1.) Szóbeli tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Szirbik Imre:
A nyár folyamán számos városi rendezvény megszervezésére került sor.
A város elsőszámú törekvése a munkahelyteremtés. Az elmúlt időszakban a Tisza Volán Rt. új fényező üzemet adott át. A Budafer Rt. által kialakított Suzuki szalon is megkezdte működését.
Az Orosz Föderáción keresztül megkezdődött a Magyarországon található orosz katonai síremlékek felújítása, azonban a sírok gondozása a város feladata lesz. Megtörtént a Szovjet Emlékmű rekonstrukciója, amelyet az Orosz Föderáció debreceni konzuljának jelenlétében koszorúzással vettek át.
Az elmúlt hónapban a térség valamennyi községében rendeztek falunapot.
A kíséri és felsőpárti idősek otthona fennállásának 15 és 20 éves jubileumát, míg a Polgárőrség a 10. évfordulóját ünnepelte.
A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács ülésén Szűcs Lajos alpolgármester képviselte a várost, jó pályázati eredményeket értek el.
A Többcélú Kistérségi Társulás részeként elfogadásra került két vízrendezési program. A Kurca és kapcsolódó vízrendszereinek felújítási és rehabilitációs programja, valamint szakmai tanulmány készült arra vonatkozóan, hogy a Kurca vízutánpótlása hogyan oldható meg a legbiztonságosabban.
Augusztus 20-án állami elismerést kapott Pádár Zoltánné igazgató asszony és Túri Andrea. Szeptember 3-án találkozót szerveztek a Szentesről elszármazottak részére.
A lecsófesztivál nemzetközivé nőtte ki magát, amelyen finn, bácskatopolyai és újszentesi delegáció vett részt.
Szeptember 9-én a romániai Jimbolia-n részt vett a Magyar Polgármesterek Találkozóján, ahol Gyula polgármester asszonyával képviselték az országot.
Az elmúlt időszakban delegációk utaztak Bácskatopolya, Skierniewice és Sankt-Augustin testvérvárosokba.
Bácskatopolya részére anyagi segítséget is nyújtottak a vajdasági magyarság uránia filmhálózatának kialakításához a magyar kultúra megőrzése érdekében.
A Parlamenti elé terjesztendő címzett támogatás listáján szerepel az idősek otthona megépítése.

Megérkezett az ülésre: Halmai László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Szirbik Imre:
A Petőfi Szállóval kapcsolatban jogerős ítélet született, de még írásos ítélet nincs az önkormányzat tulajdonában. A Bíróság 20 mFt + Áfa áron, kamattal együtt ítélte a városnak a Szállót, azonban nem rendelkezett arról, hogy az 1998 óta beszedett bérleti díj miért nem az önkormányzatot illeti meg.
A Kurca halpusztulásával kapcsolatban elmondta, hogy megérkezett a Debreceni Agrártudományi Egyetem halbiológiai vizsgálata. Toxikológiailag a haltetemekben mérgező anyagot nem találtak, a nyomozásról a rendőrségi szakértői vélemények a jövőhétre várhatóak.
A Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács a tanyavillamosításhoz összességében 37 mFt-ot biztosított a városnak.
A Református Nagytemplom és az Idősek Otthona pályázat első körben eredménytelen volt. A Csongrád-Szentes kerékpárút közbeszerzési pályázata nyert. A munkálatok napokon belül megkezdődhetnek.
A "gólyásház" esetében a pályázat kiírása a napokban megtörténik.

Szirbik Imre:
Szeptember 20-án 32 pályakezdő diplomás közalkalmazott részére szerveztek fogadást, azonban 51 diplomás fiatal végzése óta még nem tudott elhelyezkedni.
Az Európai Unió Mezőgazdasági Bizottsága az Árpád Agrár Rt. munkáját kísérte figyelemmel.
Kinevezésre került a Szentes Többcélú Kistérségi Társulás irodavezetője, Szigeti Miklós személyében, aki az ország észak-keleti részében korábban is ilyen területen dolgozott.
A Műszaki Osztály vezetőjének munkaviszonyát megszüntették, a pályázat kiírásra került.
A mai napon került megnyitásra a XIII. "Kertmagyarország felé" elnevezésű kiállítás.
Október 1-jén a Tóth József Színházteremben Idősek Napi ünnepséget tartanak, majd október 2-án a Gondozási Központ tart ünnepséget a Központi Gyermekélelmezési Konyhán.
Október 3-5 között a Visegrádi Négyek szervezésében 8 ország részvételével a Kutatóban élelmiszerbiztonsági témakörben nemzetközi konferenciára kerül sor.

