1.) Szóbeli tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Szirbik Imre:
Az elmúlt időszakban a város jelentős rendezvényeknek adott helyet, többek között az országos társastánc bajnokságnak, amely során minden kategóriában szentesi győztes állhatott a dobogóra. Szentes méltán lehet büszke a Szilver TSE táncosaira. Bertók Róbert kétszeres világbajnok lett. November 6-án világbajnoki címmérkőzésre, valamint kick-boksz mérkőzésekre kerül sor a dr. Papp László Sportcsarnokban.
Szeptember 17-19 között a Jegyző úr vezetésével Skierniewice testvérvárosban járt egy delegáció.
Szeptember 19-én Csányiné dr. Bakró N. Vera aljegyző asszony Újszentesen tett látogatást.
Szeptember 20-án átadták a város hivatalos dokumentumát az AmCham-nek, azaz az Amerikai Kereskedelmi és Iparkamarának.
A gyermekek és idősek világnapját műsorokkal ünnepelték meg.
A Horváth Mihály Gimnázium meghívásaként diákcsere programban egy hetet töltöttek Szentesen sankt-augustini diákok.
A Kiss Bálint Református Általános Iskolában a Comenius csereprogram keretében külföldi pedagógusok fogadására került sor.
Szeptember 27-én Bécsben egy osztrák befektető társasággal tárgyaltak termálenergia hasznosításról és wellnesközpont létesítéséről.
Szeptember 28-án Szentesen kihelyezett ülést tartott a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács, ahol Szűcs Lajos alpolgármestert miniszteri biztossá nevezték ki.
Szeptember 29-én 34 fő pályakezdő köszöntésére került sor. Jó munkát és kitartást kívánt nekik.
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium szervezésében e-Magyarország napot tartottak az Ifjúsági Házban.
Jugoszláv testnevelők cserelátogatáson vettek részt Szentesen. Tavasszal szentesi testnevelők jártak Bácskatopolyán.
Október 3-án a holocaust áldozatainak emlékére emléktábla avatásra került sor a könyvtárban.
Október 6-án a Damjanich János Tagiskolában megemlékeztek az aradi 13 vértanúról az emlékmű újra avatásával egyidőben.
Október 12-én az ipari parkba települt vállalkozók részére fórumot tartott. A meglévő transzformátor bővítésében, illetve szakképzésben kérték az önkormányzat segítségét.
Október 14-én az ITDH négy külföldi irodájának vezetője látogatott Szentesre. Szentesi vállalkozók előtt ismertették Csehország, Bulgária, Franciaország és Svédország export-import lehetőségét.
Szűcs Lajos alpolgármester úr tárgyalásokat folytat a Máltai Szeretetszolgálattal a segítségnyújtási rendszerbe való bekapcsolódásról.
Október 20-án tanácskozásra került sor a Dél-Alföldi Termálhasznosítók Egyesületének szervezésében, ahol szó volt az új környezetvédelmi jogszabályok szerint a termálvíz és elsősorban a termálhulladékvíz hasznosítási lehetőségeiről. A város segíti az ebből élőket.
Október 21-én közös fogadónapot tartottak.
Október 23-án megrendezték a 23 órás sportnapot és kerékpár-versenyt.
Október 25-én 47 ifjú szentesinek került átadásra az új élet fa.
A Csongrád Megyei Bíróság első fokon negyedik alkalommal ítélte az önkormányzatnak a Petőfi Szálló épületét, de a fellebbezés lehetősége miatt ez még nem lezárt ügy.
A Lidl Áruház megkapta az építési engedélyt a fábiánsebestyéni úti körforgalom melletti területre, azonban az egyik szomszéd megfellebbezte az építési engedélyt, jelenleg másodfokú eljárás folyik.
Október 28-án a Kincstári Vagyonigazgatóság megadta a Berekhát 11. sz. ingatlanra vonatkozó szerződéshez szükséges adatokat.
Az elmúlt napokban 7 család költözhetett be a Szabadság téri tetőtér beépítésű lakásokba. A Petőfi u. 16. sz. alatti munkaterületet a kivitelező átvette, újabb 22 lakás megépítésére kerül sor.
Kihirdetésre került, hogy a Református Nagytemplom ún. református bérház kialakítására vonatkozó pályázatát megnyerték, de a hivatalos szerződés még nincs az önkormányzat kezében.
Jelenleg elbírálás alatt áll a Csongrádi úti kerékpárút szentesi szakaszára vonatkozó pályázata.
A Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács a Hajnal utcai vízvezeték építéséhez a támogatását megadta, a munkák elkezdődhetnek.
A hivatalos értesítés alapján a Tesco Áruház építése 2005. áprilisában a Csongrádi úton megkezdődhet, befejezése októberre várható. 8200 m2-es alapterületű áruházat kívánnak építeni. A Műszaki Osztályon megkezdődtek az építési engedély kiadásával kapcsolatos műszaki egyeztetések.

Oltyán Lajos:
1969 őszén írta alá Szentes és Bácskatopolya a testvérvárosi együttműködési megállapodást. Úgy gondolta, az is erősítést fémjelez, hogy 35 éve gyümölcsözően működik ez a kapcsolat. Megkezdődtek a karácsonyi szeretetakciós karitatív tevékenységek. Kérte a gyűjtést szervező természetes és jogi személyeket, hogy az iskolákban, óvodákban ne sértsék meg az adatvédelmi szabályokat, illetve felhívta az intézményvezetők figyelmét, ne adjanak ki személyes adatokat.

