és meghatározott közszolgáltatások közös ellátását és szervezését jelenti."

7.) "A Társulási szervek működési szabályai" c. VI. fejezet rendelkezései helyébe az alábbiak lépnek:
"VI.

A TÁRSULÁSI SZERVEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYAI

Társulási Tanács működési szabálya

1.) A Tanács alakuló ülését a székhely település polgármestere hívja össze és vezeti.
2.) Az alakuló ülés napirendjére a székhely település polgármestere tesz javaslatot.

3.) A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik.
4.) Szavazni személyesen vagy a helyettesítés rendje szerint helyettes, ill. felhatalmazott képviselő útján lehet. A polgármester helyettesítésének rendjét a képviselő-testület határozza meg.
5.) A Társulási Tanács döntését ülésén nyílt szavazással, határozati formában hozza meg.
6.) A Tanács ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az elnök akadályoztatása ill. távolléte esetén az általános elnökhelyettes, illetve a társulási tanács helyettesítéssel megbízott tagja hívja össze és vezeti.
7.) A Tanács ülését össze kell hívni:
a) szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal,
b) a társulási megállapodásban vagy a Tanács által meghatározott időpontban,
c) a társulási tagok egynegyedének - napirendet tartalmazó - indítványára,
d) a megyei közigazgatási hivatal vezetőjének kezdeményezésére.
8.) A Tanács ülése nyilvános.
9.) A Tanács zárt ülésére és a titkos szavazásra a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény vonatkozó szabályai, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak az irányadók.
10.) A Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. Törvény 7. § (6) bekezdésében meghatározott szabályokat kell alkalmazni.
11.) A Tanács akkor határozatképes, ha ülésén - a székhely településsel együtt - legalább a szavazatok több mint felével rendelkező tag jelen van és a jelenlévő tagok által képviselt települések lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának több, mint egyharmadát.
12.) A javaslat elfogadásához legalább - a székhely településsel együtt - annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak több, mint a felét, és a jelenlévő tagok által képviselt települések lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának több, mint egyharmadát.
13.) Minősített többség szükséges:
a) a kistérség fejlesztését szolgáló - pénzügyi hozzájárulást igénylő - pályázat benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához;
b) a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásához elrendelhető zárt ülés tartásához, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene
c) a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása, és
d) abban az ügyben, amit a szervezeti és működési szabályzat meghatároz.
A minősített többséghez annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a jelen lévő tagok szavazatainak kétharmadát és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.
14.) Amennyiben a döntést igénylő kérdésben nem születik döntés, úgy a tárgyalandó ügy ismét napirendre tűzhető, ill. a döntési javaslat újratárgyalható.

A társulás egyéb szerveinek működési szabályai

1. ) A bizottság, a jegyzői kollégium határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van.
2.) Üléseit az elnök hívja össze. Összehívásukat tagjai a tárgyalandó napirend témájának megjelölésével kezdeményezhetik. Döntési formájuk: javaslat, ajánlás, amelyet a jelen lévő tagok egyszerű többségi szavazatával hoznak meg.
3.) A társulási megállapodásba foglalt főbb működési szabályok mellett a további szabályokat a Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint az általuk elfogadott Ügyrend tartalmazza."

8.) "A Társulás pénzügyi, vagyoni alapja" c. VIII. fejezet, "A társulás pénzügyi forrása" alcím 4. és 5. pontja helyébe az alábbiak lépnek:

"4.A pénzügyi hozzájárulás befizetésének teljesítése költségvetési évenként két részletben, március 15-ig, és október 15-ig történik."

"5. A befizetés átutalással történik a Többcélú Társulás számlájára."

Ugyanezen fejezet "Vagyoni viszonyok" alcímének 2. és 5. pontjának első mondata az alábbiak szerint változik:

"2. A Többcélú Társulás vagyonát a Társulás munkaszervezete tartja nyilván."

"5. A Társulás gazdálkodásának biztonságáért a Társulási Tanács, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Társulási Tanács elnöke felelős."

9.) A "Kapcsolati és együttműködési rendszer" c. X. fejezet 4.1. és 4.2. pontja az alábbiak szerint egészül ki:

"4.1. A Tanács tagjai a társulás térségi feladatellátásáról, a Tanács munkájáról, a tanácsban képviselt álláspontjáról a települési önkormányzat képviselő-testületének évente legalább két alkalommal beszámolnak."

"4.2. A Tanács tagjai rendszeresen, de évente legalább egy alkalommal a települési önkormányzat közmeghallgatása keretében tájékoztatást adhatnak a Kistérségi Társulás tevékenységéről a lakosságnak."

Az "Együttes ülés" című 6. pont elmarad.