Megérkezett az ülésre: dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő

Baranyi Imre:
A Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság foglalkozott a Kurca halpusztulásának kérdésével. Az ülésre meghívták Fekete Endre vízminőségvédelmi osztályvezetőt, Kovács Sándort, az ATIKÖFE igazgatóját, Csatlós Péter igazgatót és az ATIVIZIG szakaszmérnökét, Ötvös Mihályt. A tárgyalás során az derült ki, hogy a természet a felelős a halpusztulásért. A bizottsági ülésen Móra József képviselő határozati javaslata a következő volt: "A Kurca halpusztulásával kapcsolatban a Bizottság meghallgatta az illetékes szakhatóságok beszámolóját. Kéri a polgármester urat, hogy a Kurca élővé tételével kapcsolatosan az egyeztetéseket tegye meg, amelyről tájékoztassa a Képviselő-testületet. Továbbá kérik, hogy a "Kurca völgy rehabilitációjával" kapcsolatos pályázatot vegyék elő és vizsgálják meg a monitoring rendszer kiépítésének és működtetésének lehetőségét, hogy a későbbiek folyamán a hasonló eseteket elkerülhessék." Kálmán János képviselő javaslata szerint a költségvetés tervezésekor legyen megvizsgálva a Kurca és Veker átépítési lehetősége.
Felhívta a figyelmet, hogy október 8-án kerül megrendezésre a felsőpárti Gulliver játszótéren a Felsőpárti Vigaszságok elnevezésű rendezvény.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A Petőfi Szállóval kapcsolatban megkérdezte, hogy mennyi az ÁFA és kamat teher. Az összeg mikor fogja az önkormányzatot terhelni?

Szirbik Imre:
A bírósági ítélet szerint a tőke 20 mFt, az áfa összege 5 mFt. Az összeget tavaly letétbe helyezték, tehát a költségvetést nem érinti. A kamat összegét nem ismeri, mert a bírósági ítélet nincs az önkormányzat tulajdonában. A Bíróság az 1998-ban hozott elsőfokú ítéletet emelte jogerőre. Nem értette, hogy az 1998 óta beszedett bérleti díjak miért nem az önkormányzatot illetik meg.

Ollai Istvánné:
Megkérdezte, hogy a Vásáhelyi úton kijelölt kerékpárút végleges-e? Így képtelenség a Vásárhelyi úton előzni, járműveket kerülni. A téli hónapokban hová fogják a havat dúrni?

Karikó Tóth Tibor:
A város köztisztviselőinek és közalkalmazottainak egészségügyi felmérése folyik, akik a gyógyfürdőben rehabilitációs ellátásban részesülnek. Kíváncsi a kedvezményezettek körére, valamint arra, hogy a rehabilitáció költségei kit terhelnek.

Szirbik Imre:
A Vásárhelyi úti kerékpárúttal kapcsolatban elmondta, hogy a Közlekedés Felügyelet módosította az önkormányzat kérelmét. Eredetileg csak a városból kifelé haladva lett volna kerékpárút kialakítva. A parkolás kényszermegoldás. Látható, hogy a vállalkozók az üzleteik előtt megkezdték a parkolók kiépítését.
A nappali kórházban megközelítőleg 1400 fő részesül egészségügyi rehabilitációban, amelynek költsége 3 eFt/fő, és összességében 2,8 mFt-ot tesz ki. Kifizetése a költségvetés bérmaradványának terhére történik.

Félegyháziné Somogyi Éva:
A Vásárhelyi úti kerékpárút ügyében interpellálni fog. Felhívta a figyelmet, hogy az útburkolati jelek tervezési és létesítési előírásairól szóló 11/2001. (III.13.) KöViM rendelet megfogalmazza, hogy "a járművek várakozására szolgáló felületnek útburkolati jellel történő elválasztása mellőzhető, kivéve azt az útszakaszt, ahol a várakozósáv mellett kerékpársáv van kijelölve." Tehát a Vásárhelyi úton várakozni és megállni tilos, akár jelöli tábla, akár nem.

Oltyán Lajos:
Szeptember 22-én a Gyermekbarátok Szentesi Szervezete és a Szabadidős Sportklub a Gyermekek Világnapja alkalmából megemlékező ünnepséget tartott, amelyen Hanti Vilmos, a Magyar Gyermekbarátok Országos Szövetségének elnöke is jelen volt.
A városi Civil Tanács megalakult, amelynek elnöke a Képviselő-testületi ülések állandó meghívottja lesz.
Szentes kerékpáros város. Más városokban 20 éve működik ilyen módon kerékpárút.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a szóbeli tájékoztatót tudomásul veszi, szavazzon.

A Képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.

Kiment a teremből: Félegyháziné Somogyi Éva képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő


2.) Szentes Város Önkormányzata 2005. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Jogi és Ügyrendi, a Művelődési és Oktatási, a Szociális és Egészségügyi, a Gyermek, Ifjúsági és Sport, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.
A beszámoló 22. oldalán szerepel az uszoda vízforgató berendezéssel való ellátásának feladata. Az elmúlt napokban megérkezett az ÁNTSZ országos tisztifőorvosának határozata, melyben a szentesi uszodának a termál gyógyvízzel működtetett medencéjét felmenti ezen berendezés beépítésének kötelezettsége alól.

