Előterjesztések

mp3A testületi üléshez kapcsolódó egyéb dokumentumok megtekintése
1.) Szóbeli tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
2.) Tájékoztató a Gyámhivatal gondnoksággal kapcsolatos feladat- és hatásköréről
3.) Az önkormányzat vállalkozásfejlesztési és vállalkozások működését elősegítő szerepe és lehetőségei, az együttműködés formái kiemelten a munkahelyteremtés vonatkozásában
4.) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről szóló rendelet módosítása
5.) A város zöldfelületeinek helyzete, a fejlesztés lehetősége
6.) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet módosítása
7.) A Gondozási Központ intézményvezetőjének megbízása
8.) Szentes városközpont rehabilitációja" pályázathoz nyilatkozat
9.) Szentes város területén fizető kijelölt gépjármű várakozóhelyek létesítése
10.) Cigány és Görög Kisebbségi Önkormányzat együttműködési megállapodás
11.) Lóverseny fogadóiroda kialakítása
12.) Önkormányzati tulajdonban lévő mezőgazdasági rendeltetési földek hasznosítása
13.) Központi Gyermekélelmezési Konyha működtetése
INTERPELLÁCIÓRA VÁLASZ
Műszaki Osztály:
Démász villamos távvezetékek festése
Használaton kívüli megrongálódott telefonszekrények eltávolítása
Iskolák környékén csikkek eldobására szolgáló szemetes elhelyezése

Nagyhegyi kissorompó javítása
Kaján-Veresháza 10.30 órás buszjárat megszüntetése
Vagyongazdálkodási Iroda:
Hékédi temetőnél fedett buszmegálló létesítése
Városellátó Intézmény:
U
tak melletti fák metszése


Amennyiben az Ön gépe nem rendelkezik pdf fájlok megtekintésére alkalmas programmal, bővebb információért kattintson ide!