10.) A "Záró rendelkezések" c. XI. fejezet 3. pontja helyébe az alábbiak lépnek:

"3. A Társulási Megállapodás mellékleteit képezik:
- a Többcélú Társulás tagjainak Jegyzéke (1. sz. melléklet)
- az egyes feladatellátásra kötött külön megállapodások.
- Szentes és Nagytőke Önkormányzatainak Általános Iskolai Intézményi Társulása (1. sz. függelék)
- Szentes és Eperjes Önkormányzatainak Általános Iskolai Intézményi Társulása (2. sz. függelék)
- Szentes és Eperjes Önkormányzatainak Óvodai Intézményi Társulása (3. sz. függelék)
- Belső ellenőrzési társulás (4. sz. függelék)
- Hatósági-igazgatási társulás (5. sz. függelék)"

11.) A megállapodás teljes szövege vonatkozásában az "alelnök" kifejezés helyett "elnökhelyettes" kerül.

12.) A Képviselő-testület felhívja a Társulási Iroda vezetőjét, hogy a Képviselő-testületek által elfogadott módosításokat vezesse át, és a módosításokat, illetve az egységes szerkezetű megállapodást küldje meg a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatalnak, továbbá a Társulás minden tagjának.

Határidő: a Képviselő-testületi ülést követő 15. nap
Felelős: Szigeti Miklós irodavezető

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Kistérség Többcélú Társulás Elnöke
2./ Szentes Kistérség Többcélú Társulás Társulási Irodája


11.) Csatlakozás közmunkaprogram pályázathoz (13)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Szociális és Egészségügyi Bizottság, a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság véleménye.
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ által kiírt közmunka pályázatra Szegvár, Derekegyház és Szentes közösen kíván pályázni foglalkoztatásra, 15 % önerő mellett.

Kérdése, véleménye van-e valakinek?

Mivel nem volt, kérdezte, aki a pályázat benyújtásával egyetért, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

76/2007 (IV.27.) Kt.
Tárgy: Csatlakozás közmunkaprogram pályázathoz

Határozat

A Képviselő-testületet megtárgyalta a közmunkaprogram pályázathoz történő csatlakozásról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:

1. Egyetért azzal, hogy Szentes Város Önkormányzata a Szociális és Munkaügyi Minisztérium a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központtal együttműködésben 2007/5./C számú "A hátrányos helyzetű, tartós álláskereső lakosság foglalkoztatását, megélhetését, életkörülményeinek javítását, a hátrányos helyzetű települések és kistérségek felzárkóztatását szolgáló foglalkoztatási-programok" című közmunkaprogramjában a Szentes Kistérség Többcélú Társulása keretében részt vegyen.

2. Az összehangolt kistérségi program megvalósítása érdekében a Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a közmunkaprogramhoz kapcsolódó pályázatot a Szentes Kistérség Többcélú Társulása nyújtsa be, amelynek teljes jogú tagja.

3. A pályázat eredményessége esetén a közmunkaprogramhoz kapcsolódóan a településre jutó saját erőt, - mintegy 60.000 Ft, azaz hatvanezer forint - a Szentes Kistérség Többcélú Társulása részére átadott pénzeszközként a 2007. évi költségvetése terhére biztosítja.

A határozatról értesítést kap:
Szentes Kistérség Többcélú Társulás vezetője
Szentes Város Polgármesteri Hivatal Tervezési iroda


12.) Új utca és Mátyás király utca összekötésének vizsgálata a Dózsa köz kiszélesítése vagy a Mátyás király u. 7. sz. önkormányzati tulajdonú telek felhasználásával (9)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.
Megkérdezte az előterjesztőt, kíván-e kiegészítést tenni?

Czirok Jánosné:
Természetesen nem vizsgálták, hogy hány lakost érintenek a változások, mert a lakosok száma folyamatosan változik. A Rendezési terv változása szerint 5 ingatlanba 21 lakos van bejelentkezve. Másik megoldást érintően 17 fő van bejelentkezve.
Felmerült, hogy az Új utca és a Mátyás király utca összekötésénél 22 m széles legyen az út. Ez az eddigi ingatlanokon kívül egy vállalkozást is érint és plusz 5 fő lakost.
A kisajátítási költségek szintén nem voltak vizsgálva 2001. évben. Ennek oka, hogy azóta eltelt 6 év, ami azt igazolja, hogy szükségtelen lett volna a kisajátítási árak meghatározása.
Az Iparkamara támogatta a jelenlegi rendezési tervben szereplő nyomvonalat, mert olyan nyomvonal kialakítását javasolta, mely a legegyenesebb és leginkább alkalmas a célja betöltésére. Ennek a jelenlegi nyomvonal felel meg, mert a javasolt nyomvonal szerint a Somogyi B. utcán két kereszteződést alakítanánk ki 30 m eltolódással. Így nem tudná betölteni azt a funkcióját, hogy a Kossuth utcát tehermentesíteni tudjuk.

Szirbik Imre:
Kérdés, vélemény?