Kálmán János:
Mennyi működési hiány prognosztizálható erre az évre? Az önkormányzati intézmények alap költségvetési szinten működnek. A polgármester úr miben látja ezt a nehéz helyzetet?

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Augusztus hónapban rossz időjárás volt, de bevételnövelés szempontjából az uszodában működő szaunát és egyéb feltételeket miért nem propagálták jobban?

Dongó László:
A beszámolóban olvasható, hogy több településsel együtt Szentesen is létrehoz egy agrárlogisztikai központot. A városnak milyen feladat jut?

Dr. Dömsödi József:
Az önkormányzat likviditási problémákkal küzd. Mit tesznek abban az esetben, ha az iparűzési adó megszűnik? Milyen új adónem lép a helyébe?

Karikó Tóth Tibor:
A beszámoló 29. oldalán szereplő szakértői díjak, rendezvényeken fellépők díja és fénymásolás díja 26.950 eFt-ot tesz ki. Mi került ennyibe? Kiugróan magas összegnek tartotta.

Szirbik Imre:
Ha minden intézmény, minden forrását felhasználja, akkor 150-170 mFt működési hiánnyal lehet számolni. Örülni fog, ha a II. félévben 100 mFt alá tudják a hiányt hozni.
Az uszodában kialakított szauna használati lehetőségét többször hirdették meg a rádióban, a Szentesi Élet c. hetilapban. Nehezen indult be, de mostmár teljes kapacitással működik. Tudomásul kell venni, hogy a gyógyfürdőben és különböző fitnesstermekben is van szauna.
Az agrárlogisztikai központ kialakítására három magyar és három határon kívüli város pályázott. A pályázat jelenleg elbírálás alatt áll. Szentesnek különféle tervek elkészítésére van támogatási igénye.
Úgy néz ki, hogy az iparűzési adó 2008-ig érvényben marad, tehát idén és jövőre is tervezhető lesz a költségvetésben. A Parlament dönti el, hogy mit vezetnek be helyette.

Krajsóczki Sándorné:
Az önkormányzat 2004. évben konferencia szervezési díjra pályázaton 18,5 mFt-ot nyert. Megbízást kaptak, hogy a Többcélú Kistérségi Társulás keretében oktatási témakörben konferenciát szervezzenek, amelynek fedezete központi forrásból történt. Ez 2005. évre vonatkoztatva 17 mFt-ot tett ki a 26 mFt-ból. A fénymásolás többnyire pályázati anyagok másolását jelenti.

Kiment a teremből: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A szponzori díj melyik sorban jelenik meg? A szakértői díjra mekkora összeg került kifizetésre?

Krajsóczki Sándorné:
A szakértői díjak a szolgáltatások között szerepelnek. A kérdés pontos megválaszolásához ki kell gyűjteni az adatokat, mert a költségvetés nem tartalmazza részletességgel ezeket az összegeket.

Krajsóczki Sándorné:
Szakértői díj kifizetésére a városközpont rehabilitációs pályázatánál került sor. Amennyiben a rendezvény lebonyolítása az első félévre tevődött, a szponzori díjak az átvett pénzeszközök között szerepelnek. Ha szükséges, a következő ülésre valamennyi rendezvény tételes költségvetése - előirányzat, befizetés, önkormányzati teher - kimutatásként beterjesztésre kerül.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Kéri, hogy a tételesen felsoroltak mindegyike lebontva - milyen címen, kiknek, milyen összeg került kifizetésre - kerüljön kidolgozásra.

Kálmán János:
Miben látja a polgármester úr azt, hogy az önkormányzat várhatóan hiánnyal fogja a működési költségvetési oldalt zárni?

Visszajött a terembe: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Szirbik Imre:
Sok olyan program végrehajtásáról döntött a Képviselő-testület, amelyhez kevesebb a forrás. A környékbeli városok a működési költségvetésük 30%-át hitelből finanszírozzák.

Dongó László:
Az idegenforgalmi pályázatok kapcsán fejlesztésekre került sor, amely ugyan vendégcsalogató, de a strand melegvíz ellátása nem kellően biztonságos. Javasolta, hogy a jövő évi költségvetés tervezésénél vegyék figyelembe ezt a problémát és próbáljanak hosszú távú megoldást keresni.

Dr. Dömsödi József:
A baloldal jelszava a "több pénzt az embereknek, több pénzt az önkormányzatoknak." volt. Sajnos ez a szlogen nem valósult meg. A kormányzat célja, hogy az önkormányzatokat eladósítsa.

