1.) Kedvezményes hitelfelvételi ajánlat

Szirbik Imre:
A Pénzügyi, valamint a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. A Magyar Kormány az Európai Újjáépítési Fejlesztési Bankkal keretszerződést kötött, mely szerint ebben az évben 20 milliárd Ft, a jövő évben 40 milliárd Ft-ra köthető le. Önkormányzatunk már csak a 2005. évi lehetőségekkel élhet. Ez a hitelkeret egyszeri lehetőség. A banktól szerzett információk alapján az önkormányzatok között nagy visszhangot jelentett. A törlesztést két év türelmi idő után kell elkezdeni, futamideje 20 év. A törlesztés kötelmei kis mértékben érintik a költségvetést. Az 500 millió Ft-ra vetített kamatok nem érik el a költségvetés 0,6%-át, a 2007-2008-ban belépő törlesztő részlettel együtt alig haladja meg a költségvetés 1%-át. A városnak jelenleg sem működési, sem fejlesztési hitele nincs. A hitel felvételével azokat a célokat lehet megvalósítani, amelyek megoldásra várnak, de megvalósításuk előbbre hozható. A szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatban elmondta, hogy a legrosszabb esetben is - ha a 2004-2005. évi pályázatokból nem nyernek pénzt és csak az alanyi jogon járó 40%-os állami céltámogatás fog rendelkezésre állni - meg tudják valósítani. Ha pályázattal vagy a versenytárgyalások alapján alacsonyabb árajánlattal valósul meg a beruházás, akkor a hitel egy részére nem lesz szükség. Ha ezt lekötötték, lehetőség van a felszabaduló hiteleknek a hitelcélok közötti átcsoportosítására. A Központi Gyermekélelmezési Konyha felújítása azért szerepel nevesítve, mert felújítása nem várhat sokáig. Sokan vesznek fel devizaalapú hitelt, mert alacsony hitelkondíciókkal csábítják az ügyfeleket, de az árfolyamkockázat a hitelt felvevőé. Ha a forint gyengül az euróhoz képest, akkor a törlesztőrészletek növekednek. A hitel árfolyamkockázatát a magyar állam magára vállalja. Kérte, hogy a határozati javaslatot fogadják el. A hitelfelvétel a költségvetés helyzetét negatív arányban olyan kis mértékben befolyásolja, hogy nincs jelentősége.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Az egyéb intézményi felújítások mögött van-e tartalom? 2005. évtől a városnak már kell kamatokat fizetni, a tőke törlesztése kezdődik 2007-ben, a kamatfizetési kötelezettség megközelítőleg 30 millió Ft.

Szirbik Imre:
Az intézményi felújítások mögött nincs konkrét elhatározás, de azért szerepel, mert ha a hitelkeretek egyes céljai között szeretnének átcsoportosítani, akkor fel tudják tölteni ezt az intézménykört.

Dr. Demeter Attila:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Jogi aggály nem merült fel, megtárgyalásra alkalmasnak tartotta.

Baranyi Imre:
A Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság támogatta az előterjesztést.

Félegyháziné Somogyi Éva:
A Pénzügyi Bizottság a hitel felvételét támogatta, a főbb feladatokkal egyetért azzal a kiegészítéssel, hogy az egyéb intézményi felújítási keretén belül elsősorban a Kórház felújítása valósuljon meg.

Dr. Sipos Ferenc:
A hitel felvétele meggondolandó, az is, hogy milyen célra veszik fel. A leírt célok közül kiemelte a csatornaépítést. A hitel jól és rosszul is felhasználható. A hitel felvételével egyetértett. A kórház felújítását a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is támogatta.

Szűcs Lajos:
Nem vitatja az intézmények felújításának sürgősségét, de reméli, hogy a felújításokból az óvodákat és iskolákat sem fogják kihagyni.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Szerencsésnek tartaná, ha a Családsegítő Központ épületének felújítását megtudnák oldani a hitelből, hiszen egy vállalkozói vagyon lenne, amelynek bérbe adása 100%-os önkormányzati tulajdon esetén alapot biztosítana arra, hogy a későbbiek során a bevétel visszafizetésére kellő biztosítéka legyen a városnak.