Horváth István:
Megköszönte a válaszokat. Megállapította, hogy gazdasági megfontolások nem képezték a kiépítés tárgyát. Javasolta, hogy az új nyomvonal legyen 22 m széles és a lehető legegyenesebb. Bejárta a jelzett területet és korrigálását javasolta: Farkas A. utcától az Új utcáig 7 törést számolt meg. Javaslata, hogy a város egész úthálózatát vizsgálják felül. Onnan a József Attila utcától vizsgálta a Mátyás király utcáig 5 kisebb irányváltoztatással lehet eljutni. Hibának tartja, hogy nem a teljes nyomvonalat vizsgálják, csak az egyes szakaszokat, melyek összekötésével keletkeznek a törések. Véleménye szerint a cél az, hogy legyen egy déli alternatív tengely, ami a forgalmat elvezeti a Kisérből a Mátyás király utcára és menetesíti a Kossuth utcát. Véleménye szerint minden meg lehet csinálni, ha akarják. Ötven év múlva ne szidják Őket, hogy csak ilyen sok cikk-cakk-kal tudták az utat megépíteni. Szemléletmódban kell változtatni, mert a településszerkezetet kell vizsgálni és 50 évre előre gondolkodni, nem az egyéni érdekeket és a pillanatnyi ráfordítási összeget nézni.

Móra József:
Lehet, hogy szemléletbeli problémák vannak, de nem biztos, hogy a Városfejlesztési Bizottságnál. Felhívta a figyelmet, hogy a városfejlesztés nem vonalzó kérdése, mely szerint csak egyenes utcákat lehet elképzelni. A városban a jelenleg meglévő adottságokhoz kell alkalmazkodni oly módon, hogy az a közlekedésre alkalmas legyen. Az egyenes út az mindenkit arra késztet, hogy kipróbálja, mit rejt gépjárműve adottsága. A Kertvárosban is 30 km/h sebességkorlátozás van érvényben, amit többen nem tartanak be. Erre megoldás, hogy nem egyenes utakat próbálunk kialakítani. Véleménye szerint a városrendezési tervben foglaltakat kell megvalósítani. Ma nem új világot akarunk építeni, hanem a régi kincseit próbáljuk megőrizni a jövő számára.

Horváth István:
Két eltérő koncepció van. Nem csak gépjárműforgalomra gondolt, hanem kerékpárosokra és gyalogosokra is, egyáltalán a város kinézetéről. A Jövendő utca vonalvezetése sem megfelelő. Jelenleg is közlekedik ezen az útvonalon, ahol kevés gépjárművel találkozik, valószínű inkább a Kossuth utcát választják. Szerinte ilyen horderejű döntéseket 50 évre előre kell hozni. A Somogyi Béla utcán is ott áll a három nagy fa, mely régen az előző út nyomvonala mellett állt. A meglévő nyomvonal alapján arról lesz híres a város, hogy zeg-zugos utcái lesznek. A Dózsa köz és a Somogyi Béla utcát is 9 m széles út köti össze. Nem tudja, ezt a sikátort mire szántuk? A tervezett útvonal mentén minimális régi épület van, beépítetlen terület van. Gazdasági kalkulációt kellene végezni. Közlekedés szempontjából a jövőt illetően használható utat kellene tervezni, készíteni.

Baranyi Imre:
A Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a határozati javaslat "A" változatát támogatja, de 18 m helyett 22 méter szélességű legyen az út. Vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy van-e arra mód, hogy ahol lehet a 18 m széles út 22 m legyen. Természetesen az új házak mentén ez nem lehetséges.

Móra József:
Horváth István képviselő felvetésére válaszolta, hogy a Somogyi B. utca és Dózsa köz közötti 9 m-es út azt a célt szolgálta, hogy az ott lévő üzleteket hátul töltsék fel áruval. Ezt az utat szerviz útnak nevezik. A Jövendő utcával kapcsolatosan kijelentette, hogy a városban nem arra van szükség, hogy 50 km/h sebességgel közlekedjenek, hanem nyugodt, biztonságos közlekedéssel érjék el az úti céljukat a közlekedők. El kell fogadnia a képviselő úrnak, hogy vannak más álláspontok is.

Czirok Jánosné:
Horváth István képviselő hozzászólásában a zeg-zugos jelzővel egyetért, az nem tudja ellátni azt a funkcióját, hogy a Kossuth utcának alternatív útvonala legyen. A zeg-zugos út és az íves út nem ugyanazon kifejezés. Jól tapasztalható ez pl. Budapest vagy Szeged körútjainál, kiválóan betöltik szerepüket.

Szirbik Imre:
Szavazásra bocsátotta aki egyetért a határozati javaslat "A" változatának 22 m útszélesség kiegészítéssel, szavazzon

A Képviselő-testület 18 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 1 nem szavazattal (1 fő nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:

77/2007.(IV.27.)Kt.
Tárgy: Szentes város területén az Új utca és a Nyíri köz nyomvonalán tervezett gyűjtőút nyomvonalának meghatározása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes Város területén a az Új utca és a Nyíri köz nyomvonalán a Kisér utcát a Mátyás király utcával összekötő gyűjtőút létesítésével kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:

1./ Az Új utca Somogyi Béla és Mátyás király utcák közötti szakasza a Mátyás király köz igénybevételével, annak északi irányú bővítésével valósuljon meg min. 22 méter szabályozási szélességgel tervezve. Az útszakasz szabályozási szélességének pontosítása az igénybevétel során visszamaradó területek hasznosításának meghatározása során történjen meg.
A Mátyás király utca 7. sz. ingatlan értékesítésének felfüggesztését a Képviselő-testület megszűnteti, az ingatlan értékesítésre kijelöli.