Móra József:
Úgy gondolta, hogy a beszámoló részleteiben tartalmazza azokat a kiadásokat és bevételeket, amelyeket az önkormányzat az első félévi gazdálkodásában realizálni tudott. A költségvetés számai jó és hű képet adnak arról a munkáról, amellyel a 2005. évi költségvetést egyensúlyban lehet tartani, és ez a pénzügyi irányítás becsületére válik.
Javasolta, hogy a beszámolóról szóló határozati javaslatot fogadják el és az intézményvezetőknek, dolgozóknak fejezzék ki köszönetüket, hogy a közös célok megvalósítását ilyen módon elősegítették.

Karikó Tóth Tibor:
A beszámolóban szerepel, hogy "Drasztikusan csökkent a közcélú foglalkoztatás központi támogatás, emiatt kevesebb támogatást igénylőt lehet megbízni." Azaz 45 fő helyett 15 fő kapott lehetőséget. A Központi Gyermekélelmezési Konyhában a HACCP által előírt eszközök beszerzésére csak minimális keret áll rendelkezésre, amelyből csak a legszükségesebb eszközök biztosítása teljesíthető.
Nem hiszi, hogy örömünnepet kellene ülni. A költségvetés rendkívül feszített, a beszámoló azt tükrözi, hogy az önkormányzat problémákkal küzd, hitel felvételére van szükség, az önkormányzat "fiókjában" néhány napra kifizetetlen számlák is maradtak.

Móra József:
Az önkormányzat 2005. évi költségvetése I. félévi végrehajtásának tapasztalatai összességében kedvezőek. "A likviditási problémák ellenére a gazdálkodás, az intézményi feladatellátás zökkenőmentes volt. A város fejlődése dinamikus, a finanszírozási gondok a megkezdett beruházások folytatását nem hátráltatták." A beszámolót egységében kell nézni, nem pedig egy-egy mondatot kiragadni belőle.

Karikó Tóth Tibor:
"Likviditási problémák ellenére az egyensúly előreláthatólag biztosítható, a tervezett feladatok átgondolt irányítással megvalósíthatók." Meg kellene kérdezni a közoktatási intézményeket, hogy mi a véleményük erről az ésszerűségről. Nem vitatható, hogy a fejlesztések irányába jó lépések történtek, de a város mindennapi működése "pengeélen táncol".

Szirbik Imre:
A beszámolót úgy jellemezné, hogy reális, tisztességes és őszinte. Reális, mert nem bujtat el semmit senki elől. Pengeélen, de biztonsággal működik. Őszinte, mert nem takar el semmit, megmutatja a nehézség oldalát, valamint azt, hogy mi várható. Mindent megtesz azért, hogy a rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásával a költségvetés egyensúlyban legyen.
A 800 mFt-os likviditási hitelből a mai napig 14 mFt-ot használtak fel. A városban jelenleg 7 olyan projekt folyik, amelynek beruházási költsége meghaladja az 1 milliárd Ft-ot. Ilyen a volt Megyeháza felújítása, a 4 szennyvízöblözet kialakítása, a Református Nagytemplom felújítása, valamint az idősek otthona építése. Közös munka eredménye, hogy a város pénzügyileg jól áll, amire büszkének kellene lenni.
Kérte a képviselőket, aki az I. félévi beszámolót elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 14 igen szavazattal, 6 nem szavazat ellenében elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

164/2005. (IX.30.) Kt.
Tárgy: Szentes Város Önkormányzata 2005. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló

Határozat

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2005. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót, és az alábbiak szerint dönt:

1.) Megállapítja a Képviselő-testület, hogy a forráshiánnyal jóváhagyott költségvetés végrehajtása az időlegesen jelentkező likviditási problémák ellenére összességében időarányos volt, az intézmények zökkenőmentes működéséhez, a fejlesztési feladatok megvalósításához a fedezet időben rendelkezésre állt.

2.) A gazdálkodás számadatai azt mutatják, hogy a közüzemi díjak áremelkedése miatt az év hátralévő részében a céltartalékban elkülönített keret terhére pótelőirányzat engedélyezése válik indokolttá.