Törőcsik Zoltán:
A Geotermális Egyesület fórumot tartott. Ha a termálvíz hasznosítás az új vízjogi szabályozás miatt olyan helyzetbe kerül, hogy kútbezárásra kerül sor, akkor többszáz embernek megszűnik a munkahelye. A helyben előállított termékeket importból kell pótolni. A 7. sorszámmal jelzett előterjesztés 15 fő munkahelyteremtő beruházásról szól, amely 150 mFt pályázati pénzt takar. A város komoly tevékenységet folytat, hogy minél kevesebb munkanélküli legyen. Az Agrárkamara elnöke, dr. Csikai Miklós úgy nyilatkozott, hogy a mélyponton lévő mezőgazdaságot egyre jobban sújtják. Az elmúlt időszakban a mezőgazdaság minden területén voltak tüntetések. Épültek-e új üvegházak, termesztő berendezések az elmúlt években? A Zöld Demokraták Szövetségének elnöke védi meg a termelőket. Kimondja, hogy a termálenergia az az alternatív energia, amelynek feltárási lehetősége Magyarországon korlátlan. Próbáljanak meg a térségi és országos önkormányzatok felé felhívással élni, hogy ez ellen a jogszabály ellen úgy lépjenek fel, hogy ne legyen "hirtelen halál". Keressék meg a lehetőséget, hogy a városban élő kertésztársadalom életben maradjon.

Ollai Istvánné:
Megköszönte a Rendőrkapitányság munkatársainak, hogy az elmúlt héten történt balesettel kapcsolatban gyors, pontos nyomozást végeztek.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a szóbeli tájékoztatást tudomásul veszi, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 21 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében elfogadta.

Szirbik Imre:
Javasolta, hogy a 15. sorszámmal jelzett Szentes, Ady E. u. 27. sz. alatti ingatlan hasznosításával kapcsolatos, valamint a 18. sorszámú területértékesítés az ipari parkban című előterjesztéseket nyílt ülésen tárgyalják. Az ajánlattevők hozzájárultak a nyílt ülésen való tárgyaláshoz.
Kérte a képviselőket, aki hozzájárul az előterjesztések nyílt ülésen való tárgyalásához, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 20 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett (1 fő nem szavazott) elfogadta.


2.) Tájékoztató a szennyvízcsatorna-építés helyzetéről

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.

Megérkezett az ülésre: Halmai László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 23 fő

Szirbik Imre:
Köszöntötte az ülésen megjelent Hídépítő Rt. és a Szeviép Rt. képviselőit, valamint Kocsis Lászlót, a Csatornamű Társulás elnökét. Az első köszönet azoknak jár, akik a Társulást megszervezték, az ingatlantulajdonosokat felkeresték. A város 90% feletti szervezettséget ért el, amely lehetővé tette, hogy a pályázatokon eredményesen szerepeljenek. Köszönetet mondott a város lakosságának, hogy anyagilag, erkölcsileg is melléállt a csatornázásnak. Kérte a lakosokat, hogy továbbra is türelemmel, megértéssel fogadják a szennyvízcsatorna-hálózat építésével járó kényelmetlenségeket.

Kiment a teremből: Baranyi Imre képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő

Szirbik Imre:
Néhány hónap alatt közel 18 km vezeték épült meg és 1000 ingatlan bekötése történt meg. Október 15-ével az idei munkák befejeződtek. Az utakban ideiglenes helyreállítások történtek. Azokban a városokban, ahol az utak rendbetétele gyorsan történt, ott néhány hónap alatt megsüllyedt a burkolat. Azokban az utcákban, ahol munka folyt vagy az megsérült, a teljes pályás úthelyreállítás megtörténik, illetve a Műszaki Osztály és a Városellátó Intézmény munkatársai bejárást végeznek és átveszik a munkát. Az átereszek megtisztítása megtörténik, a kivett növények újra beültetésre kerülnek. Az önkormányzat segítséget nyújt a fák pótlásához. Kérte a lakosságot, hogy a növényzet helyreállítását tegyék meg, illetve ahol az átereszek csövei nem megfelelő méretűek cseréltessék ki. A Műszaki Osztály munkatársai jelezni fogják, hogy a cső hol nem biztosítja a csapadék elvezetését.

Szirbik Imre:
A felsőpárti öblözet munkáihoz - Bajcsy Zs. u. - Rákóczi u. - Damjanich u. vasút által bezárt része - céltámogatásból a pénz rendelkezésre áll, a KIOP pályázat elbírálása még folyamatban van, utána megindítják a közbeszerzési eljárást. Tavasszal ott is megindulhat a munka. A Somogyi utca környéki öblözet céltámogatási pénze biztosítva van, a vízügyi alap támogatása tavaszi elbírálásra vár. A felsőpárti öblözet munkáinak megindulása után néhány hónap késéssel a munka itt is megkezdődhet.
A Nagyhegy városrészben lévő lakássűrűség és számítható szennyvízmennyiség alatta van a mértéknek és nem éri el a fajlagos szennyvízterhelés a pályázat alsó határértékét, ezért csatornázását nem lehet benyújtani a központi pályázatokra. A Nagyhegyi városrészt részekre kell felbontani. Szándékuk, hogy 2006-ra Nagyhegyen is radikálisan előrelépjenek a csatornázásban. Reálisnak tűnik, hogy 2006-ra a tervezett csatornázás megvalósuljon.