2./ A Nyíri köz korrekcióját a város készülő TSzT-ben szerepeltetni kell. A nyomvonalat az előzetes felmérések alapján a Kiséri úttorkolattól az 5751/1, 5751/2 hrsz-ú és az 5753 hrsz- ú Vásárhelyi út 10. sz. önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok igénybevételével, azok területén kell vezetni.

Felkéri a Képviselő-testület a településrendezési terv készítőit, hogy a rendezési tervek készítésénél a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

A határozatról értesítést kap:
1./ EUROIL Ipari és Szolgáltató Kft. (Budapest, Bartók B. u. 79.)
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal jegyzői Irodája és általa az érintett osztályok és irodák


13.) Utcanév és település-résznév megállapításának általános szabályairól szóló rendelet módosítása (10)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.

Dr. Demeter Attila:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság ma tárgyalta az előterjesztést, melyet tárgyalásra alkalmasnak tartotta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte a Képviselő-testületet, aki a rendelet módosításával egyetért, "igen" szavazatával jelezze.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet-módosítás elfogadása minősített többségű szavazást igényel.

Szentes Város Képviselő-testülete 20 igen szavazattal (1 fő nem szavazott), minősített többséggel elfogadta és megalkotta alábbi rendeletét:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2007. (V.17.) rendelete
az utcanév és település-résznév megállapításának,
továbbá létesítmények elnevezésének általános szabályairól
szóló 6/1977. (X.14.) T. sz. rendeletének módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete.


14.) Szentes város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteinek megállapításáról szóló rendelet módosítása (11)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleménye.

Dr. Demeter Attila:
Bejelentette, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság ma tárgyalta az előterjesztést, mivel jogi akadálya nem volt, megtárgyalásra alkalmasnak tartotta.

Szirbik Imre:
Megkérdezte a Képviselő-testületet, aki a rendelet módosításával egyetért, "igen" szavazatával jelezze.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a rendelet-módosítás elfogadása minősített többségű szavazást igényel.

Szentes Város Képviselő-testülete 21 igen szavazattal, minősített többséggel elfogadta és megalkotta alábbi rendeletét:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2007. (V.17.) rendelete
Szentes város háziorvosi, házi gyermekorvosi és
fogorvosi körzeteinek megállapításáról szóló
27/2002. (XII.21.) KT. rendeletének módosításáról

A rendelet a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete.


15.) Szentes, Nagynyomás 93. számú (hrsz. 19648) külterületi ingatlan felmentése a változtatási tilalom alól (15)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.

Kérdése, véleménye van-e valakinek?

Mivel nem volt, kérte fogadják el a határozati javaslatot.

A Képviselő-testület 19 igen szavazattal 1 tartózkodással (1 fő nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:

78/2007.(IV. 27.) Kt.
Tárgy: a Szentes, Nagynyomás 93. számú (hrsz. 19648) ingatlan felmentése a változtatási tilalom alól

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes, Szentes, Nagynyomás 93. számú (hrsz. 19648) külterületi ingatlan változtatási tilalom alóli felmentéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

Pető Pál és felesége Pető Pálné ingatlan tulajdonosok kérelmére Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete felmentést ad a Szentes, Nagynyomás 93. számú, 19648 helyrajzi számú külterületi ingatlant terhelő változtatási tilalom alól. A felmentés a tárgyi ingatlanon meglévő lakóépület tetőterének beépítésére vonatkozik.

A határozatról értesítést kap:
1./ Pető Pál és felesége 6600 Szentes, Nagynyomás 93.
2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintett osztályok és irodák


16.) Szentes-Alsórét részletes szabályozási terv módosítási eljárásának megindítása (16)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.

Kérdés, vélemény?
Mivel nem volt kérte, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület 20 igen szavazatta, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

79/2007.(IV. 27.) Kt.
Tárgy: Szentes-Alsórét építési szabályzata és részletes szabályozási terve módosítási eljárásának megindítása az építési vonal megváltoztatására vonatkozóan.

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az L-boys Kft. kérelmét, amelyben a Szentes, Alsórét építési szabályzata és részletes szabályozási terve módosítási eljárásának megindítását kezdeményezte, és az alábbi határozatot hozta:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Szentes, Alsórét építési szabályzatának és részletes szabályozási tervének módosítását és a szabályozással érintett városrész délkeleti részén található 0117/14, 0117/24, 0117/30 és 0117/31 helyrajzi számú ingatlanok esetében az építési vonal megváltoztatását.
A rendezési terv módosításának a költsége az L-boys Kft.-t terheli.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy aláírja a fentiek szerinti tervezői szerződést, amelyben Szentes Város Önkormányzata megrendelőként, az L-boys Kft. pedig költségviselőként van megjelölve. Felkéri a Főépítészt és a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályát, hogy a szabályozási terv módosítását szakmailag koordinálja, és az engedélyezési eljárását folytassa le.