3.) A Képviselő-testület a beszámolóban foglaltakkal egyetért, és szükségesnek tartja a forráshiány megszüntetése érdekében a többletbevételek, illetve a kiadási megtakarítások hiány csökkentésére történő felhasználását.
Határidő: folyamatos
Felelős: Jegyző

4.) Felhívja a Képviselő-testület a figyelmet, hogy a jóváhagyott költségvetési kereteken túl kötelezettség nem vállalható, pótlólagos támogatási igény csak rendkívül indokolt esetben terjeszthető elő.
Határidő: folyamatos
Felelős: Jegyző, valamennyi intézményvezető

5.) A Képviselő-testület kéri, hogy a kötelezettségvállalások a II. félévben az előirányzat felhasználási tervben foglaltak szigorú betartásával, az önkormányzat likviditási helyzetének figyelembe vételével összehangoltan történjenek.
Határidő: folyamatos
Felelős: Jegyző, valamennyi intézményvezető

6.) Az elkövetkezendő időszakban kiemelt figyelmet kell fordítani a 2006. évi költségvetés előkészítésére, ezért szükségesnek tartja a Képviselő-testület, hogy valamennyi területen kapjon hangsúlyt a tartalékok feltárása, a hatékonyabb működés érdekében a feladatok folyamatos áttekintése, az ellátottak számához igazodó személyi és tárgyi feltételek biztosításához szükséges költségek megállapítása.

7.) A fejlesztési feladatok végrehajtása tekintetében felhívja a Képviselő-testület a figyelmet, hogy a pályázatokhoz igazodóan el kell érni, hogy a megkezdett munkák időben befejeződjenek, a források biztosításával áthúzódó feladatok megvalósíthatók legyenek.

8.) A Képviselő-testület egyetért a beszámolóban részletezett megállapításokkal, és a számadatok ismeretében a beszámolót jóváhagyja.

A határozatról értesítést kap:
1./ Szentes Város Önkormányzatának intézményvezetői
2./ Szentes Város Polgármestere
3./ Szentes Város Jegyzője
4./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája - Helyben
3.) Az Önkormányzat 2005. évi költségvetési rendeletének módosítása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Jogi és Ügyrendi, a Művelődési és Oktatási, a Szociális és Egészségügyi, a Gyermek, Ifjúsági és Sport, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.
Az előterjesztés tartalmazza a "központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetését", a "korábbi testületi döntésekhez kapcsolódó módosításokat", a "bevételi többlet terhére megvalósítandó módosításokat", a "kiemelt előirányzatok közötti és egyéb módosításokat", valamint a "fejlesztési költségvetés módosítását".
Az előterjesztés 79. oldalán, a fejlesztési kiadások sorában szereplő egyházi temetők útfelújítására vonatkozóan a három hitközség számára szerepel összeg. Gilicze András esperes úrral történt egyeztetés alapján kéri, hogy a Református Egyháznak erre az évre előirányzatként szereplő 6.568 eFt-os tétele választódjon szét. A Képviselő-testület 2.300 eFt-tal járuljon hozzá a templom tetőszerkezetének felújításához. A fennmaradó 4.268 eFt továbbra is az egyház kezelésében lévő utak felújítására maradjon meg.

Krajsóczki Sándorné:
Az V. fejezet 7. pontja tartalmazza, hogy a közalkalmazotti bértábla szeptember 1-jétől változik. Az intézményekben rendelkezésre áll a kifizetéshez a költségvetési előirányzat. A nyár folyamán felülvizsgálatra került valamennyi intézménynél az év hátralévő részében a működés szükséglete. A közüzemi díjak tekintetében az áremelések hatására az előirányzatok az évvégéig valószínűleg nem lesznek elegendőek.

Karikó Tóth Tibor:
Mi indokolta, hogy a költségvetésbe nem tervezték a szeptemberi közalkalmazotti béremelést? Miért kellett utólagosan előirányzatot módosítani? A közüzemi díjakkal kapcsolatban eddig az elmúlt évek gyakorlata szerint legalább az infláció mértékével egyező összeg szerepelt, de most csak az előző éves szinten került betervezésre.

Ollai Istvánné:
Az egyházi tulajdonban lévő temetőutak felújításának támogatásával kapcsolatban elmondta, hogy az egyház a temettetőtől úthasználati díjat is kér, az önkormányzat is támogatja, a sírkőkészítő is fizet. Ennyi pénzből a temetőkben az utat már aranyból is lehetne építeni.

Krajsóczki Sándorné:
A közalkalmazotti béremelés hatásának számítása a költségvetés tervezésekor is megtörtént, közel azonos forintok kerültek elkülönítésre a céltartalékban. A költségvetési rendelet tartalmazza azt is, hogy az ellátotti létszámmal összefüggésben folyamatosan felül kell vizsgálni a foglalkoztatotti létszámot. Ezért javasolták azt, hogy szeptemberben legyen áttekintve, az intézményekben ténylegesen hányan dolgoznak, és ennek megfelelően biztosítsák a béremelés hatását. A közüzemi díjak igénybevétele sokrétű. Az elmúlt évben az önkormányzat több olyan pályázatot nyert, amely intézmény létrehozását eredményezte és nem volt tapasztalati adat vagy feladatátrendeződés történt. Figyelembe kell venni azt is, hogy a 2004. évben létrehozott Többcélú Kistérségi Társulás feladatai között több olyan terület van, amit szerződés alapján az önkormányzat intézménye lát el és a közüzemi díjak hatásával nem lehetett számolni.