Kozák János, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagja:
A Gergely utcában tapasztalta, hogy a beruházás gyorsan haladt, felülmúlta a várt eredményt. A beszámolóban említésre kerül a szennyvíztisztító telep, amely 1000 m3-es kapacitással rendelkezik. Nem biztos, hogy megfelelően meg is tisztítja az átmenő szennyvizet. Ezt már korábban említette. A telep a 60-as években épült, akkoriban korszerű berendezéssel, biológiai technológiával. A mai korszerű technológiák jobban megtisztítják a szennyvizet és a kibocsátott tisztított vízben lévő szennyeződések értéke alacsonyabb, mint a jelenlegi szennyvíztisztító telepé. Január 1-jétől vezették be a talajterhelési díjat, amely a szennyvíz mennyiségének az értékével és a kibocsátott szennyeződés szennyezettségi értékével arányos. Minél szennyezettebb értékű vizet bocsát ki a telep, annál magasabb környezetterhelési díjat kell fizetni az üzemeltetőnek, aki a többletterhet a lakosságra terheli. Napirendre kell tűzni a szennyvíztelep korszerűsítését. A csatornázás és szennyvíztisztítás nem választható el egymástól. Mikor kerül sor a korszerűsítésre? Történt-e már valamilyen intézkedés ebben az ügyben?

Szirbik Imre:
A telep jelenleg érvényes vízjogi működési engedélyekkel rendelkezik. Ma nem lát reális esélyt arra, hogy a költségvetésben biztosítva legyen a korszerűsítés. A várost 2012-ben kötelezik a jogszabályi feltételek a korszerűsítésre. A telep elvezetési kapacitása 10.000 m3. Ilyen nagyságrendű beruházást, csak uniós támogatással lehet elvégezni. Uniós pénzeket önállóan szennyvíztisztításra igénybe venni nem lehet. Az ISPA program a százezernél nagyobb lélekszámú városok esetében fogad be ilyen jellegű pályázatot.

Móra József:
Úgy gondolta, hogy nem kellene összekeverni a jelenleg érvényben lévő talajterhelésről és felszíni vizekre vonatkozó technológiai kibocsátási határértékről szóló jogszabályokat. 1985-ben épült egy olyan zárt rendszerű csatorna, amely a Tisza sodorvonalába vezeti ki a tisztított szennyvizet. A rendelet által előírt kibocsátási határértéket be kell tartani. Az üzemeltető tudatában van a határértékeknek és betartják, mert a különféle határértéket meghaladó anyagkibocsátás után szennyvíz bírságot kellene fizetni. A talajterhelési díj bevezetésének az volt a célja, hogy a régi szennyvízderítő rendszerek megszűnjenek, és rákapcsolódjanak a zárt rendszerű szennyvízhálózatra. A szennyvíztelepet üzemeltetőtől meg kellene kérdezni, hogy ezek a határértékek túllépik-e a felszíni vizekre vonatkozó technológiai határértéket, vagy alatta vannak.

Füsti Molnár Lajos:
Megköszönte a Szeviép Rt. valamennyi munkatársának, hogy pontosan, szépen végzik munkájukat.

Hornyik László:
A Hékédi öblözet csatornamunkálatairól elmondta, hogy a Szeviép Rt. a szerződésben vállalt kötelezettségeknek eleget tett, a külön kéréseket figyelembe vette, teljesítette. A városrészben mintegy 360 ingatlanra van rákötési lehetőség. Október elején átadták a szennyvízátemelőt, a Vízmű munkatársai átvették a rendszert és a Közműtársulás kiértesítése után 1 év áll rendelkezésére a lakóknak, hogy ráköthessenek a hálózatra. Jelenleg a Nagysándor József utcában sávosan javítják az utat, majd május 31-ével teljes szélességében átadják azt. Törőcsik Zoltán képviselő úr nevében is köszönetet mondott a Polgármesteri Hivatal munkatársának Sáfrán Bálintnak, hogy megfelelően koordinálta a munkálatokat.

Ollai Istvánné:
A kiséri lakosok nevében köszönetet mondott a munkásoknak, a vezetőknek, a Polgármesteri Hivatal munkatársának, Sáfrán Bálintnak és a Városellátó Intézmény vezetőjének, Varga Sándornak. A munkások megértőek, segítőkészek voltak.

Pap Imre:
Csatlakozott az előtte szólókhoz. Megerősítette, hogy a csapadékvíz-csatornákra vonatkozó lakossági észrevételek megegyeztek a tájékoztatásban elhangzottakkal. A csonkok az úttesttől pár cm-re vannak. Figyelni kell, hogy a hóeltakarításkor ezeket ne rongálják meg. Köszönetet mondott a lakosságnak, hogy a vártnál nagyobb türelemmel, megértéssel fogadta a csatornázással járó kellemetlenségeket.

Kozák János, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagja:
Vannak olyan csatornaszakaszok, amelyek már korábban elkészültek, de a lakosság nem 100%-ban kötött rá. A talajterhelési díj megfizetése arra ösztönzi őket, hogy rákössenek a csatornára. Ezeknek az ingatlantulajdonosoknak ki kell fizetni a 42.500,- Ft-os jogdíjat, 25.000,- Ft tervezési díjat, illetve 20.000,- Ft-os szemrevételezési szakértői díjat, és még a bekötés meg sem történt. Kb. 20 m csatornaszakasz kivitelezési költsége 200-250 eFt, a megvalósítás költsége pedig eléri a 300 eFt-ot. A most csatlakozók bekötési költsége 96 eFt. Gondolkozni kellene, hogy a régebben rácsatlakozóknak milyen kedvezményt tudnának nyújtani.