Szirbik Imre:
A 2. napirendi pontban a Családsegítő Központ épületének vállalkozói célú hasznosítását terjesztette elő. Ha a célt a Képviselő-testület nem támogatja, akkor az intézménykategóriába fog beletartozni. Ha ez vállalkozói vagyon, akkor vállalkozó módon működtetve inkább tőkét kellene bevonni, illetve a keretből az intézmények számára a lehetőséget biztosítani a magasabb színvonalú működéshez és az állagmegóváshoz.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A beruházó és az önkormányzat között megosztás lesz. Az Önkormányzat 40%-ban, a beruházó 60%-ban lesz tulajdonos. Véleménye szerint érdemesebb lenne az önkormányzatnak a felújítást elvégezni.

Halmai László:
1994 óta tagja a Képviselő-testületnek. Ez idő alatt a város nem adósodott el. 2003-ban a normatívák csökkenésével már látható volt az eladósodás. Ezt jelezték, de a polgármester cáfolta. Látszik, hogy forráshiányos a költségvetés. A polgármester az előző ülésen említette meg a hitelfelvétel lehetőségét. A bank kezdvezményes hitelt nyújt, az önkormányzat pedig keres hozzá célokat. "Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér." 10 évig nem került sor hitelfelvételre. Miért nem bírnak ki a leírt célok 1-2 évet, amíg nyernek hozzá pályázati pénzt vagy lesz hozzá saját forrás? Mi az oka, hogy 5 ciklust leterhelnek hitellel? Felelőtlenül ne vegyenek fel hitelt. A célokat akkor valósítsák meg, ha van rá pályázati pénz vagy saját forrás. Hitelfelvétel esetén körbe kell járni a bankokat és a legmegfelelőbbet választani.

Dr. Sipos Ferenc:
Nem értett egyet az előtte felszólalóval. Elég sok a megvalósítandó cél. A célok megvalósítása szükséges, a hitelkonstrukció jó, támogatta a hitel felvételét.

Baranyi Imre:
Úgy gondolta, hogy célokat tűztek ki. Egy több milliárdos költségvetésű városnak a következő 20 évben nem hiszi, hogy gondot okoz az évi 20-30 millió forintos törlesztés. A hitelből megvalósítanák a konyha felújítását. Az összeg felhasználására konkrét célok vannak megjelölve. Az árfolyam kockázati tényezőket a magyar állam viseli.

Szirbik Imre:
Az eladósodás azt jelenti, hogy a város működését finanszírozzák a hitelből. A működési hitel veszélyes. A fejlesztési hitel arról szól, hogy egy feladatot hamarabb meg tud valósítani a város, mint ahogy a pénz rendelkezésre áll. Ha a hitel terhei nem nagyobbak, mint az infláció, akkor pénzügyileg és matematikailag nullszaldós. A termelő beruházásoknál ez hasznot hoz, és ha az árnyékárat hozzátesszük a költségekhez, mint hozamot, akkor az önkormányzati szférába ez az árnyékár úgy működik, hogy hasznossága van. Pl. az ÁNTSZ bármelyik pillanatban rendelkezhet úgy, hogy a konyhán nem főzhetnek az edényekből, mert azok nem felelnek meg az előírásnak. Ennek a felújítással elébe mehetnek. Az eurónál is van kockázat. Az eurónak lesz egy hivatalos átváltási árfolyama.
A deviza alapú hitelek esetében a kamaton felül az árfolyamváltozást is fizetni kell. Ezt az árfolyam kockázatot vállalta fel az állam. A hitel éves kamata 28,5 mFt. Az euro libor nem változik meg, ugyanis kamatréshez kötött. Ez a hitelteher a költségvetés 2004. évi működési sarokszámának a 0,6%-a. Ez nem eladósodás. A környező városokban 10% fölötti hitelszolgálatok vannak.