Szirbik Imre:
Az előterjesztés 77. oldalán a tartalék részletezése számszakilag is mutatja a tervezési magatartást. A forrást oda kell tenni, ahol döntés születik. Az egyházi temetők az egyházak területén vannak. Az önkormányzat eldöntötte, hogy mennyivel támogatja az utak kiépítését. A temetői térítési díjak szabályozása a fenntartó egyházak hatáskörébe tartoznak.

Dr. Sipos Ferenc:
Az elmúlt időszakban új temetői törvény lépett érvénybe. Megköszönte, hogy az önkormányzat a lehetőségei szerint egy kicsit magáénak is tekinti a temetőket. A temetőutak egyesek szerint aranybányát jelentenek, a fenntartóknak viszont nehézséget.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A megrendezésre kerülő országos jelentőségű küzdősport gála és tíztánc bajnokság szervezőinek jelentős összegű terembérleti díjat kell fizetni, ezért a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság egyhangú döntést hozott arról, hogy díjkedvezményt kellene biztosítani az országos jelentőségű rendezvények megszervezéséhez. Mivel a Sportcsarnok gazdálkodását nem lehet terhelni, ezért kérte, hogy a Képviselő-testület határozzon a 70-80%-os terembérleti díjkedvezmény biztosításáról.
Javasolta, hogy az uszodában, futballpályán vagy Sportcsarnokban lebonyolítandó ifjúsági és gyermekkupák megrendezésekor ne kelljen az egyesületeknek használati díjat fizetni. Ezek a rendezvények nem bevétel orientáltak, a versenyző gyermekek szülei vesznek részt rajta.

Karikó Tóth Tibor:
A közalkalmazotti bérek és a közüzemi díjak céltartalékban való elhelyezését nem tartotta szerencsés eljárásnak, mert nagyfokú bizalmatlanságot ad az intézmények felé. A céltartalékban lévő pénzek áthelyezése nem tűnik szerencsés gyakorlatnak. A Református Nagytemplom felújításához nyújtott önkormányzati támogatást megköszönte.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Egyéni képviselői javaslata az lenne, hogy az országos rendezvények lebonyolításakor 100%-os terembérleti kedvezményt nyújtsanak a szervezőknek, akár szponzori szerződés keretében.
Amikor nyár folyamán kiderült, hogy a futballcsapat nem tud elindulni az NBII-es bajnokságban, beadvánnyal élt, melyben kérte, hogy az elkülönített 4 mFt kerüljön a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottsághoz az egyesületek működésének finanszírozása céljából.

Szirbik Imre:
A praktikum fogja eldönteni, hogy a céltartalék-e a jobb megoldás. Véleménye szerint a céltartalékos megoldás azért volt megfelelőbb, mert később kell kifizetni és felosztani egy összeget, mint ahogy terveztek, az időszak, a létszámok, a teljesítmények változnak. Ez nem bizalmatlanság, hanem csak egyszer kell felmérést végezni.
Elmondta, hogy az országos jelentőségű rendezvények szervezői megkeresték az önkormányzatot. A polgármesteri keret terhére pénzbeli támogatást kaptak. A Képviselő-testület döntése alapján a 4 mFt az NBII-es futballcsapat támogatására vonatkozott, amelyet a költségvetési hiány terhére fogadtak el.
Kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy az elkülönített 4 mFt a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottsághoz kerüljön a sportegyesületek működésének finanszírozására, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, 3 nem szavazat ellenében, 8 tartózkodás mellett (1 fő nem szavazott) nem fogadta el.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy országos jelentőségű rendezvények esetében a Sportcsarnokot térítésmentesen biztosítsák, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 10 tartózkodás mellett (2 fő nem szavazott) nem fogadta el.

Oltyán Lajos:
Megkérdezte, hogy dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő egyéni indítványát, vagy a Sportbizottság javaslatát tette fel szavazásra?

Szirbik Imre:
Elvileg tette fel a kérdést. A Képviselő-testület támogatja-e az elvet, hogy kedvezményesen, mérték nélkül biztosítsák a Sportcsarnokot. Ennek pénzügyi vonzata van. Javasolta, ha az elvben megegyeznek, akkor a kedvezmény mértékét a Pénzügyi és Sportbizottság együttesen határozza meg.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Lehet, hogy a szervezők kevés összeget kaptak a polgármesteri keretből, azért fordultak a Sportbizottsághoz, hogy megkaphassák az általuk betervezett összeget.

Szirbik Imre:
A városnak egy költségvetése van.