Felelős: Jegyző

A határozatról értesítést kap:
1./ L-boys Kft. (Budapest, Bartók B. u. 79.)
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Polgármesteri Hivatal jegyzői Irodája és általa az érintett osztályok és irodák


16.) Szentes, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012/1, 4012/2, 4013, 4014/1 hrsz-ú belterületi ingatlanok felmentése a változtatási tilalom alól (24)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Városrendezési, -Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.

Horváth István:
Bejelentette, érintett ebben a témában, nem kíván szavazni.

Szirbik Imre:
Horváth István képviselő a szavazásból való kizárását kérte.

Aki egyetért a kizárással, szavazzon.

A Képviselő-testület 20 igen szavazattal elfogadta Horváth István szavazásból való kizárását. 20-an fognak szavazni.

Czirok Jánosné:
A határozati javaslat módosítását kérte: A várostervezők véleménye eltér a kérelemtől. A kérelemben valamennyi ingatlant egy ingatlanná kéri nyilvánítani. Az érintett ingatlanokból két új ingatlan kerülhet kialakításra. Az egyik a 4007, 4008, 4009, 4010, 4011 hrsz-ú ingatlanok összevonásával, mely bányászati engedéllyel rendelkezik, jelenleg vízállásos terület, valamint a fennmaradó területek kerülhetnek összevonásra.
A határozati javaslatban módosítani kell, hogy a Képviselő-testület "elvi" felmentést ad., valamint kiegészül a határozati javaslat az alábbiakkal:
"A telekalakítás hatósági, szakhatósági feltételeinek tisztázása után a kérelmező terjessze kérelmét ismételten a képviselő-testület elé, végleges döntés céljából."

Szirbik Imre:
Kérdés, vélemény van-e az előterjesztéssel kapcsolatban?

Mivel nem volt, aki a szóbeli kiegészítéssel együtt a határozati javaslatot elfogadja, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 19 igen szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

80/2007. (IV.27.) Kt.
Tárgy: Szentes, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012/1, 4012/2, 4013, 4014/1 hrsz-ú belterületi ingatlanok felmentése a változtatási tilalom alól

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012/1, 4012/2, 4013, 4014/1 hrsz-ú belterületi ingatlanok változtatási tilalom alóli felmentéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:

Az IMT-FORTIS Kft. képviseletében Horváth Istvánné ügyvezető kérelmére Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete elvi felmentést ad a Szetnes 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012/1, 4012/2, 4013, 4014/1 frsz-ú belterületi ingatlanokat terhelő változtatási tilalom alól. Az elvi felmentés a tárgyi ingatlanok telekösszevonására vonatkozik azzal a feltétellel, hogy a 4007-4011 hrsz-ú ingatlanokból kerüljön kialakításra az egyik telek, és a 4012/1-4014/1 hrsz-ú ingatlanokból alakuljon ki egy másik önálló ingatlan.

A telekalakítás hatósági, szakhatósági feltételeinek tisztázása után a kérelmező terjessze kérelmét ismételten a Képviselő-testület elé, végleges döntés céljából.

A határozatról értesítést kap:
1.) IMT-FORTIS Kft. 6600 Szentes, Szarvasi út 14.
2.) Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintett osztály és irodavezetők


17.) Panel Plussz hitelprogram keretében felújítás finanszírozásához hitelfelvétel véglegesítése (17)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Városrendezési, -fejlesztési és Környezetvédelmi és Pénzügyi Bizottság véleménye.
Megkérdezte az előterjesztőt, van-e kiegészítése?

Szilvássy Árpádné:
A Kossuth tér 5. szám alatti épület felújításának tervezése során felmerült a kérdés, hogy a homlokzat is kerüljön felújításra, hőszigetelésre. A jelenlegi szerkezet miatt szakmailag nem indokolt, az új homlokzat kialakításával valóban az arculatát is lehetne változtatni, de ez a lakoknak nagyobb költséget jelentene. Műanyag ablakok lesznek beépítve hőszigetelő beüvegezéssel, ami nem jelent többletköltséget.

Szirbik Imre:
Kérte a Képviselő-testületet, aki az előterjesztett határozati javaslattal egyetért, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

81/2007. (IV. 27.) Kt.
Tárgy: Panel Plussz hitelprogram keretében felújítás finanszírozásához hitelfelvétel véglegesítése

Határozat

A Képviselő-testület megtárgyalta a Panel Plussz hitelprogram keretében 200 lakás felújításának finanszírozásához a 166/2005. (IX.30.) Kt. sz. határozat 2./ pontjában engedélyezett maximum 80.000 eFt hitel felvétel elszámolását és az alábbi határozatot hozta:

1./ A Képviselő-testület jóváhagyja az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek felújítása támogatásához a Panel Plussz hitelprogram keretében 232 lakás felújításának finanszírozásához szükséges hitel végleges összegét, amely összesen 78.777 eFt.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges jognyilatkozatok aláírására.