Hornyik László:
A régi gerincvezetékre most kötött rá. A Kozák János említett költségek nem fedik a valóságot. 42.500,- Ft a jogdíj, 25.000,- Ft a tervezési díj, a kivitelezési díj 3-5.000,- Ft/m. Ez függ attól, hogy mit vállal az ottlakó. Ha a kivitelező végzi el a munkákat, akkor számlával együtt 5.000,- Ft/m-be kerül. Ha az ingatlantulajdonos csak a szakipari munkát végezteti el a kivitelezővel, akkor jóval olcsóbb. A gerincvezetékre való rákötés 200 eFt-ba került, úgy hogy hátsó bekötésű volt a szennyvízbekötési lehetőség. A kerítés mellőli rákötés 120 eFt-ba kerül.

Halmai László:
Megdöbbenését fejezte ki, hogy egy 10 éve épült csatornaszakaszra egy képviselő csak most köt rá.

Hornyik László:
10 évvel ezelőtt 5 kiskorú gyermeket nevelt. Anyagilag nem volt arra lehetősége, hogy rákössön a csatornára.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a tájékoztatót tudomásul veszi, szavazzon.


3.) A járdaépítés, az útépítés, valamint a szennyvízcsatorna-hálózatépítés feltételeiről szóló rendelet módosítása

Szirbik Imre:
A rendelet-módosítással kapcsolatban írásban van csatolva a Jogi és Ügyrendi, a Pénzügyi, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.
Több mint 1 éve úgy gyakoroltak méltányosságot, hogy a rendelet függőben volt. A régi építésű csatornák döntő hányada lakossági összefogással épült. A rendelet lejárta után is nagyvonalúan folytatta azt a méltányosságot, hogy az ingatlantulajdonos 36 hónap alatt fizethesse meg a jogdíjat, amely azt a havi 1.000,- Ft-ot jelenti, amivel most a társulás tagjai törlesztik azt, hogy a kapun belülre bekerüljön a csonk. Ösztönző érv, hogy az ingatlantulajdonos akkor szálljon be az építkezésbe, ha a közösség összefog és ne utólag. A rendelet módosítása arra irányul, hogy ezt az exlex állapotot, amely a polgármester mérlegelése alapján tette lehetővé a törlesztést, kimondja a Képviselő-testület. A talajterhelési díj bevezetése sok ingatlantulajdonost elgondolkodtatott. Sokan keresik azt a megoldást, hogy a korábban megépült csatornákra utólag ráköthessenek. Nyáron végeztek ezzel kapcsolatos felmérést, 730 az azon ingatlanok száma, ahol vízóra van és meglévő csatorna mellett van az ingatlan, de szennyvízbekötése nincs. Javasolta, hogy azok az ingatlantulajdonosok, akik utólag kötnek rá a meglévő csatornára, azoknak is legyen lehetősége 36 hónap alatt kifizetni a 42.500,- Ft-os jogdíjat.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A rendelet tervezetben 1 év szerepel.

Halmai László:
A polgári frakció azt a változatot támogatja, ha az ingatlantulajdonosnak a jogdíjat 3 év alatt kell megfizetnie.

Szirbik Imre:
A szóbeli bejelentése a helyes, vagyis a 3 év.
Kérte a képviselőket, aki a rendelet módosításával egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 21 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és megalkotta alábbi rendeletét.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2004. (XI.12.) ÖR rendelete

a járdaépítés, az útépítés, valamint a szennyvízcsatorna-hálózatépítés
feltételeiről szóló 13/1998. (V.29.) Kt. rendelet
módosításáról

(A rendelet módosítását az 1. sz. melléklet tartalmazza.)4.) Közművelődési koncepció - 1. olvasat

Szirbik Imre:
Az előterjesztéssel kapcsolatban írásban van csatolva a Művelődési és Oktatási, valamint a Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság véleménye.

Szűcs Lajos:
A koncepciót egy szakemberekből álló team állította össze. Az előterjesztés első olvasatként került a Képviselő-testület elé. Várják a véleményeket, javaslatokat. A koncepció bővítésre szorul, vannak hiányosságai, foglalkozni fognak a Móricz Zsigmond Művelődési Ház, illetve a mozi kérdésével is. Az V. fejezetben a "Prioritások a közművelődési tevékenységben" c. részben felsorolásra kerültek a prioritások, de nem biztos, hogy a prioritásokban a felsorolásoknak helye van, hiszen jöhetnek olyan egyesületek, szervezetek, akik hozzájárulnak a város közművelődéséhez. Lehet, hogy szerencsésebb volna, ha a felsorolások kimaradnának. Kérte, hogy a 3. oldalon kerüljön törlésre az "Ugyanakkor Szentesen a mezőgazdasági szövetkezetek túlélték a nehéz periódust." mondat.

Oltyán Lajos:
A Művelődési és Oktatási Bizottság a koncepció első olvasatát megtárgyalásra javasolta. A munka elvégzésére felkértek egy szakértői team-et, amelynek vezetője volt Hojcsy Pál, a Közművelődési Tanács elnöke, illetve tagjai Balogh Terézia TIT titkár, Borsodi Ágnes kulturális menedzser, Csapiné Matos Ibolya tanár, Kispál Katalin közművelődési munkatárs, Köteles Judit könyvtáros, Mészárosné Surányi Olga zenetanár, Varróné Szabó Ildikó közművelődési munkatárs. Köszönet illeti munkájukat. Reméli, hogy azok a bizottságok, amelyek most nem véleményezték az előterjesztést, a végső koncepció tárgyalásakor megteszik.