Móra József:
Hangsúlyozta, hogy a Sportbizottság semmilyen pénzt nem ad. A költségvetésben meghatározott keretről dönt, de a forrást a Képviselő-testület szavazza meg.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy az országos jelentőségű, kiemelt rendezvények megszervezéséhez kedvezményesen biztosítsák a Sportcsarnokot, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 7 tartózkodás mellett elfogadta.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a kedvezmény mértékéről a Pénzügyi, valamint a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság együttesen foglaljon állást, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett (4 fő nem szavazott) elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

165/2005. (IX.30.) KT
Tárgy: Országos jelentőségű rendezvények megszervezéséhez kedvezmény biztosítása

Határozat

1.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az országos jelentőségű, kiemelt rendezvények megszervezéséhez kedvezményesen biztosítja a dr. Papp László Városi Sportcsarnok használatát.

2.) A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottságot, hogy foglaljon állást a kedvezmény mértékéről.

Felelős: Pénzügyi Bizottság
Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság

A határozatról értesítést kap:
1./ Pénzügyi Bizottság
2./ Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság
3./ Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája - Helyben

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Véleménye szerint a 4 mFt-ról szóló szavazás bizonytalan volt, ezért kérte, hogy ismételjék meg.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a szavazást megismételjék, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, 11 nem szavazat ellenében, 3 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a rendelet módosításával egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 14 igen szavazattal, 5 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2005. (X.15.) ÖR rendelete

az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről szóló 6/2005. (III.19.) ÖR
rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.)

Kiment a teremből: Varga Árpád képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő

Elment az ülésről: Halmai László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 18 fő


4.) Az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Jogi és Ügyrendi, a Szociális és Egészségügyi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.
A Jogi és Ügyrendi Bizottság javaslatát az előterjesztő elfogadta.

Dr. Dömsödi József:
Más városokban a nagyobb jelentőségű közbeszerzési eljárásokról a Képviselő-testületeknek döntési jogkörük van és információval rendelkeznek. Véleménye szerint Szentesen is a Képviselő-testületnek kellene erről dönteni azért, hogy ne legyenek a városban "mutyizásról" szóló fennhangok.

Szirbik Imre:
A közbeszerzési eljárások nyilvánosak, mindenki előtt nyitott módon zajlanak, visszautasította a rágalmakat.
Kérte a képviselőket, aki a Jogi és Ügyrendi Bizottság javaslatával a rendelet módosítását elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és megalkotta alábbi rendeletét:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2005. (X.15.) ÖR rendelete

az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
8/2003. (IV.04.) KT. rendelet
módosításáról

(A rendelet teljes szövegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.)

Visszajött a terembe: Varga Árpád képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 19 fő


5.) Szentes város háziorvosi, ház gyermekorvosi és fogorvosi körzeteinek megállapításáról szóló rendelet módosítása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Jogi és Ügyrendi, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleménye.

Móra József:
Egy orvosi körzetbe az előterjesztésben szereplő számú lakost osztottak be vagy ennyi kártyával rendelkezik a körzet?

Agócs Lászlóné:
Ennyi a körzet területi ellátási kötelezettsége.

Kálmán János:
Örömmel vette tudomásul, hogy a fogorvosi ügyelet kérdése rendeződni látszik.

Szűcs Lajos:
Azt vállalta, hogy a fogorvosokkal tárgyalást folytat az ügyelet kérdéséről. A fogorvosok is egyetértettek abban, hogy szükség van ügyeletre. Az orvosok az ügyeletet úgy vállalják, ha a kistérségben lévő minden fogorvos részt vesz az ellátásában. Ha az ügyeletet a járóbeteg rendelőben szeretnék megvalósítani, akkor fűteni kell az egész épületet, portaszolgálatot kell teljesíteni, valamint a betegeket felkísérni. Ha a Kórház területén valósítanák meg, akkor hátrány lenne, hogy nincs lift. Ha más helyet keresnek és döntenek a rendelő létrehozásáról, akkor 25-30 mFt-ba kerülne. Az Országos Egészségügyi Pénztár az ügyeletet 300 eFt-tal támogatja abban az esetben, ha délutáni ügyelet is lesz. Egy fogorvosi szék berendezés nélkül 5-15 mFt között van. Ha a város a költségvetésében tudja vállalni, akkor az orvosi oldala rendelkezésre áll, a pénzügyi oldala jelen pillanatban nem.

Móra József:
Ha a körzetbeosztást figyelmesen áttekintik, akkor látható a 20-30%-os lakosságbeli különbség. A szabad orvosválasztás ellenére sem szerencsés a körzetek közötti ekkora különbség. Egyes körzeteknél sok a várakozási idő.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a rendelet módosításával egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2005. (X.15.) ÖR rendelete

Szentes város háziorvosi, házi gyermekorvosi és
fogorvosi körzeteinek megállapításáról
szóló 27/2002. (XII.21.) KT rendeletének
módosításáról

(A rendelet teljes szövegét a 3. sz. melléklet tartalmazza.)
6.) Térítési díjakról és tandíjakról szóló rendelet módosítása

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Jogi és Ügyrendi, a Művelődési és Oktatási, valamint a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság véleménye.