Határidő: folyamatos
Felelős: Szirbik Imre polgármester

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentesi Városi Szolgáltató Kft.
2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda és általa az érintett Osztály és Irodavezetők


18.) Pályázat benyújtása az Oktatási és Kulturális Minisztérium KÖZKINCS-III. programjára (23)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban, írásban van csatolva a Művelődési és Oktatási valamint a Pénzügyi Bizottság véleménye.

Kérdezte az előterjesztőt, van-e kiegészítése az anyaghoz?
Kérdése, véleménye van-e valakinek?
Mivel nem volt kiegészítés, kérdés, szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

Kérte, aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

82/2007. (IV.27.) Kt.
Tárgy: Pályázat benyújtása az Oktatási és Kulturális Minisztérium KÖZKINCS-III. programjára

Határozat

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat benyújtása az Oktatási és Kulturális Minisztérium KÖZKINCS-III programjára tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1.) Szentes Város Önkormányzata részt kíván venni az Oktatási és Kulturális Minisztérium KÖZKINCS-III programjának keretén belül a közművelődési intézmények, közművelődési célú közösségi színterek, nyilvános könyvtárak, könyvtári szolgáltató helyek, népművészeti alkotó házak és muzeális intézmények infrastrukturális fejlesztésére kiírt pályázaton. A Szentesi Művelődési Központ telephelyeként működő Művelődési és Ifjúsági Ház (Szentes, Tóth J. u. 10-14. sz.) felújítására (lapostető szigetelés és az ifjúsági park világításának korszerűsítése) kerül beadásra a pályázat.
2.) Az önkormányzat a pályázaton való részvételhez 800 eFt, önerőt biztosít a 2007. évi költségvetési rendeletében a céltartalékban pályázatok támogatásához elkülönített összeg terhére.

A pályázat beadásának határideje: 2007. május 25.
Felelős: Művelődési Iroda vezetője

3.) Eredményes pályázat esetén a pályázati saját erőként figyelembe vett összeggel az önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének módosításáról gondoskodni kell.
Határidő: a pályázati döntést követő költségvetési rendelet módosításakor
Felelős: Közgazdasági Osztály
Számviteli és Tervezési Iroda vezetője

A határozatról értesítést kap:
1. Szentes Város Alpolgármestere
2. Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintett osztály és irodavezetők
3. Szentesi Művelődési Központ


Civil Televízió támogatási kérelme

Szirbik Imre:
Megkérdezte, sikerült-e tanulmányozni az anyagot?
Átadta a szót, kinek van kérdése, véleménye?

Dr. Demeter Attila:
Írásban megkapta mindenki Horváth István képviselői indítványát, bár a képviselő az Alapítvány Kuratóriumát is képviseli, de önálló indítványt, csak mint képviselő tehet.
A Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az indítványt, a pályázati határidő miatt támogatta és megtárgyalásra javasolta a Képviselő-testületnek azzal, hogy a támogatást az önkormányzat a pályázatok benyújtásához szükséges önerő biztosítása céljából adja a kérelmezett összeg erejéig. A költségvetési forráshiányra tekintettel a pályázatokon és egyéb forrásból nyert bevételéből a gazdasági év végéig a Civil TV a kért összeget fizesse vissza. Elvárható a bizottság álláspontja szerint az, hogy a kérelmező a kistérség más településétől is kérjen támogatást az arányosság megtartása érdekében.

Horváth István:
2005. évben kezdődött a kistérségi televíziózás kiteljesedése. Eddig szinte lelkesedésből dolgoztak, most lehetőség lenne a színvonal növekedésére, hiszen az önerő meglétével pályázati lehetőség adódna a technikai eszközök fejlesztésére. A pályázati lehetőséggel 75 %-os támogatást lehetne elérni, csak ehhez 2,5 millió forint önrészre lenne szükség. Elnézést kért, amiért ilyen sürgősen kérik a támogatást, de a pályázati határidők szorosak. A kapott támogatást próbálják kompenzálni. Mivel megnyílik újabb település számára is a Civil TV lehetősége, így próbálnak újabb településektől is támogatást kérni.

Baranyi Imre:
Tisztában van azzal, hogy milyen szerepet tölt be a Civil TV a kistérség életében. Népszerű, nagyon sokan nézik, ebből tájékozódnak. Kifogásolta, hogy ilyen sürgősen kellett beadni a támogatási igényt. Nem tartja elfogadhatónak az ilyen előterjesztést, mivel ez költségvetést is érint.

Kozák János:
Nem érti, hogyan kerül elébük így az anyag. A Pénzügyi Bizottság sem tárgyalta. Elvtelen döntésbe kényszerítenek bennünket. Éppen a kulturális célokra nem lehet ilyen módon beadni kérelmeket. A költségvetést kell e miatt módosítani. Miért nem került a Képviselő-testület elé hamarabb. Nem tud vele egyetérteni.