Kiment a teremből: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő

Karikó Tóth Tibor:
Furcsának találta, hogy "Az elmúlt időszak elemzése" c. részben csak a Művelődési Központ került megemlítésre. Hiányolta a könyvtárak, iskolák, rádiók és egyéb közművelődésben érintett intézmények jelenlétét. A 6. oldalon lévő felsorolásból kimaradtak az oktatási intézmények, az egyházi és karitatív szervezetek szerepvállalása. Furcsának találta a II. fejezet 2. részében "az általános iskolák szerepe a közművelődésben" megfogalmazást, valamennyi általános iskolaként szerepet kap a két egyházi iskola is, majd a III. fejezetben az olvasható, hogy "egyéb nem helyi fenntartású intézmények és szervezetek szerepe a közművelődésben". Ez azt sugallja, hogy az egyházi iskolák önkormányzati fenntartásban működnek. Ha az általános iskolák mindegyike felsorolásra került, akkor minden szentesi középiskolát is meg kellene említeni.
A 20. oldalon a "Magyarországi Gyermekbarát Mozgalom" elől a sorszám lemaradt. A városban működő cserkészcsapatok is bekerülhetnének a felsorolásba. Javasolta, hogy kerüljön megkeresésre a városban lévő összes közművelődéssel kapcsolatos intézmény, hogy naprakész listát kapjanak azokról az alapítványokról, akik segítik a közművelődést. A helyi médiumok felsorolásából kimaradt a Városi Visszhang. A karitatív szervezeteknél a Máltai Szeretetszolgálat megemlítését hiányolta.

Visszajött a terembe: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő

Karikó Tóth Tibor:
Úgy gondolta, hogy ezeket a felsorolásokat a koncepció külön mellékleteként kellene szerepeltetni. Szeretné, ha a filmtéka szerepét megjelentetnék. Javasolta, keressék meg az egyes intézményeket, hogy az 1. sz. melléklet programajánlata kibővüljön. A Polgármesteri Hivatal egy munkatársát meg kellene bízni azzal, hogy a város összes intézményének a kulturális programját összeírja, illetve egy programfüzetben megjelentesse, illetve az interneten is olvasható legyen.

Dongó László:
A koncepció sorait olvasva meg kell említeni azt a tényt, hogy az Ifjúsági és Művelődési Ház nem méltó helye a különböző vásároknak. Véleménye szerint a vásároknak más helyet kellene keresni.

Móra József:
Úgy gondolta, hogy a koncepcióban jól megjelennek a városban rendelkezésre álló a humán műveltséghez kapcsolódó lehetőségek. Van olyan technológiai, történeti, műszaki emlékhely, amelyet érdemes volna megemlíteni, ez az Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság gyűjteménye, a Felsőréten található szivattyúház mellett.

Pap Imre:
Az előterjesztés tartalmazza, hogy Szentes lakosságának 21%-a 60 év feletti. Tudják, hogy ez a réteg speciális közművelődési igénnyel jelenik meg a város életében. A Művelődési Központ a Gondozási Központban élő időskorúak közművelődési tevékenységére köthetnek együttműködési megállapodást. Időnként lehetne kihelyezett programokat szervezni.
A koncepció érinti a hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének javítását. A külterületen élők problematikáját is ide sorolná. A tanyákon élők jelentős része nem jön be a városba kulturális rendezvényekre. A kajáni és magyartési lakosoknak szervezhetnének előadásokat az ottélők igényeinek figyelembe vételével. Kérte, gondolkodjanak el ezeken a problémákon.

Visszajött a terembe: Baranyi Imre képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 23 fő

Ollai Istvánné:
Véleménye szerint a koncepcióban a karitatív szervezetekről nem esik szó. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 10 éve szervez ruhaosztást, amelyet meg sem említenek.

Szűcs Lajos:
Véleménye szerint a ruhaosztás nemes dolog, de nem függ össze szorosan a közművelődéssel. Pap Imre képviselő javaslatát elfogadja. A Gondozási Központban történt látogatás alkalmával szó esett az időskorúaknak szervezendő programokról. Úgy gondolta, ez meg fog valósulni. Karikó Tóth Tibor képviselő úrnak megköszönte az észrevételeket. Véleménye szerint amikor művelődéről van szó, az önkormányzat minden általános iskolát egy kicsit magáénak tekint. Nem szeretnék, ha ebben különböznének az egyházi iskolák.

Szirbik Imre:
Mivel az előterjesztés első olvasatban lett a Képviselő-testület elé terjesztve, döntést nem igényel. Kérte, hogy a koncepcióval kapcsolatban véleményeiket, javaslataikat juttassák el.


5.) 2004. évi költségvetési rendelet módosítása

Szirbik Imre:
A rendelet módosításával kapcsolatban írásban van csatolva a Pénzügyi, a Jogi és Ügyrendi, a Szociális és Egészségügyi, a Művelődési és Oktatási, a Gyermek, Ifjúsági és Sport, a Városrendezési,- Fejlesztési és Környezetvédelmi, valamint a Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság véleménye.
A költségvetési rendelet I. fejezete "a központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetését", a II. fejezet "a korábbi képviselő-testületi döntéshez kapcsolódó módosítást", a III. fejezet "a bevételi többlet terhére megvalósítandó módosításokat", a IV. fejezet "a kiemelt előirányzatok közötti módosításokat", az V. fejezet "a céltartalékból az intézmények számára lebontott előirányzatoknak a számviteli rögzítését", a VI. fejezet "a pályázatokhoz kapcsolódóan a fejlesztési költségvetés módosítását" foglalja magába. A forráshiány jelentősen csökkent, de még mindig megközelítőleg 140 mFt körül van.