Dr. Sztantics Csaba:
Kérte, hogy a rendelet-tervezet preambulumában szereplő "1994. évi LXIII. törvénnyel" szövegrész helyébe a "többször" szó kerüljön. Továbbá az 5.§ (3) bekezdésének második mondata a 6.§-hoz tartozik.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a rendelet módosításával egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2005. (X.15.) ÖR rendelete

a városi önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézményekben
igénybe vehető szolgáltatások térítési- és tandíjairól

(A rendelet teljes szövegét a 4. sz. melléklet tartalmazza.)7.) Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek környezete felújításának támogatásáról szóló rendelet módosítása (22)

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Jogi és Ügyrendi, valamint a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleménye.
A Kormány a 1060/2005. (VI.4.) Korm. határozat alapján elindította a panel plusz programot. Szentesen a pályázati lehetőség 1200 lakást érint. A program keretében lehetőség van nyílászárók szigetelésére, cseréjére, homlokzat hőszigetelésére, épületgépészeti rendszerek korszerűsítésére, az épület környékének felújítására. A pályázati lehetőségről lakossági fórumon tájékoztatták a közös képviselőket. A kertvárosi és a központi lakótelepek lakosai érdeklődtek a program iránt. Az eddigi érdeklődések alapján úgy tűnik, hogy a programra több, mint 200 lakás jelentkezése várható. A programhoz a Kormány, az önkormányzat és a lakástulajdonos is 400 eFt-tal járul hozzá, amelyhez a Magyar Fejlesztési Bank egy 15 éves kedvezményes kamatozású kölcsönkonstrukciót alakított ki. Ahhoz, hogy a lakóközösségek élhessenek a pályázás lehetőségével, a program lebonyolításához a Képviselő-testületnek rendeletet kell alkotnia.

Kálmán János:
A 400 eFt nettó vagy bruttó összeg? Az uniós szabványok a hőszigetelésre vonatkozóan változni fognak és más szabályok lesznek érvényesek. Erre készültek-e felmérések?

Báthory István:
A lakások esetében bruttó összegről van szó. Jelenleg a pályázat a magyar hőtechnikai szabványra vonatkozóan írja elő a követelményrendszert.

Szirbik Imre:
A határozati javaslat 2. pontjában a következő kiegészítést javasolta: "A Képviselő-testület nem zárkózik el attól, hogy az önkormányzat a jelentkező igények figyelembevételével a 200 lakásra megállapított hitelkeretet felülről nyitott rendszerként kezelve, az igényekhez igazodó összegű hitelt vegyen fel."
Kérte a képviselőket, aki a módosított határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

166/2005. (IX.30.) Kt.
Tárgy: Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek környezete felújításának támogatása

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek környezete felújításának támogatásáról készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

1.) Az önkormányzat az általa a 8/2002.(VI.08.) KT, a 15/2003.(VI.07.) KT, valamint a 23/2004.(IX.24.) ÖR számú rendelettel módosított 28/2001.(XI.09.) KT helyi rendelet alapján kiírandó pályázatra beérkezett pályázatokkal együtt, saját pályázatát is benyújtja az OLEH-hez az LKFT-2005-LA-2 kódszámú pályázati kiírására. (A fenti helyi rendelet módosítása, az említett pályázati kiíráshoz igazodva ismételten szükséges.)

2.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az önkormányzat az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek környezete felújításának támogatásához, a lakossági igényeket figyelembe véve, a Panel Plusz hitelprogram keretében 200 lakás felújításának finanszírozásához összesen legfeljebb 80 000 eFt hitelt vegyen fel azzal, hogy amennyiben a meghatározott számnál nagyobb igény jelentkezik a lakosság részéről, a hitelkeretet felülről nyitott rendszerként kezelve, az igényekhez igazodó összegű hitelt vegyen fel.

3.) A Képviselő-testület csak az önkormányzatra eső önrészt hitel felvételével kívánja biztosítani, lakásonként legfeljebb 400 eFt összegben, összesen 80 000 eFt értékben, mely hitel tényleges felvételére előreláthatóan, nyertes pályázat esetén a 2006. évi pénzügyi évben kerül sor.
A hitelfolyósító pénzintézetet a vonatkozó közbeszerzési jogszabályokra figyelemmel kell kiválasztani.
A hitel futamideje 15 év.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

A határozatról értesítést kap:
1.) Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Tervezési Iroda
2.) Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Vagyongazdálkodási Iroda
3.) Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a rendelet módosításával egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 18 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletét:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete
22/2005. (X.15.) ÖR rendelete

a 28/2001. (XI.09.) KT. számú
iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos
korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló
rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövegét az 5. sz. melléklet tartalmazza.)