Halmai László:
Elgondolkodtató, hogy a hitelajánlatot a bank november 24-én tette és mikor, milyen információkkal került a Képviselő-testület elé az előterjesztés. 500 millió forint hitel felvételéről 3 napos felkészülési idővel, félinformációk birtokában kell a képviselőknek döntetnie. Ilyen módon felelősségteljesen közpénzekről nem lehet dönteni. Egyetlen olyan cél nincs, amelyet a 2005. évi költségvetésben halasztani vagy más forrásból kezelni nem tudnának. A polgári frakció nem tudja támogatni Szentes város eladósodását.

Szirbik Imre:
Én úgy fogalmaznám képviselő úr, hogy nem a város eladósodását, hanem a város fejlődését nem támogatják.

Horváth István díszpolgár:
Tudja, hogy nem rendelkezik szavazati joggal, de támogatná a hitel felvételét. Az 500 millió Ft a város éves költségvetésének nem teszi ki 10%-át. A hitel fejében olyan dolgokat lehet megvalósítani, felújítási, karbantartási munkálatokat végrehajtani, amelyről régóta álmodtak. Akkor lenne óriási kockázat a hitel felvétele, ha a város gazdaságából kivonulna az összes adófizető, amelyet abszolút vis maiornak tart. Javasolta a hitel felvételét.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a határozati javaslatban szereplő "egyéb intézményi felújításokat" a "kiemelten a kórház felújítása" szövegrésszel kiegészüljön, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal, 6 nem szavazat ellenében elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

260/2004. (XII.22.) Kt.
Tárgy: Kedvezményes hitelfelvételi ajánlat

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Raiffeisen Bank Rt. 2004. november 24-i hitelajánlatában foglaltakat mérlegelve, élni kíván a kedvezményes kölcsön felvételével:
- a két hátralévő szennyvízöblözet még hiányzó forrásának megelőlegezésére,
- a belvízrendszer főgyűjtőinek kiépítésére és rekonstrukciójára,
- a Központi Gyermekélelmezési Konyha technológiai felújítására, valamint
- egyéb intézményi felújításra, kiemelten a kórház felújításra
20 év futamidőre, két év türelmi idő mellett, 600 millió Ft hitelösszeg erejéig.

A határozatról értesítést kap:
1.) Szentes Város Polgármestere
2.) Polgármesteri Hivatal Tervezési Irodája

Halmai László:
Bejelentette, hogy a polgári frakció - dr. Gyenes Ágota, Dongó László, Kálmán János, Halmai László, dr. Dömsödi József, dr. Rébeli Sz. Tamás - "nem"-mel szavazott.


2.) Liget Hotel projekt

Szirbik Imre:
Hosszú évek óta feladatnak tekintik, hogy a város idegenforgalma, szálloda kapacitása, illetve a korrekt vendéglátás érdekében történjen valami. Most esély van erre. A város annak a felelősségét és ráruházott feladatát érezve, hogy a város fejlődése érdekében tőkét vonzzon be, különféle programokat, projekteket ajánl Magyarországon és a határon kívül. Az ITD-H a Gazdasági Minisztériumnak az a közhasznú társasága, amely külföld felé Magyarországot próbálja eladni. A cég adatbázisában a város több programot helyezett el. Az amerikai S & A Capital Limited cég egy háromcsillagos szálloda befektetést szeretne megvalósítani. Magyarországon Esztergom, Bükk és Szentes települések közül fog dönteni. Mindhárom városnak tett ajánlatot. Az információk szerint a tárgyalások Szentessel állnak a legelőrehaladottabb állapotban. Az első találkozás alkalmával általános érdeklődés volt, a következő megbeszélésen már a cég által megküldött megállapodás tervezetről volt szó.

Kiment a teremből: Ollai Istvánné képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő

Szirbik Imre:
A tárgyaláson azt kérte, hogy a cég a város számára adjon információkat, bankinformációkat, referenciákat. A referencialistába szerepelt, hogy a cég hasonló szállodát szeretne Liverpoolban létrehozni. Az ITD-H kapcsolatba lépett a liverpooli önkormányzattal, a céget ők jónak minősítették. Az előterjesztés arról szól, hogy a Liget Hotel projekt során a Családsegítő Központ épületét felhasználva U alakban beépítve 60-70 személy elhelyezésére alkalmas európai háromcsillagos szálloda kialakítása valósulna meg. Az egyik lehetőség szerint az önkormányzat értékesítené az ingatlant. Az építési engedély kiadása után az önkormányzatnak nem lesz lehetősége beleszólni, hogy a Liget közepén mi épül. A másik mód szerint 50-99 éves bérletre lenne lehetőség. A harmadik változat egy közös beruházás lehetősége, mely szerint az önkormányzat az ingatlan jelenlegi értékével, mint vagyoni apporttal nemzetközileg auditált módon alakítana egyszemélyes társaságot, amibe az amerikai cég tőkeemeléssel hozza be a megközelítőleg 1,5 millió euróra becsült beruházási összeget. Ebben az esetben többségi tulajdonos az amerikai cég lenne. Ez a cég végzi a beruházást, majd a kész beruházást üzemeltetésre szakmai befektető részére bérbe adja.

Visszajött a terembe: Ollai Istvánné képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő

Szirbik Imre:
A következő megbeszélés a céggel január 7-én lesz. Nyilatkoznia kell arról, hogy a területet az önkormányzat továbbra is úgy kezeli, mint gazdaságilag hasznosítható területet és ott egy ilyen paraméterű szálloda építésével egyetért. Ennek folyománya, hogy a Családsegítő Központ elhelyezését az önkormányzatnak meg kell oldani. Választ kell adni, hogy az önkormányzat a három elméleti megoldás közül - értékesítés, bérbeadás, közös ingatlanhasznosító társaság - a tárgyalások milyen irányba menjenek tovább. Bármilyen típusú szerződés, jogérvényes nyilatkozat véglegesítéséről a Képviselő-testület fog dönteni. Kérte a Képviselő-testület álláspontját.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A határozati javaslatban szerepel, hogy "A társaságba az Önkormányzat a Családsegítő Központ által használt épületet és telket vagyoni apportként biztosítja." Ez már egy kötelezvény. A téma egy részletesebb előterjesztést kívánt volna. Azt javasolta, hogy egy másik ülésen térjenek vissza a tárgyalásra. Számokat és tervezeteket kell ismerni.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért az előterjesztés napirendről való levételével, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 6 igen szavazattal, 14 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Dr. Demeter Attila:
A mellékelt megállapodás egy tervezet?

Szirbik Imre:
Informatív anyag. A cég ajánlatként ezt tette, a továbbiakban erről szól a tárgyalás.

Halmai László:
1996-ban a Liget Étterem kapcsán közös társaságot alapított az önkormányzat, szép reményekkel, melynek vége több 10 millió forintos veszteség lett. Hogyan merülhet fel újra egy közös cég alapítása? Az előterjesztést nem tartotta megfelelőnek.

Halmai László:
Nem lehet úgy közpénzekről dönteni, hogy az apportként biztosított ingatlan nincs felértékelve, illetve nem tudják mennyibe kerül a kivitelezési és beindítási költség. Tulajdonosként állni kell a költségeket. Ez ellen csak tiltakozni tud. Javasolta, hogy vegyék le napirendről. Úgy terjesszék elő, ahogy az önkormányzati törvényben szerepel.

Móra József:
Képviselőtársa helyett szégyelli magát, hogy a szeretet ünnepe előtt sértegeti az embereket. Kijelentései nem mindenben állják meg a helyüket. A Liget Étterem kapcsán a pályázatokon való indulás feltétele volt, hogy az önkormányzat készfizető kezességet vállaljon. Az önkormányzatnak van egy jól működő vendéglátó egysége, amely most a négyszeresét éri, mint amennyibe a kialakítása került. Egy befektető jelentkezik, aki a pénzét Szentesre akarja hozni. Az előző időszak bebizonyította, hogy egyedül nem megy.