Krajsóczki Sándorné:
Helyesbítette, hogy a 17. oldalon a Zsoldos Ferenc Szakközépiskola és Szakiskola Tóth J. utcai épületének felújítása a külső homlokzat munkálatait takarja.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Az elmúlt képviselő-testületi ülés óta jelentős mennyiségű adóbevételre tett szert az önkormányzat. Ezen teljesítés a tervhez képest hogyan realizálódott? Képződött-e többletbevétel? Annak mi a sorsa? Az előterjesztés 5. oldalán olvasható, hogy az önkormányzat 2 db hivatali személyautó cseréjét tervezi. A gépkocsik vételára mikor került kifizetésre? Szerepel-e ebben a költségvetésben? A 8. oldalon mit takar a Polgármesteri Hivatalban a vizesblokk felújítás címén 6,5 mFt? Az önkormányzat kivel kötött megbízásos jogviszonyt különös szakértelmet igénylő közbeszerzési eljárás lebonyolítására? A 21. oldalon a tervezetek szerint 140 mFt-os hiány lesz év végén, a felhalmozási hitel címén szereplő 260 mFt felvételét már nem tervezi az önkormányzat?

Kálmán János:
Az ezévi költségvetési tervezetben a Sportcsarnok tetőszerkezetének felújítása szerepelt. Miért maradt el, illetve hogyan áll a felújítás?

Karikó Tóth Tibor:
Az előterjesztés 8. oldalán több elgondolkodtató adat szerepel, amely a tervezés és végrehajtás közötti ellentétre utal. A költségvetési rendelet a Polgármesteri Hivatal esetében a fűtésre tervezett összeget 1.460 eFt-tal csökkenti. A rezsiköltségek áremelkedését figyelembe véve ez elgondolkodtató. Ilyen mértékben túltervezett volt a költségvetés? Furcsának találta az üdülőházak esetében a villamos energia 330 eFt-tal való csökkentését. A 2004. évi terv 764 eFt volt, közel 40-45%-kal csökkentette a költségvetés. Az üdülőházak igénybevétele alacsonyszintű volt?

Szirbik Imre:
Az önkormányzatnak lesz többlet adóbevétele. Létezik egy ún. lefölözési rendszer. A költségvetés bevételi oldalán a működésnél szerepel az "Szja kiegészítés" sor. A költségvetési törvényben szerepel egy olyan passzus, ha bizonyos határt meghaladó többletbevétel van, akkor a lefölözés az "szja kiegészítéssel" szemben működik. Számvitelileg valószínű, hogy lesz többlet adóbevétel, de felhasználható forrásként nem. A hivatali gépjárművek cseréjével kapcsolatban elmondta, hogy a gépkocsik több mint 300.000 km-t futottak, javításuk sokba kerül.

Szirbik Imre:
A 8 gépkocsi flottabeszerzése kapcsán annyi árengedmény el lehet érni, hogy a 2 hivatali gépkocsi ingyen lenne. Erre beszerzési pályázatot kívánnak kiírni. A vizesblokk esetében átcsoportosításról van szó. A fűtésdíj csökkenésével kapcsolatban elmondta, hogy hétfőn átadták a volt Megyeházát, mint munkaterületet a Délépítő Rt. részére, így a fűtési költség nem az önkormányzatot, hanem az Rt.-t terheli. A költségvetési hiány meg fog maradni, de ez a fejlesztési oldalakkal nem függ össze.

Krajsóczki Sándorné:
A helyi adóbefizetés vonatkozásában elmondta, hogy az előterjesztés készítésekor megnézték a realizált bevételeket, ez az összeg 35 mFt volt. Az szja kiegészítés és adóerő képesség alapján számításba vehető normatív támogatás visszafizetési kötelezettsége október hónapban 47 mFt-ot tett ki. A gépkocsik cseréje még nem történt meg, ezért még nem is fizettek semmit. A Hivatalban két olyan szociális blokk van, amelyet az ügyfelek is használnak. A földszinten és az emeleten 1-1 vizesblokk került felújításra. Külön szakértelmet igénylő közbeszerzési tanácsadóval még szerződést nem kötöttek. A költségvetési rendelet módosításának elfogadásakor kerül sor a tényleges segítséget nyújtó, e területen jártas szakemberrel megbízási szerződéskötésre. Erre azért van szükség, mert az önkormányzat az elmúlt időszakban több olyan pályázatot is nyert, amelyben közbeszerzésre kötelezett tevékenység ellátása van. A 260 mFt hitel előirányzattal kapcsolatban elmondta, hogy a Képviselő-testület által elfogadott pályázatok úgy kerültek benyújtásra, hogy a saját fedezet egy része hitel volt. Úgy gondolta, ebben az évben nem kell hitelfelvételre sort keríteni.

Kiment a teremből: Szűcs Lajos alpolgármester
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő

Krajsóczki Sándorné:
A folyószámla-hitel a működést hivatott finanszírozni, azokat a likviditási kérdéseket kezelni, amelyek az év folyamán időlegesen felmerülnek. Az adófizetési határidők előtt, rövid időszakra kismértékű likvidhitel felvételére került sor. Arra kell számítani, hogy jelen pillanatban az önkormányzat likvid helyzete stabil, időlegesen szabad pénzeszközei is vannak, amelyet megfelelően rövid távon kamatoztat, azért ha az évvége felé a forráshiány miatt hitelfelvételre kell, hogy sor kerüljön, akkor azoknak a kamatait ezekből a szerzett kamatokból tudják finanszírozni.
A költségvetésben a kiemelt előirányzatok megtervezése az akkori árak ismeretében történt. Tapasztalatok alapján elmondható, hogy a gázenergiával fűtött intézményeknél jobban lehetett előre számolni az rezsiköltséget. A kiemelt előirányzatok között az intézmények javaslatára a tényleges felmerülésnek megfelelően került sor az előirányzat átvezetésére. A ?-ed éves adatok között szeretnék bemutatni az üdülő házak és uszoda kihasználtságát, valamint a teljesítési adatokat.