Halmai István:
Havonta szembesülünk azzal, hogy Horváth István minden hónapban új tisztséget tölt be. Március elején több munkatársa megkereste, hogy olyan műsor készült Kész átverés címmel, mely nem éppen a jó ízlésnek megfelelő. Vegyes érzelmekkel kezeli a beadványt.

Móra József:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke megvilágította, hogy miről szól az előterjesztés. Nem a Civil Televízió terjesztett be előterjesztést, hanem Horváth István képviselő. Nem kell az összeget azonnal átutalni, ígérvényt adunk a Civil Televíziónak, hogy a pályázaton indulni tudjon. A pályázat kétesélyes. Vagy nyer, vagy nem. Amennyiben igen, akkor kell dönteni, hogy honnan és milyen módon fizetjük ki az összeget. Azon a településen, ahol a Civil TV dolgozik, megegyeznek a kistérségben, hogy összejöjjön az önrész. Nem kell mereven elzárkózni attól, hogy az alkotói szabadság jogát bíráljuk. Meg kell adni az esélyt arra, hogy fejlődni tudjanak. A Jogi Bizottság elnökének javaslata alapján a Képviselő-testület döntsön.

Ollai Istvánné:
Sokszor szokta nézni a Civil TV-t. A kisemberek kimennek a térre, felteszik kérdéseiket. Az egyik adásban a polgármester is onnan válaszolt a kérdésre. Szinte minden rendezvényen jelen van a Civil Televízió és tájékoztatja a lakosságot. Természetesnek tartja, hogy a város életét közvetíti. A Rádióval más a helyzet, az nem mindenütt hallható. Kötelességünk, hogy segítsük a Civil TV-t. Elhiszi, hogy nagy gond ez az összeg. Több mint 12 éve ül ebbe a székbe, többször előfordult, hogy így adtunk támogatást kérelmezőnek. Mindnyájan próbálják megszavazni a kérelmet, mert mindenki benne van a tv-be.

Dr. Bácskainé Fazekas Márta:
Mindenki gondolkodjon el, hogy kell-e nekünk a Civil TV. Javasolta a támogatás összegének megszavazását.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
A pályázat mikor jelent meg?

Horváth István:
Három héttel ez előtt jelent meg a pályázati kiírás. Elnézést kért mindenkitől. Jogos a kritika, a jövőben nem így fogják csinálni.

Szirbik Imre:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság javaslatát teszi szavazásra. Mivel költségvetést érint, minősített többségű szavazást kért. Ez az összeg a forráshiány összegét fogja növelni.
Kérte, szavazzanak.

A Képviselő-testület 14 igen szavazattal és 7 tartózkodással az indítványt támogatta, és az alábbi határozatot hozta:

83/2007. (IV.27.) Kt.
Tárgy: Civil Televízió támogatása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Civil Televízió támogatási kérelmét megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4 millió forint összegű támogatást nyújt a Civil Televízió működését elősegítő pályázat benyújtásához a szükséges önerő biztosítása céljából.

2./ A költségvetési forráshiányra tekintettel a pályázatokon és egyéb forrásból nyert bevételéből a gazdasági év végéig a Civil TV a kért összeget fizesse vissza.
A Képviselő-testület felhívja a Civil TV-t, hogy a kistérség más településétől is kérjen támogatást az arányosság megtartása érdekében.

A határozatról értesítést kap:
- Civil Televízió Kuratóriumának elnöke
- Polgármesteri Hivatal Tervezési irodája


Interpellációk:

Szirbik Imre:
Ismételten felhívta a figyelmet, hogy az interpelláció alapvető formája az írásbeliség, de halasztást nem tűrő közügyben szóbeli interpellációnak is van helye.

Hornyik László:
A Damjanich és a Dózsa György utca kereszteződésénél az ABC üzlet irányában a sarkon álló bokor nagyon megnőtt és elburjánzott, zavarja a kilátást és balesetveszélyes. Kérte rendbetételét, mielőtt komoly baj lesz belőle.

Tudomása szerint a Hékédi Lakópark vállalkozó beruházója azért nem tudja elkezdeni a lakópark építését, mert a Kiss Ernő utcai ingatlantulajdonosok az árok és a hátsó telekhatár közti önkormányzati területről nem bontották el határidőre a kerítést és az engedély nélkül épült melléképületeket. E miatt nem tudja a DÉMÁSZ elkezdeni az elektromos hálózat kiépítését. Véleménye szerint amennyiben ez így van, akkor az önkormányzat - akár kényszerintézkedésekkel - szerezze vissza saját területét, hogy a beruházás elkezdődhessen.

Hornyik László képviselő kiment a teremből.
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő.

Dr. Rébeli Szabó Tamás:
Tóth József utca felújításával kapcsolatosan elmondta, hogy látva az ottani forgalmat felesleges mindkét irányból a várakozni tilos táblát kitenni. Egy megállni tilos tábla elhelyezése elegendő lenne, valamint egy 30 km/h sebességkorlátozó tábla elhelyezését javasolná a balesetek megelőzése érdekében.

A tavalyi árvíz kapcsán fennmaradó homokzsákok elhelyezéséről érdeklődött. Intézkedni kellene elhelyezésükről mert a zsákok szétmállanak.