Baranyi Imre:
Az előterjesztésben szerepel, hogy a tulajdonosi arány 40-60%-os lesz, amely a tervezet számára készült megjegyzés. Az Önkormányzat az ingatlan nemzetközileg auditált értékével lép be a befektetésbe. Nem áldozunk rá pénzt, mert egy nemzetközileg auditált értékkel lépünk be a társulásba. Ebben az esetben nem fordulhat elő az, amely a Liget Étterem esetében előfordult, mert itt az önkormányzat nem vállal készfizető kezességet. A városnak van egy 60-80 mFt-ot érő vendéglátó egysége, amely kiszolgálja az ide érkező turistákat, sportolókat és a város lakosságát.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Az étterem esetében kft.-t alakítottak, most pedig részvénytársaságot szeretnének. Érdemes volna megvizsgálni, hogy az étterem működéséből mennyi bevétele volt a városnak? A 40 mFt-os veszteséget sokára fogják utolérni. Azt gondolta, hogy ebből le kell vonni a következtetést. Közös vállalkozásba az önkormányzatnak nem szabad belemennie. El kell adni az ingatlant a befektetőnek, aki valósítsa meg a beruházást. Nem értett egyet azzal, hogy értékesítés esetén az önkormányzatnak nincs rálátása a továbbiakban. A szerződésben ki lehet kötni a megvalósításra időpontokat, kötbért, egyéb jogi biztosítékokat, amelyeket érvényesíteni lehet. Eladás esetén is ki lehet alakítani garanciákat. Nézzék meg annak a lehetőségét, a város hogyan tud megvalósítani egy ilyen projektet, ezzel együtt keressék meg a befektetőt, aki tudná üzemeltetni. Javasolta, hogy az ingatlan városi tulajdon maradjon vagy a befektető tulajdona legyen.

Félegyháziné Somogyi Éva:
A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslat 1. mondatát támogatta. További javaslatuk szerint a befektetés megvalósítása érdekében folytasson tárgyalásokat a polgármester úr, amelynek kimenetele ismeretében döntsön a mikéntjéről.
Gyakorlatilag a Bizottság támogatja a projektet, de azt, hogy részvénytársaság kerüljön megalapításra, illetve mit vigyenek be apportként nem támogatja.

Baranyi Imre:
A Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság egyhangúlag támogatta a projektet.

Dr. Demeter Attila:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Jogi aggály nem merült fel, tárgyalásra alkalmasnak tartotta. Nem értett egyet a részvénytársaság alapításával. A határozati javaslat utolsó mondatát nem támogatta. Apportként akkor lehet biztosítani valamit, ha lehet tudni, hogy milyen apportértékkel száll be az önkormányzat. Amennyiben a polgármester úr által vezetett tárgyalások eredményesek, akkor döntsenek a társaság milyenségéről. A megállapodás szövegének megfogalmazásában segítséget nyújt.

Szirbik Imre:
A határozat első mondatát mondják ki. A megvalósítás módjára vonatkozóan javasolta, hogy "Az önkormányzat az ingatlant elsősorban értékesíteni kívánja a befektető számára, de nem zárkózik el a gazdasági társaság megalapításától sem. Az összes többi döntés a tárgyalások függvényében a Képviselő-testület elé kerül."
Minden információ a képviselők rendelkezésére áll. A mellékelt anyagok informatív anyagok.

Dr. Rébeli Sz, Tamás:
Az első mondat azt jelenti, hogy a város által 6 éve benyújtott ajánlatot megerősíti a testület, miszerint ezen a helyen szeretnék a projekt megvalósítását? Alternatívaként pedig az eladás vagy egyéb hasznosítási mód szerepel.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki az elhangzott módosításokkal a határozatot elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

261/2004. (XII.22.) Kt.
Tárgy: Liget hotel projekt

Határozat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Liget Hotel projektre vonatkozó ajánlatot és megerősíti szándékát a megvalósításra.
Az Önkormányzat a Családsegítő Központ épületét elsősorban értékesíteni kívánja a befektető számára, de nem zárkózik el gazdasági társaság megalapításától sem.
A további döntések a tárgyalások függvényében kerüljenek a Képviselő-testület elé.

A határozatról értesítést kap:
1.) Szentes Város Polgármestere

Szirbik Imre:
Mivel más bejelentés, indítvány nem volt, a megjelenést megköszönte és az ülést 15 óra 45 perckor bezárta.

K.m.f.

Dr. Sztantics Csaba - jegyző
Szirbik Imre - polgármester

Dr. Demeter Attila - Halmai László
jegyzőkönyv-hitelesítő