Dr. Sztantics Csaba:
A feltételes megbízási szerződés megkötését a Tervezési Iroda vezetője megindokolta. A Képviselő-testület kezdeményezésére az önkormányzat közbeszerzései érdekében ígéretet tettek arra, hogy közbeszerzési szabályzatot készítenek. A szabályzat elkészült, a Jogi és Ügyrendi Bizottság azért kérte a napirendről való levételét, hogy ne ütközzön magasabb szintű jogszabályba, illetve a központi információk szerint 8-14 végrehajtási rendelet elkészülésére vártak. A törvény nehézségi foka miatt nem készült el a szabályzat. A jogszabályok nem önkormányzatokra épültek, hanem általánosan. A Belügyminisztérium vizsgálatot folytatott az elkészült szabályzatokról és arra a megállapításra jutott, hogy szükség van központi mintaszabályzat elkészítésére. Amennyiben a mintaszabályzat rövid időn belül nem kerül el az önkormányzatokhoz, akkor is még az idén beterjesztésre kerül.

Szirbik Imre:
A közbeszerzéssel kapcsolatban képzések jelentek meg. Komoly büntetés terhe mellett lehet ebben a dologban tévedni.

Dr. Demeter Attila:
A Csongrád Megyei Közgyűlés az elmúlt ülésén tárgyalta a közbeszerzési szabályzatát, amelyet elfogadott. A hatályos jogszabályokat figyelembe ajánlotta és kérte, hogy a szabályzat a Jogi és Ügyrendi Bizottság elé kerüljön megtárgyalásra.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A gépkocsik kifizetése még ebben az évben megtörténik? Kivel kötött az önkormányzat megbízásos jogviszonyt? Nincs gondja azzal, hogy ilyen jogviszony létesüljön, csak az előterjesztésben múlt időt használtak.

Kiment a teremből: Baranyi Imre képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 21 fő

Dr. Sztantics Csaba:
Még nincs megállapodás, de a helyzet megért arra. A költségvetés pályázat útján nyert gépkocsik beszerzését tartalmazza. A kistérségek tekintetében az elszámolási határidő december 31., a nyert összeg fele rendelkezésre áll, november végén a másik 50% is átutalásra kerül. Flottaigény esetén előálló kedvezmény kapcsán megnyílik a Polgármesteri Hivatal részére is a beszerzés lehetősége.

Szirbik Imre:
1.8-as full felszerelésű gépkocsikról van szó, melynek listaára 6 mFt, de flottakedvezmény esetén 4,6 mFt-ba kerül.

Halmai László:
Véleménye szerint a működési célú bevételek között a kamatbevételek alultervezettek voltak. Az önkormányzat 2,5 mFt kamatbevétellel számolt, de összesen 10 mFt kamatbevétele volt. A gépkocsibeszerzés az egyszerűsített közbeszerzés hatálya alá tartozik, ehhez közbeszerzés eljárás szükséges. Kérte, ha 100 mFt-os vállalkozásokba adások vannak, akkor a Képviselő-testület döntsön benne.

Dr. Gyenes Ágota:
Megköszönte, hogy a lakáshoz jutási támogatás összege 870 eFt-tal emelkedett.

Kálmán János:
Felhívta a polgármester úr figyelmét, hogy a Sportcsarnok tetőszerkezetével kapcsolatos kérdésére nem kapott választ.

Szirbik Imre:
A kivitelező garanciális munkában végezte el a munka egy részét. Vita merült fel a műszaki ellenőr és a kivitelező között. A pénzt azért tették félre, ha a vita úgy dől el, hogy a műszaki ellenőrnek van igaza és mégsem elégséges, akkor lehessen miből pótolni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a garanciális munkák elégségesek, a szerkezeti problémák megoldódtak, tetőbeázás megszűnt. A városok egymással konzultálnak a közbeszerzésekről, innen származik az információ.

Dr. Dömsödi József:
Az adóbeszedéssel kapcsolatban elmondta, hogy "amit a kormány szűk markúan ad, azt két kézzel veszi vissza?"

Karikó Tóth Tibor:
Örömmel tapasztalta, hogy az önkormányzat 13 mFt-ot fordított az intézményi felújításokra, de egyes esetekben magasnak tartja az összeget. Mindig gyanúsnak találja a kerek számra végződő számlákat. Javasolta, hogy az önkormányzat sokkal szigorúbban, következetesebben járjon el a számlák felülvizsgálata, a műszaki felmérések során, a tervezett és a valóban elvégzett munkák ellenőrzésekor.

