Szentes Város Önkormányzatának

2007. február 23-i ülésének előterjesztései

 

1.)

Szóbeli tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

2.)

A 2007–2013. évekre vonatkozó Nemzeti Fejlesztési Tervből adódó feladatok, a 2006–2010. évi ciklus gazdasági programja

3.)

Az Önkormányzat 2006. évi költségvetési rendeletének módosítása

4.)

Az Önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének megalkotása

4/1). Könyvvizsgálói jelentés

5.)

Az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata

5/1.)

Dr. Rébeli Sz. Tamás indítványa az SZMSZ módosításhoz

6.)

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjáról szóló rendelet módosítása

7.)

A tanévindítási keretszámok meghatározása

8.)

Magasabb vezetői megbízások

9.)

Személyes gondoskodást nyújtó intézményi társulás létrehozása

10.)

Szentes városközpont rehabilitációja pályázathoz nyilatkozat

11.)

Pályázat közművelődési érdekeltségnövelő támogatás elnyeréséhez

12.)

A kispiacok helyzete

13.)

Intézmények szolgáltatási díjának megállapításának módosítása (Dr. Rébeli Sz. Tamás indítványa)

14.)

Sportuszoda (Dr. Rébeli Sz. Tamás indítványa)

15.)

Interpellációkra válasz

Polgármesteri Iroda:

Szentes kiadvány adatainak helyessége (Halmai István)

Közigazgatási Iroda:

Hamburger Bár (Sipos Antal)

Műszaki Osztály:

Szent Anna templom melletti parkoló autók (Ollai Istvánné) 

Veresházi buszmegálló közmegvilágítása (Sipos Antal)

Szentes helységnév tábla elhelyezésének módosítása (Horváth István)

Apponyi tér (Sipos Antal)

Vagyongazdálkodási Iroda:

Kisérben az útburkolat melletti kőzúzalékos padkák meghibásodása (Kozák János)

Városellátó Intézmény:

I. világháborús szobor kivilágítása (Baranyi Imre)

Farkas A. u. Mentő u. kereszteződésében kátyús útpadka (Ollai Istvánné)

Rozgonyi u. 3. sz. előtt járda javítása (Ollai Istvánné)

Árpád u. 5-7-9. sz. ingatlanok előtti járda felülvizsgálata (Ollai Istvánné)