Megkérdezte, hogy lehetőség lenne-e a meglévő csongrádi kerékpárút megvilágítására.

Megjegyezte, hogy a Bocskai és a Vásárhelyi Úti Óvoda nincs rákötve a szennyvízhálózatra. Példát kellene mutatni a városnak a csatlakozások kapcsán.

Lőrincz Márton tér elnevezése kapcsán felvetette, fel kellene újítani a tér burkolatát.

A parkolás bevezetésénél kérte, legyen kimutatás arról, mennyi összegben folyt be a parkolás megváltásából és ki, milyen feltételek mellett kapott a fizetés alól felmentést?

Ollai Istvánné:
A Berki I. dűlőn hordták a homokot a Tisza gáthoz. Az út az ott lakó emberek pénzének összeadásával épült. Azt ígérték, hogy az árvízi munkálatok után az utat megcsinálják. Ez még nem történt meg, kérte az intézkedés megtételét.

Ha a Ligettől a Csongrádi úton motorral közlekedik a jobb oldalon, a motor inog, és közel kell menni a felezővonalhoz, ami balesetveszélyes. Az út hullámos és kegyetlen rossz rajta menni. Hogyan lehetne bevizsgáltatni, hogy meg van-e süllyedve az út?

Hornyik László képviselő bejött a terembe.
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő.

Móra József:
Az elmúlt időszak időjárása arra késztette, hogy jelezze, valamilyen rendelettel intézkedni kellene a vízjogi engedélyek kiadásának meggyorsításával kapcsolatosan. Esetleges ideiglenes vízjogi engedély kiadása is megoldás lenne. Amennyiben az időjárás ilyen károkat fog a továbbiakban is okozni, akkor katasztrófa sújtotta területnek lehet térségünket nyilvánítani.

A menetrendváltozással kapcsolatosan felvetette, hogy a Borsod Volán Szentesről - Szarvasra 14 óra körül induló járata több megállóhelyen nem áll meg. Így Kajánújfalutól egészen a megyehatárig nincs megállója. A diákok szeretnék, hogy legalább a szorgalmi időszakban a Termál bejárónál megállna az autóbusz. Kérte, szíveskedjenek ebben intézkedni.

Baranyi Imre:
A Bercsényi utca végén lakók keresték meg. Az ott lévő kis teret nagyon szerették az ott lakók, ami most nagyon rossz képet mutat. Mi ennek az oka?

Kozák János:
A Farkas Antal utcán van egy vízmű gépház, melynek tetején van egy gáztalanító berendezés, mely nincs lefestve, és le van rozsdásodva. Kérte, hogy a Vízmű bontsa ezt le, mert valószínűleg már használaton kívül van, ne csúfoskodjon ott.

Az Örvénysoron, jobb kéz felől volt egy tiltó tábla, hogy szemetet nem szabad oda lerakni. Szemetet már régen nem raknak oda, de a hely nagyon gondozatlan, gyomos.

Az Örvénysoron a Eszperantó hídtól a Kertészeti Kutatóig néhány szemetes gyűjtő elhelyezését kérte. A Bíróság sarkától viszont a szemétgyűjtő edényeket bedobálták a Kurcába, ennek pótlásáról is gondoskodni kell.

Halmai István:
Lakossági kérést tolmácsolt, a Rákóczi utca páros oldala a Vörösmarty és a Szalai utcai szakaszon a csapadékvíz árkok, az átereszek és a szintek állapota nagyon rossz. Amennyiben lehetséges, kérte szíveskedjenek intézkedni.

Horváth István:
A Kossuth téri parkolóval kapcsolatban kérte, ki kellene takarítani, mivel már az ősz óta nem volt takarítva és a padkánál ott van a sok hulladék.
Elmondta, hogy a tavaly elültetett 6 fából 5 nem hajtott ki. Javasolta, hogy holnap fel kellene takaríttatni és még holnap a fákat is el lehetne ültetni, hogy a Majálisra szép legyen.
A díszburkolatnál a felragasztott plakátoktól a ragasztó lefolyik és nagyon rossz képet mutat. Ennek takarítására figyelni kell.

Ollai Istvánné:
Előző interpellációjából kimaradt, hogy a jelzett út mellett a tanya és az istálló is megrepedt. Ott járt Korom Pál műszaki osztály dolgozójával, megnézték. Meg kellene vizsgálni, mert ott nem gazdag emberek laknak.

Korábban interpellált a Nagy Ferenc sétáló utcával kapcsolatban. Azóta is bicikliznek ott. Megkérdezte, hogy mikor lesz igazán sétáló utca?

Szirbik Imre:
Több hozzászólás hiányában megköszönte a nyílt ülésen való részvételt, elköszönt a rádióhallgatóktól, bejelentette, hogy a Képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja munkáját.

K. m. f.

Szirbik Imre polgármester
Dr. Sztantics Csaba jegyző

Dr. Gyenes Ágota
Geréné Dunaháti-Vas Márta
jegyzőkönyv hitelesítők