Kiment a teremből: Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 20 fő

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Megérti a flottakedvezmény igénybevételének kihasználását. Van lehetőség arra, hogy idén legyen megvásárolva a 2 hivatali gépkocsi, de vételárát csak a jövő évi költségvetés tervezze. Ezen összeg felszabadulna és az indítványaira lehetne fordítani. Az egyházi intézmények uszodahasználati finanszírozásával kapcsolatban nem egységesen bírálja el az önkormányzat az egyházi és önkormányzati fenntartású iskoláit, a vonatkozásban, hogy ténylegesen az uszodahasználatért beszedik a pénzt, vagy sem. Ebből a pénzből javasolta megvalósítani a Dózsa-ház parketta lerakását. Az összegek átcsoportosításával kapcsolatban sok mindent lehet oldani. Az intézményfelújítások kapcsán 5,7 mFt maradt, tehát több forrásból is lehetőség lát arra, hogy indítványai megvalósulhassanak. A 13. oldalon olvasható, hogy a kedvezőtlen időjárás miatt az uszodánál jövedelem kiesés volt. A rossz idő a melegvizes medencéknek kedvez, de ha nincs melegvíz nincs bevétel. Véleménye szerint az uszoda szolgáltatási díjai magasan lettek megállapítva. A 21. oldalon szereplő felhalmozási hitelekkel kapcsolatosan egyértelművé vált, hogy a tervezett 300 mFt-ból 100 mFt várható, tehát 200 mFt felszabadul. A Gyermek, Ifjúsági és Sportbizottság által osztandó pénz ezen összeggel összefüggésben kerül megállapításra, ez 2 mFt-ot jelentene. Kérte, hogy ezt biztosítsák a Bizottság számára. A Szilver TSE táncosai világbajnokságra szeretnének eljutni, a kijutást nem tudják megoldani. Az ott tartózkodást a szövetség finanszírozza. Szponzori bevonásra nincs lehetőségük. A Bizottság pénz hiányában a kérelmet elutasította. Ebben a körben név szerinti szavazást kért.

Visszajött a terembe: Baranyi Imre képviselő
Hornyik László képviselő
A Képviselő-testület létszáma: 22 fő

Krajsóczki Sándorné:
A 21. oldalon öt fajta hitelről van szó. A 138 mFt olyan hitel, amelyet akkor kell felvenni, ha év végével az intézmények a tervezett kiadásaikat teljes egészében teljesíteni fogják. A 256 mFt olyan hitel előirányzat, ha a pályázatok úgy kerülnek elbírálásra, hogy idén a hitelkeretet igénybe kell venni, akkor az összeg felvételre kerül. A 128 mFt és 214 mFt likvid hitel. Nem látja, hol szabadul fel pénz? Azzal kell számolni, ha a 100 mFt hitel felvételre kerül, az tovább gyengíti a 2005-ös lehetőségeket. Úgy gondolta, hogy a fejlesztési célú hitelek felvétele lehet hasznos is. A működési hitel igénybevétele veszélyes, mert vissza kell fizetni. Halmai László képviselő úr rossz tervezésnek minősítette a többlet kamatbevételeket. Úgy gondolta, ha a beszámoló kapcsán, amikor kimutatásra kerül, hogy éves szinten az önkormányzat a feladatai ellátásához milyen mértékben milyen időszakra vesz fel folyószámla hiteleket, annak a kamata mindig magas. A tervezésnél ezeket a tendenciákat veszik figyelembe. Kemény munkával termelték ki a kamatbevételt.

Krajsóczki Sándorné:
Mivel más bevételre nincs lehetőség, ezzel próbálják csökkenteni a forráshiányt. Napi figyelemmel kísérés kellett ahhoz, hogy ezt a kamatbevételt az önkormányzat el tudja érni.

Félegyháziné Somogyi Éva:
Úgy gondolta, hogy valamennyi képviselő feltudna sorolni olyan fontos feladatokat, amelynek a teljesítését elvárhatná az önkormányzattól. Az előző ülésen született egy olyan határozat, miszerint ha többletbevételre tesznek szert, akkor azt a hiány ellentételezésére kell fordítani. Egyetértett azzal, hogy a sportegyesületeknek és a lakástámogatásokra több támogatást kellene biztosítani. A ?-ed évi beszámoló tényadatokat fog tartalmazni. Javasolta, hogy ennek ismeretében döntsenek a kérdésről.

Szirbik Imre:
Megkérdezte dr. Rébeli Sz. Tamás képviselőt, hogy indítványában most kér döntést, vagy elfogadja a Pénzügyi Bizottság elnökének halasztásra irányuló javaslatát?

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
A világversenyekre most kerül sor, nem várhat a következő ülésig. Kérte, hogy a sportalapba az összeget most szavazzák meg.

Szirbik Imre:
A gépjármű beszerzés pályázati pénzből valósul meg, amellyel december 31-ig el kell számolni. A flottakedvezmény igénybevételére most van lehetőség. A Szilver TSE megkapta az igényelt összeget. Személyes segítséget nyújtottam szponzor felkutatásához. 1 mFt-ba kerül a győztes felnőtt páros ausztráliai világbajnokságon való részvétele. A világbajnoki részvételt leszámítva a Klub számára a kérdés megoldódott. Kérte a képviselőket, aki egyetért dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő indítványával, miszerint most döntsenek a sportalap összegének kiegészítéséről az általa indítványozott összegből, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében, 7 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Dr. Rébeli Sz. Tamás:
Bejelentette, hogy "igen"-nel szavazott.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki egyetért dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő az egyház által fenntartott általános iskolákban az úszás finanszírozásával kapcsolatos indítványával, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 10 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Szirbik Imre:
Az előző ülésen szó volt arról, hogy a Dózsa-ház felújítását a 2005. évi költségvetésben biztosítják. Kérte a képviselőket, aki dr. Rébeli Sz. Tamás képviselő indítványával egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, 3 nem szavazat ellenében, 12 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Szirbik Imre:
Kérte a képviselőket, aki a rendelet módosításával egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 15 igen szavazattal, 6 nem szavazat ellenében (1 fő nem szavazott) elfogadta és megalkotta alábbi rendeletét:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2004. (XI.12.) ÖR rendelete

az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről szóló 4/2004. (III.05.) Kt. rendelet
módosításáról

(A rendelet teljes szövegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.)